Hoe de evolutie en genen zijn gebruikt als excuus door mensen die niet willen veranderen

ONDERWERPEN: God heeft het programmeren van genen niet geschapen – genen worden beïnvloed door onze individuele en collectieve bewustzijn – genetisch bepaalde ziekten niet door God geschapen – denken dat jij niet verantwoordelijk bent door jouw situatie is een verkeerd pad – naar een excuus zoeken om persoonlijke verantwoordelijkheid te vermijden – de evolutie is gebruikt door mensen als excuus omdat zij niet willen veranderen – een profetie over een nieuw inzicht in de evolutie – homoseksuelen als ouder

Vraag: Over homoseksualiteit … er is een homoseksueel gen (oké er is ook een gen dat de persoonlijkheid van een moordenaar bevordert). Hoe verwacht God dat iemand zijn natuurlijke geneigdheden verandert? Ik steun homoseksuelen, omdat ze niemand kwaad doen. In feite zijn er een flink aantal heel liefdevolle homoseksuelen die ik liever een kind zie opvoeden dan een aantal hetero’s met een heel ongezonde geest. God heeft het gen gemaakt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik zat al te wachten op iemand die deze vraag zou stellen sinds mijn verhandeling over de oorzaak van homoseksualiteit op de site is gezet. Ik heb al een paar leringen gegeven over de ware aard van genen als onderdeel van een ander antwoord en ik wilde die leringen hieronder bijzetten:

De moderne wetenschap heeft correct ontdekt dat het gedrag van mensen kan worden beïnvloed door erfelijke factoren. Een aantal van de meer onbevooroordeelde wetenschappers zijn gaan beseffen dat de menselijke genen gewoon een opslagplaats zijn van informatie. Deze wetenschappers zijn ook gaan beseffen dat informatie altijd in de bewuste geest van iets ontstaat.

Deze webpagina wordt opgeslagen op een computer in de vorm van een betekenisloze reeks van eentjes en nullen die een verzameling gegevens vormen. De computer zelf slaat gewoon de data op zonder er een betekenis aan te verbinden. Met andere woorden, de computer slaat gewoon data op en laat ze zien, geen informatie. Wanneer de gegevens echter op een scherm worden tentoongesteld, kan een mens de data decoderen en wat betekenisloze data was, wordt nu in informatie omgezet. Deze informatie bestaat enkel in de geest van menselijke wezens. Mijn punt is hier dat informatie niet onafhankelijk van een bewuste geest kan bestaan.

De consequentie van dit feit is dat de bewustzijnsstaat van iemand zal worden beïnvloed door, en effect heeft op, de genen van iemand. Met andere woorden, huidige wetenschappelijke doctrines die zeggen dat menselijke wezens slaven zijn van de genetische codes, hebben het niet helemaal correct. Wat ik hier zeg, is dat als een familie al generaties in een op angst gebaseerde cultuur woont, zullen de angst en haat de genen in die familie hebben beïnvloed. Daarom zullen de kinderen die in die familie geboren worden, genetische aanleg hebben om op het leven met angst en haat te reageren. Met andere woorden, de neiging om met angst te reageren, zit in het genetisch materiaal van het brein en het lichaam van de kinderen ingebouwd.

De keerzijde hiervan is dat het echt heel moeilijk voor mensen is om zich van die genetische invloed te bevrijden. Het voordeel is dat de genetische programmering door de menselijke geest werd gecreëerd. Wat de menselijke geest heeft gecreëerd, kan de menselijke geest ook weer ontcreëren. Dus zelfs als die persoon in haat is opgevoed, heeft die persoon de optie om de genetische programmering te boven te komen. Dat doen zal een heel vastberaden inspanning vergen. Weten dat de inspanning vereist dat je de genen opnieuw programmeert, kan echter de halve overwinning zijn, omdat de persoon ziet dat hij diep moet graven.

Het sleutelinzicht is hier dat het universum geheel wordt gebaseerd op informatie of uit informatie wordt gecreëerd. Je zult wat interessante leringen hierover vinden in het antwoord op een andere vraag. Het universum wordt gecreëerd door een bewuste geest die een beeld of blauwdruk legt op de basissubstantie van Gods licht. Dit zorgt ervoor dat het licht van God een bepaalde vorm aanneemt en de specifieke eigenschappen van die vorm zijn bepaald door de informatie die de blauwdruk bevat.

