De dunne lijn in het debat over homoseksualiteit

ONDERWERPEN: je seksuele geaardheid transcenderen – speciale erkenning willen, omdat je homoseksueel bent. is hetzelfde bewustzijn dat tot vooroordelen leidt – je hebt het recht om te eisen dat mensen tegen hun overtuigingen ingaan – je hebt het recht om te proberen de overtuigingen van de mensen te veranderen door inzicht – het debat daarover is waardevol en nodig – de meesters moedigen een open debat over ieder onderwerp aan – als mensen niet naar de middenweg op zoek gaan, gaat elk debat over op uitersten en dient geen enkel doel

Vraag: Meester Jezus, ik ben Adam en ik heb verscheidene vragen voor jou. Als je ze zou kunnen bespreken, zou ik dankbaar zijn.

Ik ben homoseksueel – in dit leven is dat tenminste mijn seksuele geaardheid. Ik heb deze geaardheid niet bewust gekozen – vanaf mijn vroegste jeugd voel ik me seksueel aangetrokken tot mijn eigen geslacht en het voelt als een echt deel van wie ik ben, mijn seksuele identiteit.

Als jij het gevoel hebt dat tien procent van de menselijke populatie (homo) moet veranderen van seksuele geaardheid dan moet je ons technieken geven om dat te doen en heb alsjeblieft mededogen met ons. Wij zijn al heel lang het onderwerp van vooroordelen en heksenjachten – Matthew Shepherd werd gekruisigd omdat hij homo was.
Ik moet zeggen dat wanneer ik je leringen lees over homoseksualiteit brengt het me in fundamentalistische priester voor de geest die zijn gehoor vertelt over de ‘homoseksuele agenda’ en hoe God tornado’s en natuurrampen op etablissementen regent die homoseksuele toestaan om er open over te zijn. We zijn ook kinderen van God en we willen het gevoel hebben dat God en Jezus ons ook liefhebben. Zelfs als onze liefde uit het evenwicht is – de meeste van ons zijn nog niet genoeg geëvolueerd om toegang tot onze andere levens te krijgen en de keuzes die we hebben gemaakt voor onze huidige incarnatie. We proberen niet op een bewust niveau anderen pijn te doen of God te tarten. We zijn gewoon wat wij denken dat goed voor ons is. Dat is alles wat we weten. Reageer alsjeblieft. Dank je, Jezus.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Noot: Voor meer vragen van dezelfde persoon, kijk je hier.

Laten we jouw punten één voor één bespreken:

Als jij het gevoel hebt dat tien procent van de menselijke populatie (homo) moet veranderen van seksuele geaardheid dan moet je ons technieken geven om dat te doen en heb alsjeblieft mededogen met ons.

Ik heb niet het gevoel dat homoseksuelen hun seksuele geaardheid moeten veranderen. Ik heb het gevoel dat zij hun seksuele geaardheid moeten transcenderen, net zoals een groot percentage van de mensen die jij als heteroseksuelen benoemt. Zoals ik op diverse plaatsen op deze website zeg, is het een natuurlijk onderdeel van het spirituele pad dat je de menselijke seksualiteit ontstijgt.

In een andere sectie heb ik talloze leringen gegeven over seksuele energie en die kunnen zowel homoseksuelen als heteroseksuelen toepassen. Overal op deze website zie je talloze leringen over hoe je het pad van Christusschap bewandelt.

Mijn mededogen met jou staat in verhouding tot jouw bereidheid om hogerop te komen. Ben je bereid mij halverwege tegemoet te komen, zodat ik mijn compassie kan tonen zonder het risico te lopen dat ik jou de gelegenheid verschaf in plaats van jou te bekrachtigen?

Wij zijn al heel lang het onderwerp van vooroordelen en heksenjachten – Matthew Shepherd werd gekruisigd omdat hij homo was.
Ik moet zeggen dat wanneer ik je leringen lees over homoseksualiteit brengt het me in fundamentalistische priester voor de geest die zijn gehoor vertelt over de ‘homoseksuele agenda’ en hoe God tornado’s en natuurrampen op etablissementen regent die homoseksuele toestaan om er open over te zijn.

Als jij denkt dat mijn opmerkingen op deze website als een fundamentalistische prediker klinken, hoe verklaar je dan het feit dat in principe elke fundamentalistische prediker op deze planeet deze website verwerpt als ketterij, godslastering of het werk van de duivel?

We zijn ook kinderen van God en we willen het gevoel hebben dat God en Jezus ons ook liefhebben. Zelfs als onze liefde uit het evenwicht is – de meeste van ons zijn nog niet genoeg geëvolueerd om toegang tot onze andere levens te krijgen en de keuzes die we hebben gemaakt voor onze huidige incarnatie. We proberen niet op een bewust niveau anderen pijn te doen of God te tarten. We zijn gewoon wat wij denken dat goed voor ons is. Dat is alles wat we weten. Reageer alsjeblieft. Dank je, Jezus.

Ja, jullie zijn kinderen van God en jullie zijn mijn broeders en zusters. Ik houd van jullie met dezelfde onvoorwaardelijke liefde die ik voor mijn andere broeders en zusters voel. Maar toch moet ik je eerlijk zeggen dat er veel homoseksuelen zijn die doen alsof ze op een of andere manier een speciale behandeling verdienen. Ze willen op een of andere manier speciale erkenning krijgen. Het lijkt bijna wel of hun homoseksualiteit hen het recht geeft om als favoriete zonen en dochters te worden behandeld. Je herinnert je misschien wel dat de Bijbel zegt dat God geen onderscheid maakt tussen personen.

