Wil je dat de Economie voor het Volk is, of voor de Elite?

ONDERWERPEN: Verafgoding in spirituele organisaties – Verafgoding en de economische crisis – Risico’s verspreiden of risico’s verbergen? – Van blinde hebzucht naar blinde angst – Haal je les uit het verhaal van de gouden gans – Een economie die draait op het gokbewustzijn – Is de regering er voor de mensen of voor de elite? – Een duurzaam financieel systeem – Het misbruik van economische vrijheid om monopolies te vormen – De rol van de regering in de economie – Waarom laissez faire geen optie is –De visie die de mensen moeten hebben

Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 september 2008

IK BEN natuurlijk Saint Germain. Ik bewaar de Vrijheidsvlam voor de aarde. Maar wat houdt dat nu precies in? Dat ik volkomen en totaal één met de Godvlam van Vrijheid ben geworden. En ik heb beloofd die Vlam van Vrijheid naar deze planeet uit te stralen in de volgende cyclus van het Aquariustijdperk. Zodoende heb ik de titel van de God van Vrijheid voor de aarde verdiend, omdat ik één ben geworden met die Godvlam. Maar toch gebruik ik deze titel liever niet, omdat menselijke wezens die zo gemakkelijk verkeerd begrijpen en dan als excuus gebruiken om per ongeluk verafgoding op te bouwen. En zodoende zou ik aan het begin van deze verhandeling iets willen zeggen over verafgoding. Want verafgoding is natuurlijk één van de belangrijkste lessen die de mensheid die in het Vissentijdperk had moeten overwinnen.

En wat zij in plaats daarvan deden, is dat zij zelfs nog meer verafgoding hebben opgebouwd rondom Jezus, die kwam om alle mensen te bevrijden van verafgoding. Niet alleen de verafgoding van het zelf, maar vooral de verafgoding van de gevallen wezens op deze planeet, degenen die helemaal vastzitten in het dualiteitsbewustzijn, omdat ze totaal verblind zijn geraakt door hun eigen ego. En dus vast geloven in de illusies van hun ego, geloven dat die illusies een absolute, niet te ontkennen en niet te onderzoeken waarheid zijn. Zij hebben de allermeeste verafgoding door een leugen tot waarheid te verheffen en daardoor te denken dat zij door de ‘absolute waarheid’ aan te hangen, zich hebben verheven tot de allerhoogste status vergeleken met andere menselijke wezens.

Verafgoding is de sluier van onwetendheid, de sluier van illusies, die de meerderheid van de bevolking gevangen houdt in de illusie dat ze een elite nodig heeft tussen zichzelf en God. Was dit niet wat Jezus aanvocht toen hij de Schriftgeleerden en de farizeeërs en de tempelpriesters en de geldwisselaren aanviel – die zich als de elite tussen het volk en hun God had opgesteld en de illusie, de leugen, in stand hielden dat de mensen niet vrij waren om in hun eigen hart te kijken en God rechtstreeks te vinden, maar dat ze alleen direct contact met God konden leggen via de religie en haar priesterdom in de buitenwereld?

Verafgoding in spirituele organisaties
Dit is de allergrootste leugen die moet worden overwonnen voor de Gouden Eeuw zich kan beginnen te ontvouwen. Je ziet deze verafgoding, als je eerlijk bent, zelfs in veel spirituele organisaties. Zelfs de verafgoding dat de boodschapper tussen jou en de geascendeerde meesters, tussen jou en je IK BEN Aanwezigheid, tussen jou en God, in kan staan. Dus is het nodig dat de studenten in dit tijdperk, deze verafgoding overwinnen, bereid zijn naar jezelf te kijken. Want een aantal wordt naar spirituele organisaties geroepen om te demonstreren dat je student bij de geascendeerde meesters kunt zijn zonder in die verafgoding vast te komen zitten. En hoewel jullie voorbeeld kan worden genegeerd, wordt toch dat voorbeeld gegeven en dus is er de gelegenheid om een keus te maken. Die er niet zou zijn als niemand boven die verafgoding durfde te gaan staan.

Degenen die het verst gevorderd zijn, zijn de studenten die zich natuurlijk niet druk maken over dualistische aanspraken, zoals gevorderd of niet gevorderd, maar die simpelweg naar de balk in hun eigen oog zoeken en beseffen dat het geen zin heeft om jezelf met anderen te vergelijken. Want het is slechts een kwestie van vergelijken of jij je eigen bewustzijn genoeg hebt gezuiverd van de elementen van het dualiteitsbewustzijn. Als dat niet zo is, dan kijk je ernaar en gebruik je onze leringen om er boven te gaan staan. En dit is natuurlijk de tekortkoming die je ziet bij degenen die gevangenzitten in verafgoding. Want zij geloven onherroepelijk dat zij, hoewel ze duidelijk de gebreken in anderen zien, niet naar de balk in hun eigen oog hoeven te kijken.

Maar het is een onherroepelijke wet van God dat je elke fout die jij bij iemand anders ziet, zelf in je eigen oog hebt, anders zou je die niet bij anderen zien. En als jij je blijft richten op de splinter in het oog van je broeder, versterk jij alleen maar de verafgoding van jezelf en dan weiger je de les te leren die jij moest leren door deel uit te maken van een specifieke organisatie.

