Jij bent geen seksueel wezen, maar een spiritueel wezen

ONDERWERPEN: zonder de mannelijke/vrouwelijke polariteit krijgt energie een verkeerde kwaliteit – masturbatie altijd een egoïstisch verlangen – vermijd het neerwaarts afglijden door zelfbevrediging – de leugen dat het stress verlicht – je kunt wel zonder seks – een toegewijde seksuele relatie is de enig verantwoordelijke manier om aan je seksuele verlangens te voldoen – een vast besluit is bescherming tegen de verleiding – de natuurlijke energiestroom – de stress van de energie die zich in een chakra opbouwt – vermijd seksuele stimulatie – roep spirituele bescherming op voor je stuitchakra – de leiding nemen over de energiestroom in jouw chakra’s – jij bent geen seksueel wezen, maar een spiritueel wezen

Vraag 1: Lieve Jezus, omdat ik weet dat geen enkel onderwerp taboe is en jij bereid bent alle vragen te beantwoorden over elk onderwerp…dacht ik dat ik zou willen vragen, omdat sommige mensen zeggen dat masturbatie een zonde is (omdat het een vorm van lust is, waarvan jij zei dat het overspel is), terwijl anderen zeggen…dat het gezond is en stress verlicht…Ik zou dankbaar zijn als je mij een antwoord kunt geven vanuit jouw standpunt als spirituele leraar, of masturbatie nuttig is voor de groei van de levensstroom of zelfs noodzakelijk? Als masturbatie niet bevorderlijk is voor de levensstroom, hoe kom je dan van die stress af? Ik zou blij zijn als je alsjeblieft wilt reageren op dit zeer eigenzinnige onderwerp.

Vraag 2: Kun je ons helpen met het volgende: Ik heb nog geen helderheid over een bepaald aspect van seksualiteit, d.w.z. masturbatie. Ik heb de volgende vragen:

Gebruik je hierdoor echt licht verkeerd en wat als je seks hebt in een huwelijk en uit liefde geslachtsgemeenschap hebt. Ik heb gehoord dat je in dat geval je licht niet verkeerd gebruikt. Dus, wat is het verschil?
Kun je ons vertellen waarom een levensstroom zo zeer wordt aangetrokken tot dit soort zelfbevrediging.
Kun je mij/ons enige diepgaande leringen geven die deze hele kwestie zouden verhelderen en ons ook inzicht geven in hoe je dit aspect van het leven een plaats geeft.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zeker, geen enkele vraag is taboe, hoewel sommige mensen het zouden prefereren als ik bepaalde onderwerpen niet zou bespreken. De onwil om over een onderwerp na te denken, komt meestal door het feit dat de persoon niet bereid is zijn of haar mening te herzien over het onderwerp. In mijn verhandeling over de spirituele oorzaak van homoseksualiteit, geef ik de volgende lering:

God heeft een tweevoudige natuur, namelijk de mannelijke en vrouwelijke, de elementen yang en yin. In het hele universum wordt alles gecreëerd door de harmonieuze communicatie over en weer, de harmonieuze vereniging, van de mannelijke en vrouwelijke polariteiten van God. Wanneer deze twee samenkomen in harmonieuze vereniging, wordt nieuw leven geschapen.

Alles in dit universum is een uitdrukking van deze twee aspecten van God. Dit filtert helemaal naar beneden door tot in het materiële universum en daarom heeft een menselijke levensstroom een mannelijk en vrouwelijk aspect, en zijn menselijke lichamen mannelijk of vrouwelijk.

Je weet dat wanneer een mannelijk en vrouwelijk lichaam samenkomen in seksuele vereniging, nieuw leven kan worden geschapen. Als twee lichamen van hetzelfde geslacht echter een poging doen tot seksuele vereniging, kunnen zij geen nieuw leven scheppen. Wat je in het materiële universum ziet, is simpelweg een uitvergroting van een spiritueel principe.

Dit houdt verband met het feit dat al jouw acties de energie van God een bepaalde kwaliteit geven. Wanneer een man en een vrouw samenkomen in seksuele vereniging, is het mogelijk dat deze vereniging de energie van God een kwaliteit geeft op een zuivere, men zou kunnen zeggen, Heilige manier. Dus kan de energie die wordt opgewekt door de seksuele vereniging weer ascenderen naar het spirituele rijk. Wanneer dit gebeurt, zullen beide seksuele partners een diepe ervaring van eenheid hebben, niet alleen met elkaar, maar met iets dat hun levensstroom ontstijgt. Zij kunnen inderdaad een spirituele vereniging met hun hogere Zelf ervaren.

