De Olympische Geest is de Geest van Eenzijn onder de mensen

ONDERWERPEN: De Olympische Spelen en het Eenzijn – De Olympische Spelen als nationale spiegel – Het hogere en het lagere potentieel – Persoonlijk Christusschap ontstijgt persoonlijke groei

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 17 augustus 2008

Mijn geliefde harten, met een overweldigend gevoel van vreugde begroet ik jullie op deze dag. Neem even een ogenblik om te pauzeren uit waardering voor de bijna miraculeuze technologie die deze uitzending mogelijk maakt. Jullie kunnen natuurlijk wel de genius St. Germain zien die tot de opkomst van de wetenschap van die technologie heeft geïnspireerd en het mogelijk maakt dat mensen overal ter wereld bijna ogenblikkelijk met elkaar kunnen communiceren – en daarom een groter gevoel van eenheid krijgen dan anders mogelijk was. Denk eens terug aan Jezus die bij het Meer van Galilea stond en aan zo’n beperkt aantal mensen gepredikt heeft – alleen degenen die hem konden horen, de unieke akoestiek van de heuvels gebruikend die zijn stem echode, maar die niettemin toch niet erg ver reikte. Maar tegenwoordig kun je technologie gebruiken die de hele aardbol overgaat en een eenheid van hart vormt bij de mensen in vele delen van de wereld.

Ik wilde dat ik jullie het idee kon geven hoe dit klinkt, wanneer jullie samen een invocatie via het internet opzeggen. Want je beseft misschien niet dat als het signaal het centrum van de uitzending verlaat, er een oponthoud is totdat je het hoort waar jullie, elk van jullie stuk voor stuk, zijn. En die uitstelfactor is verschillend voor elk van jullie, afhankelijk van de afstand die het signaal moet afleggen. En wat ik dus hoor vanuit het etherische rijk – waar geen tijd en ruimte bestaat – is dat ik jullie allemaal tegelijk hoor, maar op verschillende momenten, ik ontvang het signaal en het opzeggen van de invocatie op verschillende tijden. En misschien denken jullie dat dit misschien niet harmonieus klinkt, maar in werkelijkheid klinkt dat heel mooi en vormt een golf, waarin de verschillende signalen die jullie uitzenden, elk van jullie, elkaar versterken en dan een golf van actie vormt die door het energieveld rondom de aarde heen glijdt.

Daarom feliciteer ik jullie en schenk jullie mijn dankbaarheid, omdat heel veel van jullie bereid zijn om af te stemmen op deze gebeurtenis met jullie drukke agenda’s. Ik hoop dat dit regelmatig kan plaatsvinden, want de technologie is er al. Natuurlijk willen wij het niet overdrijven, zodat jullie uitgeput raken – zoals we bij een aantal spirituele organisaties hebben gezien. Waardoor dat bijna meer wordt dan de mensen kunnen hanteren, omdat ze zichzelf opjagen om te veel te doen. En zij dan naderhand een burn-outsyndroom krijgen. Daarom willen wij graag dat jullie het evenwicht vinden, een delicaat en dynamisch evenwicht, om niet tot sleur te vervallen, niet met je dagelijkse denkgeest beslissen of je iets moet doen, maar je door de geest te laten leiden en jou richting te laten geven; niet alleen individueel, maar ook als beweging.

De Olympische Spelen en het Eenzijn
De reden dat wij jullie gevraagd hebben deze wake te doen tijdens de Olympische Spelen, is dat het inderdaad een unieke gelegenheid biedt om de aandacht van de wereld te richten. En ook kan het de mensen helpen te begrijpen hoe een gebeurtenis die werd opgezet om het eenzijn onder naties te bevorderen door het menselijke ego op een dwaalspoor kan worden gebracht, zelfs door het nationale ego dat erkenning zoekt, door hoogmoed, om je beter proberen te voelen dan anderen, door hun resultaten in de arena en het aantal medailles dat door elke natie wordt gewonnen.

