Het conflict tussen Israël en de Palestijnen oplossen

ONDERWERPEN: het dualiteitsbewustzijn maakt het vaak onmogelijk om één goede oplossing aan te wijzen – Palestijnen in een lage bewustzijnsstaat – geleidelijk groeien – onderling verdeeld – meesters kijken naar het potentieel van mensen – helpen mensen in te zien dat zij meer kunnen bereiken met geweldloosheid – mensen verdeeldheid helpen transcenderen – Israël is een gesloten systeem – het volk van Israël wekken – potentieel van Scandinavië om impuls tot vrede te brengen – het probleem van Frankrijk – onevenwichtigheid in mannelijk aspect lijdt tot dwang en geweld – onevenwichtigheid in het vrouwelijke aspect leidt tot compromissen en corruptie – evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk – Christusonderscheid doorbreekt de impasse – begrip kweken is de sleutel tot het oplossen van iedere situatie – de hoogst mogelijke uitkomst kiezen van verlicht eigenbelang

Vraag: Mijn vraag gaat over het conflict tussen Palestina en Israël. Onlangs heeft Palestina een nieuwe regering gevormd met Fatah en Hamas en Noorwegen was het eerste land dat de sancties tegen de Palestijnse regering heeft opgeheven. Ik vroeg me af of dat een evenwichtige aanpak van Noorwegen is geweest en wat is haar rol daarin?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Dit is een heel belangrijke, maar ook heel delicate kwestie. En opnieuw, is het echte antwoord dat er Christusonderscheid nodig is voor ieder aspect van het leven. Want ik ben niet van plan je hier een zwart-wit antwoord op te geven. Er zijn tegenwoordig daadwerkelijk situaties op de wereld waarin het dualiteitsbewustzijn zoveel complexiteit heeft gecreëerd dat het niet mogelijk is, zelfs niet voor een geascendeerde meester, om bij die situatie te komen en te zeggen: “Dit is de manier waarop het probleem moet worden opgelost.” Want er is niet één kant en klare oplossing.

De uiteindelijke waarheid is dat de mensen in het Midden-Oosten vastzitten in een bepaalde bewustzijnsstaat. De Palestijnen zelf zitten op een heel specifiek bewustzijnsniveau vast. Dat bewustzijnsniveau is zo laag dat het – eerlijk gezegd – niet mogelijk is om als geascendeerde meester de allerbeste oplossing voor die situatie te geven. Want ze zouden niet in staat zijn het antwoord te ontvangen. Ze zouden niet in staat zijn om hogerop in bewustzijn te komen bij hun volledige potentieel. Wat betekent dat ze niet ogenblikkelijk met een oplossing zouden kunnen aankomen, maar hopelijk wel over enige tijd.

En daarom beseffen wij als geascendeerde meesters dat de Palestijnen, net als ieder ander volk op aarde, een geleidelijk proces moeten doorlopen dat ze stap voor stap doen. Dus als je naar de situatie kijkt, zie je dat wat er met het Palestijnse volk is gebeurd – net als met vele andere mensen door de geschiedenis heen – dat ze onder elkaar verdeeld zijn. En ze zijn verdeeld in twee groeperingen die tegenovergestelde benaderingen hebben voor de oplossing van hun probleem. De ene heeft geweld gepleegd, de andere heeft geprobeerd om het pad van geweldloosheid te nemen.

En dus kan iemand een zwart-wit beeld van de situatie hebben en zeggen dat degenen die het pad van geweld nemen wel onvoorwaardelijk ongelijk moeten hebben en dus hervormd moeten worden of dat allen moeten worden gedood, zoals zo veel mensen in het verleden hebben geredeneerd. Maar wat ik bij de spiritueel volwassen mensen wil zien, is het besef dat wij, de geascendeerde meesters, niet naar de aarde kijken in zwart-wit termen. En dus is het nooit onze aanpak dat degenen die tegen onze wil ingingen, gedood of vernietigd moeten worden.

Wij zijn de spirituele leraren van de mensheid. En onze wens is om iedereen op aarde op te voeden. En als we dan naar de mensen van de Hamas of Fatah kijken, of welke andere zogenaamde terroristische organisatie ook, wij ze niet zien als slechte mensen, als terroristen, als gevallen, of als mensen die moeten branden in een vurige hel, of moeten worden gedood, of van de aarde verwijderd moeten worden. Wij zien ze als een verlengstuk van Gods Wezen, die het potentieel hebben om te worden opgevoed.

