Spirituele concepten

 

 

Is het idee van zusterschap een idee dat tot verdeeldheid leidt?

 

 

De vraag of je een verlengstuk bent van een spiritueel wezen

Vraag over het Ma-terlicht

Dualiteit heeft niets te maken met of is afhankelijk van ruimte

Betekenis van de naam Shambhala

De andere wang toekeren

Jouw Ik Ben Aanwezigheid bepaalt de limiet van hoe ver je de dualiteit in kunt gaan

Het concept anti-ego

Het ambt van de Twee Getuigen

Het contact tussen een avatar en zijn of haar oorspronkelijke planeet

Hoe je het concept ‘mandala’ moet zien

Vraag over het leven op andere planeten in ons zonnestelsel

Waar staat de ‘Titanic’ voor?

De vlam van vertrouwen

Het vermenigvuldigen van je talenten

Het concept etherisch lichaam en identiteitslichaam

Wat houdt het in dat je een spiritueel wezen bent?

Vraag over levensstromen die een verlengstuk zijn van geascendeerde meesters

Gebruik je analytische geest niet om verschillende leringen te  vergelijken

Het concept eenzijn en het dualiteitsbewustzijn

Vraag over de zevenvoudige vlam in het hoofd

Wat is het verschil tussen opzettelijk iets niet willen weten en onschuldige onwetendheid?

Wat is de Boeddhanatuur?

Energie volgt de aandacht

De leringen over hoe je iets tevoorschijn tovert

De correlatie tussen leringen van geascendeerde meesters en de leringen van Freud, Jung en andere psychologen

‘Tijd bestaat niet’ is een koan

Planeten die lager zijn dan de aarde

Spirituele concepten zijn niet lineair

Het leven op een natuurlijke planeet

Ontwaken is een heel fijngevoelig onderwerp

De evolutie van levensstromen en het communisme

Het onderscheid tussen de termen Moederlicht en Ma-terlicht

In de dualiteit komen en positieve lessen in het collectieve causale lichaam

Maitreya’s sfeer van eenzijn

De richting waarin de chakra’s draaien

Manifesteren versus scheppen

Universele verlossing