Fundamentele leringen over de spirituele aspecten van seks

ONDERWERPEN: Je werd niet geschapen om alleen te zijn – de Bewuste Jij werd niet geschapen om alleen te zijn – de Bewuste Jij is de IK BEN Aanwezigheid vergeten, dus voelt hij zich niet heel en verlangt naar heelheid – veel daden ontstaan door het gevoel van alleen zijn – leidt tot verslavingen – heelheid zoeken door iets buiten jou – heelheid zoeken door seks – een verslaving in de buitenwereld en spirituele verslaving – uiteindelijke heelheid alleen met jouw IK BEN Aanwezigheid – seksuele vereniging kan helpen om mensen te helen – het kan ook een omweg zijn voor de ware innerlijke eenheid met de IK BEN Aanwezigheid – ga op zoek naar heelheid binnenin jou – kom het conflict in jouw innerlijk over seks te boven – innerlijke heelheid is grotere vervulling dan seks

Vraag: Lieve Jezus, de zondeval vond plaats tijdens de incarnatie van het 4e wortelras, dat de basis van de ruggengraat chakra is. Het blijkt wel dat deze planeet veel moeite heeft met het verkeerde gebruik van seks. Wat is je advies om deze verkeerd gebruikte energie te boven te komen. Hoe overwint iemand de verslaving aan seks, vooral wanneer het zo overheersend aanwezig is in alle lagen van de maatschappij.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb deze kwestie al besproken in het antwoord op verscheidene andere vragen en mijn commentaar is relevant voor dit antwoord. Ik beveel je ook aan om na te denken over mijn antwoord op een vraag over hoe je een levenslange verslaving bestrijdt. Ik wil echter graag van de gelegenheid gebruik maken om een diepere lering te geven over het onderwerp seks. Ik besef dat deze kwestie een probleem is voor vele echt spirituele mensen, dus laat me jullie wat leringen geven die mensen misschien zouden kunnen helpen om het beter te begrijpen.

Zoals ik elders uitgelegd heb, werd je levensstroom in de eerste plaats geschapen door je spirituele ouders. Je werd geschapen als individualisatie van God en jouw unieke individualiteit wordt uitgedrukt en verankerd in jouw spirituele zelf of IK BEN Aanwezigheid. Op een bepaald moment besloot je levensstroom dat hij het materiële universum van binnenuit wilde ervaren en wilde hij helpen dit aspect van Gods schepping mede te scheppen. Je levensstroom creëerde vervolgens een verlengstuk van zichzelf, wat de Bewuste Jij is.

Het belangrijke punt is dat je in deze context begrijpt dat de Bewuste Jij nooit geschapen werd om alleen te zijn. Die werd geschapen als verlengstuk van jouw spirituele zelf en het was letterlijk de bedoeling om op de planeet rond de zon van je spirituele zelf te draaien. De Bewuste Jij is echter begiftigd met een gevoel van individueel bestaan, en de Bewuste Jij heeft vrije wil. Daarom is het mogelijk dat de Bewuste Jij zijn identiteitsgevoel kan veranderen, zodat hij zichzelf niet meer als een verlengstuk van de IK BEN Aanwezigheid beschouwt. Dit is natuurlijk gebeurd in het proces dat de Bijbel beschrijft als de zondeval van de mens en die, zoals ik overal op deze website uitleg, een verval tot een lagere bewustzijnsstaat is.

Om de metafoor van planeet te gebruiken, zou je kunnen stellen dat de planeet de Bewuste Jij gestopt is met om haar as te draaien. Je weet dat als de aarde zou stoppen met draaien, één kant van de planeet in constant in duisternis gehuld zou zijn. Als jij op die kant van de planeet woonde, zou je misschien wel geen idee hebben dat er een zon aan de andere kant scheen. Dit gebeurt dan letterlijk met de meeste levensstromen op aarde. Ze zijn de zon van het spirituele zelf vergeten.