Je krijgt de boodschapper die je verdient. Je krijgt de goeroe die je verdient. En je krijgt de goeroe die bereid is de specifieke tekortkomingen die je in jezelf moet zien, uit te vergroten. En als jij die alleen maar in jouw goeroe ziet, maar weigert die in jezelf te zien, loop jij een kans mis. Maar niettemin is het een kans om de planeet hogerop te laten komen, omdat degenen die weigeren naar de balk in hun eigen bewustzijn te kijken, ergens anders heen gaan en wij kunnen deze planeet hogerop blijven brengen boven het bewustzijn uit van de gevallen wezens en hun zelfverheerlijking, omdat zij denken dat zij het beter dan God weten.

Verafgoding en de economische crisis
Waarom kies ik ervoor om te beginnen met over verafgoding te spreken? Nu, komt dat niet omdat juist verafgoding het belangrijkste probleem is in de huidige economische crisis? Want wat heb je de pers en de media, regeringsambtenaren, leiders van diverse economische organisaties zoals de Federal Reserve of grote banken, in stand zien houden? Nu, is dat niet het bewustzijn dat bepaalde organisaties, bedrijven, en instituten ’te groot zijn om om te vallen’ en de regering erbij gehaald moet worden en die kolossen stutten, zodat die niet omvallen?

Wat is dit als het geen verafgoding is? En de onderliggende waarheid is dat dit de verafgoding van het volk is, die door het hele Vissentijdperk heen en daarvoor in stand is gehouden, dat zij niet kan bestaan zonder de machtselite van gevallen wezens. Dit is precies het probleem dat je op aarde ziet. Het is de illusie die verhindert dat mensen overeind gaan en hun Godkracht terugnemen, de kracht van God in ieder van hen, stuk voor stuk. En de illusie die door de elite zelf in stand wordt gehouden – de elite in de media, de elite in de regering, de elite in het zakenleven, de financiële wereld en het bankwezen.

Want die klampen zich wanhopig vast aan machtsposities en privileges. Maar daaronder beginnen sommigen zich al te realiseren dat hun dagen geteld zijn. En dat de dagen van hun macht en privileges over het volk – ook geteld zijn, want zij weten wel dat dit niet eeuwig kan doorgaan. En dat het slechts een kwestie van relatief korte tijd is voor de mensen in opstand komen, zoals ze al eerder hebben gedaan, tegen het feodale systeem en andere voorbeelden van de machtselite die bijna totale macht over het volk had gekregen.

Veel mensen in de machtselite zijn hier natuurlijk nog steeds blind voor. Maar enkelen van hen beginnen het al in te zien. Dus wil ik dat jullie je ervan bewust zijn, wat ik wil, is dat jullie je voorstellen, en waar ik jullie oproepen voor wil laten doen, is dat mensen ontwaken uit deze verafgoding door te denken dat zij een elite nodig hebben. Een elite van egoïstische en egocentrische mensen om een maatschappij stabiel te houden. Wij, de geascendeerde meesters, willen helemaal geen vorm die gehecht is aan stabiliteit. Wij willen groei! En soms betekent groei dat je het oude moet weggooien, door het te laten vernietigen – als dat noodzakelijk is, omdat de mensen zich er als gekken aan vastklampen, door het niet los te willen laten.

Wij geven zeker de voorkeur aan een soepele overgang van het huidige economische systeem naar een Gouden Eeuweconomie. We geven de voorkeur aan een minimum aan lijden en verlies. Desondanks willen we dit liever niet op zo’n manier omdat we niet bereid zijn te voorkomen dat de mensen hun les leren. En dus vertrouw ik erop dat jullie inzien dat het niet gepast is om oproepen te doen voor het stabiliseren van de economie. Het is niet gepast om oproepen te doen om de instituten te stutten die door de gevallen wezens zijn opgericht. Het is niet gepast om oproepen te doen die de machtselite steunen.

Jullie moeten oproepen doen die visualiseren dat de mensen hun les leren. En dat degenen die hun les niet willen leren, het oordeel van Christus ontvangen, zodat ze kunnen worden verwijderd. Dit brengt vooruitgang tot stand. En als het een paar hobbelige bochten in de weg oplevert, dan is dat maar zo. Want ik zeg jullie dat het noodzakelijk is dat de mensen leren wat er gedaan kan worden om de economie te misbruiken voor zij eraan toe zijn om de Gouden Eeuweconomie te accepteren.

Als ik het instrument had om nu op dit moment de Gouden Eeuweconomie aan de mensheid te presenteren, zou de overgrote meerderheid op deze planeet die gewoon niet accepteren. Ze zouden die afwijzen als een hopeloze, utopische waan, die gewoon niet waar kan zijn. Want ze zijn zo gedompeld in het bewustzijn van gebrek, dat opnieuw in stand wordt gehouden door de gevallen wezens ten gevolge van de verafgoding van hen. Want wat is de essentie van verafgoding? Het is de wens om jezelf en je eigen groep boven anderen te verheffen. Maar hoe kun jij jezelf verheffen boven anderen, tenzij je in een omgeving zit die doordrongen is van de illusie van gebrek? Want om zelf meer te hebben, moeten anderen minder hebben. En deze staat van ongelijke verdeling van de rijkdom en privileges kan niet in het overvloedige leven van God bestaan. Die kan alleen bestaan wanneer het overvloedige leven is afgewezen door een kritieke massa mensen, zodat het niet fysiek kan worden gemanifesteerd.

