Hoe zowel mannen als vrouwen een meer volwassen houding ten opzichte van seks kunnen ontwikkelen

ONDERWERPEN: natuurlijke voortgang in het leven van een vrouw – gericht op seks als een middel tot reproductie – een relaxtere houding ten opzichte van het materiële rijk – een spirituelere kijk op seksualiteit – seks als middel tot meer eenzijn – dierlijke behoeften transcenderen – seksuele aantrekkingskracht heeft niets te maken met fysieke attributen – boven de verkeerde norm gaan staan van wat een seksueel aantrekkelijke vrouw is – mannen worden van nature tot vrouwen aangetrokken als manier om evenwicht te zoeken – vrouwen moeten bereid zijn om actief te ontvangen

Vraag: Als Spirituele Wezens, hoe maken we de seksuele daad tot iets spiritueels en transmuteren we de energie van het massabewustzijn? Sommige vrouwen zien seks wel, andere weer niet, als een degraderende handeling. Sommigen denken dat misschien verschillende leeftijdsgroepen verschillende ervaringen hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

Er valt nog veel meer te zeggen over dit onderwerp. En ik zal er trouwens ook meer over zeggen als de tijd er rijp voor is, als de fundering gelegd is. Maar het is volkomen waar dat er verschil zit in ervaringen, afhankelijk van je leeftijd als vrouw.

Omdat er aan alles twee kanten zitten, is er, bij wijze van spreken, een Alpha en Omega-aspect aan seksuele activiteiten. Het Omega-aspect is natuurlijk de biologische voortplanting, het voortbrengen van kinderen, die op het huidige bewustzijnsniveau van de mensheid enkel door de fysieke daad kan plaatsvinden. En wat je dus vaak ziet, is dat er – ik spreek in algemene termen – een natuurlijke voortgang zit in het leven van een vrouw die wanneer ze jonger is, meer is afgestemd op de behoefte om kinderen voort te brengen, daardoor meer afgestemd op haar fysieke lichaam en de behoefte aan biologische voortplanting. En daarom heeft ze de neiging om een andere mening over seksualiteit te hebben als niet een smerige, degraderende daad, maar daadwerkelijk als een noodzakelijke activiteit om het leven in stand te houden.

Er zullen echter ook wat generatieverschillen zijn, omdat er een jongere generatie incarneert die ten goede en ten kwade, een ontspannener houding ten opzichte van het leven heeft en daarom meer een houding van ‘Nu we hier toch zijn, waarom zouden we er niet van genieten’ wat je uitvergroot ziet in bepaalde vervormingen natuurlijk, zoals drugs en alcohol en feestvieren. Maar je ziet ook het positieve aspect van een ontspannener houding ten opzichte van het materiële rijk in het algemeen. Niettemin is mijn grootste punt dat naarmate de vrouw door haar voortplantingsfase gaat, zij in het algemeen meer gebonden is aan de behoefte om kinderen voort te brengen en daarom de neiging heeft om seks te bekijken als iets dat daadwerkelijk nodig is, volkomen natuurlijk en in zekere zin onvermijdelijk.

Maar wanneer mensen – zowel mannen als vrouwen – volwassen worden, is het de bedoeling dat ze deze fase ontgroeien. Want mannen worden natuurlijk, ook wanneer ze jonger zijn, gedreven door de behoefte om zich voort te planten. Dit is manifest in jullie lichaam als hormonen, die voor veel mensen helemaal hun relaties en hun kijk op seksualiteit beheersen, omdat ze gewoon hun hormonen de frequentie van hun seksuele activiteit laten beslissen. Niettemin, naarmate mensen volwassen worden en op het punt komen dat ze ouder dan de normale voortplantingsleeftijd zijn, is het – in het ideale geval – de bedoeling volwassen te worden door een spirituelere kijk op het leven te krijgen en zeker ook een spirituelere kijk op seksualiteit.

Dit zou dan inhouden dat, in een ideale situatie, zowel de man als de vrouw hun kijk op seksualiteit transformeren. En in een spirituelere cultuur, waarin mensen spiritueel inzicht hebben in wie zij zijn, is het zeker niet ongebruikelijk dat sommige paren de leeftijd bereiken dat zij de rest van hun leven wensen af te zien van seksualiteit en zich op spirituele activiteiten concentreren, of ze zouden zich een poosje kunnen onthouden om afstand te nemen van het bewustzijn dat er in hun voortplantingsfase was en hun bewustzijn van seksualiteit naar een spiritueler niveau verheffen. Ik zeg niet dat alle paren dit moeten doen, maar het is voor veel paren nuttig om zich een periode te onthouden van seksualiteit, om het bewustzijn dat ze eerder hadden, te transcenderen.

