Waarom haten Joden en Arabieren elkaar?

ONDERWERPEN: Waarom het Midden-Oosten net een plaat is die blijft hangen – het verkeerde pad van angst – het schoollokaal aarde probeert mensen te helpen hun angsten onder ogen te zien – angst en voorwaardelijke liefde – zowel Joden als Arabieren zijn op het pad van angst – kinderen worden opgevoed om te haten – haat in het DNA? – haat in het energieveld – maalstromen van negatieve energie – mensen worden overmand door boosheid en haat – mensen worden robots die uitvoeren wat in het collectieve energieveld rondwaart – de invloed van duistere krachten – duistere krachten stelen de energie van de mensen door hen met haat op iets te laten reageren – duistere krachten respecteren de vrije wil niet – ze gebruiken bedrog om mensen ertoe te brengen elkaar te doden – de kromme leugen dat het doel de middelen heiligt – demonen beschouwen het Midden-Oosten als hun belangrijkste voedingsbodem – beslissende momenten in het verleden – veel Joden waren Arabieren in vorige levens en vice versa – sommige mensen zitten zo vol haat dat je niet met hen kunt praten – sommige levensstromen moeten worden geoordeeld en van de aarde verwijderd worden – mensen kunnen het oordeel brengen en de duistere levensstromen tegengaan – geen menselijke oplossingen; nodig om de macht van God op te halen – veel mensen willen geen vrede – jij kunt de meesters het gezag geven om de duisternis te verwijderen – spirituele hulpmiddelen gebruiken om de situatie te veranderen – degenen die geen vrede willen ontmaskeren

Vraag van Kim: Jezus, Ik wilde je vragen om de situatie in het Midden-Oosten te bespreken. Ik wil beginnen met een vraag die iemand heeft gesteld: “Wat is de reden voor de haat tussen Joden en Arabieren en hoe ver gaat dit terug?”

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaëls:

Ik ben dankbaar dat ik de gelegenheid krijg om de situatie in het Midden-Oosten te bespreken. Ik beschouw de situatie als één van de grootste bedreigingen voor de wereldvrede. Omdat de situatie zo ernstig is, wil ik niet een simplistisch of oppervlakkig antwoord geven. Daarom zal ik alle redenen beschrijven waarom de situatie doorspeelt als een kapotte plaat zonder dat er een echte oplossing in zicht is.

Sommige van de redenen die ik geef, zullen schokkend en onacceptabel voor veel mensen zijn. Maar als ik deze redenen niet meereken, begrijp je niet hoe deze situatie nog steeds doorgaat en waarom er geen oplossing voor het conflict lijkt. Ik zal beginnen de redenen te geven die voor de meeste mensen acceptabel zijn en dan geleidelijk naar de redenen toewerken die alleen acceptabel zijn voor de mensen met een open geest.

Moderne wetenschappers hebben ontdekt dat het materiële universum wordt beïnvloed door twee tegengestelde krachten, een aantrekkende kracht en een afstotende kracht, soms actie en reactie genoemd. Op dezelfde manier wordt de mens gedomineerd door twee krachten, namelijk liefde en angst. Liefde is de aantrekkende kracht. Wanneer je van iemand houdt, wil je er in de buurt zijn en daarom word je er door aangetrokken. Angst is de afstotende kracht en wanneer je iets vreest, maak je dat je wegkomt. Dus de natuurlijke neiging van mensen is om dichterbij iets te komen waar je van houdt en je af te keren van iets wat je vreest.

De globale bedoeling voor planeet aarde is dat deze planeet is bedacht om een schoollokaal te zijn voor zielen die in een bepaalde bewustzijnsstaat zitten. Hoewel er veel verschillende niveaus zijn van deze bewustzijnsstaat, is het globale kenmerk van wat we het ‘menselijke bewustzijn’ zouden kunnen noemen, is dat mensen zichzelf gescheiden van hun spirituele bron, gescheiden van God, zien. Uiteindelijk ontstaat dit gevoel van gescheidenheid uit de angst voor God.

De bedoeling van de School aarde is om zielen die in deze bewustzijnsstaat zitten, de grootst mogelijke kansen te geven om zich weer met hun bron te verenigen. Dit kan alleen maar wanneer deze mensen het pad van liefde bewandelen en zodoende hun angsten overwinnen. Omdat alles onderworpen is aan de vrije wil, kan God mensen niet dwingen van hem te houden of zijn liefde te accepteren en hij heeft geen enkele wens om dat te doen. In plaats daarvan biedt God ze de kans om hun angsten te overwinnen en het pad van liefde te omarmen dat ze vrij zal maken om te zijn wie ze echt als kinderen van God zijn.

De School aarde probeert haar doel te bereiken door mensen in situaties te plaatsen waarin ze de beste kans krijgen om angst los te laten en liefde te omarmen. Zoals ik zonet al gezegd heb, willen mensen wegkomen van datgene wat ze angst aanjaagt. Dus als ze deze geneigdheid mochten volgen, zouden ze nooit leren om hun angsten te overwinnen. Ze zouden al hun tijd besteden met weg te lopen waar ze bang voor zijn. Daarom probeert de School aarde altijd een specifieke ziel in een situatie te plaatsen waarin de ziel wordt geconfronteerd met de noodzaak om angst te overwinnen. Met andere woorden, mensen worden altijd in situaties gezet die ze dwingen hun angsten onder ogen te zien.

In zekere zin bestaat alle angst uit angst voor het onbekende. Veel mensen hebben de neiging om anderen die van hen verschillen te vrezen en ze willen alleen in de buurt zijn van mensen die hetzelfde als zij zijn. Om mensen deze angst te laten overwinnen, worden ze in de nabijheid van mensen gezet die anders zijn dan zij. Dit geeft mensen dan de kans om hun angsten onder ogen te zien.

In zulke situatie, hebben mensen in principe twee keuzes. De beste optie is dat ze op de situatie kunnen reageren door hun angsten te overwinnen en het pad van liefde te omarmen. Het pad van liefde is het universele pad dat alle religies die je op aarde vindt, transcendeert. Elke religie beschrijft echter in principe het pad van liefde en biedt mensen de kans om liefde te omarmen en angst los te laten. Daarom heb ik tegen mensen gezegd dat ze hun naasten moeten liefhebben als zichzelf en ze zeventig maal zeven vergeven. Als mensen het pad van liefde omarmen, zullen ze geleidelijk aan hun angsten transcenderen.