Maar, ik moet je waarschuwen dat er geen garantie bestaat dat heteroseksuele seks altijd een gevoel van eenheid zal opleveren of de energie op een zuivere kwaliteit meegeeft. In tegendeel, het overgrote deel van geslachtsgemeenschap valt onder dat kritieke niveau en geeft de energie van God een verkeerde kwaliteit. Dit zal onvermijdelijk gebeuren wanneer mensen zich inlaten met seks puur voor de bevrediging van het lichaam of de fysieke zintuigen. Als er geen ware en zuivere liefde is en een puur verlangen naar spirituele vereniging, geeft geslachtsgemeenschap de energie waarschijnlijk een verkeerde kwaliteit.

Wanneer twee lichamen van hetzelfde geslacht iets met elkaar uitwisselen, krijg je geen mannelijke en vrouwelijke polariteit. Daarom is het niet mogelijk dat de uitwisseling een echte vereniging tussen mannelijke en vrouwelijke aspecten kan opleveren.

Ik denk dat het voor de hand ligt, dat deze beweringen ook gelden voor het onderwerp masturbatie. Als er geen mannelijke/vrouwelijke polariteit is, is het niet mogelijk dat de energie die vrijkomt een hogere vibratie kan krijgen. Met andere woorden, masturbatie zal energie altijd een verkeerde kwaliteit geven.

Voeg hierbij de bewering: “Maar, ik moet ervoor waarschuwen dat er geen garantie bestaat dat heteroseksuele seks altijd een gevoel van vereniging zal opleveren of de energie een zuivere kwaliteit geeft.” De beslissende factor is of de partners proberen te geven of te krijgen? Zoeken zij de bevrediging van het fysieke lichaam en het dualistische denken, of zijn zij op zoek naar de bevrediging van de levensstroom? Zoeken zij bevrediging van het lagere zelf of het grotere zelf?

Een levensstroom kan een legitiem verlangen naar seksuele vereniging hebben. Maar, dit verlangen is niet gericht op het fysieke lichaam en wordt niet gevoed door het dualistische denken. Het is echt een verlangen naar vereniging met iets buiten zichzelf en om die vereniging te kunnen ervaren, moet de levensstroom verder dan zichzelf kijken.

Mijn punt is dat hoewel de levensstroom het verlangen kan hebben naar vereniging met een persoon van het andere geslacht, dat verlangen niet uitgedrukt wordt als het verlangen naar masturbatie. Daarom wordt masturbatie altijd gevoed door het fysieke lichaam en het dualistische denken. Het is altijd een egoïstisch verlangen dat naar zelfbevrediging zoekt zonder het zelf te geven. Men zou kunnen zeggen dat de levensstroom geen masturbatie wenst, wat inhoudt dat wanneer iemand dat verlangen voelt, het komt omdat de levensstroom zich heeft teruggetrokken en dat het bewuste denken van iemand zich heeft overgegeven aan de verlangens van het fysieke en emotionele lichaam.

Er zijn veel mensen op de wereld die bijna hun hele leven op zoek zijn om deze lagere verlangens te bevredigen. Maar voor iemand op het spirituele pad is het belangrijk om aan die lagere verlangens te ontstijgen. Je moet de luide stemmen van de wereldlijke en dualistische verlangens tot zwijgen brengen, zodat je de rustige stem van de ware verlangens van je levensstroom kunt horen.

Laat mij het duidelijk maken dat masturbatie niet noodzakelijk is voor de groei van de levensstroom en niet gezond is voor de groei van de levensstroom. Het probleem is dat wanneer je toegeeft aan de dualistische verlangens, jij je op een hellend vlak plaatst en de zwaartekracht van het massabewustzijn voortdurend aan je trekt om verder naar beneden te gaan op dit hellende vlak. Veel mensen glijden steeds verder af tijdens een leven, maar als spirituele zoeker kun jij je dat niet veroorloven. De essentie van spirituele groei is dat je de andere kant opgaat, dat je de zwaartekracht van het massabewustzijn overwint. Dat bewustzijn is zeer sterk wanneer het op seks aankomt en mensen zullen er bijna alles aan doen om hun verlangen naar seks te rechtvaardigen.

Het idee dat masturbatie ‘gezond is en stress verlicht’, is een perfect voorbeeld van de ‘rechtvaardiging’ die ontstaat in het massabewustzijn. De redenering is dat, omdat God ons geschapen heeft met seksuele organen, het gewoon natuurlijk is dat wij onze seksualiteit tot uitdrukking brengen en als we geen partner hebben, is masturbatie een natuurlijke manier om de stress te verlichten. De leugen is dat er geen eind komt aan lichamelijke verlangens: ze zijn net een zwart gat dat nooit gevuld kan worden. Dus je kunt letterlijk je hele leven eraan besteden om dualistische verlangens te bevredigen zonder er ooit bij te komen. Het is een onmogelijke zoektocht die uiteindelijk je hele leven in beslag neemt.

