Kan het dialectisch materialisme of socialisme ooit sociale rechtvaardigheid brengen?

ONDERWERPEN: De mensen zijn gevoed met leugens door hun samenleving – vind de levende waarheid in jezelf – ontstijg de behoefte van het ego aan veiligheid – de droom van een onfeilbaar geloofssysteem – alle spiritualiteit afwijzen – van het ene uiterste in het andere – het dialectisch materialisme is weer een door mensen gemaakt systeem dat onfeilbaar beweert te zijn – these versus antithese leidt tot synthese – valse these en antithese heeft de menselijke machtsstrijd in het leven geroepen – het orthodoxe christendom is een these en het materialisme is de antithese – valse synthese die alleen nog meer problemen schept – de tweede wet van de thermodynamica – een opwaartse spiraal – Jezus was niet een sociale maar een spirituele revolutionair – sociale gerechtigheid kan alleen met spirituele middelen tot stand worden gebracht

Vraag: Ik heb twee meesters en ben opgegroeid in het US regime en blootgesteld aan de verheerlijking van het idealisme en bijgeloof. Ik las het ene ‘spirituele’ boek na het andere in mijn 40+ jaren, altijd aan het proberen ‘verlicht’ te worden. Het leken me altijd een stapel leugens en irrationeel gebrabbel toe.
Ik ben wat boeken tegengekomen over wetenschappelijk, dialectisch, en historisch materialisme. Ik had het gevoel alsof de deuren van de realiteit en de waarheid eindelijk voor mij opengingen. Ik ben boos vanwege de idealistische, religieuze en andere fascistische troep die mij geleerd is. Ik herken de waarheid als ik het lees. Eindelijk frisse lucht en eindelijk een verklaring waarom de leugens van de Charlatan nooit iets anders hebben gedaan dan cognitieve dissonantie veroorzaken!
Het wetenschappelijk dialectisch, en historisch materialisme verklaren de maatschappij ……… (waaronder Nazi Heiselbergs idealistische weerlegging van de ‘Joods lees communistische’ wetenschap gebrabbel).
PS Het is echt cool hoe Hucksters altijd voor hun denkbeeldige vrienden spreken.
Jezus was een sociale revolutionair = communist als hij al geleefd heeft.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik kan volledig begrijpen waarom jij en vele andere mensen het gevoel hebben dat ze zijn gevoed met de leugens van de maatschappij, waaronder het orthodoxe christendom. Alles wat op deze website wordt gezegd, is een poging om mensen verder te laten kijken dan de leugens en onvolledige waarheden die door de maatschappij en het orthodoxe christendom zijn gegeven. Ik ben het ermee eens dat het orthodoxe christendom voor heel wat van wat jij noemt cognitieve dissonantie heeft gezorgd met betrekking tot het heel moeilijk maken voor mensen, christenen en niet-christenen om het even, om de echte waarheid over het leven te ontdekken.

Dus ik kan volledig begrijpen dat veel mensen het orthodoxe christendom hebben verlaten en ik kan begrijpen waarom sommige mensen zich boos voelen, omdat ze een heel stel onjuiste doctrines hebben gekregen. Toch moet ik zeggen dat boosheid een emotie is, die je groei beperkt en daarom is het niet de beste keus die je zou kunnen maken, nadat je beseft dat je opvoeding je aan veel onjuiste ideeën heeft blootgesteld. De hoogst mogelijke keus is dat je niet de overtuigingen van andere mensen jouw spirituele groei laat beperken en daarom zul je uitstijgen boven elke willekeurige en alle onjuiste ideeën waar je in de buitenwereld aan bent blootgesteld. Je zult de Levende Waarheid zoeken, die je enkel binnenin jou kunt vinden.

Om aan dit proces te beginnen is het nuttig te beseffen dat de mensen die je de verkeerde ideeën hebben gegeven, dat deden omdat ze gewoonweg niet beter wisten. Ik besef dat veel van hen die hun religie hebben opgegeven, deze uitspraak zullen betwisten. En ik besef dat veel christenen hypocriet zijn over hun religieuze overtuigingen en beoefening. Maar als je diep in de psyche van deze mensen kijkt, zie je dat ze gewoon een geloofssysteem nodig hebben dat hen veiligheid biedt in een onveilige wereld. Daarom hebben ze een geloofssysteem in de buitenwereld genomen dat beweert het onfeilbare antwoorden geeft en om de illusie te handhaven dat hun geloofssysteem compleet en onfeilbaar is, moeten ze de inherente tegenspraken in hun overtuigingen negeren. Sommige mensen hebben gewoon nog niet een niveau van volwassenheid bereikt om deze behoefte aan veiligheid los te laten, zoals ik elders uitleg.

