Je moet de Tijd hebben om de Grote Leraar in jouw Leven op te merken

ONDERWERPEN: De goeroe-chela relatie is een stroom in de vorm van een 8 – Hoop niet op een comfortabel leven als je student van Maitreya bent – Maitreya zegent met de Vlam van Liefdevolle Vriendelijkheid – Je verlegenheid overwinnen, omdat je een fout hebt gemaakt, symboliseert jouw terugkeer naar de Grote Leraar

Geascendeerde Meester Lord Maitreya, 30 december 2011 door Helen in Almaty, Kazachstan

Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar inderdaad. Denk je er wel eens na over hoe alle levensstromen voor jou zijn geascendeerd? Welnu, ze hebben mij allemaal ontmoet in de Grote Mysterieschool die ik, Maitreya, heb.

De goeroe-chela relatie is een stroom in de vorm van een 8
Mijn geliefden, het is me inderdaad een eer jullie te verwelkomen en te begroeten, want jullie hebben deze dagen, een heel belangrijke stap gedaan in de richting van jullie ascensie. Jullie hebben ruimte in jullie leven gemaakt voor de lering die sommigen van jullie nog nooit eerder hebben gehoord, of pas een maand of een paar maanden geleden, voordat je hiernaartoe kwam. Het is mij een voorrecht om deze speciale dispensatie aan jullie als groep te geven, omdat jullie dit dictaat door de oprechtheid van jullie hart hebben verdiend, door jullie bereidheid om te leren en meer te worden op het pad.

Waarom is het belangrijk dat Heer Maitreya komt en die woorden door een fysieke mond uitspreekt? Omdat jullie één ding goed moeten begrijpen. De goeroe-chela relatie is geen eenrichtingsverkeer, zoals zojuist werd uitgelegd; het is net als kinderen opvoeden. Kinderen opvoeden – is het eenrichtingsverkeer om hen op te voeden? De universele wet is dat iemand die leraar of die ouder wil zijn, zelf de eerste moet zijn die bereid is onderricht te worden.

Er is altijd een stroom in de vorm van het cijfer 8, er is altijd een gouden stroom van licht tussen de goeroe en de chela. Ik, Maitreya, ben jullie goeroe op een bepaald niveau van jullie pad, en jullie komen allemaal naar mijn retraite om jullie lessen te ontvangen wanneer jullie eraan toe zijn. Maar wanneer jullie eraan toe zijn, leer ik ook. Ik leer door jullie ervaringen, want hoe zou ik jullie kunnen onderwijzen als ik hetzelfde bleef? Dit is de schoonheid van de kosmische wet; het is de schoonheid van transcendentie.

Hoop niet op een comfortabel leven als je student van Maitreya bent
Zelfs de Boeddha die de vertegenwoordiger is van grote vrede, stil zijn, oneindige liefde; zelfs de Boeddha is iemand die steeds verder transcendeert. Wat is het mooie van de stroom in de vorm van het cijfer 8? Die stopt nooit, want zelfs als je denkt – op de materiële wereld – dat wanneer dit feestje van zielen (het evenement in Kazachstan) voorbij is, dan ga jij je misschien ontspannen thuis: je zet de TV aan, gaat gemakkelijk op de bank zitten, aait je hond of kat of welk dier je ook maar hebt, en neemt even pauze.

Wat een illusie, mijn geliefden – wat is dat een illusie, want wanneer jij de bereidheid hebt getoond om verder te gaan op jouw pad – wanneer jij voor de Kosmische Raad, de geascendeerde meesters, hebt gestaan en je aangemeld als student op de Grote Mysterieschool – dan moet je mijn rol als leraar begrijpen.

Laat ik jullie met rust om comfortabel thuis te zitten? Nee, mijn geliefden, ik kom bij je in diverse situaties. Je moet stil zijn, stil om mij op te merken. Je moet nog stiller zijn om mij zelfs maar te horen. Horen jullie de stem in je hart? Dat is de stem van de Grote Leraar, die nooit jouw vrije wil overtreedt, maar die jou constant de kans geeft om op te letten en te leren wanneer jij eraan toe bent. Dus je moet ruimte voor mij maken. Je moet ruimte maken voor de zachte stem in jouw hart. Je moet ruimte maken in jouw leven, je moet ruimte maken, zodat je de zachte stem hoort van de Grote Initiator.

