Mohammed: een ware profeet die werd beïnvloed door een oorlog voerende cultuur

ONDERWERPEN: Mohammed ontving leringen van Aartsengel Gabriël – beïnvloed door een oorlog voerende cultuur – wat is een ware profeet? – de geest van de profeet beïnvloedt de boodschap – geen één ware religie – een profeet moet het bewustzijn verhogen

Vraag: ik heb veel over de islam gelezen en ik wilde uitzoeken of Mohammed inderdaad een ware Profeet was die de Allerhoogste heeft vertegenwoordigd.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb dit al elders besproken. Het korte antwoord is dat Mohammed inderdaad een ware Profeet was die zijn leringen van Aartsengel Gabriël heeft ontvangen.

Vanaf het begin werden de spirituele leringen van de islam echter door een oorlog voerende cultuur beïnvloed. Dit heeft van de islam een oorlog voerende religie gemaakt en dat is nooit de bedoeling van de geascendeerde meesters geweest.

Laat me kort reageren op de uitdrukking ‘ware profeet’. Veel mensen vatten een bepaald gevoel van afgoderij op wanneer ze naar spirituele leraren kijken, waaronder ik. Ze nemen aan dat als jij een echte spirituele leider bent, je op één of andere manier in een aparte categorie zit. Je bent zo anders dan de andere mensen dat zij nooit zouden kunnen doen wat jij gedaan hebt.

Naar mijn mening is de definitie van een ware profeet: een persoon die in staat is zijn bewustzijn te verhogen boven het niveau van het lagere bewustzijn uit, het menselijke denken. Door contact te maken met je Christuszelf, kan de persoon als instrument dienen om direct een spirituele lering van de geascendeerde meesters naar buiten te brengen.

Zoals ik elders heb uitgelegd, nemen wij, de geascendeerde meesters, niet de geest van mensen over. Daarom is het onvermijdelijk dat de boodschap die wij geven door iemand die geïncarneerd is, wanneer we door het bewustzijn van die persoon heen spreken, wordt beïnvloed door het bewustzijn van die persoon. Dit is niet beslist fout, maar het zal de boodschap wel beïnvloeden.

De boodschap zal op zijn minst in woorden, concepten en beelden worden uitgedrukt die bekend zijn bij de profeet. Dit kun je duidelijk zien bij de profeten uit het Oude Testament. Het is ook gemakkelijk te zien dat ik in woorden en beelden sprak die bekend waren bij de mensen in een bepaalde cultuur en in een bepaalde tijd. Mijn essentiële punt is hier dat zelfs als een profeet een ware profeet is, je nooit moet redeneren dat de boodschap die de profeet geeft de enige waarheid is over God of de enige manier waarop een spirituele lering tot uitdrukking kan worden gebracht.

Door de eeuwen heen hebben leden van de geascendeerde meesters met veel mensen die geïncarneerd waren, gewerkt om spirituele leringen naar buiten te brengen. Deze leringen zijn altijd aangepast aan het bewustzijn van de ontvangers. Het belangrijke punt is dat wij, de geascendeerde meesters, niet geprobeerd hebben om de ‘enig ware religie’ uit te brengen.

Het concept van de enig ware religie is iets dat er door het menselijke bewustzijn, de lagere geest, is aangenomen. Het komt oorspronkelijk niet uit de hemel; het komt oorspronkelijk bij de mens vandaan en de niet-materiële wezens die tegen Gods wil ingaan. Daarom kan die bewering, wanneer een religie beweert dat het de enig ware religie is, niet van de geascendeerde meesters komen.

Ik weet dat miljoenen mensen uit diverse verschillende religies bezwaar zullen maken tegen deze uitspraak. Maar hoeveel argumenten mensen ook aanvoeren, de waarheid van God kan nooit veranderd worden. God laat niet met zich spotten en hij maakt geen onderscheid tussen personen.

Laat me reageren op je uitdrukking dat Mohammed door de ‘allerhoogste’ werd gezonden. Vanwege de afgoderij van de mensen hebben ze de neiging aan te nemen dat een ware profeet het directe woord van God spreekt en dat zijn hele leven voorbestemd was door een hogere macht.

In werkelijkheid was Mohammed een mens en zoals ieder andere profeet (waaronder ikzelf) moest hij zijn bewustzijn verhogen, zodat hij als profeet kon dienen. Om zijn bewustzijn te verhogen, moest hij door een proces van spirituele groei heengaan. Ik zeg niet dat ieder mens kon wat Mohammed heeft gedaan. Niettemin is er nooit de garantie geweest dat Mohammed door het proces heen zou gaan om profeet te worden. Hij moest beslissingen nemen om zijn bewustzijn te verhogen en als onderdeel van dit proces moest hij bereid zijn om enkele van zijn vroegere overtuigingen los te laten. Dit was een proces dat geheel aan zijn vrije wil was onderworpen.

Hoewel Mohammed wel zijn bewustzijn verhoogde, heeft hij bepaalde culturele elementen niet helemaal losgelaten en dit heeft de leringen wel beïnvloed die door hem werden gegeven. Deze invloed is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het feit dat de islam een oorlog voerende religie is geworden. Hoewel er later veel aan is toegevoegd dat niet  Mohammeds verantwoording was. Op dezelfde manier is er veel aan het christendom toegevoegd waar ik geen verantwoording voor neem of wil krijgen.