Je kent het gezegde dat de perfecte liefde alle angsten uitbant. Wat is de perfecte liefde? De onvoorwaardelijke liefde van God! Wanneer jij je hart openstelt voor deze liefde, houd je niet gewoon van degenen die net als jij zijn. Je bent dan in staat om van de mensen te houden die anders dan jij zijn; je zult van je vijanden houden. Je liefde voor je medemens zal niet van uiterlijke kenmerken afhangen. Daardoor zul je in staat zijn om verder te kijken dan de uiterlijke verschillen en de ziel die in de uiterlijke persoon zit, liefhebben, de ziel die een zoon of dochter van dezelfde God is die jouw vader is.

De slechtste optie wordt genomen door mensen die niet bereid zijn het pad van onvoorwaardelijke liefde te omarmen. Ze kunnen enkel van degenen houden die net als zij zijn en soms zelfs niet eens van hen. Je zou kunnen zeggen dat angst ervoor zorgt dat de liefde van mensen voorwaardelijk wordt en daardoor onder het niveau van goddelijke liefde valt. Het wordt menselijke, of relatieve, liefde.

Zulke zielen volgen dan het verkeerde pad, de manier die de mens goed toe lijkt, maar die uitloopt op de weg van de haat, die dan weer kan zorgen voor de dood van de ziel. Wanneer mensen dit pad volgen, zullen ze bang zijn voor mensen die anders zijn dan zij. Dus wanneer je in een situatie bent waarin je niet weg kunt komen bij de mensen waar je bang voor bent, zal de ziel zich gevangen voelen. De ziel zal net een wild dier zijn dat in een hoek is gedreven. Ze zal onvermijdelijk met boosheid, agressiviteit en haat reageren op de mensen waar ze bang voor is. Ze zal die mensen tot het zwarte schaap maken en zeggen dat de andere mensen verantwoordelijk zijn voor haar boosheid en haat.

In werkelijkheid weigeren die mensen gewoon om de verantwoording te nemen voor hun eigen situatie. Ze weigeren te erkennen dat het hun verantwoording is om ‘vandaag te kiezen wie ze willen dienen’. Dien je de God van liefde of de valse god van de angst? Om het loslaten van hun persoonlijke aansprakelijkheid te verdedigen, moeten ze vijanden van andere mensen maken en een cultuur en geloofssysteem opbouwen die het laten lijken alsof de vijanden verantwoordelijk zijn voor de ellende in het leven van deze mensen.

Dus gebaseerd op deze uitleg, zou je kunnen zegen dat de haat tussen de Joden en de Arabieren is dat mensen aan beide kanten besloten hebben om het pad van haat te volgen in plaats van het pad van onvoorwaardelijke liefde. Je zou kunnen overwegen dat het conflict tussen de Joden en de Arabieren wordt veroorzaakt door een psychologisch probleem, een probleem dat mensen polariseert naar haat toe en van liefde vandaan. Je zou ook kunnen zeggen dat het een spiritueel probleem is, dat mensen polariseert naar de valse god in plaats van naar de ware God van liefde.

Dus als er een oplossing moet komen voor de huidige situatie in het Midden-Oosten, moet een kritieke massa mensen de psychologische en spirituele oplossing omarmen om het pad van angst los te laten, hoewel het zelfs een mens juist toe lijkt, en het pad van onvoorwaardelijke liefde omarmen.

Hoewel deze verklaring zeker waar is en het psychologische mechanisme voor haar rekening neemt dat in de situatie aan het werk is, zijn er nog veel meer factoren aan het werk. Tenzij je deze factoren begrijpt, wordt het heel moeilijk voor iemand om de neerwaartse spiraal van angst en haat te overwinnen die de situatie en de streek omhult.

De moderne psychologie heeft correct gewezen op de link tussen het gedrag van mensen en de cultuur en omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Dus veel kinderen in het Midden-Oosten zijn opgegroeid in een cultuur die door angst, boosheid en haat tegen hun naasten werd gedomineerd. Ik zeg niet dat alle ouders in het Midden-Oosten weloverwogen en moedwillig hun kinderen opvoeden om te haten. Voor de meeste mensen is dit enkel een onderbewuste programmering die noch de ouders, noch de kinderen begrijpen.

Gezien de huidige cultuur in het Midden-Oosten, in zowel Israël als de omliggende landen, is het onvermijdelijk dat veel mensen letterlijk worden opgevoed om degenen te haten en te bestrijden die anders zijn dan zij. Daarom zie je zoveel jonge mensen, vooral jonge mannen, die niet kunnen wachten tot ze voer voor de beesten van oorlog worden die de regio besluipen, op zoek naar wie ze kunnen verslinden.

Niettemin blijft het feit dat menselijke wezens niet de slaaf van hun cultuur en omgeving hoeven te zijn. Iedere persoon heeft de kans om erboven uit te stijgen en een heel ander pad in het leven in te slaan dan het pad dat door zijn of haar ouders is genomen. Als mensen niet dit potentieel hadden, zou de wereld nog steeds door de wet van de jungle worden geregeerd. Er zou geen respect zijn voor individuele vrijheid, geen democratie, geen Verenigde Naties, geen internationale samenwerking, geen vredesbewegingen en pogingen om buiten de culturele grenzen te reiken.

Dus als er een oplossing voor dit conflict moet komen, moet een kritieke massa mensen besluiten om een vastbesloten en volledig bewuste inspanning te leveren om de cultuur van angst, boosheid en haat te overwinnen. Deze mensen moeten beslissen dat ze persoonlijk het pad van liefde zullen volgen en beginnen een cultuur op te bouwen die wordt gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde.

De moderne wetenschap heeft ook correct ontdekt dat het gedrag van mensen kan worden beïnvloed door erfelijke factoren. Een aantal van de meer onbevooroordeelde wetenschappers zijn gaan beseffen dat de menselijke genen gewoon een opslagplaats zijn van informatie. Deze wetenschappers zijn ook gaan beseffen dat informatie altijd in een bewuste geest van iets ontstaat.

Deze webpagina wordt opgeslagen op een computer in de vorm van een betekenisloze reeks van eentjes en nullen die een verzameling gegevens vormt. De computer zelf slaat gewoon de data op zonder er betekenis aan te verbinden. Met andere woorden, de computer slaat gewoon data op en laat ze zien, geen informatie. Wanneer de gegevens echter op een scherm worden tentoongesteld, kan een mens de data decoderen en wat betekenisloze data was, wordt nu in informatie omgezet. Deze informatie bestaat enkel in de geest van menselijke wezens. Mijn punt is hier dat informatie niet onafhankelijk van een bewuste geest kan bestaan.

