Meer leringen over rock muziek

ONDERWERPEN: Gehechtheid aan ideeën kunnen er inderdaad voor zorgen dat de waarheid pijn doet – verhoogt of verlaagt muziek je energie – wanneer energie in de lagere chakra’s wordt geconcentreerd, kunnen de mensen in spiritueel opzicht niet groeien – het ritme in de natuur – sommige mensen vervelen zich bij harmonieuze muziek – zij voelen weerstand bij harmonie – veel moderne rockmuzikanten zijn rebellerende zielen die zijn geïncarneerd – de syncopische maat vernietigt de harmonie in de natuur – je levenskracht wegzuigen – een neerwaartse spiraal – behoefte aan een nieuwe muziekvorm voor de jeugd

Vraag: Lieve Meester Jezus en Kim… Zegeningen. Jouw antwoord onlangs over rockmuziek was zowel voor mij als mijn zoon schokkend. Het talent van mijn zoon om muziek te maken, begon al op jonge leeftijd, inclusief wat je rockmuziek zou noemen. Waar ik getuige van ben, of hij nu solo akoestisch speelt, of op het toneel met zijn band, is een krachtige boodschap van broederschap en begrip. De mensen huilen omdat die muziek hen in hun hart raakt en hen inspireert om het leven bewust te leven, de vreugde en de pijn en de noodzaak om voor elkaar te zorgen. Ik heb het steeds weer gezien. Rock heeft een grote reikwijdte aan tonen, ritmes, vibraties, die miljoenen musici en miljoenen luisteraars de laatste vijftig jaar geïnspireerd hebben. Men zegt wel eens dat de Waarheid geen pijn doet, dat het verbindt, inspireert en het beste in ons boven brengt… Dit is één gebied van jouw grote wijsheid, waar ik met je over moet spreken, of op zijn minst om meer duidelijkheid wil smeken. Jouw woorden hebben mij verbijsterd, alsof je gezegd had dat alle religies op de wereld fout waren of geen goeds in zich hadden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde zoon, omdat ik weet dat je bereid bent om hogerop te komen, zal ik je antwoord gebruiken als voorbeeld voor wat er kan gebeuren wanneer mensen hun fundamentele overtuigingen die ze er al heel lang op na houden, aangevochten worden. Je zegt dat de waarheid geen pijn kan doen, maar die verklaring is over het algemeen niet waar. Als iemand emotioneel gehecht is geraakt aan een idee of overtuiging die niet in overeenstemming met de waarheid is, kan het inderdaad pijn doen, wanneer iemand met de waarheid wordt geconfronteerd. Het kan pijnlijk zijn voor iemand om te moeten herkennen en toe te geven dat de er lang op na gehouden overtuiging, waarvan iemand dacht dat die absoluut waar was, al die tijd in werkelijkheid op een vergissing berustte. En dit zorgt ervoor dat veel mensen de pijn proberen te vermijden door de waarheid te ontkennen die hun bestaande overtuigingen aanvecht – zoals zoveel mensen doen die deze website vinden en niet bereid zijn om de waarheid over mij te leren kennen.

Wanneer mensen wel emotionele gehechtheden hebben, hebben ze vaak de neiging met een reactie te komen dat je het ‘alles of niets’ of het ‘zwart-wit’ antwoord zou kunnen noemen. Als de mensen niet bereid zijn om hun er lang op nagehouden overtuiging te laten varen en de waarheid te aanvaarden die die overtuiging kan vervangen, dan hebben ze geen andere optie dan op een of andere manier te proberen de waarheid te weerleggen, er een vraagteken bij te zetten of haar of de bron die die waarheid bracht, in diskrediet te brengen. Dit zorgt ervoor dat mensen tot het uiterste gaan en er vanuit een zwart-wit perspectief naar kijken. Met andere woorden, als dit nieuwe idee waar is, dan moeten mijn bestaande overtuigingen helemaal fout zijn en omdat mijn overtuigingen niet helemaal fout kunnen zijn, moet het nieuwe idee wel fout zijn.

In jouw geval zeg je dat als mijn verklaringen over rockmuziek waar zijn, de betrokkenheid van je zoon bij muziek dan helemaal fout is. Je lijkt het standpunt in te nemen dat hij rockmuziek moet spelen of anders helemaal niet. Je lijkt ook te zeggen dat als mijn verklaringen waar zijn, die dan aangeven dat er iets buiten God moet bestaan en omdat je gelooft dat dit niet het geval kan zijn, je mijn verklaringen dan in twijfel trekt. Met andere woorden, of mijn verklaringen zijn waar, of jouw overtuigingen zijn fout. Laat me je een andere mogelijkheid laten zien, hoe je een alternatief antwoord krijgt voor deze situatie.

