Godbestuur in de Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: Een regering in de Gouden Eeuw bestaat uit deelname van het volk – mensen zien de kloof tussen zichzelf en de regering – de machtselite bestaat in die kloof – het beeld van een afstandelijke God en een afstandelijke regering te boven komen – een regering die erop gericht is alle mensen te verheffen – geen bevoorrechte elite meer

Vraag: We hebben gesproken over het transformeren van de monotheïstische religies tot intra-theïstische – dus dat is het kerkaspect. Ik vraag me af wat het staatsaspect is. Wat is de visie van het volmaakte concept voor Godbestuur voor de economie en de nationale regeringssystemen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Mijn geliefden, dit is natuurlijk een heel uitgebreide vraag en het antwoord zou een boek kunnen vullen. Maar wat ik wel wil zeggen, is dat de essentie van Godbestuur een regering is van de mensen, door de mensen en voor de mensen.

Dus wanneer jij je focus op de theïstische religie – de monotheïstische religie – te boven komt zul je zien dat jij het beeld van de gescheiden God, het ver verwijderde wezen in de lucht met de afstand tussen God en de mensen, overwint. En als je naar de regering kijkt zoals je die in beginsel overal op deze planeet ziet, zie je dat het monotheïstische beeld van God is gedupliceerd door de kijk van de meeste mensen op de regering. Omdat ze zien dat de regering ver van de mensen afstaat, apart van de mensen.

Zodat je een afstandelijke regering in Washington D.C., of elders, krijgt en de zogenaamd gewone man – hoewel ik volledig besef dat er niets zoiets bestaat als een gewone man – maar niettemin zien de mensen een grote kloof tussen zichzelf en de regering. Daarom voelen ze zich vaak hopeloos en gescheiden en het gevoel dat het geen verschil maakt op wie ze stemmen, want ze zijn allemaal al onderdeel van diezelfde afstandelijke regering hier in Washington D.C., waar ze helemaal geen invloed op hebben.

En dit is het belangrijkste wat moet veranderen in de Gouden Eeuw. Waarbij de kloof tussen de regering en de mens wordt gedicht. Zodat er geen kloof meer is, want ik vertrouw erop dat je kunt zien dat de machtselite enkel kan bestaan omdat er een kloof tussen de mensen en de regering is en haar invloed op de regering kan uitoefenen, in het nadeel van de mensen.

Dus het korte antwoord is dat je naarmate je de gescheidenheid tussen God en jezelf te boven komt – naarmate je het monotheïstische beeld van God te boven komt, omdat je gescheidenheid tussen God en de kerk, tussen de kerk en de mensen, ziet – nu dan kom je ook het gevoel van gescheidenheid tussen God en de regering te boven, tussen de regering en de mensen. En dan is er geen regering meer die ver van de mensen afstaat – ver van de realiteit van God, de principes van God, afstaat – die in de eerste plaats al het leven willen verheffen.

En daarom zie je dan een regering die zich wijdt aan het verheffen van alle mensen – in plaats van een regering die door de machtselite wordt gemanipuleerd, zodat die zich erop richt om de elite haar bevoorrechte positie te laten behouden. Zelfs die bevoorrechte positie die alle redelijkheid te boven gaat, uitbreiden – zoals je momenteel ziet door de toename in de economische situatie in de Verenigde Staten door een omvangrijke toename in de rijke top tien procent in vergelijking tot de gewone bevolking. De mensen verliezen in feite hun koopkracht en zien hun levensstandaard dalen, terwijl de elite steeds rijker wordt, een steeds meer de macht over de economie krijgt.

Dit zie je meteen aan de hebzucht en de waanzin van de elite die de zogenaamde belangrijkste hypotheekcrisis en de andere economische ellende die je ziet, in het leven heeft geroepen. Waardoor zij met hun blinde hebzucht de ene situatie na de andere hebben veroorzaakt, waardoor de hele kolossus die zij hebben opgebouwd – de hele toren van Babel die zij hebben gebouwd – dreigt in te storten onder het eigen gewicht. En trouwens onder het eigen gewicht misschien wel instort – tenzij de mensen zich bewust worden van de noodzaak om de economie weer gezond te maken.