In werkelijkheid dragen de fysieke genen enkel informatie over hoe de cellen proteïnen produceren. Maar toch is het DNA nog maar het topje van de ijsberg van het mechanisme in een menselijk wezen dat informatie opslaat. Rondom het fysieke lichaam is een energieveld, dat vaak de aura wordt genoemd en het is een opslaggebied van informatie die veel verder gaat dan het DNA. De bewustzijnsstaat van iemand wordt in grote mate bepaald door de informatie die in het eigen energieveld EN het energieveld van de ouders – die het kind beïnvloeden terwijl het in de baarmoeder zit en terwijl hij opgroeit.

Het energieveld van iemand heeft effect op de genen van iemand en ze kunnen iemand aanleg geven om de soort chemicaliën en hormonen te produceren die gevoelens van angst, boosheid en haat kunnen opwekken. Met andere woorden, huidige wetenschappelijke doctrines die zeggen dat menselijke wezens slaven zijn van de genetische codes, hebben het niet helemaal juist. Wat ik hier zeg, is dat als een familie al generaties in een op angst gebaseerde cultuur woont, zullen de angst en haat de genen in dat gezin hebben beïnvloed. Daarom zullen de kinderen die in die familie geboren worden, genetisch aanleg hebben om met angst en haat op het leven te reageren. Met andere woorden, de neiging om met angst te reageren, zit in het genetische materiaal van het brein en het lichaam van de kinderen ingebouwd.

De keerzijde hiervan is dat het echt heel moeilijk voor mensen is om zich van die genetische invloed te bevrijden. Het voordeel is dat de genetische programmering door de menselijke geest werd gecreëerd. Wat de menselijke geest heeft gecreëerd, kan de menselijke geest ook weer ontcreëren. Dus zelfs als die persoon in haat is opgevoed, heeft die persoon de optie om de genetische programmering te boven te komen. Dat doen zal een heel vastberaden inspanning vergen. Weten dat de inspanning vereist dat je de genen opnieuw programmeert, kan echter de halve overwinning zijn, omdat de persoon ziet dat hij diep moet graven.

De moderne wetenschap heeft vastgesteld dat het hele universum van energie wordt gemaakt. Alles is energie, waaronder gedachten en emoties. De moderne wetenschap heeft ook vastgesteld dat energie niet kan worden gecreëerd of vernietigd. Met andere woorden, wanneer energie een bepaald vibratieniveau heeft gekregen, zal ze altijd die staat van vibratie houden, tenzij een kracht van buitenaf de vibratie van de energie verandert.

De consequenties van deze bevindingen gaan erg diep. In deze context is het belangrijkste aspect dat menselijke gedachten en gevoelens vormen van energie zijn. Je zou misschien kunnen zeggen dat wat het mensen mogelijk maakt om te denken en te voelen, is dat er een constante stroom energie door hun geest stroomt. Omdat de energie door de geest van iemand stroomt, zal de energie worden gekleurd door de gedachten en gevoelens van iemand. Je gedachten en gevoelens zullen letterlijk de vibratie van de energie die door je geest stroomt, veranderen. (Voor meer hierover: kijk je bij deze sectie).

Omdat alle energie vibratie is, heeft elke menselijke emotie een corresponderende vibratie. Dus als jij jezelf toestaat om boosheid en haat te voelen, zul je een portie energie opwekken die een bepaalde frequentie heeft. Deze energie zal niet zomaar verdwijnen nadat jij je niet meer boos voelt. Zoals in de eerste wet van de thermodynamica staat, gaat energie niet weg. Het gevolg is dat ze ergens moet worden opgeslagen.

De moderne wetenschap begint net te beseffen dat er een energieveld is die het menselijke lichaam omgeeft. Wanneer je emotionele energie opwekt, zal een beetje van die energie in het energieveld rondom dat lichaam worden opgeslagen. Naarmate je die energie een bepaalde vibratie in je veld, dat veel psychologen het onderbewuste noemen, blijft voeden, zal ze geleidelijk een magnetische aantrekkingskracht beginnen te vormen in je gedachten en emoties. Als je veel energie verzamelt dat op de vibratie van haat vibreert, zal ze geleidelijk aan je bewuste geest beginnen te trekken door gedachten van haat te denken en gevoelens van haat te voelen.

Wat er gebeurt, is dat de energie in je onderbewuste geest een draaikolk vormt die lijkt op een maalstroom in de oceaan of een zwart gat in de ruimte. Wanneer deze draaikolk zwak is, heeft ze geen merkbaar effect op je bewuste geest. Naarmate ze sterker wordt, zal ze je bewuste geest beginnen te beïnvloeden en iemand die alert is, merkt deze interferentie. Helaas negeren of ontkennen de meeste mensen zo’n probleem en het gevolg is dat de draaikolk steeds sterker wordt tot ze op den duur hun gedachten en emoties overweldigen.

Op dat punt kunnen zulke mensen letterlijk net robots worden die niet in staat zijn bewust hun reactie op een bepaalde situatie te kiezen. In plaats daarvan worden ze in een van te voren geprogrammeerde, of automatische, reactie gezogen door de draaikolken van energie in hun onderbewuste geest.

Het menselijke lichaam is niet het enige voorwerp op aarde dat door een energieveld wordt omgeven. In feite wordt de hele planeet omgeven door een energieveld en het handelt als een opslagplaats voor alle energieën die door de mensheid zijn opgewekt sinds de mens voor het eerst op aarde verscheen. Het gevolg is dat het energieveld op de aarde een aantal draaikolken heeft die door negatieve gevoelens zijn gecreëerd, zoals angst, boosheid en haat. Zoals men zou verwachten, zijn zulke draaikolken boven die gebieden van de aardbol gelokaliseerd die een concentratie van mensen hebben die in een bepaalde cultuur of gemoedsgesteldheid gevangen zitten.

Gebaseerd op deze informatie, moet het niet al te moeilijk zijn voor iemand met een open geest om te herkennen dat gezien de geschiedenis van het Midden-Oosten er een aantal draaikolken van de energie van angst, boosheid en haar boven die regio hangen. Het zou dan ook mogelijk moeten zijn om te zien dat zulke draaikolken letterlijk mensen kunnen overweldigen die een zwakke geest hebben of die zich niet bewust zijn van hoe ze worden beïnvloed door negatieve energie in hun omgeving. Het gevolg is dat veel van de mensen in het Midden-Oosten niet bewust ervoor kiezen om boosheid of haat te voelen voor hun naasten. Ze worden gewoon overweldigd door de draaikolken van energie die al duizenden jaren generatie na generatie zijn versterkt.

Het goede nieuws is dat door zich bewust te worden van het feit dat alles energie is en hoe de menselijke psyche wordt beïnvloed door energie, het niet alleen mogelijk is, maar relatief gemakkelijk, voor individuele personen om zich uit die neergaande aantrekkingskracht van deze draaikolken van energie te bevrijden. Als een kritieke massa mensen zich van dit probleem bewust zou worden en zou besluiten om er iets aan te doen, het zelfs mogelijk zou zijn om, na een poos, de draaikolken van energie op te lossen die boven het Midden-Oosten liggen. Hoe kan men dit doen?