Risico’s verspreiden of risico’s verbergen?
Wanneer ik het heb over de gelijke verdeling van de rijkdom, heb ik het niet over de socialistische droom, waarin de staat de positie heeft overgenomen die de IK BEN Aanwezigheid in iedereen heeft. Ik spreek over het ware realisme van de Gouden Eeuw, waarin mensen zich realiseren dat zij toegang hebben tot de kracht van God in zichzelf en zij daarom het overvloedige leven kunnen voortbrengen zonder afhankelijk te zijn van een elite op aarde. Een elite die de beslissingen kan nemen over hoe het gecompliceerde financiële systeem moet verlopen die de elite juist heeft gecreëerd om hun intenties en manipulaties voor het volk te verbergen.

Wat je recent hebt gezien, is dat het systeem uiteindelijk zo gecompliceerd wordt dat zelfs de mensen die het hebben gemaakt niet meer precies kunnen bedenken hoe het systeem werkt. Zij kunnen niet meer het echte risico schatten van de dubieuze financiële instrumenten die zij hebben gemaakt. En daardoor zie je dat bedrijven die meer dan een eeuw bestaan, plotseling in een week verdwijnen, omdat hun eigen leiders zo door de complexiteit van hun financiële instrumenten en het bewustzijn van begeerte worden bedrogen, dat zij niet meer accuraat de risico’s van die instrumenten kunnen schatten. En dus zelfs niet meer die bedrijven op de rails kunnen houden.

En dit is de les die de mensen moeten leren: wanneer zij in een staat van verafgoding zijn, blindelings de blinde leiders volgen, de blinde leiders de economie laten leiden, het dan slechts een kwestie van tijd is voor die blinde leiders zichzelf en de hele natie – en in zekere zin de hele wereld – in een hoek drukken waar zij niet gemakkelijk uitkomen. Het systeem stort alleen maar in. Want de les die werd geleerd door degenen die de Toren van Babel hebben gebouwd – een toren die tot in de hemel moest reiken – is dat wanneer je te hoog bouwt zonder de fundering op de waarheid van het Christusbewustzijn te leggen – omdat je op het zand bouwt van het bewustzijn van de antichrist – er een moment komt dat jouw schepping onder zijn eigen gewicht omvalt. En dit zie je in het financiële systeem van de Verenigde Staten en daarbuiten.

Van blinde hebzucht naar blinde angst
Wat dit financiële systeem nu al decennia lang beheerst, is natuurlijk ongebreidelde, blinde hebzucht. Dit is de begeerte die het financiële systeem zodanig heeft geperverteerd dat er zoveel werd gebaseerd op schulden dat het onmogelijk werd om nauwkeurig het risico te schatten om zaken binnen dat systeem te doen. Want het risico was verspreid en daardoor verborgen en gecamoufleerd, zodat niemand wist wat er echt aan de hand was. Maar zolang de cyclus van zogenaamde groei en winst doorging – omdat de mensen binnenin het systeem blindelings geloofden dat het eeuwig zou kunnen doorgaan – nu toen ging die cyclus schijnbaar eeuwig door, niet alleen maar gestoeld op de blindheid en de hebzucht van degenen aan de top, maar zelfs op de blindheid en de hebzucht van het volk. Die dachten dat zij door hun spaargeld, hun pensioenplannen, in de aandelenmarkt en dubieuze dekkingsfondsen en beleggingsfondsen te investeren, iets voor niets konden krijgen, zoals ik in het voorjaar heb gezegd toen ik voor het laatst over de economie heb gesproken.

Zowel de mensen aan de top als de mensen die de blinde leiders volgden, werden verblind door dat bewustzijn van iets voor niets krijgen, dat de essentie van hebzucht is. Waardoor je niet meer bereid bent om voor een eerlijke winst te werken, je niet meer bereid bent om te werken aan het verheffen van al het leven en daarvoor een rechtvaardige beloning te krijgen. Nee, je wilt een beloning ontvangen zonder ervoor te werken, of je wilt een beloning ontvangen die groter is dan je zou kunnen krijgen door ervoor te werken. Je wilt een sluiproute, je wilt iets voor niets.

En dit maakt je blind voor hebzucht, waardoor je plotseling denkt dat alles mag – alles wat je maar winst op korte termijn oplevert, moet worden nagestreefd. Want als jij het, per slot van rekening, niet doet, dan doen alle andere bedrijven in de financiële wereld het wel en dan lijkt het wel of zij het beter dan jou doen. Dus iedereen springt erin en volgt het voorbeeld. En de mensen die zien wie er investeren, zien dat degenen die investeren in deze dubieuze instrumenten, geld verdienen en dus denken zij dat ze er ook in moeten investeren, En iedereen wordt meegesleept in het gezeur, net als de gekte van een school vissen die blindelings hapt naar alles wat beweegt om zijn deel te krijgen voor het feest voorbij is.