Wat is het alternatief? Dat is de menselijke behoefte aan zekerheid ontstijgen door het feit te accepteren dat geen enkel geloofssysteem op de wereld jou een volledige en onfeilbare beschrijving van de waarheid geeft. De waarheid is gewoon te groot om in een geloofssysteem te passen – en beperkt te worden tot een geloofssysteem – dat ooit door de menselijke geest kan worden geformuleerd. Daarom moet je, als je echt de waarheid wilt, de behoefte transcenderen om naar een onfeilbaar geloofssysteem te zoeken en naar een hogere bewustzijnsstaat reiken. Deze hele website is eraan gewijd om mensen die hogere bewustzijnsstaat te laten manifesteren. Ik noem het het Christusbewustzijn, maar je bent vrij om een andere naam te gebruiken als jij je van het christendom wilt distantiëren.

Als je een poging zou doen om over je persoonlijke situatie en je persoonlijke gevoelens heen te stappen, denk ik dat je misschien wel inziet dat de meeste mensen op deze planeet de neiging hebben naar een onfeilbaar geloofssysteem te zoeken – en jij bent momenteel geen uitzondering. Als je objectief naar de situatie kijkt, zie je misschien dat je het klassieke patroon hebt gevolgd. Terwijl je opgroeide, ben je blootgesteld aan een bepaald geloofssysteem dat beweert onfeilbare antwoorden te hebben. Nadat je dat geloofssysteem naar beste kunnen hebt gevolgd, kwam je op den duur tot de conclusie dat het geloofssysteem niet de onfeilbare antwoorden had op jouw vragen over het leven. Je hebt geconcludeerd dat wanneer christenen beweren dat het orthodoxe christendom de laatste antwoorden heeft, zij het niet bij het juiste eind hebben. Je hebt ook geconcludeerd dat hun onwil om naar de vele onbeantwoorde vragen en tegenspraken die je in het orthodoxe christendom vindt, te kijken, een bepaalde hoeveelheid toont van wat jij als hypocriet zou beschouwen, maar die ik zie als een gebrek aan volwassenheid.

Hoewel je conclusies in principe juist zijn, gebruik je deze conclusies om het christendom geheel af te wijzen. Daardoor verwerp je op den duur alle religies en elke spiritualiteit en ik zie dit als de baby (van je herkenning van de waarheid) met het smerige badwater weggooien van de georganiseerde religie. Hoewel ik kan begrijpen dat veel mensen dat hebben gedaan, zie ik ook dat deze mensen er niet gelukkiger op zijn geworden door het afwijzen van religies en de meesten zijn ook niet dichter bij het herkennen van de waarheid gekomen.

In plaats daarvan zijn veel mensen tot het klassieke patroon vervallen om van het ene uiterste naar het andere uiterste over te gaan. Je verwerpt een geloofssysteem dat beweert dat haar doctrines over God onfeilbaar zijn, dus je zoekt naar een geloofssysteem dat het bestaan van God totaal ontkent. Je ontdekt het wetenschappelijke en dialectische materialisme die de onfeilbaarheid van religie loochent. Wat je over het hoofd ziet, is dat het materialisme gewoon nog een geloofssysteem is dat door mensen is gemaakt dat beweert onfeilbare antwoorden te hebben. Door deze bewering te doen, creëert het materialisme een kader rondom jouw gedachten en vormt beperkingen voor waar je de waarheid moet zoeken. Dit is precies hetzelfde patroon dat het orthodoxe christendom ook had. Het christendom zegt dat je niet naar de waarheid kunt zoeken buiten de officiële doctrines om en het materialisme zegt dat je niet naar de waarheid kunt zoeken buten het materiële universum.

Ongeacht welk systeem je accepteert, je zult beperken waar je naar de waarheid wilt zoeken. Als iemand die niet alleen de waarheid heeft gevonden, maar er één mee is geworden, kan ik je ervan verzekeren dat zolang je beperkingen in je geest opstelt die je zoeken naar de waarheid beperken, vind je de waarheid niet. Je kunt de waarheid enkel vinden door verder te kijken dan ALLE geloofssystemen, mentale kaders, beelden en afgoden die de menselijke geest heeft geschapen!