Energie is vibratie en het beweegt zich in de vorm van golven. Wanneer twee golven elkaar tegenkomen, creëren ze interferentie. Als een energiegolf met lage frequentie een hoog frequente energiegolf tegenkomt, zal de energie van de lage frequentiegolf naar een hoger niveau worden verhoogd. Met andere woorden, als je liefde naar de draaikolk van haat zendt, kun je geleidelijk de vibratie van de energie verhogen en zodoende de haat oplossen.

Dit is de wetenschappelijke verklaring van de uitspraak dat de volmaakte liefde alle angst uitbant. Wanneer je de vibratie van onvoorwaardelijke liefde in je energieveld accepteert, zal die hoog frequente energie letterlijk de laag frequente energie van angst verteren. Als mensen besluiten elektrodes voor perfecte liefde te worden en die energie naar hun omgeving uit te zenden, kunnen ze geleidelijk de draaikolken van angst, boosheid en haat verteren. Dit zou het dan veel gemakkelijker maken om de echte oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten tevoorschijn te halen.

Veel moderne mensen, zowel religieus als niet religieus, beschouwen het concept van kwade krachten als een product van bijgeloof uit het verleden. De moderne wetenschap heeft echter het bestaan van zulke krachten toegankelijk gemaakt. Het wetenschappelijke feit dat alles energie is en dat energie vibratie is, heeft een multidimensionaal standpunt op de wereld toegankelijk gemaakt.

Het materiële universum wordt gemaakt door energieën die binnen een bepaald spectrum vibreren. Boven het materiële universum ligt een rijk dat vibreert op hogere frequenties dan de materiële wereld. Dat zouden we misschien het spirituele rijk kunnen noemen of de hemel. Omdat de materiële wereld wordt bewoond door bewuste wezens, die menselijke wezens worden genoemd, wordt het spirituele rijk ook bewoond door bewuste wezens. Onder wie God, engelen en talloze geascendeerde wezens, zoals ik. We dienen als de spirituele leiders van de mensheid en het is onze taak om menselijke wezens te helpen het pad van angst achter te laten en het pad van onvoorwaardelijke liefde te volgen.

Onder het materiële universum ligt een rijk dat op lagere frequenties vibreert. Dit rijk wordt ook bewoond door bewuste wezens en zij proberen steeds om mensen het pad van angst in plaats van het pad van liefde te laten volgen. Ik weet dat veel moderne mensen die idee zullen verwerpen, maar misschien krijgen ze nog andere gedachten daarover als ze begrijpen waarom deze krachten proberen de mensen te bedriegen om het lagere pad te volgen.

Het universum wordt uit energie gemaakt. Energie kan niet worden gemaakt of vernietigd. De wet is echter alleen van toepassing op het materiële universum. In werkelijkheid komt energie direct van God. God schept door golven energie uit te zenden. Omdat de zuivere energie van God door de wereld die God heeft geschapen circuleert, wordt ze geleidelijk in vibratie verlaagt. Met andere woorden, het materiële universum wordt onderhouden door een constante stroom van spirituele energie die in vibratie wordt verlaagd tot ze vibreert binnen het spectrum van frequenties dat de materiële wereld vormt.

God is een bewust wezen en energie kan alleen naar de materiële wereld vloeien door de geest van bewuste wezens. Een klein beetje van die energie die naar de materiële wereld toe vloeit, stroomt door de geest van de Opgevaren Schare. Een beetje van die energie stroomt door de geest van menselijke wezens. Deze energie geven de mensen een kwaliteit door hun gedachten en gevoelens. Als je Gods energie met positieve gevoelens kwalificeert, help je om het materiële universum te onderhouden of zelfs te versterken. Als je de energie met negatieve gevoelens kwalificeert, help je om een draaikolk van negatieve energie te vormen die dient om het materiële universum af te breken.

Om direct energie uit het spirituele rijk te ontvangen, moet iemand een bepaald bewustzijnsniveau hebben. In technische termen zouden we kunnen zeggen dat het bewustzijn van iemand een kritieke massa positieve energie moet hebben. Met andere woorden, het energieveld moet een bepaalde resonantie hebben met de hogere energieën uit het spirituele rijk. Dit wordt dan de open deur waar de energie van het spirituele rijk doorheen kan stromen naar de materiële wereld.

De consequentie is dat als iemand een kritieke massa negatieve energie in zijn of haar energieveld verzamelt, iemand letterlijk afgesneden kan worden van de hoog frequente energieën van het spirituele rijk. Iemand kan niet meer rechtstreeks energie ontvangen vanuit de spirituele bron. Dus om te overleven, moet iemand zich dan met de energieën van andere mensen voeden. Iemand moet letterlijk energie van andere mensen stelen, omdat die persoon ze niet rechtstreeks meer van de bron kan ontvangen. De persoon wordt dan een vampier van energie.

Dit verklaart waarom duistere krachten constant proberen om menselijke wezens te bedriegen. Deze krachten, en het hele rijk waarin ze bestaan, vibreren op zulke lage niveaus dat ze geen rechtstreekse energie kunnen ontvangen uit het spirituele rijk. Daarom kunnen deze krachten enkel blijven bestaan door energie van menselijke wezens te stelen. Deze krachten kunnen echter niet alle types energie verteren. Hetzelfde trekt hetzelfde aan en de krachten van duisternis kunnen de hogere energieën van liefde niet absorberen. Ze kunnen alleen maar energie van lagere vibraties absorberen. Daarom kunnen de duistere krachten alleen maar blijven bestaan wanneer ze mensen bedriegen door negatieve gedachten te denken en zich bezig te houden met negatieve emoties die door de duistere krachten kunnen worden geabsorbeerd.

De duistere krachten hebben twee belangrijke methoden om dit doel te bereiken. De ene methode is bedrog, waardoor ze mensen proberen te laten geloven dat het acceptabel is om negatieve gedachten, negatieve emoties en negatieve handelingen te hebben. Het is essentieel dat wij, de Opgevaren Schare, absoluut respect hebben voor de wetten van God, waaronder de Wet van Vrije Wil. Hoewel ze van onze niet geascendeerde broeders en zusters houden en niets liever willen dan dat zich het pad van onvoorwaardelijke liefde bewandelen, zullen we nooit de vrije wil van mensen schenden en ze proberen te dwingen dit pad te begaan.

