Zou de Episcopaalse kerk een homoseksuele bisschop moeten aanstellen?

ONDERWERPEN: de mensen die uit het evenwicht zijn qua macht worden te veroordelend – de mensen die uit het evenwicht zijn qua liefde worden te tolerant – hoeveel moet een kerk zich aanpassen aan de huidige omstandigheden? – christelijke kerken moeten de oorspronkelijke leringen van Jezus weer in ere herstellen en zijn nieuwe leringen ontvangen – de aanpak van homoseksualiteit door het christendom moet veranderen – toch is homoseksualiteit niet natuurlijk of door God geschapen

Vraag: De Episcopaalse Kerk in New Hampshire heeft een bisschop aangesteld die openlijk homoseksueel is, maar de verkiezing is nog niet de door de conventie van de kerk bevestigd. Wat vind jij hiervan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is onvermijdelijk dat dit onderwerp grote verdeeldheid in de Episcopaalse kerk zal scheppen en mogelijk ook in vele andere christelijke kerken. In mijn leringen over de spirituele oorzaak van homoseksualiteit, leg ik uit dat een debat zich vaak polariseert tot twee uitersten. Ik leg uit dat sommige mensen zo aan Gods macht zijn toegewijd dat ze te onbuigzaam en te veroordelend worden. Andere mensen zijn zo toegewijd aan Gods liefde dat ze te toegevend en te accepterend worden. Dit is precies wat je ziet gebeuren in veel moderne kerken. (Zie het commentaar van Jezus op het moderne christendom).

Je ziet mensen die zich houden aan een strenge, of zelfs letterlijke interpretatie van de Bijbelboeken. Enkele van deze mensen worden fundamentalistische christenen, terwijl anderen in hun kerken blijven en meer conservatieve takken van die kerken vormen. Anderen beseffen dat als de christelijke religie in het komende tijdperk relevant wil blijven die dan haar huidige cultuur moet aanpassen.

De strijd tussen deze twee groeperingen zie je in het debat over de homoseksuele bisschop uitvergroot terug. Dit debat heeft het potentieel om de Episcopaalse Kerk in twee groeperingen te verdelen, zoals al vele malen met de christelijke kerken is gebeurd de afgelopen 2000 jaar. Dit gaat helemaal terug tot de verschillende meningen die Petrus en Paulus hadden, die het conflict over de goddelijkheid van Christus aanwakkerde en zo de splitsing tussen de oosterse en westerse kerken heeft veroorzaakt.

Begrijp alsjeblieft dat ik geen menselijke oordelen vorm en ik veroordeel geen enkel menselijk wezen. Ik heb de mensen aan beide kanten van de kwestie lief en ik zou ze graag allemaal zien groeien. Ik zou vooral graag willen dat iedereen een evenwichtiger benadering van religie kreeg. Ik zou graag willen dat allen beseffen dat toewijding aan Gods macht en wet altijd moet worden getemperd met liefde. Ik zou ook graag willen dat zij begrijpen dat toewijding aan Gods liefde in evenwicht moet worden gebracht met Christusonderscheid tussen wat van God is en wat niet van God is. Wanneer je dit onderscheidingsvermogen hebt, kun je mensen onvoorwaardelijk liefhebben zonder gedrag dat niet in harmonie is met Gods wet, te accepteren of tolereren.

Ik moet zeggen dat het helemaal waar is dat als de christelijke religie relevant wil blijven in het nieuwe tijdperk, die moet veranderen en zich moet aanpassen. Maar deze aanpassing moet niet tot een compromis leiden over de basisprincipes waarop de christelijke religie werd gesticht. Het probleem is momenteel dat geen enkele christelijke kerk volledig op één lijn zit met die principes. Dit is gekomen omdat, zoals ik op deze website overal uitleg, de vroeg christelijke kerk veel elementen van mijn oorspronkelijke leringen heeft verwijderd. (Zie Jezus’ leringen over waarom en hoe de religie moet veranderen).

De enige manier voor de christelijke religie om relevant te blijven, is dat een aantal christenen een poging moet doen om terug te gaan en erin te zetten wat eruit is gehaald. Tegelijkertijd moeten een aantal christenen eene poging doen om contact met mij te maken en de leringen ontvangen die ik tegenwoordig kan uitbrengen. We spreken meer hierover in het boek ‘Save Yourself’.

Wat betreft de kwestie die er nu ligt, laat me zeggen dat wanneer je mijn lering leest over de oorzaak van homoseksualiteit, het wel duidelijk moet zijn dat homoseksualiteit niet door God werd geschapen. Daarom is het niet juist om te zeggen dat God iemand homoseksueel heeft geschapen. Dientengevolge is het niet correct te zeggen dat de kerk homoseksualiteit zou moeten erkennen als iets natuurlijks. Wanneer je dit feit accepteert, denk ik dat het vanzelfsprekend is dat geen enkele kerk een official moet aanstellen die openlijk homoseksueel is.

Als je openlijk homoseksueel bent, heb je bewezen dat je jouw homoseksualiteit tot een probleem wil maken. Homoseksualiteit, en elke andere seksuele onbalans, onder de geestelijkheid is een uitnodiging tot problemen die de kerk op den duur achtervolgen. Waarom denk je dat de katholieke kerk momenteel te maken heeft met massaal seksueel misbruik door priesters die de geloofwaardigheid van de kerk dreigt te ondermijnen bij het publiek? (Om nog maar niet eens te spreken van de immense psychologische problemen die dat heeft gecreëerd.)

Laat me tegelijkertijd zeggen dat degenen die de verkiezing van een homoseksuele bisschop steunen, correct hebben aangevoeld dat de aanpak van homoseksualiteit door de christelijke religie moet veranderen. Homoseksualiteit bestempelen als zonde en mensen vertellen dat zij hun seksuele neigingen moeten onderdrukken, is niet een adequate reactie die van deze tijd is. In plaats daarvan moet de kerk een hoger inzicht in spirituele principes en een hoger inzicht in de ware oorzaken van homoseksualiteit ontwikkelen. De kerk kan dan een cultuur creëren waarin homoseksuelen de liefde van Christus en het inzicht van Christus kunnen ontvangen die hen helpt verder te gaan op hun spirituele pad.