In werkelijkheid kan masturbatie stress tijdelijk verlichten, maar op de lange termijn zal het alleen maar je dualistische verlangen versterken die jouw stress in de eerste plaats heeft gemaakt. Met andere woorden, wanneer je toegeeft aan je dualistische verlangens, creëer je een zichzelf versterkende spiraal die je zover mee naar beneden neemt als jij toelaat. Als het verlichten van stress slechts leidt tot meer stress krijgen, wat is dan de verlichting? In werkelijkheid leidt dit tot een verslaving in plaats van vrijheid.

Ik ben mij ervan bewust dat de meeste jonge mensen op een punt komen dat zij beginnen hun lichaam te ontdekken en zij eindigen met masturberen. Dit is niet zo’n grote zorg van mij, maar het probleem is dat als je eenmaal begint naar beneden te gaan op het hellende vlak, masturbatie zich snel tot een verslaving ontwikkelt. Je lichaam begint je dan te vertellen dat het niet kan overleven zonder seks en het maakt je leven ellendig als het dit niet krijgt.

Het biologische feit is dat als je niet eet, drinkt of slaapt, je lichaam sterft. Toch kun je een heel leven zonder seks leiden. Mijn punt is dat seks geen overlevingsbehoefte is; je kunt er inderdaad zonder leven. Ik zeg hiermee niet dat je er zonder moet leven. Ik zeg alleen dat het jou als spirituele zoeker, helder moet zijn dat je de seksuele verlangens die ontstaan uit het dualistische denken, niet toe kan staan je leven te beheersen. Je moet je lichaam en het menselijke denken beheersen in plaats van die je leven laten bepalen.

Dit begint met een vast besluit en je hebt al vele beslissingen genomen die je kunnen helpen. Bijvoorbeeld, ik ben er zeker van dat voor de mensen die open staan voor deze website, verkrachting geen acceptabele manier is om de stress te verlichten van seksuele verlangens. Dus je hebt al een vast besluit genomen dat bepaalde vormen van gedrag niet acceptabel zijn om seksuele verlangens te bevredigen. Je moet masturbatie gewoon toevoegen aan die lijst. Ik heb geen probleem met mensen die leven in een toegewijde relatie, waarbij de twee partners elkaars seksuele verlangens bevredigen op een evenwichtige en liefdevolle manier. Daarom moedig ik mensen aan te beslissen dat dit de enig acceptabele manier is om je seksuele verlangens te bevredigen.

De consequentie hiervan is dat als je op dit moment niet een vaste relatie hebt, jij je seksuele verlangens gewoon niet kunt vervullen. Daarom moet je een andere manier vinden om met deze verlangens om te gaan, waarop ik zo zal ingaan. Mijn punt is dat zodra je eenmaal een vast besluit hebt genomen, jij al meer dan halverwege je doel bent. De reden dat de meeste mensen voortdurend lastig gevallen worden door seksuele verleiding is, dat zij geen vast besluit hebben genomen ten aanzien van het vervullen van seksuele verlangens. Daarom is het zo gemakkelijk voor hun eigen dualistische denken en voor duistere krachten deze mensen in de verleiding te brengen. En als jij je eenmaal openstelt voor de verleiding, blijft de druk zich opbouwen tot je het niet meer kunt uithouden. Er breekt iets en het is meestal je wil. Je moet vermijden op dat beslissende punt te komen waarop geen terugkeer meer mogelijk is.

Dit brengt ons bij één van de vragen hierboven, “Als masturbatie niet bevorderlijk is voor de levensstroom, hoe kom je dan van de stress af?” De beste manier om met stress om te gaan, is voorkomen dat het opbouwt tot een kritieke massa – wat inhoudt dat je het niet langer kunt beheersen. Zoals ik uitleg overal op deze website, leef je, omdat je een stroom spirituele energie van jouw IK BEN Aanwezigheid ontvangt. Deze energie, deze levenskracht, komt je energieveld binnen bij de Geheime Kamer van het Hartchakra. Het wordt dan gedistribueerd naar de andere chakra’s waaronder een energiecentrum dat normaal de stuitchakra wordt genoemd.

De natuurlijke stroom energie is dat de levenskracht opstijgt door alle zeven hoofdchakra’s, maar de energie kan worden omgeleid naar elk van de chakra’s. Bijvoorbeeld, wanneer mensen een egoïstisch, op het lichaam gericht seksueel verlangen hebben, zal een beetje van die levenskracht worden omgeleid naar de stuitchakra. Een egoïstisch verlangen zorgt er altijd voor dat de chakra de verkeerde kant op draait, wat ervoor zorgt dat de energie een verkeerde kwaliteit krijgt met een lagere vibratie, wat leidt tot een opbouw van energie in die chakra. Wat de seksuele organen een stimulerend gevoel geeft, maar naarmate de energie zich opbouwt, verandert de stimulans in stress die zeer onaangenaam kan worden.