Duistere krachten hebben besloten om tegen de wet en wil van God te rebelleren. Daarom hebben zij absoluut geen respect voor de vrije wil van menselijke wezens. Ze zijn bereid er alles aan te doen om mensen te bedriegen door ze met negatieve energie te voeden. Deze krachten geloven dat de doelen de middelen kunnen heiligen, en hun allerbelangrijkste middel om mensen te bedriegen, is mensen deze filosofie te laten accepteren.

In principe ontstaat elk conflict door de beslissing om de kromme leugen te accepteren dat de doelen de middelen kunnen heiligen. Neem bijvoorbeeld de situatie in het Midden-Oosten. Zowel Joden als Arabieren, en christenen trouwens ook, eren het Oude Testament. De grondslag voor het Oude Testament zijn De Tien Geboden. De wet zegt duidelijk: “Gij zult niet doden.” Dit is een absolute en onvoorwaardelijke uitspraak. De Tien Geboden specificeren geen voorwaarden waarbij het acceptabel wordt om je medemens te doden. Dus het feit dat mensen in het Midden-Oosten bereid zijn elkaar te doden, en zelfs het gevoel hebben dat het acceptabel voor hun religie is om te doden, demonstreert duidelijk dat deze mensen de kromme leugen hebben geaccepteerd dat het doel de middelen heiligt.

Wanneer je deze kromme leugen accepteert, word je onvermijdelijk naar het verkeerde pad van angst toegetrokken. Je begint te geloven dat je op bepaalde situaties reageert met de negatieve gevoelens van angst en haat. Daardoor zul je beginnen een draaikolk op te bouwen die geleidelijk je bewuste wil overweldigt tot je automatisch op bepaalde situaties met geweld reageert. Op den duur ga je geloven dat de enig mogelijke oplossing voor bepaalde situaties geweld is en dat de uiteindelijke oplossing is al je vijanden te doden.

De andere strategie die de duistere krachten gebruiken, is mensen met negatieve energie te overweldigen. Bijvoorbeeld een demon kan letterlijk zo’n intense golf van boosheid op iemand richten dat de persoon door de energie wordt overweldigd en daardoor in een staat van boosheid terecht komt. Omdat de persoon de zuivere energie van God de vibratie de kwaliteit van boosheid meegeeft, kan de demon deze energie stelen, de demon kan dan deze energieën stelen en daarom een nettowinst aan energie behalen. Het overweldigen van mensen met boosheid wordt echter veel gemakkelijker als mensen al binnen een draaikolk van boosheid of een cultuur van haat leven.

Ik heb zonet gesproken over draaikolken die boven het Midden-Oosten zijn geconcentreerd. Welnu, de duistere krachten, die veel religieuze mensen correct als demonen bestempelen, worden automatisch aangetrokken tot zulke draaikolken van energie. In feite werden de meest draaikolken van energie boven het Midden-Oosten onder invloed van demonen opgezet. Dus je zou misschien wel kunnen zeggen dat het grondbeginsel van zo’n draaikolk een krachtige demon is die zich met de energie voedt die de draaikolk wordt ingezogen. Ik kan je wel vertellen dat de demonen op deze wereld momenteel het Midden-Oosten beschouwen als één van de belangrijkste voedselgronden. In feite zou deze regio voor de duistere krachten kunnen worden beschouwd als een restaurant ‘waar je zoveel mag eten als je maar wilt’.

Ik besef dat het een depressief makend onderwerp is waar de meeste mensen liever niet over nadenken. Maar toch moet ik je eerlijk zeggen dat tenzij je bereid bent om te erkennen hoe de situatie in het Midden-Oosten wordt beïnvloed door duistere krachten, er geen oplossing voor deze situatie kan komen.

De sleutel tot een oplossing is de erkenning dat de macht van God altijd superieur is aan de duistere krachten. Dit kun je zien door het simpele feit dat hoog frequente energie laag frequente energie uitschakelt. Om een echte oplossing in het Midden-Oosten te bevorderen, is het noodzakelijk om daar hoog frequente energie van God te brengen om de laag frequente energie en de duistere krachten die zich ermee voeden, te verteren en uit te schakelen.

Onthoud echter dat de geascendeerde meesters absoluut respect hebben voor de vrije wil van de mensen. We hebben alle macht die nodig is om de duistere krachten in het Midden-Oosten en rondom de hele planeet uit te schakelen. Aartsengel Michaël heeft al deze duistere krachten uit de hemel geworpen en is heel goed in staat om ze van de aarde af te werpen. Maar totdat menselijke wezens hem het gezag geven om op hun wereld te handelen, moeten we de vrije wil van mensen respecteren. Tot mensen ons autoriseren om in actie te komen, kunnen we alleen maar toekijken en zien hoe de duistere krachten de energieën van mensen verslinden.

We komen nu bij een factor die door de meeste orthodoxe christenen, moslims en joden zullen worden verworpen. Tenzij je deze factor in overweging neemt, zul je echter niet in staat zijn om te begrijpen wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Ik heb over diverse factoren gesproken die mensen programmeren om met haat te reageren. Hoewel deze factoren een belangrijke invloed kunnen hebben op de ziel, kunnen ze niet volledig verklaren waarom sommige zielen worden geboren met een intense haat voor een vijand van buitenaf. Als je onbevooroordeeld naar dit fenomeen kijkt, moet je redeneren dat de haat zo intens is dat het onmogelijk in dit leven zou kunnen zijn ontstaan. Daarom is de logische conclusie dat de haat zich al vele levens aan het opbouwen is.

Wat orthodoxe mensen ook zeggen, reïncarnatie is een levensfeit op deze planeet. (voor meer hierover klik je hier). Er zijn momenteel veel zielen in het Midden-Oosten die al duizenden jaren in die omgeving reïncarneren. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat als een ziel veel levens heeft gehad in een cultuur die door angst en boosheid werd gedomineerd, het geen wonder is dat de ziel in haar huidige leven door haat wordt verteerd.

Waarom is het zo belangrijk dat bepaalde zielen vele levens hebben besteed aan het opbouwen van hun huidige impuls van haat? Omdat deze erkenning belangrijke aanwijzingen oplevert die aan de oplossing van de situatie kunnen bijdragen.

Zoals boven werd gezegd, is de bedoeling van de School aarde zielen te helpen om de keus te maken zich op het pad van onvoorwaardelijke liefde te verankeren en het pad van angst achter te laten. Wanneer de ziel vele levens heeft besteed om een impuls van angst en haat op te bouwen, zal er een dramatische ommekeer voor nodig zijn om de ziel ertoe te bewegen om met dit neergaande pad te stoppen en van koers te veranderen. Een perfect voorbeeld van zo’n ommekeer was die van Paulus op weg naar Damascus.

