Duistere krachten

Wat bepaalt op welke plek gevallen wezens zitten?

Oproepen doen tegen pedofilie, satanisme, ritueel misbruik en mind control in elitekringen

De gevallen wezens die niet tot de harde kern behoren en de behoefte om een gevallen wezen te redden

De ongevoeligheid van de gevallen wezens

Oerzelven van een gevallen wezen

Dieren die bezeten zijn door demonen

Hoe lang kan een gevallen wezen op het identiteitsniveau blijven?

Gevallen wezen in het identiteitsrijk, het mentale en emotionele rijk

Het einde van het elitarisme en gevallen wezens

Hoe kunnen gevallen wezens groeien en ascenderen?

Historische en moderne kunst en de gevallen wezens

Hoe je moet omgaan met bezetenheid

De gevallen wezens in het identiteitsrijk

Een gevallen wezen en het pad naar ascensie

Wat gebeurt er met duistere krachten in de Gouden Eeuw?

Er bestaat geen titel voor het allerslechtste wezen in het universum

Gevallen wezens die wel of niet zijn geïncarneerd

Gevallen wezens die vermijden te incarneren

Oordelen wij duistere krachten?

De gevallen identiteit en de gescheiden identiteit

Duistere geesten ontmaskeren en jezelf beschermen

Kan één persoon de antichrist zijn?

Viering van het licht ten tijde van Halloween

Halloween is de toegang voor duistere krachten

Mensen die de duivel aanbidden, worden de levende doden

Moeten wij van de duistere krachten houden en hen ons licht geven?

Angstaanjagende stemmen horen

Duistere wezens die de taak hebben om de groei van ieder menselijk wezen te vernietigen

Satan – een wezen of een bewustzijnsstaat?

Jezus, Lucifer en Sanat Kumara

Je hoeft geen medelijden met de duivel te hebben