Maar de meeste mensen beseften niet dat het feest voorbij zou gaan. Omdat de winsten die werden opgeëist niet echte winsten waren. Dat waren denkbeeldige winsten, omdat het risico zo geheim werd gehouden dat het leek alsof er geen verlies was of dat het verlies tot volgend jaar kon worden uitgesteld. Dus kunnen wij geld verdienen en grote winst behalen – en de bonussen halen voor de mensen aan de top – en daarna leek het wel alsof het niemand wat kon schelen wat er volgend jaar, of over twee, vijf, tien jaar, zou gebeuren. En in hun blinde hebzucht vroeg niemand aan de accountants te beramen wat er zou gebeuren als de huidige trend zich voort zou zetten. En zelfs de accountants hadden moeite om het echte risico te schatten van derivaten en andere financiële instrumenten, zodat het hele systeem zich in deze staat van blindheid bevond.

Dit is de blindheid die onvermijdelijk hebzucht vergezelt. Want zie je, hebzucht kan enkel op een illusie worden gebaseerd. En elke illusie voedt een andere illusie, nog meer blindheid. Wat is de illusie die achter begeerte zit? De illusie van het gescheiden zelf, waardoor het mogelijk lijkt dat wij winst voor onszelf en ons bedrijf behalen en dan onverschillig zijn voor wat er daarna gebeurt, met die andere mensen of het systeem zelf, waar wij het geld van afpakken.

Haal je les uit het verhaal van de gouden gans
Eén van de grootste problemen op de wereld van tegenwoordig is dat de meeste kinderen zijn opgevoed zonder kennis van oude sprookjes, de oude volksverhalen die onder de bevolking circuleerden en daardoor onderdeel werden van het bewustzijn van de meeste kinderen terwijl zij opgroeiden. Die verhalen werden trouwens door de geascendeerde meesters geïnspireerd om waardevolle levenslessen in een speelse vorm toe te dienen, die de kinderen in zich opnamen. En dus is het probleem dat de meeste geldmanagers van tegenwoordig nooit het verhaal hebben gehoord van de gouden gans – de gans die gouden eieren legde.

Dus laat mij dat in het kort opnieuw vertellen: Er was een man die een gans bezat. Op een dag merkte hij dat de gans een gouden ei had gelegd. Hij was natuurlijk blij, maar hij werd nog blijer toen hij de volgende dag besefte dat de gans elke dag een gouden ei zou leggen! En een poosje was hij dol van blijdschap en kocht alles wat hij maar wilde voor die gouden eieren. Maar toen werd hij langzamerhand hebzuchtig en begon te denken: waarom moet ik elke dag wachten op een gouden ei, waarom snijd ik de gans niet open en pak alle eieren meteen. Hij sneed de gans open en vond er maar één ei. En dus raakte hij de gans en alle gouden eieren in de toekomst kwijt.

Een economie die draait op het gokbewustzijn
En dat hebben de geldmanagers natuurlijk met de economie gedaan door een economie te vormen die in principe draait op precies datzelfde bewustzijn, precies hetzelfde bewustzijn dat je in Las Vegas en bij het gokken in het algemeen ziet. Het is de wens om iets voor niets te krijgen, omdat je een kleine, schijnbaar onbeduidende investering doet en er dan op hoopt dat de uitkomst geweldige winst oplevert vanwege een aspect dat geluk of het lot heet. En in principe gingen de geldmanagers deze staat van gokken in door het risico van derivaten en andere financiële instrumenten te verbergen en te denken dat zij geleend geld investeerden, en omdat ze dat risico hadden verborgen, was het een onbeduidende investering die het potentieel had om grote winsten op te leveren.

En dit is precies hetzelfde principe als gokken. Jullie denken dat je in gokken kunt investeren zonder te verliezen. En daarom zie je miljoenen mensen iedere week loten kopen in de hoop dat ze op een dag de hoofdprijs winnen. Maar zie je, gokken is een bedrijf, toch? En een bedrijf kan slechts overleven als het winst maakt. En dat betekent dat alle mensen die een lot kopen, hoewel de prijs iedere week wordt uitbetaald, minder geld krijgen dan er voor het systeem werd betaald, want anders kon het bedrijf niet blijven bestaan. Dus dat is de misvatting over gokken, want een paar mensen lijken natuurlijk iets voor niets te krijgen, maar niet alle mensen zouden iets voor niets kunnen krijgen, want dan zou het systeem instorten.

En dit geldt ook voor Wall Street. Toen Wall Street niet alleen geld, maar ook geleend geld – geld dat niet alleen werd geleend, omdat het al ergens bestond, maar geld dat uit het niets werd gemaakt – begon te investeren, begonnen ze geleidelijk die situatie te creëren omdat een investering soms grote winst opleverde. Maar daarna werd het duidelijk dat de belofte was dat iedereen die investeerde in deze nieuwe financiële instrumenten winst zou maken. En aan die belofte kon niet worden voldaan, omdat het om te beginnen een illusie is dat iedereen die een lot koopt de hoofdprijs kan winnen.

