De bedoeling van het leven, het Goddelijke Plan

 

(Niet) genoeg tijd om je Goddelijke plan uit te voeren

Moeten we onze spirituele oorsprong kennen?

Hoe jij je geboorteland kunt helpen

Incarneren bij een gezin met een lager bewustzijnsniveau

Hoe je boodschapper van de geascendeerde meesters word

Wie maakt ons Goddelijke plan?

Nieuwe kansen zien versus culturele verwachtingen

Avatars en verwachtingen die je innerlijk hebt en verwachtingen die uit de buitenwereld komen

Waarom we zo’n moeilijk leven in deze incarnatie hebben

De relatie tussen karma en ziekte

De dynamiek van het Goddelijke plan

Hoe verloopt de transformatie in bewustzijn?

Hoe je de hogere niveaus van je Goddelijke plan kunt zien

Het verhaal van een avatar: De wens opgeven om andere mensen te redden of te veranderen

Vertalen of niet vertalen

Iets in gedachten beslissen versus intuïtieve aanwijzingen

Hoe je leert zien wat je niet kunt zien

Wat wil je in dit leven manifesteren?

Op gevaarlijke plekken wonen

Hoe jij je Pad in een Pad van voortdurende Vooruitgang verandert

Hoe je omgaat met diepe ontevredenheid in het leven

Zou ik niet moeten ascenderen na dit leven?

Kan ik na dit leven ascenderen?

Ons Goddelijke plan versus bepaalde resultaten behalen op aarde

Realisme is de sleutel tot succes

Het gevoel hebben dat je achterop bent

Hoe je onbaatzuchtige dienstbaarheid evenwichtig aanpakt

Geen enkele vrouw is vrij totdat alle vrouwen vrij zijn

De rol van de venusianen is dat ze ascenderen

Om weer contact te maken met je IK BEN Aanwezigheid, moet je een beslissing nemen

Hoe je omgaat met je motivatie op het spirituele pad

Hoe je jouw Goddelijke Plan ontdekt

Waarom komt een avatar naar de aarde?

Gebrek aan persoonlijke ambitie en het uitvoeren van je goddelijke plan

Een niet geplande zwangerschap

Een baan en je Goddelijke plan

De houding die je hebt ten opzichte van de aarde vertelt of je een avatar bent of een oorspronkelijke bewoner van de aarde

Alles wat op aarde gebeurt, kan het collectieve bewustzijn helpen verhogen

Schulden, een carrière opbouwen en een Goddelijk plan

De beloning voor dienstbaarheid is de vreugde om te kunnen dienen

Het redderscomplex van avatars

Hoe je weet of jij een avatar bent

Op aarde geïncarneerd zijn is een kans

Hoe je jouw Goddelijke plan herinnert

Goddelijke aanwijzingen en de creatieve stroom

Basale leringen over jouw goddelijke plan en karmische relaties

Tegenwoordig moet je spiritualiteit met praktisch leven integreren

Jouw goddelijke plan en een bedrijf leiden

Vermijden dat je een spirituele lering gebruikt als blokkade om te voldoen aan jouw goddelijke plan

Het gevoel overwinnen dat er geen bedoeling in het leven zit

Waarom descendeert de levensstroom naar de materiële wereld?

Wie ben ik en wat is mijn Godvlam?

 Wat is de bedoeling van mijn leven?