De dood en het sterven

 

Wat bepaalt je volgende incarnatie?

Het levensoverzicht

Evangelische christenen na de dood

Hoe ga je om met veroudering?

Hoe je omgaat met de dood van geliefden

Bidden voor overleden zielen

Vraag over de overgang naar de dood van bekende en beroemde mensen

Hoe vergemakkelijken wij de overgang van mensen die ons na staan

Wanneer de realiteit slechts een idee wordt waar je argumenten voor en tegen voor kunt bedenken

Hoe ga je om met iemand die niet wil leven?

Hoe mensen met een lage bewustzijnsstaat beslissingen nemen over hun volgende incarnatie

Ons leven na de dood

De limiet aan de menselijke leeftijd

Een les leren door een moeilijke fysieke toestand

Het spirituele standpunt op het (niet) kunstmatig verlengen van het leven

Verwanten zien en horen na je dood

Wat kunnen we doen op het moment dat mensen die ons na staan overlijden

De tweede dood en vrije wil

De Bewuste Jij en de tweede dood

Contact met de geascendeerde meesters tussen levens in

Een voltooid leven en zelfdoding

Wat gebeurt er op het tijdstip van de dood?

Eerbetoon aan je voorouders

Basale leringen over wat er na de dood gebeurt

Adolf Hitler en de tweede dood

Wat gebeurt er wanneer een terrorist sterft?

Levensstromen die voor beëindiging kiezen

Wat gebeurt er met huisdieren nadat die sterven?

De dood wordt niet door God geschapen

De betekenis van de ‘levende doden’

Hebben wij onbeperkt de tijd om te evolueren?

De tweede dood loochenen

Basale leringen over de tweede dood

Zijn wij onsterfelijke zielen?

Wanneer er veel mensen sterven in rampen

Waarom crematie belangrijk is