En zodoende kijken we ernaar en zeggen: “Nu, hoe kan het Palestijnse volk worden opgevoed?” Welnu, de beste manier – in feite de enige manier – om ze te laten opgroeien, is om hun innerlijke conflicten en verdeeldheid te laten overwinnen. En hoe kan dat worden bereikt? Wel, ja, je zou kunnen beginnen dit te bereiken door iemand van de Palestijnen als slecht te bestempelen en de andere groepering de slechte mensen te laten doden. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, kun je duidelijk zien dat het niet zo werkt. En je kunt zeker zien dat het niet de aanpak van de geascendeerde meesters is.

Dus wat willen wij zien? Welnu, we willen dat degenen die het pad van geweld hebben genomen, geholpen worden om daar boven uit te stijgen en vrijwillig tot het inzicht te laten komen dat ze het geweld achter zich moeten laten. Omdat ze beseffen dat als ze bereid zijn te transcenderen, ze meer kunnen bereiken door geweldloosheid dan door geweld.

En zodoende zouden we graag willen zien dat ze samen gaan met de meer gematigde groepering, onderdeel te worden van die gematigde groepering en een positieve aanpak te hebben. Dit zie je in Noord-Ierland, waarbij degenen die veel jaren het pad van geweld hebben genomen, nu besloten hebben om een oprechte poging te doen om constructievere leden te worden van de toekomst van hun land.

En we zouden graag dat patroon overal waar binnenlandse conflicten zijn, herhaald zien. Vooral in Irak. Want zie je, opnieuw zien we dat de de Amerikaanse regering – de regering Bush en de mensen die erachter zitten – totaal geen voeling hebben met de realiteit van de Opgevaren Schare. En zodoende kijken ze bijna uit naar een soort burgeroorlog, omdat ze zien dat hun beleid heeft gefaald, waarbij degenen die tegenstand bieden aan hun regering door de grotere groepering kan worden weggevaagd, zodat er een soort uniformiteit kan worden hersteld in Irak. Maar vanzelfsprekend zouden we graag zien dat het volk van Irak hun binnenlandse verdeeldheid overwint en daarom een groter gevoel van eenheid en eenzijn krijgt die verder gaat van hun raciale en religieuze delingen.

Dus ik moet zeggen dat op dit moment de regering van Noorwegen meer op de geascendeerde meesters is afgestemd dan de regering van de Verenigde Staten en de regering van Israël – die natuurlijk vanuit hun eigen perspectief hiernaar kijken. Want ik moet je eerlijk zeggen dat de staat Israël een voorbeeld uit het boekje is van waar ik het in vorige conferenties over heb gehad, waarin een gesloten systeem onderworpen wordt aan de tweede wet van de thermodynamica en van binnenuit begint uiteen te vallen.

En dit zie je bij het joodse volk, vooral de mensen in de regering, die zo op zichzelf en de staat Israël zijn gericht dat ze weigeren een stap achteruit te doen en naar de situatie in het Midden-Oosten kijken vanuit een groter, universeler perspectief. En zien hoe zij constructieve leden kunnen worden van de toekomst van het Midden-Oosten – in plaats van altijd eerst naar zichzelf te kijken en verwachten dat alle anderen zich moet aanpassen aan wat zij als hun recht beschouwen als uitverkoren volk van God.

En daarom zie je dat de regering van Israël zichzelf in principe misleid heeft door een slecht geadviseerd militair avontuur in Libanon – die nu het positieve effect heeft dat een groot deel van het volk in Israël zich bewust wordt het feit dat ze veel meer de leiding moeten nemen in hun eigen natie. En dat ze verder moeten kijken dat hun zwart-wit denken en zodoende een regering eisen die als ze het zwart-wit denken niet transcendeert, de consequentie moet dragen en de weg vrijmaken voor iemand anders die hopelijk beter geschikt is om de natie te leiden. Hoewel ik moet zeggen dat het een heel open vraag is of er iemand in Israël is die momenteel in staat is om die natie op een evenwichtige manier te leiden.

Dus als ik je één ding op het hart mag drukken, is het dit: Overwin het zwart-wit denken dat mensen laat denken dat sommigen slecht zijn en uitgeroeid moeten worden en van de aarde verwijderd. Neem een denkwijze aan dat iedereen opgevoed moet worden. Maar ga niet over naar het andere uiterste van het grijs denken, waardoor je gaat geloven dat het inhoudt dat je alles en iedereen tolereert.