Die vergeetachtigheid bestaat echter alleen aan het oppervlak van het bewustzijn. De Bewuste Jij kan nooit volledig vergeten dat ze gecreëerd werd als extensie van de IK BEN Aanwezigheid. Hoewel de Bewuste Jij een apart identiteitsgevoel kan opbouwen, kan hij zich nooit compleet en heel in dat identiteitsgevoel voelen. De Bewuste Jij kan zich alleen maar heel voelen wanneer die bewust verbonden is met de IK BEN Aanwezigheid. Daarom is er, ook al is de Bewuste Jij tot een lagere bewustzijnsstaat vervallen, nog steeds een diep verlangen naar heelheid, een diep innerlijk gevoel van dat er iets aan het leven ontbreekt.

Wanneer je dit begrijpt, besef je dat de meerderheid aan gedachten, gevoelens en handelingen waar mensen zich mee bezig houden, verband houden met het diepe innerlijke gevoel van alleen zijn of het gebrek aan heelheid dat de Bewuste Jij voelt. Als je naar mijn verhandeling kijkt over de verschillende niveaus van spirituele ontwikkeling, zou je kunnen zeggen dat hoe meer mensen afdalen naar de lagere bewustzijnsstaat, hoe eenzamer ze zich voelen. Maar omdat ze de spirituele kant van het leven niet kunnen of willen erkennen, hebben ze geen enkele manier om dit gevoel van alleen zijn op te lossen. In plaats daarvan is de enige optie om het hele gevoel van alleen en niet heel zijn, te bedekken.

Dit leidt vervolgens tot allerlei overtuigingen en gedragingen die gericht zijn op de aandacht afleiden van dit diepe innerlijke gevoel van leegte. Het leidt ook tot een paar overtuigingen die ontworpen zijn om mensen te laten voelen dat ze hun leven niet hoeven te veranderen, dat ze goed zijn zoals ze zijn of dat er geen uitweg uit het gevoel van leegte is. Die overtuigingen en gedragingen kunnen al snel leiden tot allerlei verslavingen aan de dingen op deze wereld, wat inhoudt van chemische substanties tot bezittingen, macht en seks.

Tussen haakjes, veel van deze verslavingen worden aangemoedigd of zelfs geschapen door bepaalde orthodoxe of fundamentalistische overtuigingen. Die gesloten overtuigingssystemen worden bedacht om te voorkomen dat mensen hun gevoel van leegte erkennen en er iets aan doen. Ze worden bedacht om hen in de materiële wereld vast te houden in plaats van deze wereld te transcenderen door zich met hun spirituele zelf te verenigen.

Elk type geloofssysteem of gedrag dat mensen tot een emotionele of fysieke verslaving leidt, wordt altijd ondersteund en versterkt door de duistere krachten die mensen trachten in hun macht te krijgen. Daarom is het breken met een verslaving letterlijk een overlevingsstrijd, de spirituele overleving, van jouw levensstroom. Wat ik hier probeer uit te leggen, is dat mensen die ver in het menselijke denken zijn afgedaald, dergelijke verslavingen in de eerste plaats het gevolg zijn van de onwil om de noodzaak onder ogen te zien om de Bewuste Jij weer met de IK BEN Aanwezigheid in contact te brengen. Het is een poging om de noodzaak tot echte persoonlijke veranderingen en spirituele transformatie opzij te schuiven.

Naarmate mensen naar hogere niveaus van bewustzijn stijgen, beginnen ze de spirituele kant van het leven te erkennen. Ze worden zich meer bewust gewaar van het feit dat hun levensstroom niet heel is en dat ze heel moeten worden. Het gevolg is dat ze gaan beseffen dat de dingen van deze wereld hen niet heel kunnen laten voelen. Dit zal hen geleidelijk helpen om de verslavingen aan dingen in de buitenwereld te overwinnen en zich te richten op de spirituele behoeften van de levensstroom. Ze hebben niet meer het gevoel dat ze hun gevoel van alleen zijn moeten bedekken; ze hebben het gevoel dat ze het echt moeten oplossen. Maar in de beginfases van dit groeiproces, is het bijna onvermijdelijk dat de levensstroom redeneert dat hij, omdat die zich niet heel voelt, iets van buitenaf nodig heeft om heel te worden. Daarom zal de levensstroom zich in een zoektocht storten naar dat magische iets dat hem heel kan laten voelen.

