Jezus bespreekt de film ‘The Passion of Christ’ van Mel Gibson

ONDERWERPEN: de kruisiging is niet zo belangrijk als de wederopstanding – de belangrijkste boodschap van Jezus’ leven is de overwinning op de dood – Jezus was een voorbeeld dat iedereen kan volgen – Verslindt het kijken naar deze film al je energie? – duistere krachten gebruiken films om de energie van de mensen te stelen – niet een nauwkeurige afschildering van de kruisiging – Jezus had innerlijke vrede en leed niet – gebruik het lijden van Jezus niet om jouw eigen lijden ter verlegen – de film gaat niet echt over Jezus – de paus had een vervormd beeld van Jezus – vermijd dat je wordt gemanifesteerd door de ondermijnende boodschap kijk hoe de film zich opbouwt naar een schok toe – het valse beeld van Christus

Vraag: Lieve Meester Jezus, Wat zijn jouw inzichten over de nieuwe film van Mel Gibson die binnenkort uitkomt: ‘The Passion of Christ’. Zie je deze film als afwijkend van je boodschap, omdat je een afgod voor miljoenen wordt? Of is deze film nodig om de boodschap te versterken? Is het een nauwkeurige afschildering van de Kruisiging?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als ik gevraagd werd als adviseur bij een film over mijn leven, zou ik als eerste de titel veranderen van ‘Passion’ in ‘Resurrection’. Ik ben beslist niet blij met het feit dat het orthodoxe christendom zo’n buitensporige aandacht geeft, en belang hecht, aan mijn kruisiging en dientengevolge de veel belangrijkere gebeurtenis mijn wederopstanding heeft genegeerd.

Ja, ik werd gekruisigd en ter dood gebracht. Duizenden mensen werden echter op dezelfde manier ter dood gebracht en men besteedt er nauwelijks enige aandacht aan. De reden is natuurlijk dat het voor de wereldgeschiedenis niet belangrijk is dat iemand werd gekruisigd. Dus waarom is het zo belangrijk dat ik werd gekruisigd? Het is echt niet belangrijker dan de kruisiging van andere mensen die op deze wrede manier ter dood werden gebracht. “In zover gij aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt gij dat aan mij gedaan.” Dus door de wrede executies van zoveel andere mensen te negeren, negeer je dit lijden dat ook mijn lijden is.

Wat ik probeer mensen te helpen inzien is dat mijn kruisiging niet meer of minder belangrijk was dan de kruisiging van duizenden andere mensen. Waarin mijn ervaring verschilde, was dat ik weer uit de dood herrees na de kruisiging en aan mijn discipelen in een uit de dood herrezen lichaam verscheen. Dit is belangrijk omdat het, wanneer men het correct begrijpt, aantoont dat mensen een pad kunnen volgen dat ze bij het Christusbewustzijn brengt. En wanneer ze dat Christusbewustzijn bereiken, kunnen ze alle krachten in het materiële universum, waaronder de angst voor de dood zelf, overwinnen.

De belangrijkste boodschap in mijn leven was niet de zo vaak herhaalde bewering dat ik aan het kruis ben gestorven voor de zonden van de mensheid. De belangrijkste boodschap was dat hoewel mensen mijn fysieke lichaam hadden gedood, zij mij niet konden doden, omdat ik veel groter was dan het lichaam en de dood van het lichaam kon overleven. Dit is natuurlijk de boodschap die van de daken en de filmdoeken moet worden geschreeuwd.

Ieder menselijk wezen heeft het potentieel om in mijn voetstappen te treden en de werken te doen die ik heb gedaan. En de sleutel om in mijn voetsporen te treden, is dezelfde benadering van religie te hebben als ik mijn hele leven lang heb gedemonstreerd en daarmee door de transformatie in bewustzijn heen te gaan die ik ervaren heb. Dat zou natuurlijk de belangrijkste boodschap van het christendom moeten zijn en zoals ik al eerder heb gezegd, zou ik er de voorkeur aan geven dat alle beelden van de gekruisigde Christus uit de christelijke kerken werden weggehaald en vervangen door beelden van de herrezen Christus.