Als een ziel de realiteit van reïncarnatie begrijpt en erkent, kan ze met een kritische blik beginnen te kijken naar haar huidige denkkader en nadenken over wat dat denkkader zegt over de vorige levens van die persoon. Als je momenteel een impuls tot haat hebt, dan moet je er vele levens eraan besteed hebben om die haat op te bouwen. Wanneer je de realiteit van reïncarnatie begrijpt, besef je dat hoewel de ziel vele levens kan worden gegeven om om te keren, ze niet eeuwig de tijd krijgt. Dus als je een sterke impuls tot haat hebt, moet het duidelijk zijn dat je al vele levens hebt besteed aan het opbouwen van die impuls.

Daarom zou je erover kunnen nadenken of je aan het eind komt van je kansen. En als je niet je leven verandert en op het pad van onvoorwaardelijke liefde stapt voor je tijd voorbij is, dan kom je misschien wel bij de grens. Zoals ik elders uitleg, zal er inderdaad een moment komen waarop een ziel geen kans meer krijgt om op planeet aarde te incarneren. Een aantal zielen zal dan door het proces heengaan dat de tweede dood is, waardoor ze permanent worden uitgewist. Dit besef zou een aantal mensen misschien helpen om zichzelf te veranderen.

Nog een factor die misschien nuttig is, is te beseffen hoe reïncarnatie een ziel vereist die aan de ontvangende kant zit van wat ze anderen aandoet. Dus als jij je hele leven bezig bent met het doden van een vijand in de buitenwereld, incarneer je waarschijnlijk in je volgende leven als lid van die vijand. De realiteit van de situatie in het Midden-Oosten is dat er momenteel veel Joden zijn die in hun laatste leven als Arabier waren geïncarneerd en vice versa.

Als een ziel dit volledig erkent, moet ze beginnen het volgende te overwegen. Als ik een Jood ben in dit leven en de Arabieren haat, is het waarschijnlijk dat ik in mijn leven hiervoor een Arabier was die de Joden haatte. Dus misschien is het echte probleem niet de Arabieren of de Joden. Misschien is het echte probleem wel de haat die mijn ziel gevangen houdt en verhindert dat ik verder ga op mijn spirituele reis naar huis? Dus wil ik echt de rest van mijn leven besteden aan het vechten tegen een vijand in de buitenwereld, of zal ik in plaats daarvan de vijand in mezelf bestrijden, mijn haat overwinnen en het pad van liefde omarmen?

Nog een reden waarom het belangrijk is om reïncarnatie te overwegen, is dat een ziel impulsen kan opbouwen die ze niet in haar macht heeft. Er zijn momenteel bepaalde zielen in het Midden-Oosten die zo door hun haat worden verteerd dat ze een bijna absolute toewijding hebben aan het pad van haat. Er is heel weinig kans dat deze zielen uit zichzelf veranderen. Ze hebben al zoveel levens besteed aan het opbouwen van deze impuls van haat dat het niet waarschijnlijk is dat het het pad van liefde zullen omarmen. De consequentie is dat zolang deze zielen geïncarneerd blijven in het Midden-Oosten, ze actief de vrede tegenwerken.

Eén van de grootste problemen op planeet aarde is dat de meeste mensen niet de realiteit van het leven op deze planeet begrijpen. Om specifieker te zijn, veel van de positievere mensen op deze planeet begrijpen niet dat God heeft toegestaan dat bepaalde zielen op deze planeet incarneren die zo anders zijn dan zijzelf.

Hoewel het geen slechte zielen zijn, zijn ze al vele levens bezig om de impuls van haat op te bouwen. Dus een positieve ziel verwacht vaak dat het mogelijk is om deze zielen te veranderen door er simpelweg met hun over te praten. Dit is een gevaarlijke illusie. Een aantal van deze zielen worden niet overgehaald door een heel aantal argumenten ongeacht hoe overtuigend ze misschien voor een positieve ziel mogen lijken. Deze mensen hebben een absolute toewijding aan het pad van haat en het is uiterst onwaarschijnlijk dat ze kunnen worden door overgehaald door de redenen van een liefdevolle ziel (voor meer, klik hier).

Dus wat is de oplossing voor deze situatie? De oplossing wordt belichaamd door mijn uitspraak: “Om te oordelen ben ik gekomen.” Veel mensen hebben het naïeve idee dat ik in het Midden-Oosten ben verschenen omdat het zo’n heilige en spirituele plek was. In werkelijkheid ben ik in het Midden-Oosten geïncarneerd omdat het één van de duisterste plekken op aarde is. Deze duisternis wordt, zoals boven is uitgelegd, door het feit veroorzaakt dat mensen in dit gebied al duizenden jaren met elkaar vechten en heel intense draaikolken van duistere energieën hebben opgebouwd. Het heeft ook het feit veroorzaakt dat er veel zielen in het Midden-Oosten incarneren die absoluut de duisternis zijn toegewijd.

Ik ben gedeeltelijk geïncarneerd om het oordeel te brengen over de zielen die al eonen lang hadden geweigerd om op de knieën te gaan en het pad van liefde te accepteren. Ik heb me door een aantal van deze zielen laten vervolgen en kruisigen, omdat ze door de Levende Christus te vervolgen, hun oordeel afriepen. Inderdaad, een hele divisie duistere zielen werd van de aarde gehaald vanwege die ene incarnatie. Als deze zielen 2000 jaar geleden niet waren weggehaald, dan zou de mensheid waarschijnlijk al moderne wapens hebben gebruikt om zichzelf te vernietigen.

Er zijn nog steeds bepaalde zielen op de aarde over die absoluut het duister zijn toegewijd. Deze zielen mochten incarneren op deze planeet na de Zondeval. De Zondeval werd veroorzaakt door een val in het bewustzijnsniveau van de mensen. Omdat de mensheid naar een lagere bewustzijnsstaat was afgedaald, mochten bepaalde duistere zielen die al in deze bewustzijnsstaat zaten, op deze planeet incarneren. Een aantal van deze zielen hebben hele oude impulsen van boosheid en oorlog voeren. In feite, als je tussen de regels van het Oude Testament doorleest, zie je dat enkele van deze zielen menselijke wezens hebben onderwezen hoe ze oorlog moesten voeren en hoe ze oorlogswapens moesten maken.

Mijn punt is hier dat wat deze zielen nog op aarde laat reïncarneren (ze zitten niet allemaal in het Midden-Oosten) is dat de meerderheid van de menselijke wezens hun bewustzijn niet tot een voldoende hoog niveau verhoogd hebben. Zolang deze zielen hier kunnen blijven reïncarneren, zullen ze proberen de rest van de mensheid mee te slepen in een derde wereldwijde oorlog. Enkele van deze zielen weten onderbewust dat hun tijd maar kort is en ze proberen gewoon andere mensen mee te slepen voor ze naar een lager niveau dan planeet aarde worden gezonden of naar de tweede dood gaan.

