Lagere zelf – ego

 

Definitie van ego versus geen ego hebben

Hoe jij je bewuster kunt worden van de onderbewuste niveaus van je geest

Wanneer de realiteit slechts een idee wordt waar je argumenten voor en tegen voor kunt bedenken

Emoties hebben versus emoties ervaren

Hebben we therapie nodig om af te rekenen met onze gescheiden zelven?

Over soortgelijke gescheiden zelven

De dood van de tegengestelde polariteit van het gescheiden zelf

Collectieve zelven

Is er een mannelijk en vrouwelijk oerzelf?

Hoe je ophoudt met reageren op een gescheiden zelf

Hoe je ophoudt te reageren met je gescheiden zelf

De relatie tussen de collectieve geesten en je persoonlijke innerlijke geesten

Welk boek is een goede introductie tot het gescheiden zelf

De illusie op het achtenveertigste niveau en het oerzelf

De illusies geloven die je nodig hebt om op aarde te kunnen incarneren

Het concept anti-ego

Het is belangrijk dat je één zelf per keer ziet en hem loslaat

Vraag over communicatie met innerlijke geesten

Je moet de zelven loslaten die je prestaties hebben geleverd

Het gevoel van verbondenheid met Ik Ben Aanwezigheid en gescheiden zelven

De waarde die het heeft om de gescheidenheid in te gaan

Spijt hebben van het verleden en het oerzelf

Het concept ego, innerlijke geesten en gescheiden zelven

Hoe je moet omgaan met de innerlijke geesten en de gescheiden zelven

Sterf ik ook als mijn ego sterft?

De elektronische gordel en emoties

Hoe jouw ego een spirituele lering kan gebruiken om je vooruitgang te stoppen

Op enig moment moet je het pact dat jouw ego met de duivel heeft gesloten, verbreken

Je kunt jouw ego niet in een oogwenk overwinnen, maar je kunt wel ophouden je ermee te vereenzelvigen

Hoe kunnen wij de bewuste geest ertoe brengen om altijd in de Geest van God te zijn?

De wachter/treuzelaar op de drempel of de menselijke geest?

Fundamentele leringen over menselijke vooroordelen en discriminatie