Zoals ik duidelijk elders heb beschreven, ondersteun ik op geen enkele manier het vooroordeel of de vervolging die al eeuwen op homoseksuelen is gericht. Maar ik ondersteun ook niet de huidige zet van veel homoseksuelen om dit te willen overcompenseren door te willen dat mensen ze een speciale behandeling geven en hun homoseksualiteit erkennen als normaal of natuurlijk.

De essentie van alle vooroordelen en vervolgingen is dat mensen die dit in het leven roepen dit niet doen uit respect voor de vrije wil van anderen. Dit heeft een bewustzijn gecreëerd dat deze planeet als een zwarte wolk omgeeft en wordt gebaseerd op het idee dat het doel de middelen heiligt.

Ik moet je eerlijk zeggen dat veel homoseksuelen er net zo veel schuld aan hebben dat ze zich met deze bewustzijnsstaat bezig houden als degenen die homoseksuelen vervolgen. Wat ik op deze website heb gezegd, is dat ik wil dat alle menselijke wezens de vrije wil van anderen respecteren. Ik heb consistent gezegd dat mensen toegestaan moet worden om hun homoseksualiteit te praktiseren zonder door andere mensen of de maatschappij te worden veroordeeld of gediscrimineerd. Maar de andere kant van de medaille is dat homoseksuelen tevreden moeten zijn dat te doen zonder erkenning van andere mensen of erkenning door de maatschappij te eisen.

Je zou het feit moeten respecteren dat er mensen op deze planeet zijn die oprecht geloven dat homoseksualiteit onnatuurlijk is. Als ze je toestaan homoseksualiteit te praktiseren zonder je openlijk te veroordelen of te vervolgen omdat je dat doet, dan heb je niet het recht om nog meer van hen te vragen. Je hebt gewoon niet het recht om van hen te vragen dat ze hun overtuigingen opgeven en jouw homoseksualiteit als iets natuurlijks te erkennen of door God gecreëerd, wanneer dit niet overeenkomt met wat zij geloven.

Als je zo’n speciale behandeling eist, overtreedt je de Wet van Vrije Wil die de basiswet is van dit universum. Zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd, doe aan anderen wat jij wilt dat zij aan jou doen. Je hebt het recht om te verwachten dat andere mensen jouw keuzes uit vrije wil respecteren zolang die keuzes anderen geen schade toebrengen. Maar je hebt niet het recht om te verwachten of te eisen dat ze jouw homoseksualiteit erkennen als natuurlijk of als door God gecreëerd als dit tegen hun persoonlijke overtuigingen ingaat.

Je hebt het recht om te proberen de overtuigingen van anderen te veranderen door hun begrip van homoseksualiteit te vergroten. De laatste paar decennia is er veel in het debat over homoseksualiteit naar voren gekomen dat veel waarde heeft. Er was een legitieme behoefte om dit onderwerp in het openbaar te bespreken en om de algemene tolerantie voor en het inzicht in homoseksuelen bij het grote publiek te vergroten. Er was een legitieme behoefte om een beslissende oproep te doen om de vervolging en vooroordelen ten opzichte van homoseksuelen te overwinnen. Vanzelfsprekend bestaat deze noodzaak nog steeds in veel culturen.

Veel van de homoseksuele mensen en veel andere mensen die zich met het debat hebben bezig gehouden over homoseksualiteit, hebben in feite precies gedaan wat wij, de geascendeerde meesters , wilden dat er gebeurde. We proberen altijd het inzicht en de tolerantie van de mensheid te vergroten. Daarom moedigen we een vrij en open debat over elk onderwerp aan, maar we hopen er toch altijd op dat zo’n debat niet ontspoort door extremisme van de andere kant.

Er bestaat een essentieel verschil tussen ernaar toe werken om het inzicht en de tolerantie van de mensen te vergroten en over de lijn heen gaan waardoor je begint te geloven dat alles mag en dat onvoorwaardelijke liefde hetzelfde is als kritiekloos alles accepteren. Ik heb dit gedetailleerder beschreven in de bespreking van de oorzaak van homoseksualiteit.

Het is uiterst belangrijk voor degenen die zich bezig hebben gehouden met het debat over homoseksualiteit dat ze proberen om de fijne lijn te begrijpen die ik beschrijf. Als ze niet die poging wagen, is het onvermijdelijk dat het debat te ver naar de uitersten overhelt, zoals je al in de Verenigde Staten en andere naties ziet.

Dit zal op den duur niet helpen om het bewustzijn van de mensheid te verhogen en het helpt de zaak van homoseksuelen ook niet. Het zal enkel dienen om de maatschappij te polariseren in twee groeperingen die tegen elkaar ingaan in plaats van te werken aan het ware doel om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. Dit kan snel degenereren tot een totale oorlog waarin de twee groeperingen elkaar proberen te vernietigen. Als je nog meer leringen wilt over waarom deze polarisatie extreem gevaarlijk is, zie dan mijn verhandeling over waarom Joden en Arabieren elkaar haten en de verschrikkelijke consequenties die dat voor de planeet heeft.