Waarom jij een nieuw wereldbeeld nodig hebt

door Kim Michaels

Voor je echt de geascendeerde meesters en hun leringen waarachtig kunt begrijpen, is het nuttig om erover na te denken dat je werd opgevoed met een wereldbeeld dat niet klopt met de werkelijkheid. Dit wereldbeeld is dualistisch, wat onder andere betekent dat het een wereld beschrijft die uit gescheiden compartimenten bestaat.

Het traditionele christendom (en vele andere religies) bijvoorbeeld zeggen dat er een materiële wereld bestaat en een hemel, maar dat jij niet op eigen kracht in die hemel kunt komen; je hebt het priesterdom van de religie in de buitenwereld nodig. Het wetenschappelijk materialisme is alles wat er is en daarnaast bestaat niets. Het materialisme stelt ook dat de materie van de geest gescheiden wordt, wat betekent dat de geest geen macht over de materie heeft.

Iedere religie heeft duizenden jaren een mystieke tak gehad, die het dualistische wereldbeeld heeft overstegen. En sinds 1905 heeft zelfs de wetenschap een opening voor een mystiek wereldbeeld. Met zijn formule E=mc2 heeft Albert Einstein bewezen dat de wereld NIET uit gescheiden compartimenten bestaat. De formule van Einstein stelt dat alles uit energie bestaat, wat betekent dat de werkelijkheid bestaat uit een continuüm van energie, een continuüm van vibraties.

Dit overstijgt het materialistische beeld dat er buiten het materiële universum niets bestaat. Volgens Einstein kan er een oneindige reeks vibraties bestaan, waarvan sommige niet waarneembaar zijn met de huidige wetenschappelijke instrumenten. Met andere woorden, Einstein heeft wiskundig bewezen dat het mogelijk is dat mystici gelijk hebben wanneer die zeggen dat er naast de materiële wereld nog een spirituele wereld bestaat.

Maar Einstein heeft daarbij niet de traditionele religieuze mening van een gescheiden hemel en hel bevestigd. In tegendeel hij vocht deze mening aan. Volgens Einstein, wordt alles van energie gemaakt en het enige verschil tussen de ene vorm van energie en de andere is het verschil in vibratie. Wat inhoudt dat elke vorm van energie in een andere vorm van energie kan worden veranderd door de vibratie ervan te veranderen.

De formule van Einstein zegt dat de materiële wereld wordt gevormd uit energie met een zeer hoge vibratie die in vibratie is verlaagd met een bepaalde reductiefactor (Einstein bezag dit als de snelheid van het licht in het kwadraat). Dit betekent dat het materiële rijk uit dezelfde energie wordt gevormd als het spirituele rijk. De materie is spirituele energie die in vibratie is verlaagd.

De consequentie is dat de materiële wereld uit hetzelfde ‘spul’ wordt gemaakt als de spirituele wereld, of beter, het is een verlengstuk van de spirituele wereld. En dit betekent dat er geen ondoordringbare barrière bestaat tussen deze wereld en het spirituele rijk. Je hebt geen religie in de buitenwereld nodig om toegang tot de hemel te verkrijgen. Je moet je bewustzijn verhogen, zodat je de spirituele wereld rechtstreeks kunt ervaren, waardoor je in de hemel bent.

De meest basale lering van de geascendeerde meesters is dat ‘koninkrijk van God is binnen jou’. Wat waarachtig betekent dat de sleutel om jouw persoonlijke leven op aarde te veranderen en de sleutel om het hogere rijk in te gaan is door een omslag in je bewustzijnsstaat te maken. Dus de belangrijkste focus van de leringen van de geascendeerde meesters is jou ideeën en praktische middelen te geven om die omslag in bewustzijn te maken.