Kan het socialisme helpen om de armoede te verwijderen?

ONDERWERPEN: Het kapitalisme heeft hetzelfde doel als het communisme, namelijk een smal in de macht van een elite – het individu is belangrijk dan de staat – systemen hebben geen mededogen, mensen wel – enkel spiritueel eenzijn leidt tegenovergestelde een meedogende samenleving – en vrije markt economie is geen economisch systeem

Vraag 1: Jezus zegt in het boek ‘The Christ is Born in You’ dat een perfecte maatschappij een combinatie moet zijn van het communisme en het kapitalisme, is China dan een ideale maatschappij?

Vraag 2: Wat bedoelde jij met de uitspraak ‘de armen zijn er altijd’? En waarom heb je niet een socialistische regeringsvorm voorgesteld om met armoede om te gaan? Is het kapitalisme een minder meedogend economisch systeem?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me beginnen met de uitspraak dat ik zogenaamd gezegd heb dat de perfecte maatschappij een combinatie moet zijn van het communisme en het kapitalisme. Wanneer je een spirituele lering leest, is het belangrijk dat je zorgvuldig leest. Dit zeg ik in ‘The Christ is Born in You’:

De slangen onder jullie, de mensen die proberen de mensen op aarde te manipuleren, hebben de relativiteit van het dualistische denken gebruikt om verdeeldheid en conflicten onder het volk van God te creëren. Het allerbelangrijkste middel dat door de slangen wordt gebruikt, is een tactiek waar vaak naar verwezen wordt als ‘verdeel en heers’. Je herinnert je misschien nog wel de uitspraak: “Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, blijft niet staan.” De ware betekenis is dat een levensstroom die tegen zichzelf verdeeld is door de relativiteit van het dualistische denken, de waarheid van God niet kan herkennen en daarom het Christusbewustzijn niet kan bereiken.

De tactiek is vaak efficiënt gebruikt door de slangen van deze wereld om de relativiteit van het dualistische denken te gebruiken om twee extremen te vormen die het tegenovergestelde zijn, of lijken te zijn. De bedoeling is om je te laten denken dat één van deze beide extremen waar is. In werkelijkheid ontstaan beide extremen uit de relativiteit van de dualistische geest en daarom zijn beide niet waar.

Door naar de geschiedenis te kijken, zie je hoe deze tactiek op vele manieren wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: er bestaat een conflict tussen het kapitalisme en het communisme. Veel mensen lieten zich in het conflict meeslepen en ze dachten dat de strijd tussen het kapitalisme en het communisme een strijd was tussen goed en kwaad. In werkelijkheid is de strijd tussen het kapitalisme en het communisme gewoon een strijd tussen twee vormen van het totalitarisme, twee vormen van gecentraliseerde macht in de economie.

In een communistisch systeem heeft de staat de macht over de productiemiddelen. In een kapitalistisch systeem vechten privébedrijven om het monopolie. Als je het kapitalisme tot het alleruiterste doorvoert, zou één bedrijf alle productiemiddelen bezitten. Dit kan echter alleen maar gebeuren als dat bedrijf de regering beïnvloedt (samenwerkt met de regering) en daardoor is de allerhoogste uitkomst van een kapitalistisch systeem een vorm van staatscontrole die al in het communistische systeem aanwezig is. Wat ik nu zeg, is dat het kapitalisme en het communisme gewoon twee verschillende manieren zijn om een gecentraliseerde macht over de economie te krijgen.

De middenweg tussen deze twee uitersten is een vorm van economie die ‘vrij ondernemerschap’ heeft of de ‘vrije markteconomie’ (helaas geloven veel mensen in de leugen dat vrij ondernemerschap hetzelfde is als het kapitalisme). De basis van een economie van vrij ondernemerschap is juist de onbeperkte concurrentie. In een economie met vrij ondernemerschap, is het niet mogelijk om een monopolie te krijgen. Zolang de concurrentie vrij blijft, kan een bedrijf alleen maar tijdelijk een monopolie hebben. Een ander bedrijf begint onherroepelijk dezelfde goederen te produceren voor een lagere prijs en dan is het monopolie verbroken.

Ik begrijp niet hoe je deze woorden kunt uitleggen alsof die betekenen dat ik een combinatie aanbeveel van het kapitalisme en het communisme. Ik beveel een economie aan die noch kapitalisme, noch communisme, noch een combinatie van de twee is. Die staat boven dualistische uitersten.

Ik beschouw China niet als een ideale maatschappij, omdat ze te weinig waarde hecht aan individualiteit door de staat boven het individu te verheffen. Dit is niet de manier van God, want in Gods wereld is het individu uiterst belangrijk. De staat is er voor het individu, niet het individu voor de staat. Het pad van Christusschap is een individueel pad en je hebt het recht dat pad te volgen, zelfs al is de hele wereld tegen jou – zoals ik 2000 jaar geleden heb aangetoond.