En hiermee moet ik – opnieuw – zeggen dat de regeringen van Scandinavië wel het potentieel hebben om een nieuwe vorm van denken naar buiten te brengen – een nieuwe manier om naar de wereld te kijken – die daadwerkelijk zoals je hebt gezien bij de voormalige minister-president van Zweden, de Scandinavische landen een stoot tot vrede laat afgeven. Maar ik moet zeggen dat de essentiële vereiste is dat ze bereid zijn om zichzelf uit het grijs denken te halen waar ze in zekere mate in zijn beland – de vorige minister van Zweden, Olof Palme, die een uitstekend voorbeeld is van iemand die een paar goede visies had maar die nog wel te stevig in het grijs denken vastzat.

En dit is iets wat je tegenwoordig overal in Europa vindt, waardoor je ziet dan veel regeringen die beginnen te beseffen dat het zwart-wit denken dat tot de invasie in Irak heeft geleid, niet juist was. Maar toch worstelen ze nog om te vermijden dat ze op het grijs denken overgaan.

Dus je ziet bijvoorbeeld de regering van Frankrijk, die een verstandig besluit heeft genomen door niet deel te nemen aan de invasie in Irak, maar dat niet beslist om de juiste redenen heeft gedaan. Omdat zij nog veel te vast zitten in het grijs denken dat de hele natie Frankrijk vasthoudt op een bepaald niveau dat ze niet lijkt te kunnen passeren.

Omdat het Franse volk, en vooral de politici, niet bereid zijn om verder te gaan dan het zwart-wit denken en beseffen dat jij je niet altijd overal uit kunt praten. Maar dat je op een punt moet komen, waarop je voor je mening uitkomt en accepteert dat er iets is wat echt is en dat er iets is wat onecht is.

Toegevoegd door Moeder Maria op 9 april (of 4 september) 2007:

Mijn geliefde harten, ik wens van deze gelegenheid gebruik te maken om een korte lering te geven die later zal worden uitgebreid. Je ziet in de situatie van Hamas en Fatah een klassiek voorbeeld van hoe een groep mensen in twee groeperingen zijn verdeeld – een patroon dat je in bijna iedere natie herhaald ziet met diverse gradaties van spanning en geweld als resultaat.

Wat veroorzaakt deze verdeeldheid in een groepering die bereid is om geweld te gebruiken, en een groepering die bereid is te onderhandelen en die vaak haar toevlucht neemt tot compromissen of corruptie tijdens dit proces? Welnu, het is gewoon dat de ene groepering uit het evenwicht is in het mannelijke aspect van God. Terwijl de andere uit het evenwicht is in het vrouwelijke aspect, zoals ik al in verscheidene van mijn fundamentele verhandelingen heb uitgelegd, die je misschien nog eens moet doornemen.

Zie je, wanneer mensen uit het evenwicht zijn in het mannelijke aspect, hebben ze de neiging om geweld te gebruiken om hun zin te krijgen en dit leidt er vaak toe dat ze hun toevlucht nemen tot geweld of andere gewelddadige middelen. Vanzelfsprekend zie je dit in de Hamas, Hesbollah, bepaalde groeperingen in Irak en zelfs bij bepaalde christelijke en neoconservatieve groepen in de Verenigde Staten.

In tegenstelling, degenen die uit het evenwicht zijn in het vrouwelijke aspect hebben de neiging om alles te doen om geweld te vermijden – wat op zich niet verkeerd is – maar het zorgt er vaak voor dat mensen compromissen sluiten over alle principes – in principe tot het grijs denken vervallen door te geloven dat er geen hogere realiteit is. Het zorgt er zelfs vaak voor dat ze bereid zijn om zelfs corruptie op hoog niveau te accepteren die hun effectiviteit ondermijnt en er vaak voor zorgt dat ze het vertrouwen van het volk verliezen – dat dan vaak gefrustreerd wordt misleid om in plaats daarvan de gewelddadige groepering te volgen.

Wat kan deze staat van politieke – die in werkelijkheid spirituele verlamming is – verlamming oplossen? Enkel de erkenning dat God ZOWEL een mannelijk als een vrouwelijk aspect heeft en dat echte vooruitgang, harmonie en vrede alléén kan worden bereikt wanneer ze beide worden gerespecteerd en in de juiste verhouding tot elkaar staan. Dit betekent dat het mannelijk element de rol krijgt om alles op één lijn te brengen met de realiteit van God en hogere principes en het vrouwelijke element krijgt de rol om ervoor te zorgen dat het met liefde wordt gedaan en de erkenning van hoe de materiële wereld werkt (wat betekent dat het niet altijd mogelijk of praktisch is om de hoogste idealen af te dwingen in een situatie die veel minder dan ideaal is – en er een geleidelijke aanpak nodig is).

