Songteksten die verwijzen naar de Satan

ONDERWERPEN: duistere krachten kunnen tot bepaalde soorten muziek inspireren – subliminale boodschappen in muziek en advertenties – mensen met lager bewustzijn worden meer beïnvloed – mensen die het bestaan van duistere krachten ontkennen, zijn het meest kwetsbaar hiervoor

Vraag: Dank je Meester Jezus en Kim voor alle geweldige leringen die jullie ons via deze website hebben gegeven. Ik heb er veel inzicht door gekregen en ik waardeer het met heel mijn hart. Ik wilde je nog wat meer vragen stellen over muziek. Ik heb ontdekt dat veel boodschappen in de songteksten als ze achteruit afgespeeld worden, referenties hebben naar Satan. Kunnen de levensstromen de boodschappen begrijpen als ze achterstevoren gespeeld worden en wat betekent het allemaal. Veel van mijn vrienden luisteren al jaren naar verscheidene groepen die deze boodschappen uitzenden, maar ze hadden nooit de wens om de duivel te aanbidden. Ze zijn volwassen geworden en zijn respectabele op het gezin georiënteerde mensen geworden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik uitgelegd heb in het antwoord op een andere vraag, dwingt rockmuziek het licht naar beneden en concentreert het zich in de lagere chakra’s. Dit is het licht dwingen om in de tegengestelde richting te stromen dan God bedoeld had. Daarom zal die muziek een negatieve invloed hebben op je spirituele vooruitgang. Die muziek kon overduidelijk niet door de krachten van het licht gecreëerd worden of door hen geïnspireerd zijn.

Het simpele feit is dat veel moderne musici, vooral veel rockmusici een of andere vorm van satanisme volgen. Niet allemaal opzettelijk of bewust, maar sommige zijn openlijk aanbidders van Satan.

De duistere krachten zullen elke beschikbare manier gebruiken om mensen te beïnvloeden en muziek is een zeer krachtig hulpmiddel voor het kwade of het goede. De combinatie van het rock ritme en songteksten met een openlijk negatieve boodschap of een verborgen negatieve boodschap kunnen een krachtige invloed hebben op de onderbewuste geest. Je hebt vast wel eens gehoord dat sommige advertenties subliminale boodschappen bevatten en ik kan je ervan verzekeren dat die boodschappen op zo veel plaatsen in de maatschappij voorkomen dat mensen geschokt zouden zijn als ze de mate waarin die boodschappen gebruikt worden, zouden beseffen. De reden dat ze gebruikt worden bij het adverteren, is dat ze werken. De reden dat ze in rockmuziek gebruikt worden, is dat de duistere krachten weten dat ze werken, zelfs al zijn de rockmusici zich er zelf niet van bewust van gewaar wat ze aan het doen zijn.

Gelukkig hangt het effect van dergelijke boodschappen hooglijk af van het bewustzijn van iemand. Enkelen hebben, gedurende vele levens, hun bewustzijn zo verlaagd dat ze op een punt zijn aangekomen dat ze niet in staat zijn om een stevig gevoel van individualiteit en persoonlijkheid te houden. Die mensen hebben de neiging om, wat enkele psychologen het massabewustzijn hebben genoemd, te volgen. De voertuigen van de ziel van deze mensen zijn zo gefragmenteerd of gewond geraakt, zoals elders wordt uitgelegd, dat hun identiteitsgevoel niet sterk genoeg is om tegen het massabewustzijn in te gaan. Daarom zijn die zielen erg kwetsbaar voor subliminale boodschappen, in de muziek of anders. Die mensen worden echter ook gemakkelijk heen en weer geslingerd tussen bewuste boodschappen. Daarom hebben de duistere krachten er niet zoveel profijt van als door het gebruik van subliminale boodschappen bij die mensen.

Mensen die meer heel zijn en een steviger identiteitsgevoel hebben, worden niet zo gemakkelijk door subliminale boodschappen beïnvloed. Vanwege hun sterkere identiteitsgevoel zal hun onderbewuste geest dergelijke boodschappen als onwaar verwerpen. Dit is vooral het geval bij mensen die zich ervan bewust zijn dat er bepaalde invloeden in de maatschappij zijn die gevaarlijk zijn. De mensen die het meest kwetsbaar zijn voor onderbewuste manipulatie, zijn degenen die weigeren te geloven dat er duistere krachten zijn. Je herinnert je misschien dat ik zei dat je wijs moet zijn als slangen en onschuldig als duiven. Het meest kwetsbaar zijn de mensen die denken dat het voldoende is om onschuldig als duiven te zijn.

De vrienden die je beschrijft, zijn waarschijnlijk volwassen zielen en in staat om naar zulke muziek te luisteren zonder zich te laten overdonderen door de muziek zelf of de verborgen boodschappen erin. Desondanks kunnen de muziek en de boodschappen nog steeds tot gevolg hebben dat hun spirituele vooruitgang wordt vertraagd door de natuurlijke energiestroom te belemmeren. Met andere woorden, mensen zullen spiritueler zijn, harmonieuzer en meer heel, als ze zich onthouden van deelname aan de rockcultuur en alles wat eruit voortvloeit, zoals drugs en promiscuïteit.