Dus ja, ik zie deze film als potentieel afwijkend van de boodschap die ik in deze tijd wil overbrengen. Als deze film populair wordt bij de grote massa, kan hij zeker de 2000 jaar oude impuls versterken van te veel nadruk leggen op mijn kruisiging en mijn lijden aan het kruis. Ik heb elders over het onderwerp plaatsvervangende boetedoening gesproken, dus laten die commentaren genoeg zijn.

Wanneer je naar een film kijkt, is het zeer aan te raden om aandacht te besteden aan je energieniveau voor en na de film. Als je een daling in je energieniveau bespeurt, kun je er zeker van zijn dat de film je positieve energie heeft afgetapt. De meeste filmmakers zijn zich niet bewust wat ze aan het doen zijn, maar niettemin worden zulke films altijd beïnvloed door duistere krachten die de film gebruiken om de positieve energie van mensen te stelen. Dit geldt vooral voor films die mensen schokken, hetzij door beelden van horror, seks of geweld.

Ik denk dat de mensen die naar ‘The Passion’ kijken en aandacht besteden aan hun energieniveau zullen merken dat ze het gevoel hebben dat hun energie is weggezogen nadat ze de film hebben bekeken. De reden is simpel. De film legt te veel aandacht op mijn lijden voor en tijdens de kruisiging. Eerlijk gezegd zou ik liever hebben dat geen enkele christen die beelden ging zien van een gekruisigd persoon die bedekt is met bloed en wordt afgeschilderd als Jezus Christus.

Dit is gewoon geen accurate afschildering is van de kruisiging. Vanzelfsprekend was er wel wat bloed, maar niet heel veel. Zulke beelden dienen enkel om mensen te schokken om Gods energie een verkeerde kwaliteit te geven en die energie wordt dan door demonen, ontzielde levensstromen en entiteiten die van die verkeerd gekwalificeerde energie leven, opgeslokt. Eerlijk gezegd zijn bioscopen vaak voederplekken van dergelijke lage wezens, vooral wanneer die bioscopen horrorfilms, pornofilms en gewelddadige films vertonen. Ik zou deze film willen kwalificeren als een hybride tussen een gewelddadige film en een horrorfilm.

Dus nee, deze film is niet een accurate afschildering van mijn kruisiging. Vanzelfsprekend was mijn openbare berechting en kruisiging niet een aangename ervaring. Daarom was ik de avond ervoor zo vertwijfeld dat ik God vroeg om deze kop aan mij voorbij te laten gaan. Niettemin, toen ik me aan God overgaf door de woorden: “niettemin God niet mijn wil maar de uwe geschiede,” uit te spreken (Lucas 22:42) bereikte ik een staat van innerlijke vrede, die mij de hele ervaring is bijgebleven.

Je ziet vaak dat mensen die door extreme omstandigheden heen gaan, een gevoel van innerlijke vrede ervaren en dat er weinig pijn en ongemak is. Wetenschappers verklaren dit door te zegen dat het door chemische reacties in hun brein wordt veroorzaakt en die chemische stoffen spelen wel een rol. De staat van innerlijke vrede van de ziel is echter veel belangrijker. Die innerlijke staat van vrede helpt de chemische stoffen te bevrijden en de chemische stoffen produceren die innerlijke vrede niet. Dus was ik in zo’n staat van vrede tijdens die hele ervaring en daarom heb ik niet zoveel geleden als de meeste christenen denken. Ik heb zeker niet zoveel geleden als in deze film wordt vertoond.

Tijdens de zogenaamde donkere Middeleeuwen was het normaal dat mensen zich vereenzelvigden met het lijden van Christus, omdat hun leven heel zwaar was en ze veel lijden ervoeren. Zoals ik op de hele website uitleg, proberen wij, de geascendeerde meesters, altijd mensen met een spirituele boodschap te bereiken die hen helpt hogerop te komen. Om mensen te bereiken, moeten wij hen benaderen met een boodschap die aangepast is aan hun huidige bewustzijnsstaat. Dus als mensen veel lijden ervaren, helpt het zeker als ze hun hart openstellen voor een spirituele boodschap wanneer ze zien dat de persoon die een bepaalde religie heeft gesticht, zelf ook heeft moeten lijden.