Eén aspect van die zoektocht is de zoektocht naar een volmaakte partner, waaronder de volmaakte seksuele partner. Veel mensen ervaren korte glimpen van innerlijke heelheid op ten gevolge van een seksuele vereniging. Dit is een natuurlijk proces, dat als het correct gebruikt wordt, kan dienen om de levensstroom zijn gevoel van gescheidenheid te helen. Helaas is alles op deze wereld een tweesnijdend zwaard, zoals ik in een andere verhandeling uitleg. Daarom kan wat kan dienen als hulpmiddel voor de bevrijding van de levensstroom, ook een val voor de levensstroom worden en dit geldt vooral voor seks.

Het probleem begint wanneer spirituele zoekers beginnen te geloven dat de seksuele vereniging nodig is om heelheid te ervaren. Dit kan leiden tot een emotionele gehechtheid aan seks, die een spirituele verslaving kan worden. Ik besef dat dit een subtiel onderscheid is, maar wat ik een verslaving in de buitenwereld noem, een activiteit is die bedacht wordt om het gevoel van de levensstroom dat ze niet heel is, te bedekken. Met andere woorden, het verdooft de levensstroom. Een spirituele verslaving is iets wat de Bewuste Jij laat voelen dat zijn heelheid afhangt van een bepaalde handeling. Tussen haakje, religieuze activiteiten kunnen zo’n spirituele verslaving worden, maar omdat het onderwerp over seks gaat, zal ik er hier niet op in gaan.

Mijn punt is dat seks voor veel echt spirituele mensen een spirituele verslaving wordt. Ze gaan letterlijk geloven dat de sleutel tot innerlijke heelheid is de volmaakte partner vinden en dit leidt ertoe dat mensen op een levenslange zoektocht zijn naar de perfecte partner en de perfecte seks. De meest mensen zijn niet aan seks verslaafd als fysieke verslaving. Ze zijn niet echt aan seks verslaafd in de traditionele zin. Ze hebben echter een diep verlangen om zich heel en verbonden te voelen en ze geloven dat seks de manier is – misschien de enige manier – om aan dit verlangen te voldoen.

Dit is een subtiel punt dat misschien enig nadenken vergt. Naarmate een levensstroom in bewustzijn groeit, zal ze zich er steeds meer van gewaar worden dat hij niet heel is, en hij zal een sterk verlangen ontwikkelen om het gevoel van niet heel zijn te boven te komen. Als de levensstroom niet volledig begrijpt dat heelheid enkel ervaren kan worden door de vereniging met de IK BEN Aanwezigheid, dan zou de levensstroom misschien kunnen gaan geloven dat de sleutel tot eenzijn is vereniging met een ander deel van het leven ervaren, wat inhoudt: iemand anders.

Vanzelfsprekend is seksuele vereniging een krachtige manier om eenzijn met iemand anders te ervaren. Omdat de levensstroom een zo sterk verlangen naar heelheid heeft, kan de levensstroom een heel sterk verlangen ontwikkelen tot seksuele vereniging. Zulke mensen willen zoveel mogelijk seks, vaak met meer dan één partner. Sommige mensen hebben zo’n sterk verlangen dat ze deze vereniging met iedereen willen die hen aantrekkelijk toe lijkt. Ze geloven dat seks hen dichter bij heelheid brengt. Met andere woorden, seks wordt niet gebruikt om het verlangen naar heelheid te bedekken of de aandacht van dit verlangen af te leiden. Seks wordt nu gebruikt als hulpmiddel om dat gevoel van heelheid te creëren.