Nu, dan zijn er twee manieren waarop die paren dat kunnen doen. Ze kunnen zich blijven onthouden van seksualiteit of ze kunnen die in een spirituelere daad transformeren. Waarbij ze het in plaats van een fysieke daad, gaan zien als een spirituele daad die de bedoeling heeft om hen beiden te helpen groter eenzijn met elkaar te bereiken, wat elk van hen kan helpen om groter eenzijn met hun hogere Zelf te bereiken. Nu, zoals jullie zelf wel heel goed weten, hoef je geen relatie te hebben, en je hoeft geen seks met een partner te hebben om groter eenzijn met je hogere Zelf te bereiken.

Maar als je desondanks naar de bevolking in het algemeen kijkt, zul je zien dat er mensen zijn die eerst een gevoel van eenzijn met iemand moeten hebben waar ze fysiek iets mee kunnen uitwisselen, voor zij in staat zijn om dat spirituele eenzijn met hun hogere Wezen te bereiken. Velen van jullie die spirituele mensen zijn, hebben dat stadium in vorige levens getranscendeerd, maar vele mensen van de bevolking in het algemeen niet, en daarom is het natuurlijk volkomen legitiem dat mensen op dat bewustzijnsniveau doorgaan met seksuele handelingen, maar het in een verlangen naar eenzijn transformeren – spiritueel eenzijn met elkaar in de relatie.

Dit zal echter natuurlijk een belangrijke transformatie van zowel mannen als vrouwen vereisen, want mannen moeten natuurlijk hun biologische aandrang overwinnen die je bij veel dieren echt kunt zien, omdat mannen om biologische redenen om het genendepot uit te breiden, gedreven worden door hormonen om seks te hebben met zoveel vrouwen als maar mogelijk is, wat je inderdaad bij veel dierenpopulaties ziet, omdat zij geen monogame relaties hebben. Dit is natuurlijk niet realistisch op menselijk niveau. En die mannen die dat soort relaties met veel vrouwen zoeken, hebben – om eerlijk te zijn – de dierlijke behoeften gewoon nog niet overwonnen.

Dus als mannen in staat zijn dit te transcenderen, kunnen ze gaan inzien dat seksualiteit een hogere bedoeling kan hebben, wat betekent dat ze aan het gehele bewustzijn kunnen ontsnappen dat seksualiteit en het verlangen naar seksualiteit gedreven wordt door de fysieke attributen van de vrouwen. Wat mannen er natuurlijk toe aanzet om een bepaald stereotype te zoeken, of beginnen te kijken naar hun volwassen wordende vrouwen die niet zo seksueel attractief meer zijn als toen hun vrouwen jonger waren. En zie je dat zolang mannen die mening hebben, het niet mogelijk is om te transcenderen naar een spirituelere benadering van seksualiteit. Aan de andere kant moeten vrouwen ook, wat je correct het massabewustzijn genoemd hebt, transcenderen dat vrouwen tot seksuele objecten heeft gedegradeerd die aan bepaalde fysieke eigenschappen moeten voldoen om seksueel aantrekkelijk te zijn.

Jullie moeten dan als vrouwen gaan erkennen dat als je een partner hebt die in staat is om wat wij de biologische aanpak van seks zouden kunnen noemen, te transcenderen en een spirituelere benadering te krijgen, nu dan zouden jullie ook moeten erkennen dat die partner je niet in de eerste plaats aantrekkelijk vindt vanwege je fysieke attributen, maar wie jij als persoon bent. En daarom is het niet meer belangrijk dat jullie lichaam getransformeerd worden om niet meer aan de norm te voldoen die seksueel aantrekkelijk in de maatschappij gevonden wordt.

Jullie weten dat die norm vanaf het begin onrealistisch was. En jullie weten ook dat het iets is dat jullie opgelegd is door de duistere krachten – want toen God verscheidenheid heeft geschapen, dan kan God toch zeker niet geïnspireerd zijn om een norm op te stellen dat alle vrouwen er op een bepaalde manier uit moesten zien om aantrekkelijk te zijn. Dit is grote onzin. En dus jullie moeten erkennen dat om te transcenderen, zowel mannen als vrouwen eenzijn moeten zoeken, spiritueel eenzijn, en dit transcendeert het fysieke lichaam.

