Het Baha’i geloof had de moderne opvolger van de islam kunnen worden

ONDERWERPEN: Het Baha’i geloof gesponsord door geascendeerde meesters om de moderne opvolger van de islam te worden – had het fundamentalisme van de moslims kunnen vermijden – stichters hadden Christusbewustzijn – progressieve openbaringen stoppen nooit – wees loyaal aan de meesters, niet aan een aardse organisatie

Vraag: Dank je voor je prachtige antwoord op de vraag over onvoorwaardelijke liefde. Ik heb vragen over het Baha’i geloof. Ik heb verscheidene vrienden die Baha’is zijn en ik begrijp dat zij in voortgaande openbaringen geloven en dat Bahá’u’lláh de meeste recente incarnatie van het Christusbewustzijn is. Is dit waar? Als dat zo is, is Bahá’u’lláh dan nu een geascendeerde meester?
Dank je wel dat je jouw liefde door deze website deelt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het Baha’i geloof is een magnifiek voorbeeld van hoe progressieve openbaringen een bestaande religie kunnen vernieuwen of tot een nieuwe religieuze beweging maken. Het was de hoop van de geascendeerde meesters dat het Baha’i geloof de moderne opvolger van de islam zou worden. Daarom werd het Baha’i geloof in het Midden-Oosten uitgebracht en sluit aan bij de religieuze taal, tradities en metaforen die je in die streek ziet.

Als deze hoop vervuld was, zou de wereld grotendeels de huidige effecten van het islamitische fundamentalisme hebben vermeden. In plaats daarvan zou je meer tolerantie hebben gezien ten opzichte van andere religies, een ferme aanhang voor geweldloosheid plus gelijke rechten voor en gelijke behandeling van vrouwen – en daarmee drie van de belangrijkste problemen oplossen die het Midden-Oosten in een chaos dreigen te veranderen.

Allebei stichters van het Baha’i geloof waren de belichaming van het Christusbewustzijn in die zin dat ze een hoge mate van individueel Christusschap hadden bereikt. Zoals ik op deze website steeds weer uitleg, hebben alle mensen het potentieel om het Christusbewustzijn te bereiken en wanneer de Christusgeest in je woont, ben je de personificatie van het Christusbewustzijn. Beide stichters zijn geascendeerd, hoewel ze momenteel niet rechtstreeks met planeet aarde werken.

De uitspraak ‘ Bahá’u’lláh was de meest recente personificatie van het Christusbewustzijn’ was in die tijd waar. Anderen hebben echter sindsdien het Christusbewustzijn gepersonifieerd en zoals ik elders uitleg, hoop ik dat er spoedig 10.000 mensen zijn die het Christusbewustzijn belichamen.

Mijn zorg over het Baha’i geloof is dat het de neiging heeft om een patroon te volgen dat in veel andere bewegingen wordt gezien die op progressieve openbaringen worden gebaseerd. Het is enigszins teleurstellend voor de geascendeerde meesters  dat we zo veel bewegingen hebben opgestart door progressieve openbaringen te geven, maar wanneer de stichter dood is, komen de progressieve openbaringen tot stilstand. De beweging begint dan geleidelijk de denkwijze aan te nemen dat de stichter de allerlaatste profeet was en dat er geen andere openbaringen na hem of haar komen.

Dit zag precies zo bij het christendom en het gevolg is dat ik – de Levende Jezus Christus – niet de mensen kan bereiken die beweren dat ze mijn volgelingen zijn. Ze zijn gewoon niet bereid om naar de woorden te luisteren die ik tegenwoordig zeg en geven de voorkeur aan interpretaties van de woorden die in het verleden zijn gezegd.

Het zou heel nuttig zijn om de mensheid vooruitgang te laten boeken als allen die geloven dat er progressieve openbaringen in het verleden waren, zouden beseffen dat dit blijft doorgaan. Progressieve openbaringen betekenen dat een specifieke lering wordt gegeven om de mensen te helpen hun bewustzijn te verhogen naar een nieuw niveau. Wanneer dat niveau wordt bereikt, kan en zal er een nieuwe en hogere lering worden gegeven. Maar als de oude organisatie rigide is geworden en niet meer openstaat voor progressieve openbaringen, moeten we die openbaring ergens anders geven. Als er geen plaats is in de herberg, moet de Christus in een stal geboren worden.

Mijn belangrijkste punt is dat de echt spirituele zoekers zich bewust moeten zijn van de neiging van het menselijke denken om afgoden te maken. Dit laat christenen zeggen dat ik de allerlaatste en belangrijkste profeet was en dat de geascendeerde meesters 2000 jaar geleden zijn gestopt tegen de mensheid spreken. Precies dezelfde denkwijze heeft ervoor gezorgd dat latere bewegingen nutteloos werden om ons almaar progressieve openbaringen te laten geven.

De waarheid is dat progressieve openbaringen worden gegeven door iemand die geïncarneerd is, maar dat die persoon niet de bron is. De bron van alle echte openbaringen zijn de geascendeerde meesters. De boodschapper in de buitenwereld wordt gewoon een tijdelijk voertuig  voor de stroom van het Levende Woord. Dus zelfs wanneer één boodschapper wordt teruggetrokken van het levenstoneel, blijft de bron van openbaringen altijd bestaan. Wat is er dus voor nodig om tegen te houden dat wij een andere boodschapper vinden om het volgende hoofdstuk van onze voortdurende en nooit eindigende openbaringen af te leveren?

Het Levende Woord laat zich niet tegenhouden, dus is de vraag: “Ben jij trouw aan de Bron of een bepaalde boodschapper? Of heb jij je loyaliteit aan een boodschapper overgebracht aan een boodschapper – die loyaliteit heeft verdiend zolang hij maar de open deur was om het Levende Woord te brengen – aan een organisatie in de buitenwereld die niet meer de open deur voor het Levende Woord is?” Kies voor het leven! Kies voor het Levende Woord in plaats van een dode doctrine!