Nu komt het echt subtiele punt. In bepaalde fases op het spirituele pad, kan dit in feite een nuttig effect hebben. Als een levensstroom zich bezig houdt met seks vanuit een oprecht verlangen om een staat van heelheid te bereiken, kan seks in feite helpen om dit te bereiken. Door je bezig te houden met seksuele vereniging, vooral als het gedaan wordt met echte liefde en zorg voor een partner, kan de levensstroom helen en het gevoel van alleen zijn overwinnen. Hij kan ook veel minder geconcentreerd raken op de dualistische identiteitsstaat die zich na de zondeval heeft ontwikkeld. Dit is het echte potentieel van een succesvol huwelijk waarin man en vrouw de hoogste spirituele vereniging bereiken.

Naarmate de levensstroom echter stijgt op het spirituele pad, zal er een moment komen waarop hij het gebruik en inzicht van seks als hulpmiddel tot vereniging moet transcenderen. Zoals ik eerder al gezegd heb, is het in de beginfases van het spirituele pad bijna onvermijdelijk dat de levensstroom gelooft dat hij om heel te worden iets van buitenaf nodig heeft. Dit is waar in die zin dat de levensstroom enkel heelheid kan bereiken door vereniging met de IK BEN Aanwezigheid. De subtiele illusie die veel echt spirituele zoekers vasthoudt, is dat ze geloven dat God of het spirituele zelf op een of andere manier ergens buiten hen is. Deze ene illusie is de moeilijkste illusie die alle spirituele zoekers moeten overwinnen.

Veel zielen hebben grote vorderingen gemaakt op het spirituele pad. Helaas komen velen bij een drempel vanwaar het uiterst moeilijk is om verder te gaan. De enige manier om over die drempel te stappen, is door te stoppen iets buiten jou te zoeken. Je moet elke gehechtheid overwinnen aan, elke medeafhankelijkheid aan, iets wat jij buiten jou waarneemt. Je moet beseffen dat jij de enige sleutel tot heelheid in jezelf vindt.

Zoals ik eerder al gezegd heb, wordt de Bewuste Jij geschapen als extensie van het spirituele zelf. Een extensie van het spirituele zelf wordt niet apart gezet van, niet gescheiden van, het spirituele zelf. Dit is het probleem dat plaats heeft in de wereld van vorm, omdat je op deze wereld verschillende vormen apart van elkaar ziet. Zelfs het model dat ik je juist gaf van dat de Bewuste Jij een planeet is die om de zon draait, bevordert dit gevoel van gescheidenheid. Je zou daarom kunnen nadenken over een ander model, waarbij je de zon ziet als een golf in de oceaan van het spirituele zelf. Met andere woorden, de Bewuste Jij wordt niet meer gescheiden van het spirituele zelf dan een golf gescheiden wordt van de oceaan.

Het essentiële probleem is hier dat je niet de allergrootste heelheid kan bereiken zolang heelheid afhangt van iets buiten jou. De sleutel tot heelheid is stoppen jezelf te zien als gescheiden van je bron, wat zowel je spirituele zelf als God inhoudt. Het gevoel van gescheidenheid bestaat enkel in je geest. Je moet de illusie overwinnen dat je ooit van je spirituele zelf gescheiden werd. Je moet gaan beseffen dat de sleutel om contact te maken met jouw spirituele zelf, de sleutel om vereniging met dat spirituele zelf te bereiken, is je aandacht op jezelf te richten en stoppen met die naar buiten te richten. Je moet stoppen met zoeken naar de steen der wijzen, de toverstaf, die je plotseling één met God laat voelen. De steen der wijzen is niet buiten jou; die zit binnenin jou – het is jouw Christuszelf.

Dus mijn punt is nu dat seksuele vereniging voor veel echt spirituele zoekers op den duur een val kan worden die verhindert dat zij binnenin zichzelf kijken, omdat hun aandacht altijd op een partner wordt gericht. Veel spirituele mensen voelen intuïtief dat er een legitiem doel achter hun verlangen naar seksuele vereniging zit en dit maakt het voor hen heel moeilijk om het verlangen naar seks te overwinnen. Ze hebben het gevoel dat zij iets belangrijks verliezen als zij dat opgeven. Dit zorgt dan weer voor een innerlijk conflict dat het in principe onmogelijk maakt om elk verlangen naar seks op te geven.