Ik wil het feit onder jullie aandacht brengen dat de moderne Olympische beweging daadwerkelijk geïnspireerd werden door de geascendeerde meesters, in de 19e eeuw, toen het duidelijk werd dat de groeiende en opkomende natiestaten en de ontwikkeling van de wapentechnologie onvermijdelijk zou leiden tot het creëren van reusachtige legers met vernietigende kracht die je nog nooit eerder hebt gezien – in ieder geval niet in de annalen van de geschiedenis.

En daardoor was het nodig om veel te doen om een groter gevoel van eenzijn onder natiestaten te bevorderen, zodat zij misschien over hun verschillen heen konden stappen en zien dat er zelfs boven het bewustzijn van elke natiestaat een hoger bewustzijn bestaat, het bewustzijn van eenzijn. En dit was natuurlijk de reden dat wij een paar mensen inspireerden om de oude Olympische Spelen nieuw leven in te blazen en er een moderne beweging van te maken.

Maar zoals met al het andere in de menselijke sfeer van activiteiten, zien wij dat hoewel mensen inspiratie van ons kunnen ontvangen, het zo vaak gebeurt dat zij, wanneer zij gehoor geven aan die inspiratie, min of meer hun afstemming op ons kwijtraken. En dan wordt het ten uitvoer brengen van die inspiratie die van boven kwam, gekleurd door hun bewustzijn, individueel en nationaal, zelfs door het hele collectieve bewustzijn van de mensheid.

In de periode dat die natiestaten opkwamen – die zich duidelijk gescheiden van elkaar profileerden – was het onvermijdelijk dat de Olympische Spelen een uitdrukking werden van de wens om de naties te beconcurreren. Waardoor één natie zich superieur aan de andere kon voelen door de resultaten van de atleten in het strijdperk. En zodoende weerspiegelt zelfs de Olympische slagzin ‘Sneller, hoger, sterker’ deze competitieve geest. Terwijl wij een andere slagzin zouden hebben voorgesteld, namelijk ‘In Eenzijn Verheffen Wij Ons’.

Toch wij buigen ons natuurlijk voor de vrije wil van menselijke wezens en we stellen ons ermee tevreden tot een idee te inspireren en dan mensen daarmee te laten doen wat zij willen. Want zelfs als mensen een idee op een andere manier dan onze visie oppakken, wordt het toch een spiegel die aan de mensheid wordt voorgehouden. Waardoor zij de kans krijgen in de spiegel naar zichzelf te kijken en te zien hoe hun bewustzijn, hun acties, wordt gereflecteerd.

De Olympische Spelen als nationale spiegel
Zelfs tegenwoordig dienen de Olympische Spelen natuurlijk als een belangrijke functie om die spiegel voor te houden. Want jullie weten wel – als je de geschiedenis van de Olympische Spelen bestudeert – hoe zij, steeds maar weer opnieuw, vooral gebruikt zijn door de totalitaire naties om een politiek statement te maken. Neem de Spelen in 1936 in Berlijn, toen Adolf Hitler en de Naziregering die als propagandamiddel hebben gebruikt. Zie hoe de Sovjet Unie die tijdens de Koude Oorlog heeft gebruikt en hoe China die tegenwoordig ook gebruikt.

Maar wees dan eerlijk en wees bereid in te zien hoe de Verenigde Staten ook die Olympische Spelen heeft gebruikt, niet zo zeer om een bepaalde politieke ideologie te promoten, maar om de nationale hoogmoed te versterken, de behoefte om het gevoel te hebben dat de Verenigde Staten op een of andere manier superieur is aan andere naties. Terwijl de Verenigde Staten maar op één manier superieur is, namelijk dat ze – nog steeds – een bepaald sponsorschap van Saint Germain – krijgen. En dit zou reden moeten zijn tot grote nederigheid en niet nationale hoogmoed. En dus is die nationale hoogmoed, in de zin dat Amerika superieur is, in werkelijkheid een vervorming van St. Germains sponsorschap. Toch zien jullie dat Amerika zelfs zichzelf in de spiegel ziet en zien jullie zelfs dat een paar atleten grote nederigheid hebben betoond over hun resultaten bij deze Olympische Spelen en vele andere in het verleden.