Mijn punt is dat ongeacht de beweringen van een paar materialistische filosofen, het materialisme zich ook heeft ontwikkeld tot een beperkend geloofssysteem dat beweert onfeilbare antwoorden te hebben. Als je eenmaal die bewering hebt gedaan, zul je beperken waar jij en je volgelingen naar de waarheid zoeken. Je moet dit doen om de illusie van onfeilbaarheid te handhaven. Als typisch voorbeeld onthult de toon van jouw brief duidelijk dat jij ten prooi bent gevallen aan de illusie dat je geloofssysteem onfeilbaar is. Je lijkt er heel erg zeker van dat het materialisme het enig juiste geloofssysteem is en dat het de definitieve antwoorden heeft op je vragen over het leven. Je lijkt er heel erg zeker van dat het materialisme heeft bewezen dat religie volledig onecht is en totaal geen waarde heeft.

Ik hoop dat je misschien in staat bent te zien dat er een hogere manier is. Je reactie is een klassiek patroon dat je in de hele menselijke geschiedenis terugziet. Dialectisch en historisch materialisme bevatten diverse juiste observaties en ideeën. Eén correcte observatie is dat de geschiedenis wordt gedreven door twee krachten, namelijk een these die tegenover een antithese staat. De spanning tussen deze twee tegengestelde krachten levert een synthese op die veronderstelt dat die tot vooruitgang in de maatschappij leidt.

Het probleem, een probleem dat meestal over het hoofd wordt gezien, is dat de spanning tussen these en antithese niet beslist vooruitgang oplevert. Het kan in feite een conflict opleveren dat ervoor zorgt dat de maatschappij er op achteruit gaat. Bijvoorbeeld, de spanning tussen het kapitalistische systeem en het communistische systeem heeft tot een confrontatie geleid die op een allesvernietigende atoomoorlog had kunnen uitlopen. Als zo’n oorlog er was geweest, zou het resultaat niet een synthese creërend proces zijn geweest, maar een anti-synthese die de maatschappij terug had geworpen.

Het probleem is simpel. Zolang twee tegengestelde krachten – de these en de antithese – beide door de menselijke geest worden bepaald, kan er geen echte vooruitgang zijn. De menselijke, of dualistische, geest wordt zoals ik overal op de website beschrijf, gedomineerd door relatieve tegenstellingen, zoals goed en kwaad. Zulke relatieve tegenstellingen zullen altijd tegenover elkaar staan en daarom sluiten ze elkaar uit. Dit leidt onvermijdelijk tot een machtsstrijd waarin de ene kracht moet winnen door de andere te vernietigen. Dit heeft de voortdurende, en schijnbaar nooit eindigende, menselijke machtsstrijd gecreëerd waarin tegengestelde groeperingen om de dominantie strijden.

Het alternatief is een creatief proces dat wordt gebaseerd op een stel echte polariteiten. Zoals Moeder Maria uitlegt in haar verhandeling, is het hele universum het resultaat van de creatieve spanning tussen de uitbreidende kracht en de samentrekkende kracht. Dit zie je ook uitvergroot in het taoïstische symbool van de Tai Chi. Deze twee krachten zijn niet tegengesteld en daarom sluiten ze elkaar niet uit. Wanneer ze elkaar ontmoeten, vernietigen ze elkaar niet, maar vormen een echte synthese die de beste aspecten van de twee krachten combineert en echte vooruitgang oplevert.

Een klassiek voorbeeld van een door mensen geschapen conflict is de oorlog tussen het orthodoxe christendom en het materialisme. Zoals ik op de hele website uitleg, is het orthodoxe christendom een door mensen uitgedacht geloofssysteem – in tegenstelling tot de beweringen die door bepaalde christelijke leiders worden gedaan – en wordt gebaseerd op de neiging van de menselijke geest om een onfeilbaar beeld van de waarheid te formuleren in plaats van naar de echte waarheid te zoeken achter de door mensen gemaakte afgoden. Het orthodoxe christendom is daardoor een these geworden en na eeuwenlange dominantie heeft de onderdrukking van de waarheid een antithese gevormd in de vorm van het wetenschappelijk materialisme. Maar het materialisme verscheen als tegenstelling tot het orthodoxe christendom en het is simpelweg nog een door mensen gemaakt systeem dat de Levende Waarheid onderdrukt.

Dus al eeuwenlang is de westerse wereld het strijdperk van die twee krachten, zoals wordt uitgelegd in het boek ‘I Am a Thinking Christian‘. Het probleem is dat er geen ware vooruitgang kan plaatsvinden door dit conflict, omdat de twee geloofssystemen elkaar wederzijds uitsluiten. De ene moet winnen ten koste van de ander, maar wie er ook wint, dan hebben toch nog het probleem over dat de samenleving wordt gedomineerd door een geloofssysteem dat de waarheid onderdrukt.

