Wanneer komt er een opleving of vernieuwing in de islam?

ONDERWERPEN: Moslims moeten besluiten dat ij genoeg hebben van geweld – gematigde moslims moeten hun mening geven – de islam is gebruikt voor politieke doeleinden – de machtselite in de samenleving van de moslims

Vraag: Wanneer komt er een opleving of vernieuwing in het islamitische geloof zodat het zich afkeert van het geweld en de politiek en zich op de spiritualiteit richt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (14 juli 2007):

Nu, ik zou al blij zijn als we die opleving in het christendom krijgen. En dus geef ik er de voorkeur aan om mijn eigen huis schoon te maken voor ik het huis van andere mensen schoonmaak.

Niettemin is dit een vraag waarover ik natuurlijk niet kan profeteren. Want hoe kan ik een profetie geven over iets wat helemaal afhangt van de keuzes uit vrije wil die geïncarneerde mensen maken. Het echte antwoord is dat de opleving plaats heeft wanneer een kritieke massa moslims beslist dat ze genoeg hebben van het geweld dat door hun geloof ‘gerechtvaardigd’ wordt. En daarom besluiten om radicalen die de islam misbruiken voor doelen die niets met religie te maken hebben – dat het niets te maken heeft met de visie en bedoeling van hun geloof – dat in het gezicht te zeggen, maar dat het alleen maar weer een machtsspelletje op aarde is.

Dus het zou heel erg gunstig zijn als de gematigde moslims zijn het inzicht kregen van juist het feit dat hun religie voor politieke bedoelingen wordt misbruikt, net zoals het christelijke geloof. En dat dit een patroon is dat heel ver teruggaat op deze planeet, waardoor de machtselite absoluut alles zal misbruiken in hun zoektocht naar macht over de mensen. En ze hebben zowel religieuze als politieke en economische filosofieën gebruikt om die macht te krijgen.

En dus moeten de gematigde moslims verstandiger worden en beseffen dat het voor hen niet acceptabel is. En daarom hun mening zeggen – niet alleen tegen de radicalen, maar tegen de verborgen machtselite in de moslimmaatschappij die de radicalen eenvoudig gebruiken om op te stoken wat ze besloten hebben dat het hun politieke agenda ten goede komt.