Duistere krachten, gevallen wezens

De effecten van het gebruik psychedelische middelen

 

Gevallen wezens als plaatsvervangende leraren

Hoe worden mensen narcist?

Mensen die vielen terwijl ze anderen probeerden te helpen

Een gevallen wezen op het opwaartse pad

De egocentrische zoektocht naar de waarheid

Elon Musk en het gevallen bewustzijn

Kunnen wezens in het spirituele rijk tot de dualiteit vervallen?

Was Alexander de Grote een gevallen wezen?

Een gevallen wezen – lid van de organisatie van geascendeerde meesters?

Vrede hebben met vrije wil en het bestaan van gevallen wezens

De val en het getal vier

Wat is een demon?

De gemechaniseerde mens

Kan een gevallen wezen student van geascendeerde meesters worden?

Zijn de gevallen wezens zich ervan bewust dat ze gevallen wezens zijn?

Wat bepaalt hoe lang een gevallen wezen geïncarneerd kan blijven?

Kunnen gevallen wezens het land vooruithelpen?

Gevallen wezens en kunst

De handel in seks met kinderen

Wat bepaalt op welke plek de gevallen wezens zitten?

De gevallen wezens die niet tot de harde kern behoren en de behoefte om een gevallen wezen te redden

De ongevoeligheid van de gevallen wezens

Oerzelven van een gevallen wezen

Dieren die bezeten zijn door demonen

De magnetische aantrekkingskracht van de maan op het emotionele lichaam van de mensen

Hoe lang kan een gevallen wezen op het identiteitsniveau blijven?

Gevallen wezen in het identiteitsrijk, het mentale en emotionele rijk

Oproepen doen tegen pedofilie, satanisme, ritueel misbruik en mind control in elitekringen

Het einde van het elitarisme en gevallen wezens

Hoe kunnen gevallen wezens groeien en ascenderen?

Historische en moderne kunst en de gevallen wezens

Hoe je moet omgaan met bezetenheid

De gevallen wezens in het identiteitsrijk

Een gevallen wezen en het pad naar ascensie

Wat gebeurt er met duistere krachten in de Gouden Eeuw?

Kinderen en duistere krachten

Er bestaat geen titel voor het allerslechtste wezen in het universum

Gevallen wezens die wel of niet zijn geïncarneerd

Gevallen wezens die vermijden te incarneren

Oordelen wij duistere krachten?

De gevallen identiteit en de gescheiden identiteit

Duistere geesten ontmaskeren en jezelf beschermen

Kan één persoon de antichrist zijn?

Viering van het licht ten tijde van Halloween

Halloween is de toegang voor duistere krachten

Mensen die de duivel aanbidden, worden de levende doden

Moeten wij van de duistere krachten houden en hen ons licht geven?

Angstaanjagende stemmen horen

Duistere wezens die de taak hebben om de groei van ieder menselijk wezen te vernietigen

Satan – een wezen of een bewustzijnsstaat?

Jezus, Lucifer en Sanat Kumara

Je hoeft geen medelijden met de duivel te hebben

Op enig moment moet je het pact dat jouw ego met de duivel heeft gesloten, verbreken