Hoe de duistere krachten seks buiten het huwelijk gebruiken om jouw energie te stelen

ONDERWERPEN: je gelofte verbreken – karma maken – seks is een uitwisseling van energie – genot doet jouw intuïtieve vermogens teniet – het gevaar van seks met meerdere partners – het spirituele potentieel om jouw huwelijk te vernietigen – hoe seks je energieveld openstelt voor energie van buitenaf – manipulatie door duistere krachten – duistere krachten stimuleren kunstmatig jouw verlangen naar seks – verlangens die kunnen worden vervuld en niet vervuld – verlangens zijn net een zwart gat – duistere krachten stelen jouw energie – neem het vaste besluit om trouw te zijn – roep spirituele bescherming op voor jouw huwelijk

Vraag: Lieve Meester en Broeder, wat zijn de consequenties van seks buiten het huwelijk te hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik elders uitleg, is het huwelijk een heilige gelofte die mensen voor God afleggen en daarom serieus genomen moet worden. Wanneer je met iemand trouwt, beloof je trouw te zijn aan die persoon en uitsluitend aan die persoon – of dat is in ieder geval wat je belofte zou moeten betekenen. Als je buitenechtelijke seks hebt, breek je vanzelfsprekend die belofte en daarom maak je karma tijdens dat proces.

Zoals ik in mijn andere antwoord heb uitgelegd, hebben de meeste mensen geen duidelijk inzicht in de spirituele aspecten van het leven. Dit omvat het inzicht wat er feitelijk op energieniveau plaatsvindt wanneer je seksuele gemeenschap hebt. Zoals ik op deze hele website uitleg, wordt alles wat je doet met energie gedaan, dus elk aspect van het leven moet als een uitwisseling van energie gezien worden. Iedereen weet dat wanneer je seks hebt, er een mogelijkheid bestaat om bepaalde ziekten over te dragen. Maar er bestaat een zelfs nog groter potentieel dat je bepaalde energie overdraagt.

Wanneer mensen seks hebben, worden de energievelden van de twee mensen heel sterk met elkaar verweven. Tijdens een orgasme wordt er licht uit de energiecentra in je energieveld uitgegeven, in het bijzonder vanuit het lagere energiecentrum dat vaak de stuitchakra genoemd wordt. Dit voelt aangenaam, omdat het de bedoeling is dat de chakra’s energie doorgeven. Het aangename gevoel zorgt voor het verslappen van de intuïtieve vermogens en dit verhindert dat mensen beseffen dat het verweven van energievelden hen opent om energie van hun partners of zelfs van bronnen daarbuiten te ontvangen. Het gevoel van genot kan je blind maken voor de potentiële gevaren of maakt je ongenegen zulke gevaren te onderkennen.

Iedereen weet dat jij, als je seks hebt met slechts één partner, niet zo gemakkelijk een seksueel overdraagbare ziekte oploopt als wanneer je seks met meerdere partners hebt. Dit is vergelijkbaar met wat er op energieniveau gebeurt. Wanneer je seks met meer dan één partner hebt, wordt de kans om onzuivere energie te ontvangen groter. Vanzelfsprekend is het risico van seksueel overdraagbare ziektes minimaal als twee mensen elkaar trouw zijn en hetzelfde geldt voor onzuivere energie. In een huwelijk waarin men trouw aan elkaar is, is het mogelijk dat de partners een muur van beschermende energie rondom hen opbouwen. Dit maakt het voor een gehuwd stel mogelijk om seks te hebben zonder kwetsbaar te zijn voor onzuivere energie van bronnen buiten hen.

Maar, als je die belofte verbreekt, is de kans groot dat je onzuivere energie het huwelijk inbrengt en dit zal de bescherming van je huwelijk afbreken. Het kan die energie ook op je huwelijkspartner overbrengen. Als je huwelijkspartner gelooft dat jij trouw bent, zal hij of zij niet op zijn/haar hoede zijn en zal daarom onbewust openstaan om zulke energie te ontvangen. Dit zal een inbreuk op de vrije wil van je huwelijkspartner betekenen en daar maak je karma mee. Bovendien zal je partner onbewust voelen dat er iets niet klopt en dat kan vele subtiele gevolgen hebben met betrekking tot het afbreken van het vertrouwen dat de basis is voor elke succesvolle relatie.

