Baird T. Spalding ‘Het leven en leringen van de Meesters uit het Verre Oosten’

ONDERWERPEN: Was alles in de boeken authentiek? – is het belangrijk? – Verhalen breiden vaak de verbeelding van mensen uit – Spalding was heel intuïtief, maar had een complexe persoonlijkheid – boeken tonen het doel maar geen pad naar dat doel

Vraag: Laatst stond in het magazine Atlantis Rising een verhaal over Baird T. Spalding, auteur van een serie boeken getiteld ‘Life and Teachings of the Masters of the Far East’ waar de meeste van ons die op het spirituele pad zijn, ooit wel eens naar toe geleid zijn. Het artikel in het magazine gaf aan dat er wel wat vraagtekens stonden bij de uitspraken die Spalding heeft gedaan over zijn ervaringen. In het boek beweert hij dat hij in 1857 werd geboren en de ervaringen waar hij over schreef, vonden ongeveer rond de eeuwwisseling plaats. Ten tijde van zijn dood in de kamer van een motel in 1953 vond men een rijbewijs waarin stond dat hij geboren was op 28 mei 1904 en dat hij grote schulden en  geen geld naliet. Hier hangt een mysterie omheen. Volgens een verslag werd Spalding zogenaamd bezeten door drie levensstromen – zijn grootvader die naar men veronderstelt een aantal van die ervaringen had en een oude mijnwerker en een klein kind. Ik zou wel eens willen weten wat het ware verhaal is over het schrijven van deze boeken en hun authenticiteit. Ik vond de boeken zeer inspirerend.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er is een reden waarom jij, en zoveel andere spirituele zoekers, de ‘Life and Teachings’ boeken zo inspirerend hebt gevonden. Er is een reden waarom deze boeken al decennia lang en nog steeds populair zijn bij spirituele zoekers. De reden daarvoor is dat de boeken authentieke leringen over het bestaan van de geascendeerde meesters bevatten, als een groep spirituele wezens die zich wijden aan de spirituele groei van de mensheid, die alle religies transcendeert. De boeken kunnen daarom dienen als hulpmiddel om de innerlijke herinnering te wekken die de meeste spirituele zoekers op zielsniveau bij zich dragen.

Wat betreft de authenticiteit van de boeken hangt het af van wat je bedoelt met authenticiteit. Denk eens aan een beroemd boek zoals ‘20.000 Mijl onder de Zeespiegel’ van Jules Verne. Het boek beschrijft gebeurtenissen die zogenaamd in het midden van de 19e eeuw plaatsvonden. Het beschrijft een grote onderzeeër, wat ongehoord was in die tijd. Bovendien had die onderzeeër een onuitputtelijke krachtbron die heel erg lijkt op de nucleaire reactoren van tegenwoordig. Dit was een krachtbron die de mensen uit die tijd zich helemaal niet konden voorstellen, omdat de mensen pas toen Einsteins theorie van de relativiteit in 1905 werd gepubliceerd, de kracht die in het atoom ligt opgeslagen, konden aanwenden. Bestond er in feite wel een nucleaire onderzeeër in het midden van de 19e eeuw? Natuurlijk niet. Niettemin moet je er over nadenken of deze onderzeeër en veel van de andere futuristische fenomenen die in Jules Vernes boeken beschreven worden, wel enkel het product van de verbeeldingskracht van de auteur waren of dat hij wat echte inspiratie van boven had ontvangen?

Op dezelfde manier, doet het ertoe of er ooit een echte expeditie is geweest, zoals die door Baird T. Spalding wordt beschreven? Als je terugdenkt aan de tijd waarin de ‘Life and Teachings’ boeken werden geschreven, zie je dat er talloze boeken waren die reizen beschreven en ontdekkingen werden gedaan die in feite nooit hebben plaats gevonden. Niettemin hebben zulke beschrijvingen wel een waardevol doel gediend door de mentale horizon van de mensheid te verbreden.