En dan zie je natuurlijk dat er veel mensen in de Verenigde Staten zijn die beginnen te beseffen dat de V.S. over deze nationale trots heen moet stappen en naar een dieper gevoel van nederigheid op zoek moeten gaan, dat vervolgens tot een groter gevoel van eenzijn met alle naties kan leiden – wat echt het grootste potentieel is van de Verenigde Staten. Want hebben wij, de geascendeerde meesters, niet overal op deze planeet de mensen geïnspireerd om naar de Verenigde Staten te emigreren, om in die cultuur te integreren, zodat die cultuur een microkosmos kan zijn van de eenheid – het eenzijn – die je op planetaire schaal kunt krijgen?

Het hoge en het lage potentieel
Denk er eens over na hoe elke willekeurige activiteit een hoog en een laag potentieel heeft. En hoe wij, de geascendeerde meesters, nooit blind zijn voor het lage potentieel en de problemen, maar we houden altijd het Volmaakte Concept voor ogen. En daardoor visualiseren wij het Volmaakte Concept dat de Olympische Spelen ook verheven kunnen worden. En, nogmaals, de technologie brengt natuurlijk een uitdaging met zich mee om dit te doen, want niet het misbruik van technologie maakt doping mogelijk, waardoor atleten proberen hun resultaten op te krikken door hun lichaam op de lange termijn te ruïneren. Zoals je natuurlijk ziet bij naties overal ter wereld, maar systematisch bij de naties achter het ijzeren gordijn, vooral Oost-Duitsland, die bereid was de gezondheid op te offeren – zelfs de spirituele gezondheid – van haar jonge atleten voor een paar ogenblikken nationale trots en het superioriteitsgevoel dat niet met de werkelijkheid overeenkwam – als je kijkt naar hoe ver de Oost-Duitse maatschappij onder het communisme achterlag bij het westen.

Wat is de geest, wat is de valse geest die ervoor zorgt dat jonge, gezonde atleten Russisch roulette spelen met hun gezondheid op de lange termijn om een paar seconden glorie te veroveren? Nu, dat is natuurlijk het gevoel van concurrentie dat ontstaat uit hebzucht, de hebzucht dat niets genoeg, niets goed genoeg is. En dus is dit nog iets dat de Olympische Spelen naar mensen terug kan spiegelen.

En natuurlijk is de altijd aanwezige dreiging van geweld en terrorisme ook een spiegel die toont hoe totaal buiten de werkelijkheid de mensen staan, die gewelddaden plegen tegen iets wat bedoeld is als een vreedzame gebeurtenis die de wereld samenbrengt. Ik weet dat wanneer jij naar de Olympische Spelen op televisie kijkt, wat je opgediend krijgt door de televisienetwerken natuurlijk iets is waarvan zij vinden dat het de grootste commerciële belangen dient en dus zijn dat de records, de medailles en de wedstrijden zelf. Maar wij, de geascendeerde meesters, bekijken de Olympische Spelen niet om gouden medailles te tellen. We kijken bij de Olympische Spelen naar de momenten dat er een vonk van eenzijn overspringt tussen de atleten uit verschillende naties en verschillende culturen, die ineens samengebracht zijn en die door de inspiratie vanuit hun Hogere Zelf één moment verder dan die geest van concurrentie kijken en het diepere eenzijn zien. En zij smeden die eenheid van hart, die de Olympische Spelen – ondanks alles wat er aan de oppervlakte gebeurt – echt tot een van de weinige gebeurtenissen maakt die waarachtig eenzijn tussen alle mensen bevordert.

