Adolph Hitler en de tweede dood

ONDERWERPEN: Het laatste oordeel heeft na de dood van de persoon plaats – de levensstromen neemt het besluit om te sterven – andere mensen stonden Hitler toe te incarneren – de keuzes van een levensstroom zijn niet te voorspellen – he laatste oordeel is nog steeds een kans – niet oordelen over wie de tweede dood verdient – oordelen leidt tot spirituele hoogmoed

Vraag: Ik ben altijd gefascineerd door het leven van Adolf Hitler, en op jouw site, beweer je dat hij door de tweede dood is gegaan. Mijn vraag is wanneer dat gebeurd is? Ik bedoel als je terugkijkt op Adolf Hitlers leven, kun je zien dat hij op een bepaald moment zo verblind werd door zijn denkwijze dat het onmogelijk leek om hem te laten omkeren. Eind 1942 en begin 1943 besloot hij bijvoorbeeld tot de ‘eindoplossing’ om de Joden uit te roeien. Dus op dat punt had men kunnen voorspellen dat Hitler miljoenen Joden zou doden. En als die beslissing hem in aanmerking liet komen voor het laatste oordeel, waarom werd hij dan niet gewoon naar de tweede dood gebracht en uit zijn lichaam gehaald, zodat de levens van al die mensen gespaard hadden kunnen worden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (25 november 2010):

Als je mijn leringen over de tweede dood wat beter bekijkt, krijg je een vollediger inzicht in dit proces. Het feit is gewoon dat het laatste oordeel niet een proces is dat plaats kan hebben als een levensvorm nog geïncarneerd is. Het kan alleen maar plaats vinden nadat een levensvorm het lichaam verlaten heeft en daarom – in zijn totaliteit – naar het Hof van het Heilige Vuur gebracht kan worden. Als een wezen nog geïncarneerd is, moet hij op aarde blijven om het lichaam in leven te houden.

Het laatste oordeel is niet iets dat plaats vindt door een externe kracht die de levensvorm oordeelt. Wat de geascendeerde meesters doen die het proces uitvoeren, is voor de levensvorm het pad aangeven dat hem op dit punt heeft gebracht en dus het pad dat hij moet afleggen om naar oorspronkelijke zuiverheid terug te keren. Het is vervolgens aan de levensvorm om de laatste keuze te maken, of hij het pad naar verlossing opgaat, of dat hij ervoor kiest ermee op te houden. Daarom maken de geascendeerde meesters nooit de keuze of een wezen naar de tweede dood gebracht moet worden, omdat dit een schending van de Wet van Vrije Wil is.

Hoe kan een levensvorm ooit het laatste oordeel onder ogen zien, als een deel ervan nog steeds aan de aarde gehecht was? Die keuze kan enkel gemaakt worden wanneer het de levensvorm duidelijk wordt dat hij nergens anders heen kan en dat hij, óf moet veranderen, óf totaal ophouden te bestaan. Dus je begrijpt dat Hitler – of Stalin of andere mensen die grote gruweldaden hebben gepleegd – niet naar de laatste dood gebracht konden worden als ze nog geïncarneerd waren. Er is nog nooit een mens geweest die terwijl hij geïncarneerd was, het laatste oordeel ontvangen heeft en dat zal ook nooit gebeuren, omdat er altijd de mogelijkheid bestaat dat iemand van gedachten verandert.

Je moet ook in overweging nemen dat toen er besloten werd dat de levensvorm Hitler toestemming kreeg om te incarneren, dit niet gedaan werd op grond van een evaluatie van die ene levensvorm. Het werd mogelijk om Hitler te laten incarneren, enkel omdat het bewustzijn van het Duitse volk, het Joodse volk en veel andere volken in Europa zo was. Daardoor was het voor alle betrokken partijen een kans om te zien hoe zij zouden reageren als Hitler mocht incarneren

Mijn punt is dat wanneer een levensvorm mag incarneren, het door de geascendeerde meesters als een kans gezien wordt voor veel mensen. En daarom zullen we die kans zolang mogelijk steunen zolang er hoop is dat mensen ervan kunnen leren. Met andere woorden, er zou zelfs een moment hebben kunnen zijn dat het waarschijnlijk was dat Hitler zelf van gedachten zou veranderen, maar dat zou niet betekenen dat de kans voor andere mensen verkeken zou zijn.