De hebzucht heeft de mensen een poosje verblind, dus deden ze eraan mee. Maar er komt onherroepelijk een moment waarop je moet afrekenen, omdat de Toren van Babel zo topzwaar is geworden dat die begint af te brokkelen en te scheuren onder haar eigen gewicht. En dan beginnen de mensen aan de top ineens wakker te worden en krijgen zij in de gaten dat dit niet zo door kan gaan. En dan doen ze wat er altijd gebeurt – ze gaan van de illusie van hebzucht over naar de illusie van angst. En in hun angst proberen zij eruit te halen wat ze kunnen voor anderen dat doen. En daardoor creëren zij hun eigen neerwaartse spiraal die voor de complete instorting van het hele systeem dreigt te zorgen.

Is de regering er voor de mensen of voor de elite?
En dit wekt ineens de rest van het volk en de regering – die tot dan toe aan het roer hebben zitten slapen – want zij wilden deze nieuwe financiële instrumenten niet reguleren en dachten dat de markt er wel voor zou zorgen. En ineens ontwaakt de regering en beseft dat de markt er inderdaad voor zorgt – door het hele gebrekkige financiële systeem af te breken. Maar wacht eens, dat zou een te grote schok in de maatschappij teweegbrengen, denken ze, en zeker een paar van deze eerbiedwaardige instituties overhoop gooien, waar wij van denken dat wij er niet zonder kunnen. En dan gelooft de regering dat zij moet ingrijpen om de mensen te beschermen. Maar ik vraag jullie om eens na te denken over wie de regering dan beschermt. Is dat het volk, of de machtselite?

En je ziet dan ook dat tot dusver de Amerikaanse regering gevangen zit in de hele denkwijze van iets voor niets krijgen – de gedachtegang van hebzucht, de gedachtegang van het elitarisme – en dat zij in de allereerste plaats handelen om de elite te beschermen, in plaats van het volk. En daarom voorspel ik dat als zij niet grondig het hele financiële systeem hervormt, alles wat zij maar aan het doen is, slechts tijdelijk het systeem stut. En het is een kwestie van maanden of een paar jaar voor de volgende crisis zich aandient.

Maar ik zeg ook dat er intelligente mensen en mensen met goede bedoelingen in het systeem zitten – zowel in de regering als in de zakenwereld – die het potentieel hebben de soort hervormingen die nodig zijn in een wet vast te leggen, niet alleen om de huidige crisis te af te wenden, maar om de hele financiële wereld eigenlijk terug te brengen op het pad van duurzame groei, waardoor het systeem zichzelf niet om zeep helpt door blinde hebzucht. Het potentieel bestaat dat als deze mensen nieuwe ideeën naar voren mogen brengen en als die ideeën ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, het schip bij wijze van spreken, recht kan worden getrokken. En dan kun je een soepele overgang naar de Gouden Eeuweconomie krijgen. Maar ik moet zeggen dat de economie in een Gouden Eeuw heel ver afstaat van de huidige staat van de economie wereldwijd, en vooral hier in de Verenigde Staten. En dus ben ik voorzichtig optimistisch. Maar ‘voorzichtig’ is het woord waar het om draait in deze zin.

Ik ben natuurlijk een realist en ik besef dat de macht van God echt alle door mensen gecreëerde problemen kan corrigeren. De waarheid van God is dat het Ma-terlicht net zo gemakkelijk het overvloedige leven kan uitvergroten als de staat van gebrek en ongelijkheid die door de elite wordt geprojecteerd en de mensen die hen blindelings zijn gevolgd. Maar ik zie ook wel dat er nog veel horden moeten worden genomen – horden die de meeste mensen, zelfs de slimste mensen in de financiële wereld of de regering niet zien, want die kunnen niet zover vooruitzien.

Want zij zijn nog niet bereid om echt naar het systeem te kijken en te zeggen: “Wat is er in feite mis met het systeem?” Ze zitten nog vast in het bewustzijn dat zegt: “Wat moeten wij doen om te voorkomen dat het systeem instort?” In plaats van te zeggen: “Wat moeten wij doen om een economie te maken die duurzaam is, die duurzame groei bevordert? Groei, niet alleen voor de elite, maar voor alle mensen.”

Een duurzaam financieel systeem
In deze tijd – de overgang naar het Aquariustijdperk – kan geen enkele economie duurzaam zijn, tenzij die alle mensen verheft tot het overvloedige leven. Het is niet duurzaam om een economie op wereldbasis te krijgen waarin twee-derde van de wereldbevolking op het niveau van verhongering leeft, of onder de armoedegrens van een paar dollar per dag. Dit is niet duurzaam en zolang de rijke naties dat probleem niet aanpakken, zal hun economie altijd van de ene crisis naar de volgende gaan, altijd onder hun eigen gewicht dreigen in te storten. Want ze worden gevoed door hebzucht in plaats van de echte wens om al het leven te verheffen.