De meer verlichte mensen kunnen verscheidene dingen doen om de plannen van deze duistere zielen tegen te gaan. Eén daarvan is hun eigen bewustzijnsniveau verhogen en daardoor de vibratie op de hele planeet verhogen. Dit zal de negatieve energie tegengaan en letterlijk hun macht wegnemen om nieuwe oorlogen te creëren. Deze duistere zielen voeden zich met de energieën die mensen een verkeerde kwaliteit geven door haat, dus wanneer een hoeveelheid negatieve energie wordt gereduceerd, dan gebeurt dat ook met de kracht van duistere zielen en de duistere krachten die hen steunen.

Mensen kunnen zichzelf ook opleiden in het bestaan van zulke zielen en de methoden van deze zielen te leren herkennen. Daardoor kunnen zulke zielen worden ontmaskerd als wie ze zijn, namelijk zielen die de vrede tegenwerken, zielen die nooit om enige reden vrede zullen accepteren. Deze zielen kunnen dan worden geïsoleerd en van het besluitvormingsproces worden uitgesloten.

Mensen kunnen ook de oproepen doen aan de geascendeerde meesters om de duistere krachten te binden die de duistere zielen steunen en versterken. Een menselijk wezen dat geïncarneerd is, kan een elektrode worden voor de krachten van het licht of voor de krachten van de duisternis.

Als laatste oplossing kunnen mensen de oproep aan God doen om het oordeel over de duistere zielen te brengen. Dit is zeker een legitieme zaak voor zielen die het pad van onvoorwaardelijke liefde zijn toegewijd. Je houdt je op geen enkele manier met negatieve gevoelens bezig ten opzichte van de duistere zielen. Je blijft vrij van hun angst, boosheid en haat. In feite is het de onvoorwaardelijke liefde van God die ervoor zorgt dat je besluit dat je niet meer deze mensen op aarde laat blijven en daardoor je broeders en zusters of hun planetaire huis vernietigen. (Voor meer leringen over het oproepen van het oordeel, klik hier.)

Kim: ik moet zeggen dat mensen die dit exposé moeten lezen, zich waarschijnlijk wel enigszins overweldigd voelen. Ik bedoel, je schildert wel een heel somber beeld waardoor het lijkt alsof er waarschijnlijk geen oplossing komt. Is er wel een oplossing?

Jezus: Ik schilder opzettelijk een heel somber beeld, omdat mijn bedoeling met dit exposé is om de mensen een realitycheck te laten ervaren. Ik hoop dat mensen echt tot een heel belangrijke conclusie zullen komen, namelijk dat er geen menselijke oplossingen zijn voor de problemen in het Midden-Oosten. De enig mogelijke oplossing voor deze situatie is een goddelijke oplossing. Enkel de macht van God kan deze situatie een betere oplossing geven.

Kijk eenvoudig in de geschiedenisboeken. Het vechten, het oorlog voeren en de haat in het Midden-Oosten staan in alle annalen van de geschiedenis. Ik kan je zeggen dat het al veel langer aan de gang is. Wanneer je beseft dat dit al duizenden jaren aan de gang is, en dat het dezelfde zielen zijn die deze haat steeds maar weer bevorderen, zie je wel duidelijk dat er geen politieke oplossing is.

We hebben momenteel een heel gevaarlijke situatie, en die wordt veroorzaakt door het feit dat te veel mensen niet begrijpen, of niet willen erkennen dat menselijke wezens het conflict in het Midden-Oosten niet kunnen oplossen zonder Gods hulp. Dit komt gedeeltelijk uit onwetendheid, maar het wordt ook door arrogantie veroorzaakt. En ik moet helaas zeggen dat veel mensen in christelijke naties door deze arrogantie worden beïnvloed.

Sinds het ontstaan van de staat Israël, hebben veel Westerse landen geprobeerd een oplossing in het conflict te brengen tussen Joden en Arabieren. Veel Westerse leiders hebben geprobeerd om zich met de zaken in het Midden-Oosten te bemoeien. De meeste van deze leiders zijn in een Westerse cultuur opgegroeid die niet zo heftig door angst en haat werd beïnvloed als de cultuur in het Midden-Oosten. Bovendien zijn de meeste van deze leiders in een christelijke cultuur opgegroeid die heel anders is dan de religieuze cultuur in het Midden-Oosten.

Dus wanneer westerse leiders een politiek oplossing in het Midden-Oosten proberen te brengen, zal hun voorgestelde oplossing onvermijdelijk worden beïnvloed door hun Westerse en christelijke cultuur Deze leiders gaan de situatie in met de verwachting dat het mogelijk is om de strijdende groeperingen met praten te overtuigen, door een beroep te doen op de betere kant van de menselijke aard, of door ze aansporingen te geven, of ze zelfs gewoon af te kopen.

Waar deze leiders niet in slagen te begrijpen, of weigeren te erkennen, is dat politieke maatregelen de situatie eenvoudig niet kunnen oplossen. Wanneer je alle factoren die ik hierboven heb beschreven in aanmerking neemt, denk ik dat dit vanzelfsprekend is. Je hebt hier niet te maken met een situatie waarin normale, of positieve, mensen een meningsverschil hebben dat door dialoog en wederzijds begrip kan worden opgelost. Je hebt te maken met zielen die zo in de neerwaartse spiraal zitten dat geen menselijke kracht ze eruit kan trekken. Je hebt te maken met zielen die geen oplossing willen, die geen vrede willen, omdat ze absoluut het pad van antiliefde zijn toegewijd.

Zolang mensen een menselijke oplossing proberen te brengen voor dit conflict, zal er een escalatie van de spanning komen en dit vergroot het risico dat de hele regio ontploft en de rest van de wereld meesleept in een Derde Wereldoorlog. Het is essentieel dat mensen ontwaken en nederig het feit erkennen dat ze deze situatie niet kunnen oplossen zonder de tussenkomst van God. Pas als dat gebeurt, zul je geen dramatische wending in de situatie zien. In plaats daarvan zul je zien dat de situatie zich blijft verslechteren tot het onvermijdelijke brandpunt.

Kim: Dus wat kunnen mensen die deze website lezen, doen om een oplossing tot stand te brengen?

Jezus: Je kunt beginnen met volledig te erkennen dat de enige manier om het conflict in het Midden-Oosten op te lossen, is door een spirituele oplossing op te roepen. Menselijke krachten alleen kunnen de situatie niet oplossen. Daarom moet je, als je een positieve invloed wilt uitoefenen de macht van God het hoofd laten bieden aan die situatie. Hoe kun je dat doen?