Je zegt dat God genen heeft geschapen en in zekere zin heb je gelijk. God, of liever, de zeven spirituele wezens, die de Elohim heten, die de materiële aarde hebben geschapen, hebben inderdaad genen geschapen. De genen worden echter geschapen als dragers of vaten van informatie. En hoewel de Elohim basisinformatie in menselijke genen hebben gestopt, hebben menselijke wezens de capaciteiten in het bewustzijn om de informatie in hun genen te  veranderen.

Sinds de Zondeval van de mens hebben menselijke wezens veel veranderingen in de genen doorgevoerd en daarom zie je zoveel ziekten die verband houden met de genen. Deze ziekten werden niet door de Elohim gecreëerd. Ze vormden nooit een onderdeel van de oorspronkelijke blauwdruk voor een menselijk lichaam of geest. Het zijn onvolkomenheden die er door de menselijke genen aan zijn opgelegd door de lagere bewustzijnsstaat waar mensen naar zijn afgedaald.

Zoals boven wordt uitgelegd, is het heel goed mogelijk dat mensen haat in hun genen programmeren. Het is ook mogelijk om de neiging tot moorden plegen, of de geneigdheid tot homoseksualiteit, te programmeren.

In een andere verhandeling spreek ik over de noodzaak dat spirituele zoekers het uiterlijke pad verlaten en zich aansluiten op het innerlijke pad naar God toe. Wanneer mensen in de relativiteit van het menselijke denken vastzitten, komen ze ook vast te zitten op het uiterlijke pad. Dit is de weg die de mens goed toe lijkt, maar waar het eind daarvan bij de dood uitkomt. Wanneer je dit uiterlijke pad volgt, denk je dat je niet verantwoordelijk bent voor je uiterlijke situatie en je eigen vooruitgang. Je denkt dat je op een of andere manier het slachtoffer bent van krachten die boven je macht liggen. Duizenden jaren lang is de religie gebruikt om dit gevoel van slachtoffer zijn te versterken door het idee te promoten dat menselijke wezens geheel de slaaf zijn van Gods Wil.

Zoals ik op deze hele website uitleg, heeft God menselijke wezens de vrije wil gegeven en daarom creëren ze hun eigen realiteit. Omdat mensen terughoudend zijn om de verantwoording te nemen voor hun eigen situatie, is het heel verleidelijk voor ze om fatalistische en determinerende filosofieën te onderschrijven. Daarom is de materialistische wetenschap zo populair geworden en daarom is de fatalistische religie al duizenden jaren populair. Wanneer mensen vastzitten in deze bewustzijnsstaat, zoeken ze altijd naar een soort toestand die boven hun macht ligt en ze daarom een excuus geeft om te blijven doen waar ze zich op hun gemak bij voelen. Ze zijn constant op zoek naar een excuus om niet de verantwoording voor hun leven te hoeven nemen en de inspanning te leveren om hun situatie te  veranderen, wat zowel de innerlijke als de uiterlijke situatie inhoudt.

De huidige kennis van de evolutietheorie is gebruikt als zo een excuus. Veel mensen, zeker niet alleen homoseksuelen, hebben het huidige inzicht in het menselijke gen gebruikt als excuus om zichzelf niet te veranderen. Dit kan nooit tot spirituele vooruitgang leiden en zoals ik uitleg in mijn verhandeling over homoseksualiteit is het in het beste belang van de ziel om de onevenwichtigheden te helen die de oorzaak zijn van homoseksualiteit. Zeggen dat homoseksualiteit wordt bepaald door je genen en het idee accepteren dat de genen buiten je macht liggen, zal simpelweg niet leiden tot de spirituele vooruitgang van de ziel. Het zal enkel die vooruitgang vertragen of afbreken. Zeggen dat God de genen heeft geschapen en dat God daarom homoseksuelen heeft geschapen, heeft hetzelfde effect.

