Miljoenen moslims zijn eraan toe om te veranderen, maar weinigen durven dat openlijk te zeggen

ONDERWERPEN: de droom van het ego is onsterfelijkheid zonder dat het zelf sterft – spirituele leiding komt van binnenuit, niet van een Bijbelboek – de Koran kan worden gebruikt om innerlijke leiding te stimuleren – de Koran is niet trouw aan de openbaring van Mohammed – Mohammed was een mysticus – god staat boven de vorm – Mohammed maakte de fout om de mensen te geven wat zij wilden – het gevaar van een profeet belangrijker laten worden dan God – de moslimwereld zal veranderen, maar misschien is de tweede wet van de thermodynamica daarvoor nodig – miljoenen moslims zijn toe aan een nieuwe meer open aanpak – het geloof van de moslims verheffen

Vraag: Dit zijn een paar punten die ik over de Islam geleerd heb van jou:

– Mohammed was een goddelijk benoemde boodschapper (hoewel hij het Christusschap niet bereikt had)
– Grote delen van de Koran werden door Mohammed in tact geleverd, vooral de vroege surahs
– Na zijn overgaan werd er veel aan de leringen van Mohammed door zijn volgelingen toegevoegd
– Het was de bedoeling dat de islam een religie voor de Arabieren zou zijn en niet voor de wereld in het algemeen.

Mijn vragen:
1. Hoe nuttig is de Koran tegenwoordig als hulpmiddel voor spirituele leiding?
2. Is de Koran van tegenwoordig echt dezelfde als die Mohammed afgeleverd heeft? Bijvoorbeeld, het wordt ongeveer ingedeeld volgens de lengte van de surah en niet in chronologische volgorde. Als de instructiehandleiding verkeerd ingedeeld wordt, wat heeft het dan voor zin?
3. Bidden de moslims van tegenwoordig net zoals Mohammed? Of is dit een door mensen gemaakte creatie?
4. Is er verandering mogelijk in de moslimwereld? Het lijkt alsof men helemaal niet in staat is tot zelfonderzoek en groei onder de moslims. Ik betwijfel of moslims boven hun huidige overtuigingen kunnen gaan staan en tot een nieuwe, frisse en meer relevante beoefening kunnen komen.

Ik weet dat je ons vraagt onze eigen antwoorden te zoeken en dat ben ik nu aan het doen. Ik behoor tot het moslimgeloof en heb er ernstige problemen mee. In plaats van het plotseling helemaal van me af te gooien, wil ik het liever geleidelijk doen. Vandaar mijn vragen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (8 december 2010):

Vraag 1
Elk hulpmiddel is enkel zo nuttig als de beoefenaar het maakt. Als er een mechanische manier was om mensen tot de ascensie te brengen, zou die allang geleden gevonden zijn. Wij, de geascendeerde meesters, zijn voor de ascensie  in aanmerking gekomen door het echte pad, het creatieve pad in ieder van ons te vinden. Dus proberen wij niet een automatisch pad te ontwikkelen of uit te geven, omdat we weten dat dit niet mogelijk is. Enkel mensen die niet verlicht zijn, proberen een gegarandeerd pad naar verlossing te zoeken – de droom van het ego om onsterfelijkheid te krijgen zonder zelftranscendentie, zonder de dood van het zelf.

Spirituele leiding is niet, en zal dat ook nooit worden, een kwestie van de volmaakt Bijbelboek in de buitenwereld of een aantal regels. Spirituele leiding moet van binnenuit komen, van jouw IK BEN Aanwezigheid, zoals beschreven in mijn verhandeling. Een Bijbelboek in de buitenwereld – hetzij de Koran, de Bijbel, de ‘geheime’ leringen van alle tijden of deze website – kan alleen maar nuttig zijn in die zin dat het je vaardigheid stimuleert om naar binnen te gaan en contact te maken met je hogere Zelf. Wanneer een student een bron in de buitenwereld gebruikt met het verlangen naar een gegarandeerd pad, zal dit nooit tot echte zelftranscendentie leiden. Het zal naar de doodlopende weg van spirituele arrogantie leiden, waardoor je denkt dat God je moet accepteren vanwege wat je gedaan hebt volgens een maatstaf op aarde.

De Koran heeft het potentieel om een bron te zijn om je te stimuleren innerlijk contact te leggen met je IK BEN Aanwezigheid. Het is waar dat de overgrote meerderheid moslims die niet op deze manier gebruiken, zoals de overgrote meerderheid christenen de Bijbel niet op die manier gebruikt. Maar waarom zou jij je – als spirituele student – door de meerderheid naar beneden laten trekken? Niemand heeft ooit zijn ascensie behaald door de massa te volgen – of zelfs door naar de massa te luisteren.

Dus als jij tussen de regels door leest en je door de Koran laat leiden, kan die natuurlijk gebruikt worden als een waardevol middel – zelfs als er overduidelijke fouten in de indeling zijn.

Vraag 2
Nee, de huidige Koran is niet trouw aan wat Mohammed heeft afgeleverd. Het staat echter dichter bij de openbaring die Mohammed gegeven heeft dan het Nieuwe Testament aan mijn ware leringen. Dus is het nog steeds nuttig dat de mensen verder dan het geschreven woord kijken en op zoek gaan naar het innerlijke WOORD.

