Het pad bewandelen

 

De tweede dood verkiezen boven het bewandelen van het spirituele pad

De noodzaak van een fysieke goeroe

Waarom hebben we zoveel incarnaties nodig?

Psychedelica versus spiritueel pad

Het schizofrene aspect van het spirituele pad

Wat zijn onze blinde vlekken?

Geboren uit Water en geboren uit Vuur

Hoe verloopt de transformatie in bewustzijn?

Geen hoogtepunten en dieptepunten meer hebben

Hoe je voorkomt dat je ontmoedigd raakt

Hoe je leert zien wat je niet kunt zien

Lessen beneden het achtenveertigste niveau

Karma dat je maakt beneden het achtenveertigste niveau

Jezelf helpen of de wereld?

Tussen hogere en lagere bewustzijnsstaten omschakelen

Hoe je een nieuwe fase op het pad aanpakt

Persoonlijke en collectieve geesten, de wens om speciaal te zijn, en de dualiteit

Affiniteit met een of meer meesters?

De leiding van de geascendeerde meesters na het zesennegentigste niveau

Waarom de geascendeerde meesters het werk niet voor jou kunnen doen

Hoe jij je Pad in een Pad van voortdurende Vooruitgang verandert

Hoe je omgaat met diepe ontevredenheid in het leven

Vriendelijkheid betekent niet dat je andere mensen nooit uitdaagt of je tegen andere mensen verzet

Honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus en reïncarnatie

De ideeën van de geascendeerde meesters implementeren

Hoe je een evenwichtiger gemoedstoestand krijgt

Hoe je onbaatzuchtige dienstbaarheid evenwichtig aanpakt

Je hoeft je niet te herinneren dat je in een etherisch retraiteverblijf bent geweest en wat je daar hebt geleerd

Je pad zal vaak uit cycli bestaan die je misschien als ups en downs beschouwt

Hoe je maximaal vooruit kunt gaan door een spirituele lering echt te gebruiken

Het concept medescheppen

De angst om opnieuw te vallen

Traditionele rollen van mannen en vrouwen transcenderen

Stel jezelf de vraag: Wat zou ik op deze planeet willen doen?

De vraag of je een verlengstuk bent van een spiritueel wezen

Sommige mensen hebben een fysieke goeroe nodig

De waarheid begrijpen versus de waarheid ervaren

Over een mentaal beeld van de lering

Wat is ons bewustzijnsniveau?

Tegenwerking en chaos op het spirituele pad

Hoe mensen in bewustzijn naar beneden gaan

Vooruitgang op het spirituele pad

Humor versus jezelf niet al te serieus nemen

Blind vertrouwen op het spirituele pad

De tijd die je verloren hebt op het spirituele pad

De illusies geloven die je nodig hebt om op aarde te kunnen incarneren

Hoe je rechtstreeks contact maakt met de meesters

Jouw Ik Ben Aanwezigheid bepaalt de limiet van hoe ver je de dualiteit in kunt gaan

Toewijding aan het spirituele pad

Intellectueel inzicht versus contact maken met je hart

Hoe gaan we naar een spiritueel retraiteverblijf?

Vraag over de waarneming van het leven door Kim en zijn standpunt op het leven

Hoe moet je met een lering van de geascendeerde meesters omgaan?

Hoe leren wij in de etherische retraiteverblijven?

Hoe je voorkomt dat je tot uitersten vervalt

Als je geen weerstand biedt, dan kun je maximaal groeien; als je niet probeert om iets in een bepaalde matrix te duwen, je laat het zich ontvouwen

Aanwijzingen over het niveau van bewustzijn dat je hebt

Hoe je van het spirituele pad geen mentaal spel maakt

Slagen voor een initiatie is niet automatisch het resultaat van het doen van een oefening

Hoe je omgaat met fouten die andere mensen beïnvloeden

De illusies waarin wij gaan geloven om op het 48e niveau te komen

Een levensstroom heeft heel veel tijd nodig om zich te ontwikkelen

Grenzen stellen op het spirituele pad

De laatste initiaties op aarde

Een evenwichtige aanpak van het spirituele pad

Fases om reactiepatronen te overwinnen

Hoe je omgaat met fake news of samenzweringstheorieën

Feedback van de kosmische spiegel

Naar patronen zoeken

Persoonlijke veiligheid

Het loslaten van gehechtheid aan verkeerde beslissingen in het verleden

In de war raken door andere mensen

Gegrond of niet gegrond zijn

Je verlamd voelen op het spirituele pad

Onze paranormale of mentale kracht vergroten

Wanneer er niets in je leven lijkt te veranderen

Is dit je laatste leven?

Met gehechtheden breken

Het evenwicht op het pad behouden

Reageren en analyseren

Te hard voor jezelf zijn

Over de tegenstand die je ondervindt bij je groei

Zullen wij het allerhoogste niveau op het pad bereiken?

Dankbaarheid helpt je beseffen dat de materie geen macht heeft over geest

Waarom overgave zo’n essentieel onderdeel van het spirituele pad is

Het pad is een staat van voortdurende zelfobservatie

Het spirituele pad bewandelen zonder te lijden

Wie ben ik? – Het antwoord is een weerspiegeling van jouw huidige bewustzijnsstaat

Sommige creatieve mensen staan erop dat het nemen van drugs hun spirituele groei heeft geholpen

Hebben wij een gestructureerd pad in de buitenwereld nodig?

Frustraties te boven komen op het spirituele pad

Het fundament voor jouw groei is de energie transformeren die door de dualistische overtuigingen zijn gecreëerd

De rol van humor op het spirituele pad

Hoe je in het nu leeft

Zijn wij getraumatiseerd door onze oorspronkelijke spirituele geboorte?

Jouw persoonlijke meester

Een evenwichtige benadering van het leven

Bescherm jouw spiritueel ontwaken