Wat kan dit evenwicht brengen? Enkel het element van de Zoon, namelijk het Christusonderscheid, die de uitbreidende kracht van de Vader in evenwicht brengt met de samentrekkende kracht van de Moeder. De sleutel om het Christusonderscheid te bereiken, is beseffen dat er inderdaad een hogere waarheid IS die niet door mensen is gemaakt, maar ook dat deze waarheid tot uitdrukking moet worden gebracht door de feitelijke situatie. Zoals Saint Germain heeft gezegd, zijn er veel situaties waarin het zinloos is om de hoogst mogelijke oplossing naar buiten te brengen. Want de mensen zijn er niet klaar voor en moeten een geleidelijk proces volgen.

Degenen die uit het evenwicht zijn in het Vaderelement, zullen de hoogste oplossing zien en haar aan de mensen opdringen of ze er nu klaar voor zijn of niet (zoals de regering van de Verenigde Staten de democratie aan het volk van Irak probeerde op te dringen dat er klaarblijkelijk nog niet aan toe is). Degenen die uit het evenwicht zijn in het Moederaspect zullen weigeren om hogere principes toe te passen, maar zullen een situatie willen die evolueert volgens wat ze momenteel zien als in hun eigen grootste belang en daardoor vaak een staat van spanningen en chaos veroorzaken waarin niets lijkt te werken en waar de corruptie bloeit, zelfs op de hoogste niveaus van de regering.

De meester-sleutel die de impasse kan doorbreken, is het Christusonderscheid die Gods hogere realiteit en principes erkent en ze toepast op de feitelijke situatie met de bedoeling om het volk te helpen de volgende stap omhoog te doen op een geleidelijk pad. En zodoende de beide dualistische uitersten te vermijden, waarvan de ene is een hoger principe aan anderen op te dringen wanneer dit niet praktisch is, en de andere is om alles te laten bepalen door het bekrompen eigenbelang van de bepaalde groeperingen.

Daardoor zouden we kunnen zeggen dat het begrijpen ALTIJD de sleutel is – bij alles wat je krijgt, krijg het inzicht – om vooruit te gaan naar een volgende situatie. Wij, de geascendeerde meesters, willen zien dat alle mensen die betrokken zijn bij een conflict meer inzicht krijgen – in feite is dit altijd ons hoogste doel, die vaak alle fysieke veranderingen in de actuele situatie vervangt. Een aantal zal dan zien dat ze – op den duur – meer kunnen bereiken door geweldloosheid dan door geweld. Anderen zullen zien dat, tenzij je de principes juist toepast die boven het menselijke eigenbelang uitgaan, er niets kan worden gedaan en zal elke situatie geleidelijk afglijden naar een zelfvernietigende chaos. Dat bedoelde Saint Germain toen hij begon te zeggen dat het Christusonderscheid altijd de sleutel is.

Zoals Jezus heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God – wat inhoudt de geest van God waar je alléén toegang tot krijgt door het Christusbewustzijn – en zijn gerechtigheid – wat het juiste evenwichtige gebruik van ZOWEL het mannelijke als het vrouwelijke aspect van God is – en alles – wat betekent de oplossing voor ieder mogelijk probleem – eraan toegevoegd wordt.

Want bij de mens – mannen en vrouwen – is het onmogelijk om een probleem op te lossen, maar met God hebben alle problemen waarachtig een oplossing die de mensen die erbij betrokken zijn naar een hoger bewustzijn brengen. Dit betekent dat ik hoop dat de meer spiritueel volwassen mensen vermijden in de val te lopen om naar een specifieke fysieke oplossing toe te werken, in plaats van hun aandacht te richten op het verhogen van het bewustzijn van ALLE mensen die erbij betrokken zijn – zodat de hoogste praktische uitkomst overduidelijk wordt voor een kritieke massa mensen die dan voor verlicht eigenbelang kiezen in plaats van te voelen dat het ze wordt opgedrongen.

Het is mijn hoop dat bepaalde landen – waaronder in potentie die in Scandinavië – het als hun hoogste potentieel zien om dit verlichte, evenwichtige perspectief naar iedere situatie te brengen – zonder dwingend te zijn of zonder naïef te zijn.