Als je tussen de regels doorleest van de magnifieke verhandeling van Moeder Maria, zie je dat alle problemen op deze planeet zijn begonnen toen Lucifer en een aantal andere wezens tegen God in opstand kwamen. Door tegen God te rebelleren, vervielen deze wezens tot een lagere bewustzijnsstaat en de kern van deze bewustzijnsstaat is juist dat ze zichzelf gescheiden van en tegenover God zien staan. Dus zijn gescheidenheid en het tegenovergestelde, de sleutel-elementen en daarom kan het menselijke bewustzijn nooit conflicten oplossen. Er zal nooit ‘vrede op aarde zijn en goodwill voor alle mensen’ zijn zolang deze bewustzijnsstaat de maatschappij mag domineren. In plaats daarvan zal de maatschappij in een neerwaartse spiraal zitten waarin het ene conflict weer tot een erger conflict leidt en alle pogingen om een probleem op te lossen, enkel nog meer problemen creëert. Mensen zullen gewoon doorgaan met tegengestelde groeperingen te vormen tot ze, óf zichzelf vernietigen, óf genoeg krijgen van dit nooit eindigende conflict.

Zoals Moeder Maria uitlegt, wanneer je tegen de basisprincipes van de schepping rebelleert, word je onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica. Alles wat je doet, wordt een these die haar eigen antithese creëert. De resulterende synthese is zelfs nog meer verwijderd van de basisprincipes van de schepping. Daarom wordt het een nieuwe these die weer een antithese creëert en zelfs een nog erger conflict. Dit heb je in de menselijke maatschappij gezien sinds de zondeval van de mens, en het is een proces dat heel lang kan doorgaan, tenzij een kritieke massa mensen ontwaakt, beseft wat er gaande is en besluit om die bewustzijnsstaat te ontstijgen die alleen maar conflicten creëert.

De enige reden dat de mensheid enorm is vooruitgegaan in de laatste paar millennia, is dat een toenemend aantal mensen verder begint te zien dan de menselijke geest en een bewustzijnsstaat omarmt die boven de dualiteit staat. Dit heeft een opwaartse spiraal gecreëerd die de maatschappij en individuele personen dichter bij de waarheid heeft gebracht. Als een these geheel op gescheidenheid en de dualiteit wordt gebaseerd, zal dat een antithese opleveren die geheel op de dualiteit wordt gebaseerd en de resulterende antithese zal dualistisch zijn. Toch zal de these, als ze een of ander element van een hogere waarheid bevat, een antithese opleveren die ook waarheid in zich heeft en de synthese zal een hogere waarheid bevatten dan die twee. De synthese creëert dan een nieuwe antithese met een hogere waarheid en de volgende synthese bevat dan nog meer waarheid.

Bijvoorbeeld, denk eens aan het conflict tussen de wetenschap en de religie. In plaats van één te laten winnen en het andere geloofssysteem te vernietigen, is de beste uitkomst dat een kritieke massa mensen de dualistische doctrines transcenderen die door beide kanten worden aangeprezen. Door de dualiteit te ontstijgen, kunnen de mensen de voor de hand liggende gebreken zien in het orthodoxe christendom zonder tot het andere uiterste te vervallen door alle spiritualiteit af te wijzen – en daardoor hun eigen spirituele aard afwijzen. Ze kunnen de correcte bevindingen van de wetenschap erkennen zonder de religie te vernietigen. Dit kan geleidelijk tot een combinatie van de beste ideeën op het gebied van wetenschap en religie leiden dat de mensheid kan helpen een nieuwe religie te ontwikkelen die het bestaan erkent van de spirituele kant van het leven en dit bestaan beschrijft door de uiterst nuttige conceptuele taal die door de wetenschap is ontwikkeld, te gebruiken.

Mijn punt is hier dat zolang je blijft vastzitten in de dualistische gemoedstoestand, wordt je leven gedomineerd door het conflict tussen twee tegengestelde en elkaar wederzijds uitsluitende geloofssystemen en los je nooit volledig dit conflict op. Je zult altijd het gevoel hebben dat je twee meesters dient die tegen elkaar in gaan. Zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd, je kunt geen twee meesters dienen, dus als je trouw zweert aan een door mensen gemaakte meester – of het nu de orthodoxe religie is of het materialisme – kun je niet tegelijkertijd de dualiteit ontstijgen.

