Het concept transmigratie

ONDERWERPEN: De meeste mensen dalen van boven af – enkelen zijn van onderen af geëvolueerd

Vraag: Vraag voor Jezus: Wat is de waarheid over transmigratie? Moet de ziel eerst in het planten- en dierenrijk incarneren tot ze een hoger niveau bereikt en dan in een menselijk lichaam incarneren? Of incarneert de ziel direct vanuit het spirituele rijk in een menselijk lichaam?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het antwoord, mijn geliefde, is alles wat hierboven staat. In de betekenis dat de overgrote meerderheid van de mensen die op aarde incarneren direct vanuit het spirituele rijk in een menselijk lichaam, maar zonder door de lagere rijken heen te gaan.

Maar zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, is er ook een evolutionaire kracht die alle energie terugbrengt naar haar bron. Dus er zijn tegenwoordig mensen op aarde die geëvolueerd zijn uit de lagere rijken waaronder het dierenrijk naar het elementale rijk en dan naar menselijk wezen. Maar nogmaals, de overgrote meerderheid daalt af uit het spirituele rijk.