De keuzes van mensen hadden het leven van Hitler kunnen bekorten, maar de geascendeerde wezens maken niet de keus om een levensvorm uit het lichaam te halen. Dit moet besloten worden door degenen die nog geïncarneerd zijn, gedeeltelijk als zij het oordeel oproepen – wat gedaan moet worden zonder een veroordelende houding – of door hen van de ander te laten leren en hun oude bewustzijnsstaat te transcenderen. In feite hebben de reacties van de meeste mensen Hitlers levensduur nog verlengd. Dus de onwil van veel mensen om te veranderen, zowel in Duitsland als ergens anders, heeft het mogelijk gemaakt dat Hitler zijn ‘eindoplossing’ kon uitvoeren.

Ik zou je erop attent willen maken dat hoewel het misschien leek alsof Hitler te ver heen was om zich daarvan bewust te worden, de Wet van Vrije Wil verordent dat de geascendeerde meesters nooit voorspellen welke keuzes een levensvorm maakt. Daardoor bestaat er altijd de mogelijkheid om van gedachten te veranderen en dat is wat wij voor ogen houden tot de levensvorm oplost in het Meer van Heilig Vuur. We beschouwen een levensvorm nooit als te ver heen voor verlossing. Wij beoordelen levensvormen eigenlijk niet – we laten hen zichzelf oordelen door hun eigen keuzes. Enkel mensen die geïncarneerd zijn kunnen denken dat we mensen beoordelen op de manier zoals zij mensen beoordelen of dat mensen niet verlost kunnen worden.

Het laatste oordeel is een proces dat niet betrekking heeft op iemand die geïncarneerd is en het wordt op geen enkele manier aangepast aan de overtuigingen van mensen. Het wordt geheel door geascendeerde wezens uitgevoerd die het dualiteitsbewustzijn zijn ontstegen – en er ver boven staan. Met andere woorden, zelfs pas geascendeerde meesters zouden niet aan dit proces deel kunnen nemen, enkel wezens die naar hogere posities zijn gestegen in de spirituele hiërarchie. Begrijp je waarom? Een levensvorm zal enkel het laatste oordeel ondergaan wanneer hij zo’n gesloten mentaal kader voor zichzelf heeft gevormd dat er geen enkele manier is om de levensvorm zo ver te krijgen dat hij ziet dat de waarheid van God niet met zijn overtuigingen overeenstemt.

Daardoor is het laatste oordeel een proces waarin een groep geascendeerde meesters een allerlaatste poging doet om de levensvorm uit zijn dualistische overtuigingen te wekken. Met andere woorden, enkel degenen die heel bekwaam zijn om de illusies van de dualiteit te doorzien, kunnen een levensvorm hier doorheen helpen. En zelfs zij kunnen vaak niets bereiken tot een levensvorm het Meer van Heilig Vuur onder ogen ziet en dan ervaart dat zijn argumenten en redeneringen er geen enkel effect op zullen hebben.

Het is begrijpelijk dat geïncarneerde mensen naar bepaalde mensen kijken die grote gruweldaden hebben gepleegd en denken dat zo iemand de tweede dood verdient. Toch is dit gewoon niet mogelijk – zolang je nog geïncarneerd bent – om het alomtegenwoordige perspectief te hebben dat nodig is om dit accuraat te evalueren. Er zijn zoveel factoren die in overweging genomen moeten worden – factoren die niemand die geïncarneerd is ooit kan kennen – voor een levensvorm naar het allerlaatste oordeel wordt gestuurd.

Dus zijn er mensen die de meeste mensen maar al te graag naar hun tweede dood zien gaan die er nog niet klaar voor zijn. En er zijn mensen die gewoon of welwillend lijken, maar die niettemin hun laatste kans opgebruikt hebben en geen bereidheid getoond hebben om verantwoording voor hun eigen gemoedsgesteldheid te nemen. Dat is één reden waarom ik tegen de mensen zei om niet te oordelen naar de schijn. Hoe de dingen lijken vanuit jouw perspectief als jij geïncarneerd bent, is niet de manier waarop God of de geascendeerde meesters het zien.

En daarom zou het verstandig voor geïncarneerde mensen zijn om zich te onthouden van evalueren of iemand het laatste oordeel verdient. Dit leidt heel gemakkelijk tot het gevoel dat een mens het beter dan God weet en het kan heel moeilijk zijn om je los te maken uit die spirituele hoogmoed. Richt je gewoon op de balk uit je eigen oog verwijderen en laat de geascendeerde meesters die benoemd zijn om dat te doen, evalueren wie aan het laatste oordeel toe is.

Zoals ik in mijn verhandeling uitleg, heeft God trouwens een perfect systeem ontworpen om levensvormen te helpen groeien. Het idee dat hij hulp nodig heeft van iemand op aarde, is gewoon de illusie van de gevallen wezens die denken dat ze beter dan God weten hoe het universum geregeerd moet worden.