Het enig echte alternatief voor de voortdurende menselijke machtsstrijd is door de dualiteit te ontstijgen en het verenigende perspectief van de Christusgeest te vinden. Deze geest ziet dat de waarheid nooit tot één geloofssysteem op deze wereld kan worden beperkt en loop dus niet in de val van een geloofssysteem te definiëren als compleet en onfeilbaar. Het erkent dat elk geloofssysteem slechts één manier is om de realiteit te beschrijven en het is altijd een product van het huidige bewustzijnsniveau dat je op deze planeet ziet.

Als je een geloofssysteem correct gebruikt, zal het je helpen om een dieper inzicht in de realiteit te krijgen en je kunt dan een verfijnder waarheid begrijpen dan daarvoor. Daarom zal een geloofssysteem, of het nu religieus, politiek of wetenschap is, nooit volledig en onfeilbaar zijn. Voor iemand met een bepaalde mate van Christusbewustzijn, is een geloofssysteem een stapsteen naar een hoger inzicht. Voor iemand die vastzit in het menselijke bewustzijn, is een geloofssysteem de bron van veiligheid, maar omdat niets op deze wereld permanente veiligheid kan bieden, wordt het toch noodzakelijk om een onfeilbare doctrine te formuleren. Dit beperkt onvermijdelijk je vaardigheid om een hoger inzicht te vinden.

Om het non-dualistische perspectief van de Christusgeest te omarmen, moet je de behoefte aan veiligheid in de buitenwereld loslaten. Je moet de innerlijke veiligheid vinden die je alleen maar kan vinden wanneer je aanpak van het leven wordt gebaseerd op de rots van het Christusbewustzijn in plaats van het drijfzand van het menselijke bewustzijn. Deze hele website is erop gericht om mensen te helpen die innerlijke veiligheid te vinden.

Laat me tot slot nog zeggen dat ik nooit een sociale revolutionair ben geweest, maar een spirituele revolutionair. Ik heb altijd beseft dat de essentiële waarheid is dat als je eerst het koninkrijk van God – wat het Christusbewustzijn betekent – zoekt, je al het andere – waaronder sociale rechtvaardigheid – erbij krijgt.

Er bestaat gewoon geen politiek systeem – of het nu kapitalistisch, socialistisch of communistisch is – dat sociale rechtvaardigheid kan garanderen, en de reden is eenvoudig. Sociale onrechtvaardigheid komt voort uit de dualistische bewustzijnsstaat die ervoor zorgt dat mensen zich gescheiden van zichzelf en tegenstander van hun broeders en zusters beschouwen. De enige oplossing is het Christusbewustzijn dat ervoor zorgt dat mensen zichzelf één zien met hun spirituele bron, wat betekent dat alle andere mensen ook uit die bron voortkomen. Daardoor zullen de mensen de realiteit inzien van mijn uitspraak dat in zoverre je het aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, jij dat aan mij hebt gedaan.

Wanneer mensen zichzelf één met God zien, laten ze God door hen heen handelen en daarom is er geen behoefte aan door mensen gemaakte systemen om het leven te sturen. Je kunt God dan de leiding geven in plaats van een menselijke elite de gewone bevolking te laten beheersen door welk systeem ook – of het nu religieus, politiek of economisch is – dat ze als onfeilbaar hebben bestempeld.

Enkel wanneer mensen verder kijken dan de dualistische kijk van gescheidenheid en tegenstellingen, zullen ze zien dat de realiteit is dat al het leven uit dezelfde bron komt. Dus als ze zichzelf schaden, zij in feite zichzelf schaden. En enkel dat gevoel van spiritueel eenzijn zal sociale rechtvaardigheid in een maatschappij brengen. Sociale rechtvaardigheid kan simpelweg niet door een systeem worden gedwongen, omdat de elite die dat systeem formuleert en handhaaft, zichzelf altijd boven de gewone bevolking ziet staan en juist daar zit de dualiteit in het systeem ingebouwd. De dualiteit is de eeuwige vijand van rechtvaardigheid en gelijkheid!

Sociale onrechtvaardigheid wordt veroorzaakt door niet-verlicht egoïsme. De enige manier om sociale rechtvaardigheid te bereiken is door verlicht egoïsme dat wordt gebaseerd op het eenzijn van al het leven.

Wat betreft de bewering dat ik een communist ben geweest, hoe zou ik ooit een geloofssysteem kunnen steunen dat gebaseerd wordt op het ontkennen van God en een poging om de staat te verheffen – en daardoor de elite die de staat in haar macht heeft – tot het hebben van dezelfde absolute macht als God?

Ik bevestig voortdurend mijn eenzijn met God. Wanneer de communisten hetzelfde doen, kijk ik misschien nog eens naar hun filosofie.