Wat betreft de tweede vraag en de uitspraak ‘de armen zijn er altijd’. Deze uitspraak werd gedaan om mijn discipelen te laten begrijpen dat ze al hun aandacht moesten richten op het absorberen van mijn Licht en leringen, terwijl ik nog steeds bij hen geïncarneerd was. Die werd specifiek aan mijn discipelen gegeven en was niet bedoeld als eeuwige uitspraak voor alle christenen. Die bevat echter wel de boodschap dat jij prioriteiten moet stellen en dat het Christusschap altijd het hoogste doel is voor een spirituele zoeker. Zoek eerst het koninkrijk – bewustzijn – van God en al het andere wordt je ook gegeven.

Met betrekking tot het socialisme, of dat een barmhartiger systeem is dan het kapitalisme, geen enkel systeem kan barmhartiger zijn dan de mensen die het definiëren, implementeren en bekrachtigen. Daarom kan geen enkel systeem de verwijdering van armoede garanderen. Ik heb dit besproken als onderdeel van een ander antwoord:

Er bestaat gewoon geen politiek systeem – of het nu kapitalistisch, socialistisch, of communistisch is – dat sociale rechtvaardigheid kan garanderen en de reden is simpel. Sociale onrechtvaardigheid ontstaat uit de dualistische bewustzijnsstaat die ervoor zorgt dat mensen zich gescheiden van en het tegenovergestelde van hun broeders en zusters zien. De enige oplossing is het Christusbewustzijn dat ervoor zorgt dat mensen elkaar één beschouwen met hun spirituele bron, wat betekent dat alle andere mensen ook uit die bron zijn voortgekomen. Daardoor gaan mensen de waarheid inzien van mijn uitspraak dat in zoverre je het aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, jij dat aan mij hebt gedaan.

Wanneer mensen zichzelf één met God zien, laten ze God door zich heen handelen en daarom is er geen behoefte aan door mensen gemaakte systemen om het leven onder controle te houden. Je kunt God dan de leiding geven in plaats van een menselijke elite de gewone bevolking te laten beheersen door welk systeem ook – hetzij religieus, politiek, of economisch – dat zij als onfeilbaar hebben bestempeld.

Enkel wanneer mensen verder kijken dan de dualistische kijk van gescheidenheid en tegenstellingen, zullen ze de realiteit zien dat al het leven uit dezelfde bron is voortgekomen. Daarom schaden ze zichzelf wanneer ze anderen schaden. En enkel dat gevoel van spiritueel eenzijn zal echt sociale rechtvaardigheid in de maatschappij brengen. Sociale rechtvaardigheid kan simpelweg niet worden afgedwongen door een systeem, omdat de elite die het systeem gedefinieerd heeft en handhaaft, zichzelf altijd boven de gewone bevolking zal beschouwen en juist daar zit de dualiteit in het systeem ingebouwd. Dualiteit is de eeuwige vijand van rechtvaardigheid en gelijkheid!

Sociale ongelijkheid wordt veroorzaakt door niet-verlicht egoïsme. De enige manier om sociale rechtvaardigheid te krijgen, is door mensen te helpen verlicht egoïsme te bereiken gebaseerd op het eenzijn van al het leven.

Wat betreft de vraag waarom ik niet een socialistisch systeem aanbeveel, hoe zou ik een geloofssysteem kunnen steunen dat wordt gebaseerd op de ontkenning van het bestaan van God en een poging om de staat te verheffen – en daardoor de elite die die staat in de macht heeft – om dezelfde absolute macht als God te hebben? Ik heb constant mijn eenzijn met God bevestigd. Wanneer de communisten hetzelfde doen, kijk ik misschien anders tegen hun filosofie aan.

Mijn punt is dat ik niet een systeem aanbeveel dat door mensen wordt gemaakt. Ik beveel een vrije markteconomie met onbeperkte concurrentie en verlichte burgers aan. Om zo’n economie echter te laten werken – en te vermijden dat dit tot chaos en misbruik vervalt – moet een kritieke massa van de bevolking een hoge graad van Christusschap bereiken. Dit zal het de Heilige Geest mogelijk maken om door de economie te stromen en het overvloedige leven manifesteren. Dit zal gelijke kansen aan allen geven, zodat enkele degenen die er niets voor willen doen, arm zijn.

Dus opnieuw, de enige manier om armoede te verwijderen, is als jij er alles aan doet om je individuele Christusschap te manifesteren en dan de boodschap van de daken schreeuwt om anderen te helpen hetzelfde te doen. Weet je mijn uitspraak nog: “Ik zelf kan niets doen”? Nu, jij ook niet, maar met God is alles mogelijk. God is de enige kracht die armoede kan verwijderen, maar God moet door zijn zonen en dochters handelen. Dus je moet ‘die geest in jou laten zijn, die ook in Christus Jezus was’ en de werken doen die hij heeft gedaan.