Het soefisme is te vergelijken met de mystieke aspecten van de meeste andere religies

ONDERWERPEN: de meeste religies kristalliseren zich uit in twee groeperingen – het geschreven woord en het Levende Woord – sommige mensen hebben een poosje het pad in de buitenwereld nodig – mysticisme heeft een mengsel van ware en valse openbaringen – moet durven streven naar onderscheidingsvermogen – de islam voldoet niet aan haar hoogste potentieel – geen enkele tak is totaal zuiver – de moslims hebben zich verdeeld – Shia en Sunny zijn door mensen bedachte indelingen – kunnen oude religies worden vernieuwd?

Vraag: In de islam heeft Mohammed de uiterlijke lering gegeven door de Koran. Heeft Ali, Mohammeds neef, de innerlijke lering aan de Koran gegeven? En wat is de bron van het soefisme in de Islam?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (30 december 2007):

Het soefisme is te vergelijken met de mystieke aspecten van de meeste andere religies. Wanneer een religie in Europa een bepaalde hoeveelheid aanhangers krijgt, zie je een soort kristallisatie in twee basisbewegingen. Eén die meer gehecht is aan het uiterlijke pad – de uiterlijke woorden, de Bijbelboeken in de buitenwereld, de regels en verordeningen – en één die het innerlijke pad volgt, dat vaak wordt gebaseerd op een of andere directe bron van openbaringen van boven.

Wanneer een levensstroom op de lagere niveaus van gewaarzijn, spiritueel gewaarzijn, is, is die niet in staat om een directe ervaring van God te krijgen. Dus heeft hij een uiterlijk pad nodig dat hij kan volgen tot hij – na vele levens – meer innerlijk onderscheidingsvermogen krijgt, meer geloof in zijn eigen bekwaamheid om te weten wat echt en onecht is. En daardoor stelt hij zich open voor het innerlijke pad, waardoor hij nu naar zijn eigen innerlijke aanwijzingen moet luisteren, zijn eigen innerlijke leiding, zonder blindelings een leraar of lering in de buitenwereld te vertrouwen en daarnaar te luisteren.

Dus het pad in de buitenwereld heeft een bepaalde waarde voor degenen die nog niet aan het innerlijke pad toe zijn, daarom heb ik ook op twee niveaus onderricht – mijn parabels voor de grote menigte en alles uitgebreid aan mijn discipelen uitgelegd. Dus je ziet dit patroon in veel religies terug, waaronder het jodendom, waarin je de leringen van de Kabbalah hebt die het mystieke pad vormen. Het soefisme is daarom een waardevol pad voor degenen die verder op het pad zijn en toch een moslimachtergrond hebben.

Maar zoals bij elke mystieke beweging, kun je niet gewoon naar zo’n beweging kijken en dan zeggen dat alles wat binnen die beweging gebeurt, beslist vanuit het licht komt. Want de aard van een mystieke beweging is dat er grotere vrijheid is en daardoor zullen er gewoonlijk veel mensen zijn die een bepaald contact met de geest hebben, of  beweren dat ze dat hebben. En zodoende zullen zij beweren dat ze bepaalde openbaringen ontvangen uit een hoger rijk. En er zullen meestal wel een paar zijn die echt openbaringen krijgen en een paar waarbij dat niet zo is, wat de reden is dat onderscheidingsvermogen, in een mystieke beweging, het belangrijkste element is. En dat is juist waarom de mensen die nog niet volwassen genoeg zijn om het onderscheidingsvermogen te hebben vaak de mystieke beweging schuwen, op de een of andere manier weten zij dat ze er nog niet aan toe zijn.

De moeilijkheid is natuurlijk dat in veel gevallen levensstromen gehecht raken aan een religie in de buitenwereld en ze beginnen misschien te geloven in de op angst gebaseerde leringen van die religie in de buitenwereld. Dus ze durven niet eens hun onderscheidingsvermogen te gebruiken. En zodoende durven ze, zoals je tegenwoordig bij veel christenen ziet – hoewel ze er op innerlijke niveaus volwassen genoeg voor zijn om de mystieke aspecten van het christendom te benutten – met hun verstand de overtuiging niet los te laten dat zij door de religie in de buitenwereld te volgen, gegarandeerd gered worden. En zodoende durven ze dat gevoel van veiligheid in de buitenwereld niet los te laten en gaan door een periode van onrust heen waar de meeste wezens doorheen gaan, naarmate ze het uiterlijke pad verlaten en aan het innerlijke pad beginnen.

Vraag: Over Ali, heeft hij de innerlijke lering aan de Koran gegeven? Omdat sommige mensen in de Shia-islam geloven dat hij profeet zou worden en hij de innerlijke leringen gaf, terwijl de leringen in de buitenwereld door Mohammed werd gegeven.

Jezus: het antwoord is ja en nee, in die zin dat ik niet wil dat een bepaalde tak van de islam zich superieur aan andere takken gaat voelen. Ali kreeg wel een paar innerlijke openbaringen, maar dit betekent niet dat zijn leringen geheel accuraat waren. Omdat hij enigszins gekleurd werd door zijn persoonlijke overtuigingen en culturele overtuigingen – net als Mohammed.

Dus het is helaas de realiteit dat er geen hoofdtak van de islam helemaal zuiver is. Er zijn een paar soefisekten die een grotere mate van zuiverheid hebben. Maar om eerlijk te zeggen is de islam een religie die op geen stukken na aan haar hoogste potentieel voldoet. En het is moeilijk voor ons, de geascendeerde meesters, om te zien hoe die religie vernieuwd kan worden, gezien de staat van het bewustzijn die je vindt in de diverse hoofdtakken van de islam.

De islam werd gegeven in een poging om de diverse stammen in het Midden-Oosten bij elkaar te brengen – die al duizenden jaren aan het vechten zijn. Maar zie je niet hoe ze juist de islam hebben gebruikt om verdeeldheid tussen hen te creëren? Want ik kan je wel zeggen dat het beter was geweest als er niet zo’n verdeling was en er meer gezamenlijke inspanningen waren in de islamitische wereld.

Dus Shia en Sunni zijn eigenlijk kunstmatig, door mensen gemaakte indelingen die geen realiteit in God hebben. En daarom wil ik niet de indruk wekken dat één bepaalde tak op de een of andere manier zuiverder is of superieur aan de andere. Want als ze echt de ware leringen van de Koran willen begrijpen, dan zouden alle takken van de islam, alle moslims, heel veel verder moeten reiken, nog verder dan de originele leringen die door Mohammed werden gegeven. En dan zou je nog moeten onderzoeken of het zin heeft om de oude religie voort te zetten, of dat er een heel nieuwe religie moet opkomen, die op het oude fundament staat.

Dit is natuurlijk een vraag die ook van toepassing is op het christendom en andere belangrijke wereldreligies – van of die zo rigide zijn geworden door de overtuigingen van mensen die zij vele eeuwen hebben gehad, of die dan eigenlijk wel vernieuwd kunnen worden. Of dat ze moeten worden vervangen door een heel andere religie.

Mijn hoop en één van de bedoelingen van de AskRealJesuswebsite is dat op den duur veel mensen die zich christen noemen, acht gaan slaan op mijn levende woord en het daarom gebruiken om het christendom te transformeren. Maar ik kan wel zeggen dat het op dit moment een open vraag is of het christendom vernieuwd kan worden – of dat het een krimpende religie wordt die op den duur tot onbeduidendheid inkrimpt en door een nieuwe, meer in de vorm van de spiritualiteit voor het Aquariustijdperk, kan worden vervangen.