Je ziet mijn vriend, je zoon heeft een duidelijk talent voor muziek en hij kwam naar deze aarde om dat talent uit te drukken en om te helpen een nieuwe en hogere muziekvorm te brengen. Dit is zijn hoogste potentieel, maar om die kans te benutten, moet hij zijn bewustzijn verhogen naar het bewustzijn door te herkennen dat niet alle muziek op één lijn ligt met de wetten en de bedoeling van God. Als je mijn antwoord op een andere vraag over rockmuziek zorgvuldig bestudeert, zie je dat ik niet een zwart-wit uitspraak over muziek deed. Waar ik het echt over heb, is dat bepaalde muziek ervoor zorgt dat de energie naar beneden stroomt en geconcentreerd worden in de lagere chakra’s en dit soort muziek bindt mensen aan het materiële universum en houdt hun spirituele groei tegen of breekt die zelfs af. In tegenstelling daarmee is er ook bepaalde muziek die ervoor zorgt dat de energie naar de hogere chakra’s stroomt en daardoor de spirituele groei van mensen vergroot.

De natuur zelf heeft een ingebouwd ritme. Dat ritme is de basis van alles wat gecreëerd werd, omdat zoals de Bijbel uitlegt, God het materie universum met de kracht van het geluid heeft geschapen. Het basisritme van de natuur is 4/4, 3/4, 6/8, 12/4, 12/8 en zo verder. Het menselijke hart volgt het 3/4 ritme. Alle muziek die in harmonie is met het basisritme van de natuur heeft een positief effect op mensen en op de planeet als geheel. Alle muziek die niet in harmonie is met het basisritme van de natuur zal een negatief effect hebben. Dit kan duidelijk aangetoond worden door de wetenschappelijke studies met planten die dood gingen door bepaalde vormen van rockmuziek, terwijl bepaalde vormen van klassieke muziek ervoor zorgen dat planten sneller groeien. Ik kan je ervan verzekeren dat wat een plant aantast, ook een mens aantast, hoewel de mens een veel gecompliceerder energiesysteem is dan een plant. Daarom is het effect op korte termijn niet direct merkbaar.

Zoals Maitreya uitlegt, zijn er wezens die opzettelijk en halsstarrig tegen de wetten en de creatieve bedoeling van God rebelleerden. Die levensstromen hebben een negatief beeld op de harmonie en het ritme van de natuur. Als je hen hierover vragen stelt, zullen ze zeggen dat die muziek saai is. Maar als je dieper in hun psyche kijkt, zie je dat ze walgen van harmonieuze muziek, juist omdat het de harmonie en eenheid van al het leven vergroot. Ze willen niet in harmonie met al het leven of met God zijn; ze willen tegen God rebelleren door de harmonie in al het leven te verstoren. En ze willen muziek gebruiken om die harmonie te verstoren.

Een aantal van deze levensstromen zijn geïncarneerd op planeet aarde, en in de voorbije eeuwen, die niet opgetekend is door de huidige wetenschap, hebben ze werkelijk muziek gebruikt om moedwillig beschavingen te vernietigen en zelfs het zinken veroorzaakt van hele continenten zoals Lemurië en Atlantis. Ik weet dat de huidige wetenschappers dit idee verwerpen, maar dit is weer een voorbeeld van hoe mensen de waarheid verwerpen die hun comfortabele overtuigingen aanvecht.

In de laatste eeuw werd het een aantal van deze zielen mogelijk gemaakt om nogmaals op aarde te reïncarneren. Dit werd gedaan om deze zielen de allerlaatste kans te geven om hun rebellie tegen God op te geven. Het werd ook gedaan om de mensheid de kans te geven om onderscheidingsvermogen te krijgen en te vermijden naar deze rebellerende zielen te luisteren. Enkele van de rebellerende zielen zijn inderdaad tot inzicht gekomen en zijn aan het opwaartse pad begonnen. Maar velen van hen gingen door met hun rebellie en die zijn beroemde musici geworden op het gebied van rock, rap en andere disharmonische soorten muziek en kunst. Ze hebben een cultuur gecreëerd die gebaseerd wordt op het idee dat alles mag en ‘als het goed voelt, doe je het toch’. Dat heeft geleid tot de drugs en promiscuïteit die de rockcultuur als een schaduw volgen. Het heeft veel levens vernietigd en ervoor gezorgd dat veel mensen vele levens zijn teruggevallen in hun spirituele groei.

De basis voor deze nieuwe muziekcultuur is muziek die gebaseerd wordt op de syncopische maat die het ritme van het leven breekt. Dit duwt het spirituele licht naar de lagere chakra’s waar het bevrijd wordt in een heftige actie. Zoals elders uitgelegd, zijn de chakra’s ontworpen om licht uit te geven en daarom voelt het goed als er licht doorheen stroomt. Dus zelfs als licht door de chakra’s geduwd wordt, zal de stroom licht nog steeds een aangename sensatie veroorzaken. Dit zorgt ervoor dat mensen plezier voelen als er licht heftig wordt loslaten, of dit nu gebeurt door rockmuziek, bepaalde vormen van seks of andere activiteiten die het licht door de lagere chakra’s duwen. Wanneer een man een vrouw verkracht, voelt hij genot, maar ik ben er zeker van dat je het met mij eens bent dat het niet ervoor zorgt dat een verkrachting goed is.