Wat is er dan voor nodig om een financieel systeem te creëren dat duurzaam is? De regering moet wakker worden en haar rechtmatige rol oppakken. De reden – één van de allerbelangrijkste redenen voor de huidige financiële crisis – is natuurlijk het gebrek aan regulering. De regering zit in een verkeerd beeld van de vrije markteconomie gevangen, waardoor die denkt dat het beste wat ze kan doen, is een stap terug te doen en de markt de financiële instrumenten laten maken die zij wil maken. Want de vrije markt reguleert zichzelf op den duur, zoals ze zeggen.

Zoals ik begon met te zeggen dat ik de Vrijheidsvlam voor de aarde bewaar. Maar wat is vrijheid? Is het de vrijheid om te exploiteren? Is het de vrijheid van een kleine machtselite om de bevolking te domineren? Nee, mijn geliefden. Dat is geen vrijheid! Want vrijheid vind je niet met de blindheid van het menselijke ego. Vrijheid vind je niet met het dualiteitsbewustzijn. Vrijheid vind je alleen maar door het feit te kennen dat al het leven één is. Dan weet je dat je alleen wanneer je iets doet dat het AL probeert te verheffen, je iets doet wat jezelf echt voordeel oplevert.

Het misbruik van economische vrijheid om monopolies te vormen
Wat is de rol van de regering, of de rol van een vrije democratische regering, de soort regering die de stichters voor zich zagen, tenminste gedeeltelijk, en die zij door de Grondwet van de Verenigde Staten probeerden te vormen? Dat is inderdaad de mensen beschermen, om als de steward te dienen voor de principes die al het leven verheffen tot grotere vrijheid, zelfs grotere economische vrijheid en economische overvloed.

Het is een sprookje dat door bepaalde mensen in de elite in stand wordt gehouden dat een vrije markteconomie zichzelf kan redden zonder tussenkomst van de regering. Het is bovendien een sprookje dat de Verenigde Staten een vrije markteconomie heeft en altijd heeft gehad. De waarheid is – die zelfs een oppervlakkige studie van de geschiedenis zal onthullen – dat in het laatste deel van de 19e eeuw, er bepaalde financiers, bepaalde industriëlen, waren die de vrijheid van de vrijemarkteconomie gebruikten om bedrijven en financiële instituties zo groot te maken dat zij begonnen te beseffen dat het mogelijk was om niet alleen de marktvoorwaarden aan te passen, maar de marktvoorwaarden aan te sturen en te beheersen om monopolies te vormen. Maar ze beseften ook dat het in een echt vrijemarkteconomie – omdat de concurrentie onbeperkt is en waarin mensen worden opgeleid en geïnformeerd – niet mogelijk is om een monopolie te vormen.

Vrijheid is de antithese van monopolies. Want een monopolie is niet het onvermijdelijke gevolg van vrije concurrentie. Vrije concurrentie vernietigt monopolies, of voorkomt liever het vormen van monopolies, door het altijd anderen mogelijk te maken om te concurreren, hoe groot een zaak misschien ook wordt. Een zaak blijft alleen maar groot in een vrije economie zolang die haar klanten bedient. Maar wanneer je een monopolie vormt en de prijzen kunstmatig verhoogt, bedien je de klanten niet meer en als er vrije concurrentie is, gaan die klanten ergens anders heen.

En dat hebben een paar van de grote industriëlen en financiers, zoals Morgan en Rockefeller en anderen aan het eind van de 19e eeuw, zich gerealiseerd. En zodoende beseften ze dat het in een democratische natie, zoals de Verenigde Staten, niet mogelijk was om een monopolie te voeren door middel van concurrentie. De enige manier om een monopolie te vormen, was door de concurrentie te beperken door ervoor te zorgen dat de regering om de tuin werd geleid door de illusie dat de regering moest meedoen met de economie en haar macht gebruiken om de economie te reguleren met de bedoeling om stabiliteit te creëren. Wat, volgens de visie van de grote financiers, inhield een stabiele situatie creëren waarin geen kleinere bedrijven konden opkomen en de positie van de de grote gevestigde bedrijven konden aanvallen.

En dat hebben jullie in de vorige eeuw gezien dat de regulering door de regering is gebruikt om de grote gevestigde bedrijven tegen de vrije markt, de vrije concurrentie, te beschermen. En daarna was het een meesterzet van deze financiers om de Federal Reserve, het Federale Reserve System, te maken dat niet alleen diende om de vrije concurrentie in het bankwezen te voorkomen, maar ook diende om de grote bedrijven niet de consequenties van hun eigen fouten te laten oogsten. In een vrije economie oogsten degenen die vergissingen maken de consequenties en verdwijnen dan of worden minder groot. Dus als een bedrijf groot en hebzuchtig werd en niet meer de klanten ervan bediende, de klanten in een vrije economie ergens anders naar toe zouden gaan en het bedrijf dus kleiner werd of totaal verdween.