Zoals ik in mijn andere antwoord uitleg, heeft een huwelijk het potentieel een hoge spirituele vereniging tussen man en vrouw op te leveren. Maar als je door een buitenechtelijke affaire en door de inbreng van ‘vreemde’ energie het vertrouwen verbreekt, vernietig je dat potentieel. Het is gewoon niet mogelijk om de allergrootste eenheid met twee partners te krijgen en daarom is de kans groot dat je die met geen van beiden hebt.

Het is verstandig om in te zien dat je in een wereld leeft waarin veel onzuivere energie in de omgeving aanwezig is. Je zou kunnen visualiseren dat je energieveld een bol van licht is die je tegen onzuivere energie beschermt. Als er echter een opening in je energieveld is, kan de energie uit je omgeving dat veld instromen. Veel activiteiten kunnen je energieveld openen en een ervan is seks. Het zou duidelijk moeten zijn dat het ineenvloeien van energievelden tijdens de seks, je potentieel kan openen om energie uit de buitenwereld te ontvangen. Het effect hiervan staat in directe verhouding tot de houding en de gevoelens die je krijgt tijdens de seks.

Het is vrijwel onmogelijk om seks buiten het huwelijk te hebben zonder een paar – misschien onbewuste en niet herkende – onzuivere gevoelens te krijgen. Je weet dat jij je huwelijksbelofte verbreekt en dit zal je energieveld voor onzuivere energie open stellen. Dit kan erger gemaakt worden als je seks hebt om een puur fysieke begeerte te vervullen of omdat je negatieve gevoelens ten opzichte van je huwelijkspartner koestert en hem of haar de schuld geeft dat er niet aan je behoeften wordt tegemoet gekomen. Het simpele feit is dat seks buiten het huwelijk je altijd kwetsbaar voor onzuivere energie maakt. Vrijwel iedereen beseft – op diepere niveaus van de ziel – dat het verbreken van je huwelijksbeloften verkeerd is. Dus om de belofte te verbreken moet jij je geweten, je Christuszelf, tot zwijgen brengen en dit heft de bescherming op die je Christuszelf je normaliter geeft.

Vanzelfsprekend maakt dit je kwetsbaar voor de manipulaties van duistere krachten. Zulke krachten proberen je positieve energie te stelen en ze proberen negatieve energie in jouw energieveld te brengen met het doel je nog meer te manipuleren. Het is een simpel feit dat de meeste mensen hun huwelijksbeloften niet zouden verbreken, als ze niet door duistere krachten werden gemanipuleerd.

Zoals in mijn verhandeling over de niveaus van het universum is uitgelegd, werken duistere machten in het bijzonder in op het emotionele lichaam van de mens. De emoties zijn heel vloeiend en daarom is het emotionele lichaam gemakkelijk te manipuleren. Vanzelfsprekend bestaat er nauw verband tussen het emotionele lichaam en het verlangen naar seks. Ik kan je ervan verzekeren dat de duistere krachten op deze planeet vele middelen gebruiken om kunstmatig het verlangen naar seks te stimuleren. Dit wordt openlijk en onbeschaamd in vele vormen van reclame gedaan, maar ook vanuit vele andere bronnen. Het idee is mensen te manipuleren om naar seks te verlangen en hen het gevoel te geven dat ze nooit genoeg seks krijgen. De duistere krachten proberen eerst het mentale lichaam van de mens te manipuleren door de overtuiging dat ze recht hebben op seks en dat het hebben van seks geen negatieve consequenties heeft. Wanneer mensen dit geloven, is het gemakkelijk seksuele energie naar hun emotionele lichaam te zenden en een onverzadigbare zucht naar seks te creëren.

Zoals ik overal op deze website uitleg, zijn de meeste mensen in een lagere staat van bewustzijn terecht gekomen waarin alles betrekkelijk lijkt. Dit heeft tot een aantal zinnelijke lusten geleid dat in aard verschilt van de ware verlangens van de levensstroom. Met andere woorden, een levensstroom kan een gerechtvaardigd verlangen hebben om de activiteiten van deze wereld, waaronder seks, te ervaren. De verlangens van de levensstroom zijn echter eindig en kunnen daarom volledig bevredigd worden. Met andere woorden, getrouwd zijn en seks met je huwelijkspartner hebben, kan volledig aan het verlangen van de levensstroom naar seks voldoen.