Er zijn inderdaad veel mensen op deze planeet die kunnen voelen dat het heftig loslaten van licht door de chakra’s op den duur niet goed is. Zelfs al voelt het op het moment zelf goed, het zuigt eigenlijk de levensenergie uit je weg en laat je achter met een terneergeslagen, leeg of depressief gevoel. Omdat de natuur een hekel heeft aan een vacuüm, maakt deze leegheid de mensen kwetsbaar voor duistere krachten die proberen om hun energieveld binnen te dringen.

Dat gebeurt inderdaad met veel mensen bij een rockconcert. Het licht wordt uit hun chakra’s geperst en laat hun energieveld openstaan, zodat demonen binnenkomen en mensen manipuleren om drugs te nemen. Dit laat hun energie natuurlijk nog meer wegvloeien en laat hen open om nog meer bezeten te worden, wat een neergaande spiraal kan worden die uiteindelijk tot zelfmoord, zelfs de zelfmoord door een drugsverslaving, kan leiden.

Veel van de mensen die het slachtoffer zijn geworden van die duistere krachten door rockmuziek zijn juist het type onschuldige zielen die weigeren te erkennen dat het kwaad bestaat. Die mensen zijn gemakkelijk te bewegen om hun licht aan de duistere krachten te geven en omdat het aangenaam voelt om dat licht vrij te laten, kunnen ze niet zien dat dit verkeerd is. En jarenlang kunnen ze met rockmuziek, drugs en promiscuïteit bezig zijn zonder enig negatief effect te merken. Maar er komt altijd een cruciaal moment, wanneer iemand zoveel licht verloren heeft dat er niets over is om ook nog maar enige spirituele groei te bevorderen. De persoon begint zich leeg te voelen en ziet er vaak veel ouder uit dan zijn of haar eigenlijke leeftijd. Je ziet dat bij veel rockmusici en hun volgelingen.

Laat me nu terugkomen op je zoons betrokkenheid bij muziek. Zoals ik elders gezegd heb, hebben wij, de geascendeerde meesters, de grote wens om nieuwe vormen van muziek te brengen die de jongeren zullen aanspreken zonder de negatieve effecten van rockmuziek. Er zijn een aantal levensstromen dat gekozen heeft om in deze tijd te reïncarneren om het instrument te worden om deze nieuwe en hogere vorm van muziek naar voren te brengen.

Je zoon heeft het potentieel om één van deze zielen te worden. Dit is eigenlijk het hoogste potentieel van zijn ziel en zijn grootste liefde. Maar om dat potentieel te realiseren, moet hij streven naar het Christusbewustzijn, dat hem het onderscheidingsvermogen geeft om te bepalen welke muziek ervoor zorgt dat de energie naar boven stroomt en welke muziek ervoor zorgt dat die naar beneden stroomt. Ik kan je ervan verzekeren dat als hij eerst het koninkrijk der hemelen zoekt, waarmee ik het Christusbewustzijn bedoel, al het andere hem inderdaad gegeven zal worden vanuit zijn hogere Zelf. Hij zal dan zijn hoogste potentieel en zijn grootste liefde, wat muziek betreft, uitvoeren.

Om dat punt echter te bereiken, moet hij elke emotionele gehechtheid aan specifieke soorten muziek die in de huidige cultuur populair zijn, overwinnen. Hij moet beslissen of hij mammon wil dienen, waarmee ik bedoel, wat populair is bij menselijke wezens in een disfunctionele cultuur, of dat hij God wil dienen, wat betekent de ware soort muziek die God wenst, naar voren brengen.

Zoals je aangeeft, is hij al in staat om muziek te maken die het hart van de mensen opent. Dit betekent duidelijk dat de muziek ervoor zorgt dat de levensenergie omhoog stroomt door de hogere chakra’s. Hij moet gewoon muziek bestuderen en proberen zich af te stemmen op zijn Christuszelf, zodat hij zijn bekwaamheid kan perfectioneren om het hart van mensen te openen door middel van muziek.

Dus moet hij beslissen of hij het instrument wil zijn om een hogere vorm van muziek naar voren te brengen die het hart van de mensen voor God kan openen, of dat hij muziek wil beoefenen die populair is in de huidige cultuur. Wil hij de huidige cultuur versterken, of wil hij helpen om een nieuwe en hogere cultuur te brengen?

Ik ben een spirituele leraar en in die hoedanigheid respecteer ik de vrije wil van iedereen. Mijn taak is de mensen het inzicht te geven dat hen zal helpen om verstandige keuzes te maken. Als ik hen dat inzicht heb bijgebracht, eist de Wet van de Vrije Wil dat ik een stapje achteruit doe en de mensen hun eigen keuzes laten maken. Ik doe nu een stap achteruit en laat jou vandaag kiezen wie jij wilt dienen.