De meesters zullen hun ware wezen aan jullie onthullen, als je erom vraagt met de bereidheid om verder te kijken dan jouw mentale kader

Uit een boodschap van Saint Germain op 22 maart 2010. Het hele artikel staat hier.

 

Overwin de gehechtheid aan uitkomst en stop met jezelf beoordelen
Zie je, een aspect van het gevallen bewustzijn is de gehechtheid aan specifieke uitkomsten en resultaten op aarde, En daarom hebben ze dit hele bewustzijn gemaakt van dat bepaalde keuzes verkeerd zijn volgens een bepaalde maatstaf. En ze gebruiken dit om ervoor te zorgen dat jij jezelf gaat beoordelen, tot jij je zo ellendig voelt omdat je de zogenaamde verkeerde keuzes maakt dat je tenslotte redeneert: “Ik heb er genoeg van om deze foute keuzes te maken – ik maak geen keuzes meer.” Ik volg een uiterlijke leider, ik zal een religie aanhangen, ik zal een goeroe of boodschapper volgen. Of ik zal proberen wat goddelijke leiding te ontvangen van iemand die me zal zeggen wat ik moet doen. Nu, mijn geliefden, als je naar een of andere niet-materiële entiteit zoekt om je te zeggen wat je moet doen, dat kan ik je er wel van verzekeren dat die niet-materiële entiteit geen lid van de Opgevaren Schare is.

Want wij hebben niet tot doel om je op een punt te krijgen dat je nooit verkeerde keuzes op aarde maakt. Ons doel is je globale groei in van jezelf gewaar zijn. En zoals we al heel vaak hebben gezegd, je kunt net zo goed groeien van elke keuze die je maakt, of die nu ‘goed’ of ‘fout’ is volgens aardse maatstaven. Onze enige zorg is je te helpen leren en groeien, en daardoor transcenderen en groeien in je mede-creatieve bekwaamheid en gewaarzijn. Dat is onze zorg.

Geloven jullie wis en waarachtig, mijn geliefden, dat we hier boven zitten en iedere beweging van jullie volgen en jullie hardvochtig beoordelen? Geloven jullie dat voor elke keuze die je maakt, de karmische raad hier zit met een scorebord en een vinkje zet wanneer je een goede keuze maakt en een minnetje wanneer je een slechte keuze maakt. En dat ze alle minnetjes optellen, tot je een kritiek punt bereikt en ‘bam’ dan ga je de brandende hel in die de christenen vele eeuwen lang zo levendig geportretteerd hebben. Geloof je serieus dat de karmische raad zo werkt? Want als dat zo is, dan kan ik je zeggen dat je ten prooi bent gevallen aan het gevallen bewustzijn en hun mind control en hun brainwashing en hun projectie van deze verkeerde beelden op het collectieve bewustzijn.

Als je echt gelooft dat de karmische raad en de Opgevaren Schare zo werkt, dan is het tijd om te beseffen dat je te pakken bent genomen door de gevallen engelen. En het is tijd om wakker te worden en deze vooropgezette beelden, die gebaseerd worden op de dualiteit en oordelend zijn. Het is tijd om naar binnen te gaan en eerlijk te zijn en te zeggen: “Ik begin door te krijgen hoe het gevallen bewustzijn mijn mening over God en mijn mening over de geascendeerde meesters aangetast heeft. En ik besluit hierbij – door de keuze van mijn vrije wil – dat ik bereid ben God en de geascendeerde meesters te kennen zoals ze echt zijn. Ik ben bereid om de werkelijkheid te kennen.”

Mijn geliefden, vraag en jullie zullen ontvangen. Vraag met de bereidheid om verder te kijken dan jullie mentale kaders, je vooropgezette meningen, je epische drama’s en we zullen ons ware wezen aan je onthullen. Want we zijn hier altijd bij je. Slechts in jouw geest is er de indruk, het beeld van afstand, van een niet af te breken afgrond tussen jou en ons, gecreëerd. En die niet af te breken afgrond werd precies in het gevallen bewustzijn gecreëerd. Want er is een niet af te breken afgrond tussen het gevallen bewustzijn en het geascendeerde bewustzijn. Er bestaat geen twijfel over. Er bestaat een afgrond tussen het gevallen bewustzijn en het geascendeerde bewustzijn. Maar je bent een individualisatie van het Wezen van de Schepper en je hebt een keuze: Wil je in het gevallen bewustzijn stappen; wil je in het geascendeerde bewustzijn stappen?

Op welk station wil jij de radio van je bewustzijn afstemmen? Draai aan die knop van het bewustzijn. Hij kan wel vastzitten op een bepaald station vanwege vele incarnaties. De wijzer is misschien wat roestig geworden, mijn geliefden. Hij kan wel vastzitten op dat station waar hij al zolang op staat, misschien dacht je dat het het enige station was – of dat je daardoor in de hemel zou komen als je er maar lang genoeg op afgestemd blijft. Dus doe die inspanning om de wijzer vrij te wrikken van de corrosie, om hem weer in beweging te krijgen. Draai hem een poosje heen en weer, net genoeg om hem te bevrijden van roest en vuil. Maar stem hem daarna op de hogere stations af, tot je ons bereikt. Want dat is niet zo moeilijk, maar het is veel gemakkelijker geworden, naarmate de planeet van de denkwijze van Vissen naar Aquarius is verschoven.

Er is minder inspanning voor nodig om je af te stemmen op de realiteit van de Opgevaren Schare van vandaag dan die van gisteren. En naarmate de tijd voortgaat, en naarmate het collectieve bewustzijn blijft vooruitgaan, zal het steeds minder inspanning vergen. Maar er is nog steeds wel die keuze voor nodig, dat je bereid bent om vraagtekens te zetten bij je oude mentale beelden, de gesneden beelden. Zonder de bereidheid om je gesneden beelden te betwijfelen, is er geen vooruitgang mogelijk. Dit is de manier waarop het altijd is geweest – altijd. Want de vrije wil is de essentie van groei.