Zoek de Boeddha in het Stil zijn dat de Beweging mogelijk maakt

ONDERWERPEN: De gedachtevorm voor 2012 – De Alpha en Omega van de Boeddha

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 30 december 2011 – Almaty, Kazachstan.

IK BEN de Boeddha. Gautama Boeddha is mijn naam. En ik zal jullie niet in mijn gebruikelijke zittende positie toespreken. Want ik wil jullie verder brengen dan het beeld van de Boeddha – dat nu al 2500 jaar in het collectieve bewustzijn van de mensheid gegrift staat – dat van de Boeddha die rustig zit te mediteren, schijnbaar onbewust van wat er in de wereld aan de hand is. In plaats daarvan wil ik jullie een ander beeld van de Boeddha geven.

Er was eens een Boeddhische leraar die zei: “Als je de Boeddha op straat tegenkomt, dood hem dan!” En de betekenis daarvan is natuurlijk dat alles de Boeddhanatuur is en dat jij het potentieel hebt om jouw individuele Boeddhaschap te manifesteren. Dus is het beter voor jouw eigen groei dat jij, als jij de Boeddha als iemand buiten jou herkent, die persoon doodt – zodat je kunt ophouden met de Boeddha buiten jou te zoeken.

Dit was natuurlijk eigenlijk geen slecht advies. Maar ik wil jullie graag op een hoger niveau brengen. Want ik zou zeggen: “Als je de Boeddha op straat tegenkomt, dood hem – als je mij kunt vangen!” Want je moet mij eerst vangen en dat is nog niet zo gemakkelijk als je denkt. Om de simpele reden dat als jij mij buiten jou herkent – op een afstandje van jou – dan moet jij eerst naar mij toekomen voor je mij kunt vangen.

Maar terwijl je dichter naar mij toekomt, zal ik verder weg gaan – en hoe komt dat? Omdat je mij nooit zult vinden, je zult me nooit bereiken, tot je beseft dat ik overal ben – want alles is de Boeddhanatuur. Dus hoe kan er afstand zijn tussen jou en de Boeddha als alles de Boeddhanatuur is? Zolang je denkt dat er afstand is, zal er altijd afstand zijn. En dan kom je nooit dichterbij; je bereikt mij nooit.

De Gedachtevorm voor 2012
Begrijpen jullie dat dit natuurlijk de gedachtevorm is voor dit komende jaar 2012, het Jaar van de Heilige Geest? De gedachtevorm die ik jullie geef, is die van een machtige voortsnellende stroom die door de bergen vliedt, rondom en over rotsen heen. En alles wat in die stroom komt, wordt door de stroming meegenomen. Er bestaat geen stilstand; er komt geen stilstand in het Jaar van de Heilige Geest.

Degenen die zullen slagen voor de initiaties in dit komende jaar, zijn degenen die niet proberen stil te blijven staan, die niet aan het oude willen vasthouden, maar met de voortsnellende stroming van de Geest willen meegaan. Maar de gedachtevorm die ik jullie meegeef, is dat de Boeddha op elk willekeurig punt in de (stroom van de) Geest bestaat; daar ben ik.

Het beeld dat ik alleen maar in een serene, meditatieve houding kan zitten, moet je loslaten om te slagen voor de initiaties van het komende jaar. Je moet mij overal zoeken in de activiteit – waar je ook doorheen gaat, wat die activiteit ook is: zoek de Boeddha te midden van elke ervaring die je maar krijgt. Of het nu in je dagelijkse leven is, of in de herrie of bij een crisis.

Er bestaat geen crisis waarin je mij niet kunt vinden; er bestaat geen omstandigheid waarin je mij niet kunt vinden. Het hele idee dat je de Boeddha enkel in een serene, ver verwijderde positie kunt vinden, moet weg. Je kunt niet het beeld hebben dat je mij niet in je dagelijkse leven kunt vinden, dat ik niet in stressvolle situaties kan zijn, dat je mij niet vindt als er beweging is – maar dat ik slechts in stilstand te vinden ben.

Dat is niet zo, mijn geliefden. IK BEN overal. En daardoor ben ik de Boeddha waar IK ook maar BEN. Ik ben de Boeddha te midden van de meest intense herrie die je ooit zou kunnen ervaren. En dat is waar je mij juist moet zoeken. Wat je het komende jaar ook ervaart, wat de wereld ook ervaart en dit komende jaar meemaakt, zoek mij te midden van de activiteit. Probeer geen stille plek te vinden, probeer niet de baas te zijn over de omgeving en die tot stilte of bedaren te brengen. Zoek mij in plaats daarvan te midden van de beweging; zoek het stil zijn dat juist het fundament is van beweging.

Want beseffen jullie niet dat ik als de Boeddha, de Heer van de Wereld, het evenwicht voor de ruimte zelf bewaar? En enkel omdat er ruimte is, kan er beweging zijn. Hoe zou je ooit van de ene plaats naar de andere kunnen gaan als er geen beweging was? Maar juist omdat ik de Heer van de Ruimte ben, ben ik ook overal in de ruimte aanwezig. Maar toch ben ik nog steeds de Boeddha. Ik ben in het stil zijn te midden van de beweging.