Dit was dan een acceptabele manier voor mensen om hun hart voor Christus open te stellen, wanneer de mensen erg leden. Vanzelfsprekend zijn er nog steeds mensen op deze wereld die een leven van lijden ervaren en die misschien geholpen kunnen worden door zich met mijn lijden aan het kruis te vereenzelvigen. Niettemin zou de hoofdboodschap moeten zijn dat door te streven naar het Christusbewustzijn je jouw lijden overwint, je jouw uiterlijke omstandigheden verandert en Gods koninkrijk op aarde brengt. Het was nooit de boodschap van de geascendeerde meesters dat mensen hun hele leven moeten blijven lijden en dan Gods koninkrijk na hun dood ervaren. Onze bedoeling is het lijden op aarde te stoppen en Gods koninkrijk naar deze wereld te brengen.

Ik kan het volledig begrijpen dat er veel mensen op de wereld van tegenwoordig zijn die veel lijden hebben ervaren, waaronder Mel Gibson zelf. Dit zorgt er dan voor dat zulke mensen zich met mij vereenzelvigen, omdat ik ook heb geleden. Wat er desondanks met veel mensen gebeurt, is dat het lijden emotionele wonden veroorzaakt in de ziel. Dus als zulke mensen zich op mijn lijden aan het kruis concentreren zonder de boodschap dat je dat lijden kunt ontstijgen, helpt hun betrokkenheid bij het christendom niet om spiritueel te groeien.

In plaats daarvan kan hun betrokkenheid bij het christendom in feite hun spirituele groei afbreken en ervoor zorgen dat ze zouden moeten lijden omdat ik heb geleden. Dit is zo’n verdraaide en vervormde manier van redenen dat het bijna mijn verstand te boven gaat. Toch zijn er zielen die zo verwond zijn dat zij op een of andere manier die verwondingen niet kunnen loslaten. Ze klampen zich aan die verwondingen vast, omdat die wonden deel zijn geworden van hun identiteitsgevoel en ze zouden zich niet kunnen voorstellen hoe het is om ooit van die wonden genezen te zijn. Daarom veranderen ze mijn lijden aan het kruis en mijn dood als het gevolg van dat lijden in een rechtvaardiging om hun wonden niet te helen en naar een hoger niveau te gaan. Ze gebruiken misschien zelfs mijn voorbeeld wel om andere mensen te manipuleren om medelijden met hen en hun lijden op te wekken.

Zoals ik heb gezegd, is de belangrijkste boodschap van mijn leven dat je niet hoeft te lijden. Door in mijn voetsporen te treden, door die geest in jou te laten zijn die ook in Christus Jezus was, kun je het menselijke lijden te boven komen en innerlijke vrede bereiken. Je kunt zelfs de omstandigheden in de buitenwereld veranderen die de wonden veroorzaken. Waarom denk je dat ik de zieken genas en de doden tot leven wekte, als het er niet om ging aan te tonen dat het Christusbewustzijn de macht heeft over alle fysieke omstandigheden? Waarom denk je dat ik demonstreerde dat een persoon met het Christusbewustzijn de dood zelf kan overwinnen, als het niet ging om mensen te demonstreren dat alle mensen het potentieel hebben om de dood te overwinnen?

Laat me een aanbeveling doen voor mensen die dit lezen. Voel je alsjeblieft niet verplicht om deze film te bekijken, alleen maar omdat hij zogenaamd over Jezus Christus gaat en omdat je het gevoel hebt dat je hoort te weten hoeveel ik heb geleden voor jou. Je bent helemaal niet verplicht een film te zien die het lijden uitwerkt dat ik niet heb ervaren en een inaccuraat beeld geeft van mijn kruisiging. Ik bevrijd je hiermee van elk gevoel van verplichting dat je misschien voelt.