Als spirituele leraar ben ik eeuwig toegewijd aan de snelst mogelijke vooruitgang van iedere ziel op deze planeet. Daarom zal ik tegen elk door mensen gemaakt idee dat deze vooruitgang vertraagt, ingaan.

Ik voorspel hierbij dat de wetenschappers die in het voorste gelid staan op het gebied van biologie en natuurkunde, binnen een decennium theorieën naar buiten zullen brengen die op den duur, wanneer deze ideeën door de hoofdstromen in de wetenschap worden geaccepteerd, volledig de huidige evolutietheorie en de huidige theorieën over de menselijke genen zullen transformeren. Men zal zien dat de menselijke genen simpelweg dragers voor informatie zijn en dat mensen daadwerkelijk hun genen beïnvloeden door hun bewustzijnsstaat.

Dit opent dan de deur naar een diepgaander inzicht in het proces van evolutie, waardoor men ziet dat het proces van evolutie niet een random proces is dat door het toeval wordt geleid. In plaats daarvan is het een proces dat door bewuste wezens wordt geleid die informatie aan die energie opleggen die het materiële universum creëert. Daarom hebben menselijke wezens zelf een diepgaande invloed op het evolutionaire proces, zowel door hun genen als op andere manieren. Er zijn al wetenschappers die beseffen wat ik zeg, net zoals er geavanceerde helers zijn die technieken hebben ontwikkeld om mensen te helpen hun genen te opnieuw programmeren. Dergelijke methoden zullen meer ontwikkeld worden en meer geaccepteerd in de komende decennia.

Je hebt het helemaal juist dat veel heteroseksuele paren ongeschikt zijn om ouder te zijn. Ik heb niets op homoseksuelen tegen als persoon en veroordeel ze niet als groep. Veel homoseksuelen hebben bewonderenswaardige eigenschappen die ze in staat stellen om een kind op te voeden in veel groter harmonie dan veel heteroseksuele paren. Een kind heeft echter in het ideale geval de aanwezigheid van zowel de mannelijke als vrouwelijke eigenschappen van God nodig om een harmonieuze jeugd te hebben. En de natuurlijke manier om dat te leveren, is door een vader en een moeder in een heteroseksuele relatie.

Ik ontken de huidige sociale realiteit niet van gebroken gezinnen die niet zo een opvoeding kunnen geven. Ik ontken niet dat een aantal kinderen zo door heteroseksuele ouders zijn misbruikt dat ze beter af waren geweest als ze door homoseksuele ouders in grote harmonie waren opgevoed. De huidige sociale omstandigheden worden veroorzaakt door een ongelooflijke disharmonie en onevenwichtigheid in de maatschappij. Zoals ik al eerder heb gezegd, is homoseksualiteit één type, en zeker niet de enige, onevenwichtigheid in de ziel. Dergelijke onevenwichtigheden legaliseren en institutionaliseren zal niet de som van de onevenwichtigheid reduceren en daarom is het gewoon niet een effectieve manier om sociale problemen op te lossen.

De realiteit van de situatie is dat de huidige sociale problemen het directe gevolg zijn van een gebrek aan Christusbewustzijn en Christusonderscheid, waardoor mensen geleidelijk omstandigheden beginnen te accepteren die niet op één lijn zitten met de basisprincipes die God heeft gebruikt om het universum te creëren. Dit veroorzaakt dat de maatschappij afglijdt naar nog meer onevenwichtigheden. In dergelijke omstandigheden is het heel verleidelijk voor mensen om te gaan accepteren dat onevenwichtige omstandigheden normaal, onvermijdelijk, zijn en moeten worden getolereerd of zelfs gelegaliseerd.

Dit is een heel subtiele misvatting die het naar beneden afglijden niet stopt. Het afglijden tegenhouden kan alleen maar worden gedaan door terug te keren naar de maatstaf van Christus die de maatschappij weer op één lijn brengt met de natuurwetten. Om dit te doen moeten mensen naar het Christusbewustzijn streven dat ze onderricht om te onderscheiden wat op één lijn ligt met de natuurlijke principes. Het helpt niet om de ‘alles kan’ filosofie te onderschrijven die in de eerste plaats ervoor gezorgd heeft dat het afglijden begon.