Let op een essentieel punt. Zolang je een innerlijk conflict hebt over enig aspect van het spirituele pad, kun je de volgende stap op je pad niet nemen. Je zult bij die stap vast komen te zitten tot je het conflict oplost en innerlijke duidelijkheid en eenzijn in bedoelingen bereikt. Dit kan enkel bereikt worden door naar de enkelvoudige visie van de Christusgeest te reiken. Onthoud mijn bewering dat als je oog op één doel wordt gericht, jouw hele lichaam gevuld is met licht. Een huis dat verdeeld is tegen zichzelf kan niet vooruit gaan op het pad.

Om uit deze impasse te komen, moet je op het punt komen dat je beseft dat seks opgeven geen verlies is, omdat je er iets belangrijkers en vervullenders voor in de plaats krijgt. Je moet wat onderzoek plegen en beslissen wat de echte prioriteiten zijn. Hoe graag wil je die innerlijke heelheid van de Bewuste Jij? Je moet beslissen dat jij, hoe geweldig seks ook kan voelen, je toch iets meer wilt. Je wenst iets wat dieper gaat, namelijk het gevoel van eenzijn met jouw spirituele zelf, waar ik je van kan verzekeren dat het een veel groter gevoel van extase en vervulling is dan iets wat je ook maar kunt ervaren tijdens seks. Je moet beslissen dat je stopt met jagen op de pot met goud aan het eind van de regenboog en in plaats daarvan je aandacht naar binnen richten.

Dat heb ik geprobeerd uit te leggen toen ik zei eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken en dan wordt al het andere eraan toegevoegd. Het koninkrijk van God is het Christusbewustzijn en het kan enkel door vereniging met je Christuszelf bereikt worden, die de tussenpersoon is tussen de Bewuste Jij en je IK BEN Aanwezigheid. Je Christuszelf zit binnenin jou en de sleutel om het contact met dat Christuszelf te houden, is je aandacht naar binnen te richten. Wanneer je contact krijgt met je Christuszelf en haar gerechtigheid, wat het juiste gebruik van je vrije wil en aandacht betekent, zal al het andere, wat betekent het ultieme gevoel van vereniging met je spirituele zelf, eraan toegevoegd worden. De Vader geeft je echt met het grootste plezier het koninkrijk van spirituele vereniging. De sleutel naar dat koninkrijk ligt echter binnenin jou.

Dus mijn basale punt voor deze lange verhandeling is, jou tonen dat de ultieme manier om een verslaving aan seks te overwinnen, een tweeledige benadering is:

  • Gebruik alle hulpmiddelen om je van de krachten in de buitenwereld te bevrijden die je in een verslaving aan seks vast willen houden, zoals elders beschreven wordt.
  • Wanneer je een oprechte poging hebt gedaan om aan de neerwaartse kracht van de duistere krachten en het massabewustzijn te ontstijgen, erken je dat je verlangen naar seksuele vereniging voortkomt uit het verlangen van de Bewuste Jij naar heelheid. Erken dat dit verlangen op den duur niet door seksuele vereniging vervuld kan worden. Daarom kanaliseer jij je aandacht om vereniging te zoeken met je Christuszelf in plaats van vereniging met iemand anders.

Mijn punt is dat de verslaving aan seks uit een echt verlangen kan voortkomen, namelijk het verlangen naar innerlijke heelheid, maar door het door seks te zoeken, krijg je de garantie dat het doel nooit bereikt kan worden. Geen enkel mens – niets op deze wereld – kan jouw spirituele zelf vervangen. Er zijn vele vervangers die je gevoel van niet heel zijn zullen bedekken. Maar er is geen enkel vervangingsmiddel om jouw echt heelheid te geven. Ga daarom eerst op zoek naar het koninkrijk van God…