Eén van de steeds terugkerende thema’s op deze website, vooral in mijn eerste verhandelingen, is dat elk menselijk wezen een zoon of dochter van God is. Dit was ook het steeds terugkerende thema van mijn missie, hoewel het verloren is gegaan in orthodoxe doctrines. Omdat je een individualisatie bent van God, heb je het gezag om de macht van God te bevelen de duisternis van deze aarde te verwijderen.

Om jouw gezag als zoon of dochter van God uit te oefenen, moet je in de allereerste plaats een bepaalde mate van Christusschap manifesteren. Dit zal van je vragen dat jij je stevig op het pad aan onvoorwaardelijke liefde wijdt en alle angst, boosheid en haat loslaat.

Van een aantal mensen zal dit een diepe psychologische transformatie vergen. Omdat je echter het pad naar Christusschap opgaat, zal deze transformatie beginnen te gebeuren. Vanzelfsprekend moedig ik mensen sterk aan om de middelen te gebruiken die zowel door de wereldse psychologie als door hun specifieke religie worden aangeboden om deze transformatie te versnellen. Dus is de eerste stap om een positieve invloed te hebben, je bewustzijn verhogen, omdat je door dat te doen het bewustzijn van alle mensen verhoogt. Daarom heb ik gezegd dat als ik verhoogd word, ik alle mensen tot me zal trekken.

Een ander belangrijk facet is om hoogfrequente spirituele energie op te roepen van boven en die energie te richten op de draaikolken van negatieve energieën die boven het Midden-Oosten hangen. Je kunt dit ook doen door de spirituele praktijken van je eigen religie. Je kunt het zelfs doen door het licht van God te visualiseren, hetzij als de blauwe vlam van Aartsengel Michaël of als het violette vuur dat alle onvolmaakte energieën boven het Midden-Oosten transmuteert. (zie de pagina’s met specifieke oproepen aan Aartsengel Michaël en de Violette Vlam.)

Je kunt het doen door gebeden op te zeggen of rituelen uit te voeren terwijl je visualiseert hoe het licht de duisternis boven het Midden-Oosten verteert. Bijvoorbeeld de rozenkrans opzeggen van mijn geliefde moeder, terwijl je naar een kaart van het Midden-Oosten kijkt en visualiseert hoe de macht van de Goddelijke Moeder alle duisternis in die streek verscheurt, is een uiterst krachtige oefening (voor de wereldinvocaties van Moeder Maria klik je hier.) maar ook heeft iedere religie middelen om spirituele energie op te roepen en door die energie met je bewuste geest te richten, kun je de duisternis verteren.

Nog een factor is je op te leiden in de methoden en identiteit van de mensen die eenvoudig nooit de moed opgeven, die niet aan de vrede willen werken of niet een reden om vrede te sluiten, zullen accepteren. Probeer daarna andere mensen op te leiden voor de realiteit dat dergelijke mensen bestaan en de noodzaak om een spirituele oplossing voor de situatie te zoeken in plaats van politieke oplossingen die continu worden gesaboteerd door die zielen. Indien mogelijk, probeer dit bij het publieke bewustzijn te brengen, zodat deze zielen kunnen worden ontmaskerd en geëlimineerd van het besluitvormingsproces. Probeer anderen bewust te maken van de noodzaak om aan een spirituele oplossing te werken. Dit is geen gemakkelijke taak, maar als een kritieke massa mensen zich aan deze taak wijdt, zul je resultaten beginnen te zien.

Wanneer je een bepaalde mate van contact met je hogere Zelf hebt gekregen, kun je het gezag van een zoon of dochter van God gebruiken om het oordeel en de gerechtigheid van God op te roepen over de boosdoeners op deze planeet. Dit heb ik 2000 jaar geleden gedaan en jij hebt tegenwoordig het gezag om dit te doen. Ik kan Gods oordeel niet meer oproepen, omdat ik niet geïncarneerd ben. Daarom wachten wij, de geascendeerde meesters, verlangend op de mensen die geïncarneerd zijn om ons het gezag te geven om de boosdoeners op deze planeet te binden.

Eén efficiënte manier om dit te doen, is door een simpel gebed of oproep aan Aartsengel Michaël te doen om de slechte krachten van deze aarde te binden, om de demonen en duistere krachten te binden en te verteren die de mensen tot slaaf willen maken van het pad van haat, om de draaikolken van negatieve energie te binden en verteren en de macht van die zielen af te nemen die zich aan de duisternis wijden.

Ik geef een oproep uit die iedereen kan zeggen om Gods oordeel te vellen:

In naam van IK BEN DIE IK BEN en door het gezag van de Godsvonk in mijn hart en het gezag van mijn Christus Zelf, roep ik nu de elektronische aanwezigheid op van Jezus Christus om zich te manifesteren waar ik ben en Gods oordeel over alle boosdoeners op deze aarde te brengen, vooral …

(Beschrijf kort de situatie en de namen van sleutelfiguren die hiermee gemoeid zijn.)

Met het gezag van Jezus Christus, roep ik nu Gods oordeel en Gods gerechtigheid op neer te dalen op de aanstichters tot oorlog en de boosdoeners op deze planeet. Ik roep de oneindige kracht van God op om deze zielen van hun macht te ontdoen om mensen en naties het pad van haat en oorlog op te sturen.

Met het gezag van Jezus Christus roep ik Aartsengel Michaël en de legioenen van de Opgevaren Schare aan om naar deze wereld af te dalen en spiritueel oorlog te voeren tegen de demonen en de duistere krachten die de mensen tot slaaf maken en hen vastzetten op het valse pad van angst en haat.

Met het gezag van Jezus Christus roep ik de volledige fysieke manifestatie van de Wil van God op voor planeet aarde. Ik eis dat de elektronische matrix van Gods koninkrijk in volledige fysieke manifestatie naar beneden gebracht wordt om alle energieën te verteren die een lagere vibratie hebben dan onvoorwaardelijke liefde.

Met het gezag van Jezus Christus roep ik hierbij het verterende vuur van onze God op. Ik zie en aanvaard dat Gods onvoorwaardelijke en onbeperkte liefde de hele planeet omgeeft en alles wat er niet aan gelijk is, verteert. Ik aanvaard, dat de aarde en haar volheid van de Heer is.

In naam van Jezus Christus het is klaar, het is af, het wordt verzegeld in het hart van God en in het hart van de materie, nu en eeuwig. Amen.

Noot: Voor de langere oproep voor het oordeel, klik je hier.