Ik ben zeer dankbaar dat jullie bereid waren deze wake van onze invocaties voor Wereldverandering en de Eén Wereld Invocatie tijdens de Olympische Spelen van 2008 op te zeggen. Want ik kan jullie wel zeggen dat zij wel potentieel hebben om een stoot te geven die een keerpunt in de groei van het bewustzijn van de mensheid kan opleveren, zodat wij die laatste vier jaar, nu nog drie en een half jaar tot 2012, kunnen opschieten, waarin we in ieder geval een acceleratie moeten zien om bepaalde rampen te vermijden die anders de aarde zou kunnen overkomen.

Persoonlijk Christusschap ontstijgt persoonlijke groei
Ik feliciteer degenen die bereid zijn om deel te nemen aan Jezus’ laatste aanbod, het boek over Persoonlijk Christusschap, en die een verbintenis zijn aangegaan om die cursus allemaal samen te volgen. Want hoewel enkelen van jullie sneller alleen vooruit zouden komen, heeft het grote waarde als jullie allemaal samen de sleutels en de oefeningen doen. Niet alleen voor jullie eigen groei, maar door het samen te doen, creëren jullie stuwkracht, een beweging, die letterlijk door het massabewustzijn heen veegt. En dat kan natuurlijk de top 10 procent van de mensen op deze planeet verhogen, om ineens het bestaan van het pad naar Persoonlijk Christusschap te gaan herkennen – die verder gaat dan het spirituele pad, het pad van persoonlijke groei, dat velen tot nu toe gevolgd hebben.

Wanneer je naar de wereld kijkt, zie je dat er miljoenen mensen zijn die deel uitmaken van de new age of de spirituele bewegingen die diverse technieken beoefenen, diverse leringen bestuderen en serieus en eerlijk proberen hun bewustzijn te verhogen. En ik wil op geen enkele manier hun resultaten te bagatelliseren, maar ik moet wel zeggen dat wat ze bereiken door het pad van persoonlijke groei te volgen – hoewel het een duidelijke dienst aan de planeet is – het niet genoeg is om de planeet vooruit te brengen, omdat wij ervoor moeten zorgen dat het gebeurt voor 2012.

En dus is de enige factor die wij zien die de planeet echt op dat punt kan brengen waar ze moet zijn, is dat steeds meer mensen zien dat er iets na het pad van persoonlijke groei komt – de wens om je bewustzijn te verhogen ten behoeve van jezelf, bepaalde krachten te krijgen of bepaalde ervaringen mee te maken. Er is een pad dat verder gaat dan persoonlijke groei en dat is het pad van Persoonlijk Christusschap, waarop je niet langer probeert jouw individuele zelf te verheffen, want je bent zo één met het Ene Zelf geworden dat jij probeert het Al te verheffen.

Ik laat jullie achter met een immens gevoel van vreugde, de vreugde die ik voel door de golf van positieve energie te zien die jullie hebben gevormd, de golf die rondom de aardbol gleed en alle onvolmaaktheden heeft verteerd. En ik vraag je om dat beeld te behouden, die visualisatie van de golf van het witte Moederlicht dat alle imperfecties verteert, terwijl die rondom de aardbol glijdt. Misschien door je één keer per dag af te stemmen op deze visualisatie.

En nadat je de golf hebt gevisualiseerd die rondom de planeet glijdt, visualiseer je dan hoe het witte licht een volmaakt kalme oceaan vormt die de perfectie van de Dhyani Boeddha’s boven hier op aarde reflecteert. Dit is een immens krachtige visualisatie en waarachtig een geschenk uit ons hart. Gebruik die naar jullie beste vermogen en we zullen zien welke wonderen er verricht kunnen worden als jullie je hier beneden verenigen met ons Boven. Want waarachtig, het grootste potentieel voor wereldverandering is eenheid van hart, zo boven, zo beneden. Zo zij het, want ik verzegel jullie in de oneindige vreugde van de Goddelijke Moeder, de oneindige vreugde van Jezus Christus, die waarachtig de Vreugdevlam voor de aarde draagt. Wees zodoende verzegeld in die vreugde, voor eeuwig en altijd!