Terwijl de energie opbouwt, verkleurt de chakra en daarom tonen vele spirituele en new age-leringen de basale chakra als oranje of donkerrood. Wanneer de stuitchakra de juiste richting op draait en zuiver is, straalt ze wit licht uit.

Als spirituele zoeker moet je leren hoe je voelt dat energie zich opbouwt in je chakra’s en dit is heel gemakkelijk te leren bij de stuitchakra, omdat er fysieke symptomen zijn. De eerste stap om de baas te worden over je energieveld is wat ook maar te vermijden dat leidt tot seksuele stimulans. Met andere woorden, als je een spirituele zoeker bent, geef jij je niet over aan pornografische beelden of films en vermijd expliciet seksuele gesprekken. Ik geef toe dat je in de hedendaagse westerse maatschappij voortdurend gebombardeerd wordt met expliciet seksueel materiaal via de media en reclame, toch kun je leren dit simpelweg langs je heen te laten gaan zonder dat het je beïnvloedt. Je weigert gewoon er direct aandacht aan te geven, omdat aandacht het seksuele verlangen vergroot. Mijn punt is dat als je wilt voorkomen dat jij je brandt, je niet met opzet benzine op het vuur gooit.

Je kunt ook veel bereiken door spirituele bescherming op te roepen en zoals altijd is Aartsengel Michaëls Rozenkrans mijn eerste aanbeveling. Doe een oproep om je begeertelichaam en stuitchakra te beschermen. Er zijn talrijke duistere krachten die proberen je seksuele verlangens op te blazen om je zover te krijgen dat jij energie een verkeerde kwaliteit geeft. Deze krachten zitten direct achter de gehele seksindustrie, inclusief films en reclame. Dus je moet ijverig je krachtveld tegen hun aanvallen te verdedigen. Ik raad je ook het decreet aan Astrea aan om je van alle banden met duistere krachten los te maken en je stuitchakra te zuiveren. Vanzelfsprekend kun je ook Moeder Maria’s Rozenkransen of de violette vlam gebruiken om elke energie van verkeerde kwaliteit te transformeren die al is opgebouwd in je stuitchakra en begeertelichaam. Je zou zelfs mijn leringen nog eens kunnen nalezen over hoe je een verslaving te lijf gaat, omdat seksuele verlangens voor veel mensen een levenslange verslaving zijn geworden.

De volgende stap is dat je niet alleen leert voelen hoe de energie door je chakra’s stroomt, maar dat je leert hoe jij de energiestroom beheerst. Dit is een essentieel vermogen voor elke serieuze zoeker en nogmaals seksuele energie zijn de perfecte manier om te oefenen. Je moet leren hoe je bewust kunt voorkomen dat je levenskracht naar de stuitchakra en de seksuele organen stroomt. En je moet leren hoe je de stroom omdraait, zodra die begonnen is de verkeerde kant op te stromen.

Voor een intuïtief persoon is dit lang niet zo moeilijk als het lijkt. Maar de meeste mensen zullen zeer geholpen worden door een techniek te gebruiken en ik heb er elders één gegeven. Je kunt echter ook verschillende vormen van Yoga en Thai Chi oefeningen gebruiken voor dit doel.

Laat mij tot slot het belang benadrukken van een helder besluit nemen. De meeste mensen zijn opgevoed met een verwarde en zichzelf tegensprekende mening over hun seksualiteit. Als je iets van die verwarring kunt oplossen – en ik heb een aantal leringen in deze sectie gegeven die je kunnen helpen – kun je uiteindelijk een vast besluit nemen over hoe jij je seksualiteit tot uitdrukking brengt. Als jij eenmaal contact hebt gelegd met het verlangen van je levensstroom naar seksualiteit, dan heb je de beste fundering om de seksuele verlangens te beheersen die ontstaan uit het fysieke en emotionele lichaam.

Zoals altijd, moedig ik je aan een positieve houding aan te nemen. Voor veel spirituele mensen is seksualiteit een bron van schaamte, verwarring en andere negatieve gevoelens en dit hindert vaak hun spirituele groei. In plaats daarvan gebruik je seksualiteit om je spirituele groei te bevorderen door te leren hoe jij het bevel voert over de energiestroom door je chakra’s. Wanneer je deze energie meester bent, zou je in staat moeten zijn de schoonheid van het menselijke lichaam te waarderen zonder seksueel verlangen te voelen. Met andere woorden, seksualiteit beheerst je leven niet meer; je spirituele zoektocht wel. Je hebt besloten dat spirituele vooruitgang veel belangrijker voor jou is dan seksuele bevrediging. Je hebt ontdekt dat je geen seksueel wezen bent, maar een spiritueel wezen.