En door de Federal Reserve in het leven te roepen als laatste toevlucht om van te lenen, konden de grote banken daarna twijfelachtige investeringen doen en als bleek dat ze het mis hadden, zou het systeem hen wel beschermen tegen een faillissement. En dit is in hoge mate wat je tegenwoordig ziet. Of zien jullie niet dat de investeringsbanken die tot nu toe onafhankelijk zijn geweest van de gewone banken, één voor één omvallen. Maar door wie worden ze overgenomen? Nu, zijn dat niet de grote banken die deel uitmaken van het Federal Reserve System en die dus steun krijgen van de belastingbetalers, omdat de belastingbetalers aansprakelijk zijn voor het geld dat het systeem uit het niets creëert?

De rol van de regering in de economie
Zoals ik in mijn laatste verhandeling heb gezegd, wanneer je meer geld creëert om het falende systeem te stutten, dan breng je meer geld in omloop. Maar er is niets van echte waarde om dat geld te steunen, en het onvermijdelijke resultaat is dat de waarde van het geld wordt gedevalueerd, wat inhoudt dat de waarde van het werk van de meerderheid van de bevolking wordt gedevalueerd. En daardoor gaat de levensstandaard naar beneden. Want inflatie eet de waarde van het werk van de mensen op.

Dit moet men onder ogen zien, dat moet worden gecorrigeerd. En het moet door een groot aantal – een kritieke massa – mensen worden gezien, die tot nu toe niet bereid zijn hun vrijheid te gebruiken om in een relatief vrije samenleving boven de illusies en leugens te gaan staan die door de belangrijkste pers wordt gevoed en zich te verdiepen in de feiten van hoe de economie werkt. Zodat zij zelf de schildwachten op de muur kunnen zijn. Want de mensen in de media zijn natuurlijk niet de schildwachten, die zij zouden moeten zijn, evenmin als de mensen in de regering de schildwachten zijn, die zij wel zouden moeten zijn.

De consequentie is dat het een sprookje is dat een vrije democratische regering zich buiten de economie kan houden. Het is natuurlijk absoluut noodzakelijk dat een moderne regering een waakzaam oog op de economie houdt en die reguleert. Maar het probleem is dat regulering niet de elite, het establishment, moet bevoordelen. Het moet worden gedaan om zich ervan te verzekeren dat er zich niet een elite kan vormen, zich niet een establishment kan vormen, maar dat de mensen altijd hun toevlucht kunnen nemen tot elders zaken doen en kleinere bedrijven in het leven te roepen die met de grote concurreren.

Een andere zorg die naar buiten moet worden gebracht en waar vrij over gedebatteerd moet worden: is het beslist de plicht van een vrije democratische regering om bedrijven een bepaalde grootte te laten bereiken en mogen die dan nog groter worden? Is het waarachtig een vrije economie als bedrijven zo groot mogen worden dat ze niet alleen kleinere bedrijven eruit concurreren, maar dat ze eigenlijk de markt beheersen? En dus een situatie kunnen creëren zoals je ziet bij de financiële industrie, omdat de financiële bedrijven zelf die nieuwe financiële instrumenten hebben gemaakt die uiteindelijk het hele systeem hebben vernietigd.

Dit is opnieuw de plicht van de regering om haar burgers te beschermen tegen de consequenties van bedrijven die zo groot worden dat ze de baas worden op het marktplein en daarom in zekere zin het monopolie voeren. Een monopolie dat in veel gevallen door regulering van de regering wordt beschermd, maar in andere gevallen wordt beschermd door niet te reguleren, zodat een bedrijf, als het eenmaal zo groot is geworden dat die de markt beheerst, effectief alle concurrentie van dat bedrijf kan vernietigen.

Waarom laissez faire geen optie is
Juist omdat ik de God van Vrijheid ben, besef ik dat laissez faire geen optie is op deze planeet, zolang mensen worden verblind door het dualiteitsbewustzijn. En zolang er een groot aantal mensen is dat dit gevallen bewustzijn totaal belichaamt, het egocentrische, egoïstische, bewustzijn van iets voor zichzelf willen, wat de consequenties voor andere mensen ook zijn. Een regering kan niet de markt gewoon voor zichzelf laten zorgen. Want de regering – die moet worden verkozen door de mensen, moet van het volk, door het volk en voor het volk zijn – moet het volk beschermen, niet alleen tegen de elite, maar zelfs tegen de blindheid van het volk zelf wanneer dat verblind wordt door het dualiteitsbewustzijn. En daarom moet een regering worden gebaseerd op principes.

Maar in deze tijd is het duidelijk niet genoeg om een grondwet te hebben die op principes wordt gebaseerd. Want die grondwet wordt ondermijnd door mensen die de waarheid van die principes niet inzien. En zodoende is het in het Aquariustijdperk nodig om de mensen op te voeden in alle aspecten van de regering en de media en het bedrijfsleven en andere takken van de samenleving, die de visie hebben dat er achter de door mensen gemaakte ideeën een grotere waarheid zit. En pas wanneer wij naar die grotere waarheid reiken, kunnen wij een duurzame beschaving vormen. Een beschaving die niet onder haar eigen gewicht instort – of het nu financiële crises zijn of oorlogen of andere manifestaties, zoals natuurrampen of zelfs epidemieën die het bewustzijn van de mensen uitvergroot tonen.

