De naam van Jezus’ Vader

ONDERWERPEN: Jezus heeft Eloi of Abba gebruikt – de ware naam van God kan niet op deze planeet worden gezegd – god heeft Mozes niet zijn ware naam gegeven – God transcendeert zichzelf voortdurend

Vraag: ik heb een vraag die niemand mij tot nu toe heeft kunnen beantwoorden: Jezus had een naam voor de Vader die hem naar de aarde zond. Hij noemde deze naam vlak voordat hij stierf aan het kruis. Was dit Allah? Elie? Elias? Elli? Alla?
Weet jij het antwoord?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Hoewel ik verscheidene talen sprak, sprak ik voornamelijk Aramees tijdens mijn leven in Galilea. Toen ik het aan het kruis uitschreeuwde, heb ik de Aramese naam voor God gebruikt; de meest gebruikelijke vertaling in het Engels is ‘Eloi’. Je kunt kleine variaties in de spelling vinden, wat afhangt van de wetenschapper, maar het is voor mij gewoon niet essentieel om te bespreken welke spelling correcter is dan een andere.

Ik gebruikte vele andere namen voor God gedurende mijn missie en de meest gebruikelijke was “Abba”, wat een koosnaampje is voor ‘vader’. Een deel van mijn missie was om mensen te helpen een nieuwe relatie met God te ontwikkelen, zodat zij hun angst voor God te boven konden komen en hem gaan zien als een liefdevolle vaderfiguur. Ik onderwees niet simpelweg een theoretisch idee, maar praktiseerde wat ik preekte en leefde mijn eigen lering. Daarom sprak ik veelvuldig over God als mijn Vader.

Een onvermijdelijke keerzijde in dit materiële universum is dat alles een tweesnijdend zwaard is. Wat je ook als spirituele leraar doet, er zal altijd iemand zijn die het verkeerd begrijpt en tot in het extreme doorvoert. De intentie die ik had met God Vader te noemen, was om alle mensen te helpen zien dat ze God konden zien als een liefdevolle vader die er altijd voor hen was. In plaats hiervan hebben de meeste christenen mijn intentie totaal verkeerd begrepen en zijn aan komen zetten met het idee dat ik de enige Zoon van God was en dat ik daarom de enige was die God Vader zou mogen noemen. Dit is een betreurenswaardige ontwikkeling, maar eentje die gemakkelijk te voorzien was en moeilijk te vermijden.

Laat mij van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat sommige mensen de neiging hebben zich veel druk te maken over de naam van God. Aan de ene kant is dit begrijpelijk, omdat veel culturen, zoals de Joden en veel oosterse mensen zich realiseren, dat een naam kracht heeft. Daarom hadden zij het gevoel dat zij, als zij de juiste naam van God hadden, beter toegang hadden tot de kracht van God.

De realiteit van de situatie is dat, omdat veel mensen gevangen zitten in een dermate lage bewustzijnsstaat, God simpelweg niet het risico kan nemen om zijn ware naam aan de mensen op deze planeet vrij te geven. Daarom heeft geen enkele religie de echte naam van God. Sommige van de oudste spirituele leringen op deze planeet zijn de Veda’s en zij noemen God ‘Brahman’. Dit verwijst echter naar de macht van God en is niet de echte naam van God, zelfs niet in het oorspronkelijke Sanskriet.

Toen Mozes God naar zijn naam vroeg, kreeg hij een naam die meestal vertaald wordt als ‘Ik ben die Ik ben’. De juiste vertaling dient te zijn ‘Ik zal zijn wie Ik zal zijn’. Met andere woorden God zei niet ‘Ik ben’ om daarna zijn naam te geven. God zei gewoon: “Ik ben, en dat is alles wat ik je over mezelf ga vertellen”. God zei ook dat hij, op willekeurig welk moment, zou zijn wie hij besliste te zijn op dat moment. Met andere woorden God behoudt zich het recht voor om zichzelf te veranderen ongeacht de menselijke verlangens naar een onveranderlijke God.

Zoals ik op verschillende plaatsen op deze website zeg, is God de schepper en God stopt nooit met scheppen. Scheppen is zelftranscendentie. Zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd. God schept alles uit zichzelf en daarom is de enige wijze waarop God kan scheppen, meer worden dan hij al is. Dus kan God enkel scheppen door te transcenderen en daarom verandert God altijd.

Dit betekent niet dat ieder aspect van God constant verandert. Toen God dit universum schiep, formuleerde hij bepaalde wetten en deze wetten zullen zeer lange tijd niet veranderen. Daarom kunnen menselijke wezens erop rekenen dat ze een stabiel podium hebben voor hun spirituele evolutie. Daarom is er geen reden tot angst voor het feit dat God zichzelf constant transcendeert.

Als je echt de realiteit van God wilt kennen, moet jij je angsten laten varen evenals je verlangen om God in een kadertje te stoppen waarin hij nooit kan veranderen. Als je God wilt kennen, zul je God moeten kennen als een levende God die voortdurend aan het scheppen en transcenderen is. In feite kun jij God alleen kennen als je bereid bent om voortdurend te transcenderen.

Wees daarom niet gehecht aan een specifieke naam van God. Ga in plaats hiervan naar het meest innerlijke deel van jouw wezen en probeer een directe ervaring van het levende Wezen van God te krijgen.