Gods motief om te scheppen

ONDERWERPEN: De ware Schepper is niet hetzelfde als de monotheïstische mannelijke god – de zuivere liefde om te scheppen – deel uitmaken van de Rivier van Leven – jouw rol in de schepping – wreedheden die door mensen worden begaan die denken dat God de wereld net als hen beziet de allergrootste onwetendheid God zal nooit in een mentale kader passen

Vraag: Waarom heeft God iets gecreëerd? Wat waren zijn motieven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (11 december 2010):

In de eerste plaats is de God die aan het proces is begonnen, niet een ‘hij’. De Schepper heeft geen differentiatie in wat gezien wordt als de seksen in menselijke zin. De Schepper kan gezien worden als de mannelijke polariteit van de vrouwelijke polariteit van de wereld van vorm. Vanuit dat perspectief, kan men naar de Schepper verwijzen als ‘hij’, maar het is beter om dit te vermijden om een duidelijk onderscheid te maken tussen de Schepper die NIET hetzelfde is als de monotheïstische totaal mannelijke God. De Schepper is de bron van de vorm en staat dus boven de vorm. Elke willekeurige vorm toeschrijven aan de Schepper, zorgt ervoor dat men de eerste twee geboden overtreedt en een door mensen gemaakte God aanbidt, een gesneden beeld.

Waarom heeft God iets geschapen? Wel, waarom verspreidt een roos haar geur? Een wezen dat het niveau van zelfgewaarzijn heeft bereikt dat het mogelijk maakt om een hele wereld van vorm te scheppen, schept uit de pure liefde om te scheppen. De Schepper schept omdat het de hoogste vorm van vreugde is.

Nog een motief is, natuurlijk, om deel uit te maken van het creatieve proces, de Rivier van Leven. De Schepper ziet zich als dienaar die beloond wordt voor zijn diensten door de vreugde die hij ervaart door te scheppen en te ervaren dat zijn schepping zich ontvouwt. De Schepper dient door van zichzelf gewaar zijnde verlengstukken van zichzelf te scheppen en hen te zien groeien naar Scheppersbewustzijn, zodat zij een zelfstandige Schepper worden.

Jouw Schepper ervaart zijn eigen schepping van binnenuit door jouw gelokaliseerde zelfgewaarzijn. Betekent dit dat de Schepper ervaart wat jij ervaart en als jij verdrietig bent, God dan ook verdrietig is? Nee, omdat de Schepper een alomtegenwoordig van zichzelf gewaarzijn heeft, in tegenstelling tot jouw gelokaliseerde zelfgewaarzijn. Daardoor kan de Schepper zich nooit vereenzelvigen met een ervaring die jij hebt. Dat is jouw huidige rol – tot je er genoeg van krijgt en besluit om te stoppen je met je huidige ervaring te identificeren en daardoor die ervaring transcendeert.

De Schepper ervaart wel wat jij ervaart, maar hij ervaart dat niet, zoals jij het ervaart. In plaats daarvan ziet de Schepper alles wat er met jou gebeurt als een uitdrukkingsvorm van het geschenk van vrije wil. En omdat de Schepper weet dat hij een universum heeft gedefinieerd  waarin jij alles kunt doen wat je wilt zonder jouw Zelf of het Ma-terlicht te beschadigen, vindt de Schepper vreugde door te zien hoe jij een kronkelend pad voor jezelf kunt maken voor jij terugkeert naar het punt van verlichting – waarop jij jezelf weer als verlengstuk van de Schepper accepteert.

Je zou dit kunnen vergelijken met het kijken naar een film. De film is niet echt mooi of onderhoudend, niettemin kun je toch de creativiteit die de regisseur toont door hem te maken, bewonderen.

Vanzelfsprekend is de beschrijving niet de volledige of totale beschrijving van de ervaring van de Schepper, zoals dat nooit met woorden kan. Maar het geeft je twee dingen om over na te denken. In de eerste plaats, het echte motief achter elke soort schepping is de echte vreugde van het scheppen en de vreugde te zien dat het Al van jouw creatie profiteert.

In de tweede plaats is het verstandig dat een mens op aarde zich realiseert dat de Schepper – terwijl hij ervaart wat jij ervaart – nooit naar jouw ervaring kijkt van binnenuit jouw geest. De Schepper kijkt door jouw geest heen en door dat te doen ook ziet wat jij niet ziet, namelijk hoe de rol die jij hebt gemaakt, jouw waarneming kleurt. Daardoor weet de Schepper dat geen enkel deel van jouw huidige ervaring echt is – het is allemaal een product van het waarnemingsfilter dat jij hebt gemaakt.

Enkele van de ergst wreedheden zijn gepleegd door mensen die de fout hebben gemaakt door te denken dat God op dezelfde manier naar hun ervaring kijkt als zij – en daarom de handelingen die zij willen doen door de vingers kijkt. Enkele van de mensen met hun geest het meest gesloten, zijn degenen die niet willen erkennen dat God niet naar het leven kijkt op de manier van hen – en daardoor is het aan hen om hun zelfgewaarzijn te vergroten in plaats van proberen het te verdedigen.

De ultieme onwetendheid is te denken dat God beperkt wordt tot het mentale kader waarin jij jezelf hebt geplaatst. Het pad naar verlichting begint als jij beseft dat jouw mentale kader God of een geascendeerd wezen nooit kan inperken.

Je zult de Schepper nooit kennen zolang je God in jouw mentale kader, in jouw gesneden beeld, probeert te proppen. Je zult God pas leren kennen wanneer je God gebruikt als jouw ultieme referentiekader om jouw mentale kader te vernietigen en jezelf als puur gewaarzijn te ervaren.

Je zult God kennen wanneer je het leven ervaart zoals God het ervaart. En je kunt zeker ervaren hoe God ervaart wat jij ervaart – wat de ultieme transformerende ervaring is die op aarde mogelijk is. Dan zul je ‘God zien’ en niet meer als mens leven. Want jij kunt je dan niet meer met je rol op aarde vereenzelvigen.