Zijn wij allemaal onderdeel van God?

ONDERWERPEN: Wij zijn allemaal onderdeel van God – Jezus was niet de enige zoon van God – het is godslastering om God aanwezigheid in jou te ontkennen – Jezus heeft gezegd dat het koninkrijk binnenin ons is het eind van conflicten

Vraag: Ik heb leringen bestudeerd die beweren dat, omdat de mens en God één zijn, wij in feite God zijn. Steekt hier enige waarheid in? Stromen er nieuwe energieën deze wereld binnen die velen van ons in staat zal stellen om genezers te worden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit is in feite waar, zoals ik overal op de website uitleg. En ook al zullen veel christenen dit als blasfemie beschouwen, in feite kun je het ook in de Bijbelboeken zien. Kijk maar eens naar de volgende passage:

30 en de Vader en ik zijn één.
31 Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen
32 zei Jezus: Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?
33 Voor een goede daad zullen we u niet stenigen, antwoordden ze, maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!
34 Jezus zei: Staat er in uw wet niet geschreven: Ik heb gezegd: “U bent goden”?
35 De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden,
36 hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben?
37 Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet,
38 maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben. (Johannes 10)

Let erop dat de quote duidelijk zegt ’Ge zijt Goden’ in het meervoud. Met andere woorden het gaat hier niet over slechts één persoon. Zoals ik overal op de website probeer uit te leggen, is het grootste probleem met het orthodoxe christendom dat ze een afgod van mij gemaakt hebben in plaats van een voorbeeld om te volgen. Dus toen ik zei dat ‘ik en mijn Vader één zijn’ en ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ (Johannes 5: 17), probeerde ik een voorbeeld te geven om datgene te demonstreren wat alle mensen in potentie kunnen bereiken door de geest van Christus aan te nemen.

Wanneer jij het persoonlijke Christusschap bereikt, accepteer je jouw ware identiteit als zoon of dochter van God en daarom begin je te handelen als medeschepper met God. Dit is trouwens wat God voor al zijn zonen en dochters wil. Hoe kan dit blasfemie zijn, wanneer dit waarachtig de wil en de liefde van God is?

In feite is de ware blasfemie om God en de Aanwezigheid van God te verloochenen. Dus wanneer je de Aanwezigheid van God in elk aspect van Gods schepping ontkent, ben je blasfemisch. Staat er niet in de geschriften:

Alles werd geschapen door hem; en zonder hem werd niets geschapen dat geschapen werd (Johannes 1:3).

Dit betekent dat God in alles is, God is alomtegenwoordig. God is waarachtig alles wat er is, dus kan God niets scheppen wat anders dan God is of los van God staat. God schept alles uit zijn eigen substantie en wezen en daarom draagt alles het bewustzijn van God in zich.

God heeft van zichzelf bewuste wezens met vrije wil geschapen, dus hebben zij het potentieel om hun ware identiteit te loochenen. Maar enkel het bewustzijn van de antichrist zorgt ervoor dat mensen ontkennen dat God binnenin hen is. Waarom denken orthodoxe christenen dat ik gezegd heb:

en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik (Lucas 17: 21).

Het verbaast mij zeer dat de meeste christenen totaal weigeren naar deze passages in de Bijbelboeken te kijken en bevestigen dat ze duidelijk verwijzingen bevatten naar mijn ware innerlijke leringen. Hoe moeilijk kan het zijn om tussen de regels door te lezen en te zien dat ik duidelijk de mensen onderwees dat God binnenin iedereen en alles is? Hoe moeilijk kan het voor mensen zijn zich te realiseren dat, enkel wanneer je accepteert dat God binnenin jou is en in jullie broeders en zusters, er een eind kan komen aan alle conflicten en het doden op aarde?

Slechts door God in jouw broeders en zusters te zien, zullen menselijke wezens in staat zijn om ‘elkaar lief te hebben zoals ik jullie heb liefgehad’ (Johannes 13: 34) en nog steeds liefheb. Geloof je nou werkelijk dat ik van het menselijke ego houd met al zijn zwakheden en egoïsme? Nee, ik houd van jullie ware identiteit namelijk de zoon of dochter van God die verscholen zit achter de uiterlijke persoonlijkheid die meestal wordt gedomineerd door het ego. Dus durf Paulus te volgen en laat je ego dagelijks sterven ( 1 Korintiërs 15:31). Durf de oude man af te werpen en de nieuwe man aan te nemen (Efeziërs 4:22-24) de Godman – of vrouw – die leeft in het innerlijke koninkrijk.