Dit was natuurlijk onderdeel van het plan van de geascendeerde meesters, omdat we aan het eind van de 19e eeuw en aan het begin van de 20e, probeerden om het bewustzijn van de mensheid te vergroten en in aanmerking namen wat er in de materiële wereld mogelijk was. We hebben dit gedeeltelijk gedaan door tot nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen te inspireren, zoals Einsteins relativiteitstheorie en de kwantumfysica, maar we deden dit ook door tot diverse vormen van fictie te inspireren die echt diende om de mentale kaders van de mensen op te rekken. Dit werd gedaan om het fundament te leggen voor nog grotere uitbreidingen in het bewustzijn van de mensen die we tegenwoordig proberen te bereiken en die we al decennia lang door zelfhulp- en new age-bewegingen proberen te bereiken. Nogmaals we werken op veel verschillende niveaus om de mentale horizon van mensen te verbreden over wat er mogelijk naast de materiële wereld.

De ‘Life and Teachings’ boeken bevatten veel materiaal waartoe daadwerkelijk door verscheidene leden van de geascendeerde meesters die aan het werk waren met Baird Spalding, werd geïnspireerd. Je zou dus kunnen zeggen dat Spalding als boodschapper diende van de geascendeerde meesters. Helaas had Spalding een complexe persoonlijkheid en was hij een gewonde levensstroom. Wij konden gebruik van hem maken door zijn intuïtieve vaardigheid, zijn gevoeligheid voor energie buiten het materiële rijk om. Dit werd echter ook een blok aan het been voor zijn spirituele groei, omdat hij het in toenemende mate moeilijk vond om te bepalen wat echt of onecht was, en wat van hem was en wat niet.

Helaas heeft dit hem ervan verhinderd om de hogere leringen naar buiten te brengen die in potentie door hem naar buiten gebracht hadden kunnen worden. Niettemin verdient hij lof omdat hij een serie boeken heeft geschreven die vele leringen bevatten die tegenwoordig nog steeds waardevol zijn. Hij verdient lof omdat hij veel spirituele zoekers heeft geholpen door ze voor te lichten over het bestaan van de geascendeerde meesters en het spirituele pad dat alle religies overstijgt.

Vanuit mijn gezichtspunt zit er eigenlijk maar één gebrek in de ‘Life and Teachings’ boeken. Als je over de boodschappen in de boeken nadenkt, zie je dat het doel is om het gewaarzijn van de mensen te vergroten. Het was de bedoeling om later leringen door Spalding te geven die mensen zouden tonen dat er een praktischer pad is dat mensen kunnen volgen. Omdat dit niet gebeurde, gaven de boeken een visie van het meesterschap dat mensen konden bereiken zonder hen een logisch en systematisch pad te geven om het doel, een hogere bewustzijnsstaat, te bereiken.

Met andere woorden, wanneer je de boeken uit hebt, wat moet daarna doen? Reis je naar India en Tibet en zwerf je door de bergen, in de hoop dat deze geëxalteerde spirituele meesters op een dag aan jou verschijnen? Hoe kun je van waar je nu in bewustzijn bent, verder komen naar waar die meesters zijn? Dit verklaart waarom wij, de geascendeerde meesters, in de vorige eeuw diverse organisaties hebben opgezet om de mensen een systematischer pad te geven. Deze Transcendence Toolbox is maar één van onze pogingen daartoe en ik durf te zeggen dat het een stel heel praktische middelen bevat om het Christusbewustzijn te krijgen.

Laat mij ook nog zeggen dat het nooit de bedoeling was dat veel van de plaatsen en gebeurtenissen die in de ‘Life and Teachings’ boeken worden beschreven, beschrijvingen waren van gebeurtenissen of plekken in het spectrum van het materiële universum. Het zijn beschrijvingen van wat er in de spirituele retraites van de geascendeerde meesters bestaat en plaats vindt. Nogmaals, het format van een reis door een team wetenschappers werd gekozen omdat het geschikt was voor het niveau van bewustzijn dat de mensen aan het begin van de 20e eeuw hadden. De wetenschap en de technologie waren het belangrijkste hulpmiddel om het wereldbeeld van de mensen uit die tijd uit te breiden en ze werden gefascineerd door nog onontdekte streken op de fysieke planeet.

Je zou kunnen zeggen dat de ‘Life and Teachings’ boeken een poging waren om de mensen te helpen de sprong te maken van een wetenschappelijk wereldbeeld, dat een universeel beeld geeft van de materiële wereld, naar een nieuw spiritueel beeld dat verder gaat dan de traditionele religies door een universeel beeld van de spirituele wereld te geven. Als zodanig zijn deze boeken tamelijk succesvol geweest, hoewel er in de huidige tijd veel meer kan worden uitgebracht zoals je kunt zien op de pagina’s van deze website.