Zoals ik gezegd heb, zijn er veel mensen die het gemakkelijk vinden om dat eenzijn te bereiken door de fysieke vereniging, maar het is zeker niet de enige manier waarop dat kan worden bereikt. Maar waar ik jullie toe aanmoedig om over na te denken, is dat er fases in jullie leven zijn. Er is een fase waarin jullie – en velen van jullie moeten om diverse redenen, zowel karmisch als spiritueel – kinderen krijgen. Maar als je ouder wordt, nu dan zoek je een andere benadering, omdat mannen en vrouwen niet bijeen komen om fysiek kinderen te krijgen. Maar ze komen samen om de spirituele kinderen van het Christuskind voort te brengen in zowel mannen als vrouwen. En dit brengt de hele relatie op een hoger niveau. En zolang je naar dat eenzijn streeft, nu dan zal wat je ook wenst te doen op het gebied van seksualiteit niet smerig, niet degraderend, niet anti-spiritueel zijn. Zolang de bedoeling zuiver is, zal de daad zuiver zijn – als je de juiste maatregelen neemt en spirituele bescherming oproept.

Maar dit houdt dan weer verband met het af en toe voor de spiegel gaan zitten en kijken en jouw positieve eigenschappen accepteren. Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Als vrouw moet je het bewustzijn transcenderen dat je enkel aantrekkelijk bent voor een man op basis van jouw fysieke eigenschappen. Je moet herkennen dat waar mannen – tenminste volwassen, spirituelere mannen – echt toe aangetrokken worden, jouw ware Wezen als vrouw is. Want mannen hebben niet zoveel vrouwelijke eigenschappen in zich en ze zijn vaak opgevoed om te onderdrukken wat zij hebben en dus proberen ze zich evenwicht te brengen door met jou om te gaan. En jullie vrouwen kunnen, natuurlijk, evenwicht in jezelf vinden door met mannen om te gaan.

En begrijp je dus dat de man zich niet echt aangetrokken voelt tot het fysieke – maar tot je vrouwelijke Wezen, maar ook tot jouw individuele uitdrukkingsvorm van dat vrouwelijke Wezen. En daarom waardeert hij jou om wie je bent – als hij een volwassen man is. En je moet bereid zijn om de volwassen vrouw te zijn en te accepteren dat je die waardering waard bent. Want als jullie jezelf niet de moeite waard vinden, hoe kunnen jullie dan ontvangen wat de man je aanbiedt?

En als je niet ontvangt, dan wordt de stroom in de vorm van het cijfer 8 niet gesloten. Daarom is ontvangen, zoals Quan Yin heeft gezegd, een actieve eigenschap. Maar wanneer jij in een staat bent waarin jij het gevoel hebt dat jij niet meer aantrekkelijk bent voor mannen, omdat je lichaam veranderd is vanwege de fysieke attributen, dan kun je niet die actieve stap doen om te ontvangen en de waardering te ontvangen.

Dit lijkt heel erg op wat er gebeurt in het materiële rijk met het Moederlicht zelf, omdat dit vast kan komen te zitten in een onvolmaakte vorm waardoor het geen licht van Boven kan ontvangen, het Licht van de Vader, dat het kan bevrijden. Daarom zie je bij mensen over het algemeen, zowel mannen als vrouwen, dat zij niet in staat zijn de waardering en onvoorwaardelijke liefde te ontvangen die hen constant wordt aangeboden uit het geascendeerde rijk, door hun eigen hogere Wezen en van ons, de geascendeerde meesters. Daarom kunnen ze niet accepteren dat zij het waard zijn om hun huidige bewustzijnsniveau te transcenderen en dat te ontstijgen, en hun leven daadwerkelijk spiritueler te maken, ongeacht de fouten die ze in het verleden hebben gemaakt.

En dus nogmaals, er valt nog wel veel meer over te zeggen en veel meer zal er over gezegd worden als de fundering er eenmaal ligt en er mensen zijn die daar voor open willen staan. De sleutel en de psyche van de naties te verheffen en te helen is natuurlijk door de relatie tussen man en vrouw te verhogen, tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect van God.

Wij moedigen jullie aan dit onderwerp te blijven bespreken, zelfs diverse groepjes te vormen waarin je dit openlijk bespreekt. En als de vrouwen een groep wensen waarbij geen mannen aanwezig zijn, dan is dat volledig acceptabel als jullie je willen terugtrekken om dit zelf op te lossen. En dan misschien de mannen erbij halen, nadat jullie er zelf wat meer helderheid over gekregen hebben.

Ik bedoel het niet als grap. Ik erken gewoon dat dit in de eerst plaats een onderwerp is dat vrouwen moeten oplossen en daarom moeten doen wat nodig is om het op te lossen. En de mannen moeten erkennen dat er bepaalde aspecten zijn in de vrouwelijke psyche die ze niet kunnen begrijpen, want mannen hebben de neiging om anders te denken. Ik zeg niet dat dit voor alle mannen geldt. Maar zelfs veel spirituele mannen begrijpen niet helemaal wat vrouwen ervaren.