De ware les die je nu zou moeten leren, is dat als jij een aspect van de maatschappij laat domineren door het dualiteitsbewustzijn, er een crisis ontstaat die de hele maatschappij dreigt te laten instorten. En de enige manier om deze cyclus van ups en downs te vermijden – wat sommige mensen foutief de zakencyclus hebben genoemd, alsof het een onvermijdelijk onderdeel van het zaken doen is – de enige manier om die ups en down te vermijden, is door uit te reiken naar iets dat boven het dualiteitsbewustzijn staat. Want zolang de zakenwereld gebaseerd wordt op het dualiteitsbewustzijn, krijg je een zakencyclus van ups en downs. Dit is onvermijdelijk. En het wordt dan onvermijdelijk dat het systeem vroeg of laat instort, hoewel het verbazingwekkend is hoe ingenieus de mensen in het dualiteitsbewustzijn zijn om een financieel systeem te stutten, zodat het in staat is overeind te blijven.

Toch zou ik veel blijer zijn als ik versteld zou staan van de bereidheid van de mensen om te erkennen dat er gebreken in het huidige systeem bestaan en hun bereidheid om naar ideeën te reiken waartoe wij maar al te graag de mensen willen inspireren met de nodige kennis over de economie, zodat wij daadwerkelijk de opkomst van een duurzaam systeem kunnen zien die deze ups en downs vermijdt. Want zoals ik al eerder heb gezegd, zijn er veel mensen die diepgaande kennis van de economie bezitten en daarom is hun kelk voorbereid om ideeën te ontvangen van de geascendeerde meesters die absoluut noodzakelijk zijn om de mensen – de maatschappij, de beschaving – uit de huidige financiële crisis te halen.

De visie die de mensen moeten hebben
Ik wil graag dat jullie, de spirituele mensen, de visie hebben dat de mensen die de kennis bezitten, die het potentieel hebben om open te staan voor hogere ideeën, daadwerkelijk ontwaken. En dat ze herkend worden en op de voorgrond mogen treden van het systeem, zodat ze daadwerkelijk hun bedoelde rol kunnen spelen – de rol waartoe ze verkozen werden voor zij incarneerden, maar die de meeste van hen zijn vergeten. Dus ze hebben iemand nodig die de visie voor hen heeft, dat zij ontwaken en ineens beseffen waarom ze hier zijn en dan ineens naar voren treden, zich niet meer stil houden, maar naar voren stappen en op een evenwichtige manier invloed opeisen, die daadwerkelijk door de mensen herkend zal worden als de stem van de rede, de stem van hogere principes.

Die mensen zijn er al, ze staan al klaar, we hebben alleen die laatste stap nodig om de maatschappij over de streep te halen, zodat die mensen ook op de voorgrond treden en hun ideeën worden herkend als iets wat nodig is om een maatschappij vooruit te helpen. Visualiseer dat, roep het op, eis dat het zich manifesteert. Want dit is natuurlijk de meest waardevolle dienst die jullie, de spirituele mensen, voor de economie kunnen bewijzen. Probeer niet het systeem van de gevallen wezens te stutten. Probeer in plaats daarvan het systeem van de geascendeerde meesters op de voorgrond te plaatsen, dat het oude systeem kan vervangen en echt een Gouden Eeuweconomie kan creëren en manifesteren.

Zodoende dank ik jullie voor je aandacht. Ik dank jullie voor jullie invocaties, voor jullie oproepen. Ik dank degenen die deelnemen aan de cursus in Christusschap, door bereid te zijn om naar de balk in je eigen oog te kijken, jullie ook naar de balk in het collectieve bewustzijn kijken. En terwijl jij die balk uit je eigen oog trekt, maak jij het duizenden of miljoenen mensen gemakkelijker om die balk ook te zien en hem eruit te trekken.

In het Aquariustijdperk willen we niet dat onze studenten de verafgoding bezitten die er onvermijdelijk voor zorgt dat zij zich buitengesloten voelen. We willen dat mensen zich betrokken voelen, zich onderdeel voelen van wat wij aan het doen zijn, zodat we niet hierboven iets doen waardoor jullie aan het ontvangende eind staan, maar zodat je heel goed de stroom in de vorm van een 8 ziet, zodat terwijl jij vermenigvuldigt wat wij geven, wij nog meer kunnen geven, en we daardoor allemaal samen groeien in de Rivier van Leven.

Wees zodoende verzegeld in de Vlam van Vrijheid. Wees verzegeld in die Rivier van Leven. En wees in vrede. Wees niet één seconde bang. Zelfs als de hele wereld bang is vanwege de economie, behoud jij de visie voor de Gouden Eeuweconomie. Visualiseer dat de mensen hun lessen leren, zelfs als het moeilijk te leren lessen zijn. Maar dat zij wel hun lessen leren en het oude bewustzijn transcenderen die het huidige systeem heeft gecreëerd. Zie dat voor je en wees verzegeld in de vrede die in werkelijkheid een aspect van vrijheid is. Want hoe kun je vredig zijn als jij niet vrij bent?