Het zou zeker beter zijn om de surahs in te delen naar de manier waarop ze werden gegeven, zodat studenten ze zouden kunnen negeren of met onderscheid naar de latere kijken die duidelijk een dualistische vibratie hebben. Toch werd er door enkele zeer misleide vroege leiders heel goed voor gezorgd dat dit onmogelijk werd. Opnieuw dan, voor een student die bereid is zijn of haar innerlijke leiding te gebruiken, is het niet moeilijk om het verschil in vibratie tussen de vroege en latere surahs te voelen.

Ik zeg nu niet dat ik mensen aanmoedig om alleen maar de Koran te bestuderen. Degenen die er open voor staan om buiten het geschreven woord om te gaan, moeten nooit hun geest tot één bron beperken – waaronder deze website. Je moet altijd meerdere bronnen bestuderen en op een gegeven moment je richten op die ene die dieper in jou resoneert – en het mogelijk maken om door de tijd heen te veranderen.

Vraag 3
Mohammed begreep in zijn vroege jaren wat de belangrijkste boodschap is van de Koran – en alle andere geïnspireerde schriftlezingen. De boodschap is dat de enig echte God boven de vorm staat, wat in een schriftlezing of ritueel gevat kan worden, ontstijgt. Daardoor bad hij door naar binnen te gaan en contact te leggen met zijn hogere Zelf, zoals hij dat opvatte. Dit is wat alle echte mystici door de eeuwen heen hebben gedaan en Mohammed begon wel als een echte mysticus.

Wanneer je begrijpt dat de enige echte God boven de vorm staat, zie je dat het zinloos is om te denken dat je deze God enkel op een specifieke locatie op aarde vindt. Denken dat de vormloze God op een of andere manier geassocieerd met of beperkt tot een bepaalde vorm kan worden, is precies de fout in het monotheïsme. Mohammed had dit wel begrepen, maar de meeste volgelingen van hem niet. Ze hadden een fysiek brandpunt nodig voor hun aanbidding en later in zijn leven heeft Mohammed de fout gemaakt om ‘de mensen te geven wat ze willen’, denkend dat dit in Gods dienst was. Dat was niet zo.

Ik heb die fout niet gemaakt. Ik heb ze geen schriftlezing nagelaten en ik heb hen zelfs geen fysiek lichaam nagelaten. Natuurlijk werd dat er later aan toegevoegd en dus zelfs al had Mohammed niet gedaan wat hij deed, zijn volgelingen zouden toch van die fysieke symbolen hebben gemaakt. Niettemin begreep Mohammed wel dat het belangrijkste punt van de islam de vormloze God is en hij kende het gevaar van een profeet belangrijker te laten worden dan de bron. Dus wilde hij niet dat moslims zo op Mekka gericht zijn. In plaats van met je gezicht in de richting van Mekka te bidden, wilde hij dat ze gingen bidden door naar binnen te gaan – zoals Allah doet. Je vindt Allah niet in Mekka, maar enkel in zijn koninkrijk – dat binnenin jou is.

Het uitgebreide gebedsritueel dat vele moslims tegenwoordig uitvoeren, is opnieuw een uitdrukking van de aandrang om een uiterlijk, mechanisch pad te maken dat je verlossing garandeert. Het is hetzelfde als bepaalde Tibetanen die geloven dat je door zich 10.000 keer uitgestrekt ter aarde te werpen, gegarandeerd bepaalde voordelen krijgt. Dit is het uiterlijke pad dat niet tot je ascensie leidt, terwijl een simpel ritueel van je geest leegmaken van alle vooroordelen en je afstemmen op de IK BEN Aanwezigheid veel nuttiger zou zijn.

Vraag 4
Welnu, wij, de geascendeerde meesters, stellen onszelf ook wel eens dezelfde vraag van tijd tot tijd. Maar dan zien we opnieuw   hoe bekrompen de christelijke wereld nog maar een paar eeuwen geleden was in hun denken. Hoewel de meeste mensen in het westen er nog steeds niet voor openstaan om naar binnen te gaan, is er ten minste meer openheid in de westerse maatschappij dan je 2-300 jaar geleden zag.

Daardoor zien we allemaal dat door het onvermijdelijke van de tijd, de moslimwereld zeker zal veranderen. Als het niet anders kan, zal de tweede wet van de thermodynamica onvermijdelijk zo veel chaos creëren dat moslims gedwongen worden te veranderen. Natuurlijk hopen we allemaal dat er een verandering zal komen door mensen die bereid zijn hun geest te openen.

En dit is waar jij en mensen zoals jij in beeld komen. Werp je moslimgeloof niet af. Doe in plaats daarvan wat je kunt om problemen naar voren te brengen en anderen te vinden die dezelfde zorgen hebben. Organiseer het en help elkaar om een nieuwe en meer open benadering van geest te verspreiden.

Je denkt misschien dat je hierin alleen bent, maar ik kan je ervan verzekeren dat er miljoenen moslims zijn die dezelfde zorgen hebben en het gevoel dat er iets veranderen moet. Miljoenen levensstromen – zoals jijzelf – hebben vrijwillig aangeboden om in het Moslimgeloof te incarneren, juist om in deze tijd veranderingen door te voeren. Deze verandering is veel dichter bij dan je denkt, hoewel het nog niet een kritieke massa bereikt heeft die ervoor zorgt dat het voor de hand liggend en niet meer te ontkennen valt.

Maar bestudeer mijn artikel over wat voor veranderingen zorgt en besef dat er een top tien procent onder de moslims is en zij hebben grote macht – vooral als ze wakker worden en samenkomen. Dus geeft het moslimgeloof niet op – verhef het door je eigen bewustzijn te verhogen en dan anderen te helpen hetzelfde te doen.