Het gezicht van Jezus dat op Tortilla’s en pannenkoeken verschijnt

ONDERWERPEN: Jezus maakt geen verschijnselen – het bewustzijn verhogen – de geest zoekt patronen – mensen zien de orde in wanorde – mensen projecteren overal een mentaal beeld op – ook opener voor spiritueel inzicht

Vraag: Dit kan als een domme vraag klinken, maar wij staan al een poosje perplex. Verschijnt jouw gezicht toevallig op tortilla’s/pannenkoeken enz. of is het een moment van bewustwording om orde op zaken te stellen of zoiets??

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er zijn geen domme vragen en deze is eigenlijk heel interessant. Het korte antwoord is dat ik niet verschijningen van mijn gezicht op voedingszaken creëer of andere willekeurige verschijnselen. Wat hier gebeurt, is een combinatie van twee factoren.

Eén factor is dat het bewustzijn van de mensheid verhoogd wordt en ten gevolge daarvan verwerven mensen een groter spiritueel bewustzijn. Dit betekent dat veel mensen onderbewust alerter zijn met betrekking tot spirituele ideeën en spirituele beelden dan zelfs een paar jaar geleden. Dit maakt hen ontvankelijker om spirituele beelden op ongewone plaatsen te zien.

De andere factor is dat een deel van de menselijke geest, namelijk wat gewoonlijk de rechter hersenhelft wordt genoemd en wat ook gezien wordt als het centrum van onze intuïtie, ontworpen is om patronen te zoeken in zelfs schijnbaar willekeurige verschijnselen. Als gevolg van het groeiende spirituele gewaarzijn, worden mensen intuïtiever en daarom beter in het zien van een onderliggende orde beneden schijnbaar chaotische oppervlakkige verschijnselen. Mensen worden beter in het zien van het bos in plaats van hun aandacht te richten op de individuele bomen, zoals de linker hersenhelft en de analytische vermogens geneigd zijn hen te laten doen.

Wanneer je deze twee factoren combineert, is het onvermijdelijk dat mensen beginnen spirituele beelden in willekeurige verschijnselen te zien, van voedsel tot wolken. Met andere woorden, de toename in waarnemingen van mijn gezicht betekent niet dat ik werkelijk op die verschillende plaatsen verschijn. Het betekent enkel dat mensen ontvankelijker zijn om een beeld te zien van hoe ze denken dat het gezicht van Christus eruit ziet. Wanneer je erover nadenkt, zul je beseffen dat mensen eigenlijk niet weten hoe ik er 2000 jaar geleden uitzag. Dus hoe kunnen ze dan echt weten of mijn gezicht op een pannenkoek verschijnt? Het antwoord is dat ze een mentaal beeld hebben geaccepteerd van hoe zij denken dat ik eruit gezien heb en ze zoeken nu onderbewust naar dat beeld.

Ik ben me ervan bewust dat een scepticus – als een scepticus ooit op deze website zou kijken – deze leringen zou gebruiken om de vele mensen belachelijk te maken die mijn gezicht op diverse plaatsen zien. Maar de waarheid over de situatie is dat het bewustzijn van de mensen verhoogd wordt en dit is een echt fenomeen. Eén neveneffect is dat het mensen meer laat neigen tot het zien van beelden waar er geen feitelijke verschijning is. Het positieve effect is echter dat het hen ook gemakkelijker dan ooit tevoren gemaakt wordt om echte spirituele ideeën te herkennen, om de waarheid te herkennen. Dit is dus een positieve trend die een versnelde groei zal scheppen in het spirituele gewaarzijn van de mensheid.

Natuurlijk moet dit niet opgevat worden als een ontkenning van het feit dat er echte verschijningen zijn. Toch zijn dergelijke verschijningen gewoonlijk spirituele visioenen die geen gebruik maken van fysieke dingen, zoals voedsel en wolken. Toch kunnen ze wel gebruik maken van een standbeeld of een religieus brandpunt, zoals de huilende beelden van Moeder Maria.