En dit is het beeld dat ik jullie geef, de gedachtevorm voor 2012. Er kan grote onrust in de buitenwereld zijn en velen krijgen de neiging te denken dat ze de storm moeten doorstaan. En wanneer de storm voorbij is, kunnen ze opnieuw de Boeddha gaan zoeken. Maar ik zeg jullie: zoek mij in het midden van de storm, zie de storm als kans, als uitdaging, om verder te kijken dan de onrust in de buitenwereld en vind de Boeddha die de ruimte handhaaft die de onrust mogelijk maakt.

Dan zul je verder kijken dan de storm. Dan zul je mij daar zien zitten; niet in mijn gebruikelijke positie met gesloten ogen, maar zoals je mij nu ziet*: met open ogen, naar jullie kijkend – niet met mijn gebruikelijke afstandelijke, Boeddhische glimlach, maar met een vreugdevolle glimlach, omdat ik jullie verwelkom, omdat jullie mij gevonden hebben waar IK BEN.

En waar BEN IK dan? Ik ben overal waar jij bent – daar ben ik. Want ik ben inderdaad bij je, altijd. En pas wanneer je beseft dat ik altijd bij jou ben, leer je mij echt kennen; niet als het Alpha-aspect van de stille, meditatieve Boeddha, maar in het Omega-aspect van de actieve Boeddha, die overal is te midden van de stroom die door de ruimte mogelijk wordt gemaakt.

De Alpha en de Omega van de Boeddha
Dus heb ik zowel de stille eigenschap als de dynamische eigenschap. En ik moedig jullie, in 2012, aan om de dynamische eigenschap van de Boeddha te zoeken, om mij te midden van activiteiten te zoeken. En daar leer je de twee aspecten van de Boeddha kennen, de Alpha en de Omega van de Boeddha, de Boeddha en de Moeder, de Boeddha in de Moeder, de Boeddha die de Moeder mogelijk maakt door de Vlam voor de ruimte zelf te handhaven.

Dat ben ik echt. Dat is mijn vlam, mijn vreugde. En ik zie ernaar uit je dit komende jaar te begroeten opdat we daadwerkelijk één van hart, één van geest, mogen worden, zodat jullie het verlengstuk van de Boeddha kunnen zijn en het evenwicht voor de wereld in 2012 en daarna bewaren. Zodat je het evenwicht voor veel mensen op aarde kunt bewaren, die de Boeddha niet kennen, die de Boeddha niet te midden van activiteit kunnen vinden, die daadwerkelijk weggevaagd worden door de wereldgebeurtenissen, die overweldigd zullen zijn, die verblind raken en daarom geen stil zijn en geen harmonie kunnen vinden.

Maar jullie kunnen wel middenin activiteiten zitten, en jullie kunnen de stilte in jezelf vinden, het punt van stil zijn waar Saint Germain over heeft gesproken. En daarom kunnen jullie het evenwicht voor de rest van de mensheid, zelfs de fysieke planeet, dit komende jaar bewaren. Zodat planeet aarde met haar ascenderende spiraal verder kan gaan en letterlijk met de stroming van de Geest mee kan. Zodat er geen massavernietiging en onrust komt, maar in plaats daarvan de hele planeet vloeibaar wordt, zoals we gisteren hebben gezegd, als een bevroren rivier die ontdooit en dan met de stroming mee begint te gaan naar de oceaan zelf.

Want de onrust die er in dit komende jaar misschien komt, heeft het potentieel om de maatschappij en de mensheid heen snel door de smalle diepe ravijnen, waar de stroming sterk is, heen te loodsen tot de rivier zich gaat verbreden en op den duur naar de oceaan zelf stroomt, in de oceaan zelf stroomt.

En heb dan het beeld dat jij te midden van de stroming de Boeddha vindt. Maar buiten het vinden van de Boeddha om, BEN jij de Boeddha. En jij drijft op de stroming mee, terwijl je de stilte binnenin jou ervaart. Dat stil zijn ben ik, het stil zijn te midden van activiteiten. Dat is het dynamische aspect van de Boeddha.

En zodoende bedank ik jullie door je fysieke aanwezigheid hier te manifesteren, die het mogelijk heeft gemaakt om onze Aanwezigheid te manifesteren. Zodoende verzegel ik deze bijeenkomst en ik geef jullie nu de kans om in een rij voor de boodschapper langs te lopen en we zullen jullie elk een zegen geven van de specifieke meester die het dichtst bij jou staat, een zegen die aangepast wordt aan ieder van jullie en jullie huidige staat van groei, die jou het meest zal accelereren en je voorbereiden op dit jaar 2012**. Zodoende wordt het verzegeld.

*Wanneer de boodschapper een dictaat van Gautama Boeddha opneemt, zit de boodschapper meestal met gesloten ogen. Tijdens dit dictaat, stond de boodschapper en had zijn ogen bijna de hele tijd open.

**Na het dictaat vormden de deelnemers een rij en één voor één liepen ze voor de boodschapper langs die zijn rechterhand op het voorhoofd en zijn linkerhand op de schouder van iemand legde, waardoor de meesters directer een bepaalde mate van spiritueel licht op elke student konden overbrengen. Door de terugkerende stroom van de linkerhand zouden de meesters ook van elke student alle lasten van vervormde energie afnemen die de groei van de student tegenhouden. Deze handeling werd helemaal door de meesters gedaan en aangepast aan de bewustzijnsstaat van elke student plus de door hen getoonde bereidheid om hun oude impulsen te overstijgen. Het ging buiten het bewustzijn van de boodschapper om.