En andere keren kom ik natuurlijk bij je in diverse situaties waarin je mij niet verwacht. Want je denkt dan: “O, dit is gewoon een aardse situatie, ik moet doorzetten.” En dan ga je verder met je ego de mond te snoeren, maar ik, de Grote Initiator, kom met een enorme spiegel die de situaties naar jou reflecteert waar jij om hebt gevraagd of waar jij het meeste van leert.

En nogmaals, je moet dus ruimte voor mij maken, voor de kosmische lessen die tot jou komen, zodat je de tijd hebt om die op te merken. Zodat je de tijd hebt om erover na te denken, zodat je tijd hebt om goed met mij om te gaan. Want hoe zouden we anders die stroom in de vorm van het cijfer 8 tussen de goeroe en de chela kunnen vormen?

Maitreya zegent met de Vlam van Liefdevolle Vriendelijkheid
Zo groot is de liefde van de Kosmische Boeddha voor jullie. Ik kom jullie zegenen met de Vlam van Liefdevolle Vriendelijkheid die ik vertegenwoordig. Dus ik laat jullie aura’s overstromen, ik blaas deze vlam in jullie leven (maakt een blazend geluid); ik blaas deze vlam naar jullie persoonlijke veld (maakt blazend geluid).

Jij komt tegen mij wanneer je eraan toe bent. En veel van jullie zijn er trouwens aan toe. Dus ik wilde jullie aan de stuwkracht van mijn licht herinneren die ik aan het begin van het Jaar van de Moeder heb verankerd, toen ik heb gezegd dat ik in het Jaar van de Moeder in diverse situaties kom, vooral die waarin je mij niet opmerkt.

Ik ben degene die de 144.000 verschillende nuances van vriendelijkheid heb en de nuance die je nu ziet, is daar maar één van. Maar, mijn geliefden, jullie hebben het dictaat van Sanat Kumara gehoord die jullie eraan heeft herinnerd dat je jouw licht 144.000 keer moet demonstreren terwijl je het gevallen bewustzijn ontmoet op planeet aarde. Je moet je verworvenheden 144.000 keer demonstreren om boven de dualiteit te blijven staan! En je verworvenheden kunnen alleen maar door je talenten komen, de lessen die jij je eigen hebt gemaakt.

Je verlegenheid overwinnen, omdat je een fout hebt gemaakt, symboliseert jouw terugkeer naar de Grote Leraar
Mijn geschenk aan jullie is dat ik klaar sta om jullie te verwelkomen en door mijn verworvenheden, hoe je die verworvenheden kunt krijgen door jouw initiaties te ondergaan en meesterschap over de materie te demonstreren, in de allereerste plaats meesterschap over het gevallen bewustzijn. Dus hebben jullie zeker lessen nodig en enkelen van jullie hebben lessen nodig over hoe je de Slang herkent. Dus is de sleutel om je relatie met de Grote Leraar – die je hebt achtergelaten, toen je de Hof van Eden verliet – te herstellen, is de angst om je te generen, de angst om je te schamen, wanneer je mij de tweede keer tegenkomt, overwinnen.

Dus Gods liefde voor jullie is zo groot, want God beoordeelt je niet op de keuzes de jij hebt gemaakt nadat je mij verliet tot je het besluit nam weer naar mij terug te keren. God verwelkomt jullie opnieuw bij de Grote Leraar, en ik, Maitreya, verwelkom jullie weer in mijn hart, zodat we de lessen die wij moeten leren, kunnen vervolgen. Het is de bedoeling dat jullie leren hoe je die transcendeert; ik leer van jullie hoe ik moet die lessen moet geven.

Zijn jullie er klaar voor om naar mijn retraite te komen? Ja, op innerlijk niveau heb ik jullie oproepen ontvangen, daarom breng ik dit nu uit, zodat je ook het referentiekader krijgt van het licht dat ik op uiterlijk niveau, in je fysieke bewustzijn, ben.

Mijn geliefden, het is een grote eer voor mij om mijn licht uit te geven en nu geef ik het woord aan mijn geliefde broeder, Heer Gautama, om jullie in deze Cirkel van Eenzijn te verzegelen!