Natuurlijk willen de duistere krachten niet dat dit gebeurt. Zij willen niet dat je in je huwelijk tevreden bent, omdat hen dat zou verhinderen jou te manipuleren. Dus willen ze in jouw emotionele lichaam de zinnelijke verlangens die nooit bevredigd kunnen worden, opwekken. Deze verlangens zijn letterlijk een bodemloze put die nooit gevuld kan worden. Je kunt je misschien een zinnelijk verlangen voorstellen als een draaikolk in je emotionele lichaam die alles naar binnen zuigt. Maar hoeveel energie je ook die draaikolk steekt, hij zal nooit gevuld worden. Met andere woorden, als je eenmaal toelaat dat zo‘n zinnelijk verlangen naar seks in je energieveld tot ontwikkeling komt, zul je nooit voelen dat je verlangen naar seks volledig bevredigd wordt. Hoeveel seks je ook hebt, je zult altijd het gevoel houden dat je nog meer nodig hebt. Veel mensen hebben hun hele leven en hun levensenergie aan een nooit eindigende zoektocht naar de ultieme seksuele ervaring gewijd.

Dit is natuurlijk precies wat de duistere machten willen, omdat ze dan kunnen doorgaan jou te manipuleren en je energie te melken. Dus, wat ik je vertel, is dat je constant met stimuli gebombardeerd wordt die bedacht zijn om deze draaikolk van seksuele verlangens in je emotionele lichaam op te wekken. Je hebt de uitspraak wel eens gehoord dat seks verkoopt en seks wordt vakkundig en meedogenloos door de reclame-industrie gebruikt om allerlei producten te verkopen. Maar achter die uiterlijke manifestatie verschuilt zich echter de meer subtiele realiteit van de duistere krachten die het onverzadigbare verlangen naar seks gebruiken om mensen te manipuleren.

Dit onverzadigbare verlangen naar seks, een kunstmatig verlangen dat door manipulatie verkregen is, geeft veel mensen het gevoel dat er aan hun seksuele behoeften niet door hun huwelijkspartner tegemoet gekomen wordt. Dit geeft hen het verlangen naar seks buiten het huwelijk. Zoals ik geprobeerd heb uit te leggen, stel jij je open voor de manipulatie van duistere krachten als je aan dit verlangen toegeeft en die zullen gewoon doorgaan je energie te melken tot je, of niets meer over hebt, of besluit dat genoeg genoeg is.

Wat is de beste bescherming tegen deze vorm van uitbuiting? Het is het vaste besluit te nemen dat wanneer je trouwt, jij een heilige gelofte aan je huwelijkspartner doet om hem of haar trouw te blijven. Als je besluit vast staat, zal het heel moeilijk voor duistere krachten zijn om toegang tot je bewustzijn te krijgen. Dit zal een ring van spirituele bescherming rondom je huwelijk vormen die het voor de duistere krachten veel moeilijker maakt jou en je huwelijkspartner te manipuleren. Vanzelfsprekend zal dit ook sterk de kans op een gelukkig huwelijk vergroten.

Ik zeg niet dat het besluit om trouw te blijven op zich jouw totale bescherming tegen duistere krachten geeft, maar het is wel een heel belangrijke stap met betrekking tot het instellen van die bescherming. Daarnaast zou je verschillende technieken voor spirituele bescherming moeten gebruiken, zoals die op deze website gegeven worden. De rozenkransen van Moeder Maria zullen ook dienen om je huwelijk te beschermen. In de hedendaagse wereld is het verstandig ervan uit te gaan dat elk aspect van je leven, waaronder je huwelijk, door duistere krachten wordt aangevallen. Daarom is het bijzonder verstandig om te bidden voor bescherming van jezelf en je partner en voor de heilige vereniging van je huwelijk.

Vanzelfsprekend zal seks buiten het huwelijk alle spirituele bescherming die je aanroept, verbreken. Daarom moedig ik mensen sterk aan om hun huwelijksgeloften trouw te blijven. Het zou heel jammer zijn een huwelijk kapot te maken vanwege een kunstmatige, zinnelijk verlangen naar seks. Verdedig je recht om een heilige relatie met je partner te hebben zonder door machten van verleiding buiten jou aangevallen te worden. Gebruik spirituele middelen om te voorkomen dat jouw leven beheerst wordt door seksuele verlangens, zoals ik elders uitleg.