Ik doe dit omdat ik weet dat veel christenen zich verplicht voelen deze film te zien, alleen al omdat hij over mij gaat. Maar zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, gaat de film natuurlijk niet echt over mij. Het gaat over een inaccuraat beeld dat het orthodoxe christendom 2000 jaar lang heeft versterkt. En de feitelijke beelden die door deze film worden uitgezonden, zijn niet vanuit een juiste visie ontstaan, maar in de verbeelding van mensen die een onevenwichtig beeld hebben van het lijden.

Ik besef dat veel christelijke leiders, waaronder het Vaticaan, zullen beweren dat deze film de kruisiging vertoont zoals die echt heeft plaatsgevonden. Sommige zullen dit doen omdat zij dat echt geloven. Sommigen zullen het doen, omdat ze een politieke kans zien om de aandacht van de mensen te trekken voor wat zij geloven dat het het enig juiste inzicht in Christus is, namelijk dat van hen.

Ik ben triest vanwege het feit dat het Vaticaan behoedzaam steun aan de film heeft getoond, maar het verbaast me niet. Vanzelfsprekend heeft de katholieke kerk mijn ware boodschap verdonkeremaand, zoals elders wordt uitgelegd, en daarom ben ik niet verbaasd dat de paus zelf een verkeerd beeld van mijn kruisiging heeft. Niettemin zie ik geen reden waarom katholieken deze film verplicht moeten zien.

Ik zeg nu niet dat je deze film niet moet gaan zien. Ik zeg dat jij je vrij moet voelen van elke verplichting om deze film te zien. Je zou dan naar de impulsen van de Christuszelf moeten luisteren. Als je van binnenuit geleid wordt om de film te zien, doe het dan vooral.

Ik raad je echter zeer aan om de oefeningen voor spirituele bescherming te doen voor je deze film gaat kijken. En ik raad je heel erg aan dat je de hele tijd een sfeer van wit licht om je heen visualiseert en dat je heel voorzichtig moet zijn om geen negatieve gevoelens te vellen ten gevolge van deze film.

Kijk goed hoe deze film heel geleidelijk schokeffect na schokeffect opbouwt tot je meeste mensen niet meer hun gemoedsrust kunnen bewaren en in een staat van shock en trauma worden ondergedompeld die hen ver openstelt voor de krachten die hun energie willen stelen.

Gebruik je gewaarzijn om te vermijden dat je slachtoffer wordt van de subtiele manipulaties in deze film. Vermijd alsjeblieft dat je ten prooi valt aan de verleiding om medelijden met mij te voelen (omdat ik dit per slot van rekening allemaal voor jullie heb gedaan) zodat je om de tuin geleid wordt en het gevoel krijgt dat jij je moet openstellen voor de gewelddadige beelden in de film. Dit is een duidelijke poging om de oprechte liefde die sommige mensen voor mij hebben uit te buiten en het misleide gevoel van verplichting dat zelfs nog meer mensen hebben. Het leidt je om de tuin om de onderbewuste geest open te stellen voor de onderliggende boodschap van de film en ik dring erop aan om aandacht aan die boodschap te besteden. Je zult verbaasd zijn over de openbaringen die je Christuszelf je misschien wel geeft, als je met een open geest luistert.

Ik zeg niet dat Mel Gibson dit bewust heeft gedaan. Hij heeft zich simpelweg afgestemd op, en raakte verstrikt in, de eeuwenoude impuls om een verkeerd beeld van Christus neer te zetten om te verhinderen dat mensen mijn voorbeeld volgen. Het gevolg is dat de film een erg gezagsondermijnende boodschap heeft. Het is een verkeerde boodschap en ik moedig je aan om ervoor uit te kijken en vermijd dat je erin verstrikt raakt.

Dus als je deze film wilt zien, beschouw het dan als een opvoedkundige ervaring en luister naar je Christuszelf, zodat je de specifieke les kunt leren die je Christuszelf wil dat je leert door naar deze film te kijken. Dit zal voor iedereen enigszins anders zijn.

Noot: Jezus bespreekt kort deze film in het antwoord op een vraag over het bloed van Christus.