De I AM verhandelingen

ONDERWERPEN: boeken die in een bepaalde tijd worden gegeven – tegenwoordig kun je meer leringen uitbrengen – tegenwoordig wordt een nuchterder lering gegeven – de uitdaging is om spiritualiteit in jouw leven te brengen

Vraag: Kun je ons ook advies geven over de I AM verhandelingen (die door Saint Germain Press zijn uitgegeven) om ze op te volgen of ze toe te passen of eigen te maken? Of is er nog iets wat je eraan zou willen toevoegen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De I AM Verhandelingen zijn prachtige boeken die vanuit het hart van Saint Germain komen. Ze bevatten prachtige leringen over de IK BEN Aanwezigheid. Maar zoals alle elementen van progressieve openbaringen, werden ze in een bepaalde tijd uitgegeven. En toen ze werden uitgebracht, waren ze speciaal bedoeld voor het bewustzijnsniveau van de mensheid in de jaren (19)30 en ’40.

In die tijd was het moeilijker om het concept van het koninkrijk van God binnenin jou te accepteren. Daarom konden de concepten die wij jullie heb gegeven in de vorige vragen destijds niet worden uitgebracht, omdat de mensheid er nog niet aan toe was. Het gevolg was dat de I AM Verhandelingen je de indruk kunnen geven dat de IK BEN Aanwezigheid zo ver boven jou staat dat hij misschien buiten je bereik ligt. Dit komt niet omdat er iets mis is met de I AM Verhandelingen, het is gewoon dat ze werden uitgegeven op een moment dat de mensheid nog niet aan toe was aan de hogere lering dat de IK BEN Aanwezigheid een deel van jou is, dat jij, en daarmee bedoel ik de Bewuste Jij, een verlengstuk ervan bent en dat jij op den duur op het punt moet komen dat je de IK BEN Aanwezigheid niet boven jou verheven ziet, maar dat jij hem ziet als de echte jij, dat je er een onderdeel van bent.

Dit is de lering die ik 2000 jaar geleden kwam brengen toen ik zei dat het koninkrijk van God binnenin jou zit en dat ik en mijn Vader één zijn. Het was de bedoeling dat ik de voorbereidingen zou maken voor deze tijd waarin de mensen een stap hogerop kunnen doen om eindelijk het beeld los te laten van een God buiten hen dat duizenden jaren het dominante beeld in de religie van de mensheid was.

De meer gevorderde zoekers van tegenwoordig zijn toe aan de echte lering. De spirituele zoekers van tegenwoordig zijn toe aan de echte lering dat God binnenin jou zit, omdat alles uit Gods Wezen werd geschapen. Dus ja, ik beveel aan dat mensen de I AM Verhandelingen lezen en bestuderen, maar je krijgt dieper inzicht in allebei als je de leringen in gedachten houdt over de IK BEN Aanwezigheid binnenin jou ontdekken.

Je moet je er ook van bewust zijn dat de I AM Verhandelingen veel beschrijvingen bevatten van de innerlijke retraites van de Broederschap. En hoewel de beschrijvingen kloppen, kunnen ze misschien een een beetje ver afstaan van jouw gewone dagelijkse ervaringen. Maar nogmaals, dit was nodig om in vroeger tijden de innerlijke herinneringen te wekken. Maar tegenwoordig geven we, zoals je ziet, een veel meer nuchtere, directe spirituele lering, omdat de volwassen spirituele zoekers niet beslist de fantastische verhalen over andere rijken nodig hebben.

De ware uitdaging van dit tijdperk is niet om je op het spirituele rijk af te stemmen, maar het spirituele rijk in het bewustzijn van je dagelijkse leven en bewustzijn te brengen, zodat je dat in al je activiteiten tot uitdrukking brengt. Je leeft het. En om dit te doen, moet je al het gevoel loslaten dat God buiten jou is of dat jij hier beneden bent en het spirituele rijk hier boven zo prachtig is, maar buiten jouw bereik.

Dit is de transitie in bewustzijn van het Vissentijdperk naar het Aquariusbewustzijn. En het is de transitie van je aandacht richten op een religie in de buitenwereld of het beeld van een God buiten jou, naar je richten op de God binnenin jou, het koninkrijk van God binnenin jou.

En opnieuw, wie kan die transitie maken? Alleen de Bewuste Jij kan die transitie maken door zich ervan bewust te worden dat hij een individualisatie is van God. Alleen zit je tijdelijk vast op deze planeet en je ziet hier alleen maar vast omdat je ervoor gekozen hebt je te vereenzelvigen met de dingen van deze wereld. Je bent in werkelijkheid een prachtig spiritueel wezen en naarmate jij je vereenzelvigt met het grotere Zelf dat jij bent, breng je de hemel op aarde. En dat is het doel. Dit is altijd het doel al geweest, maar de mensheid was er niet aan toe. Maar we staan nu op de drempel om door te breken omdat steeds meer mensen die eeuwige waarheid kunnen accepteren.