Het ene onderliggende Probleem op aarde

ONDERWERPEN: Schoonheid maakt alles universeel één – Door hogere rijken reizen – De onderliggende oorzaak van menselijke conflicten – Gods liefde staat boven menselijke voorwaarden – Het Jaar van de Heilige Geest – Vergeving is de sleutel

Geascendeerde Meester Quan Yin, 30 december 2011 in Almaty, Kazachstan

Ik, Kuan Yin, wil jullie meenemen op een reis door je verbeelding. Ik wil graag dat jullie beseffen dat jullie, terwijl jullie deze invocatie opzeiden, door de schoonheid van jullie hart en door de schoonheid van de Russische taal, een wenteltrap hebben gevormd die tot hoog in het etherische en het spirituele rijk reikt. Tijdens en ook na deze invocatie zijn er engelen afgedaald en de zielen van menselijke wezens zijn opgeklommen via deze wenteltrap in de mooiste stroom in de vorm van een 8 die jij je maar kunt voorstellen. De schoonheid van deze stroom staat heel ver boven wat je op aarde ziet uitvergroot op het fysieke vlak. Maar het staat niet boven wat uitvergroot zou kunnen worden en wat er wordt uitvergroot, naarmate het bewustzijn wordt verhoogd.

Schoonheid maakt alles universeel één
Zeker, schoonheid – schoonheid maakt alles universeel één, want alle mensen hebben gevoel voor schoonheid. Alle mensen kunnen ontroerd raken wanneer ze grote schoonheid ervaren, schoonheid die meer is dan ze gewoonlijk zien, dan ze gewoonlijk ervaren, dan ze gewoonlijk verwachten, dan ze zich gewoonlijk voorstellen. Die schoonheid ervaren we in het geascendeerde rijk steeds en wij willen, natuurlijk, dat onze niet-geascendeerde broeders en zusters diezelfde schoonheid ervaren. Want alleen wanneer je van binnen ervaart en accepteert dat deze schoonheid echt bestaat, ben je in staat om te accepteren dat het ook manifest kan worden in het fysieke rijk, in het materiële rijk, op aarde.

We hebben natuurlijk over gesloten systemen gesproken en lelijkheid wordt zo’n gesloten systeem wanneer mensen omgeven worden door een lelijke omgeving, door armoede, door gebrek aan waardigheid. Ze gaan geloven dat dit alles is wat het Moederrijk kan uitvergroten. En dan worden dat zichzelf vervullende profetieën en wij willen natuurlijk dat iedereen dit bewustzijn ontstijgt. En daarom hebben de zielen van mensen die aan deze ervaring toe zijn, daadwerkelijk de wenteltrap die is gebouwd, beklommen, niet alleen omdat jullie hier fysiek zijn, maar ook door de mensen overal ter wereld die onze leringen hebben bestudeerd en toegepast door de invocaties op te zeggen.

Ieder van jullie overal ter wereld die het hele Jaar van de Moeder een bepaalde hoeveelheid invocaties en decreten hebben opgezegd, zijn behulpzaam geweest bij de opbouw van die wenteltrap, zodat aan het eind van het jaar levensstromen in staat zouden zijn om zo hoog als hun bewustzijn dat toestond, die te beklimmen en dan een glimp op te vangen van iets wat mooier is dan wat ze op aarde zien.

En omdat ze deze schoonheid ervaren en die mee terug nemen naar hun gewone leven, dragen ze die in hun innerlijke wezen mee. Zelfs als ze het zich niet bewust herinneren, zullen ze een innerlijk weten hebben dat het mogelijk is om grotere schoonheid te manifesteren.

Want zoals mijn geliefde broeder, Master More, zojuist heeft gezegd: ”Met God is alles mogelijk,” maar de beperking is natuurlijk dat wanneer het naar het materiële rijk komt, alles door de vrije wil geleid wordt. En zelfs als God veel meer kan manifesteren dan er nu wordt gemanifesteerd, kan God niet meer manifesteren dan de mensen zich kunnen voorstellen en accepteren.

En dus is de eerste stap om meer te manifesteren, een beeld te hebben van het meer dat mogelijk is en dan dat beeld beginnen te accepteren als een echte mogelijkheid en uiteindelijk op het punt komen dat je het het niet alleen maar als mogelijkheid, maar als fysieke werkelijkheid accepteert. En je bevestigt dat dit de werkelijkheid is en de lelijkheid niet echt bestaat, want het is een manifestatie van die onwerkelijkheid. Aan deze verschuiving in bewustzijn werken wij al heel lang en die komt steeds dichterbij om bewaarheid te worden en steeds meer mensen beginnen die als werkelijkheid te accepteren.

Door hogere rijken reizen
Zodoende stijg je, terwijl je met mij opklimt deze wenteltrap, op. Eerst door het fysieke, daarna door het emotionele, waar je verzegeld door mijn barmhartigheid, niet in de verleiding wordt gebracht om de vele onevenwichtige emoties te ervaren die je alle kanten proberen op te trekken. Maar je blijft in het midden bij mij, terwijl we opklimmen door het emotionele rijk, daarna door het mentale rijk, waar je ook verzegeld bent tegen de vele verleidingen om met bepaalde argumenten aan te komen, een bepaalde redenering of de poging om een of ander probleem op te lossen – want de geest houdt er toch zo van om problemen op te lossen.

Maar natuurlijk blijf je in het midden van mijn vlam van barmhartigheid, zodat je beseft dat de problemen die jouw geest zo graag oplost, juist de problemen zijn die je geest zelf heeft gevormd en ze alleen maar in jouw geest bestaan. En dus ga je de wenteltrap verder beklimmen zonder je ertoe aangetrokken te voelen om te proberen problemen op te lossen, want we zijn op een reis naar iets hogers. En terwijl we naar het etherische rijk gaan, blijf je zelfs hier verzegeld tegen de verleiding om je eigen identiteit of de identiteit van anderen te corrigeren. En dus klim je door het etherische rijk op naar de hogere etherische rijken, naar het spirituele rijk.

En dan kijken we, alsof we in een groot ruimteschip zitten die boven de aarde zweeft, van grote afstand naar deze planeet. En door die afstand ontstaat er perspectief, want als je niet op de aarde, het krachtveld van de aarde, niet in het massabewustzijn bent, kun je duidelijker zien wat er op aarde gebeurt. En als je dan kijkt, zie je dat er, buiten alle verschijnselen en schijnbare problemen en manifestaties in de buitenwereld om, een onderliggende stroming aanwezig is.

En de vraag die ik je dan voorleg, is de volgende: “Als je helemaal naar de kern zou kunnen gaan, juist de essentie van wat er op aarde gebeurt, als je één oorzaak, één probleem zou kunnen benoemen als oorzaak van menselijke conflicten en problemen, wat zou die ene oorzaak dan zijn?” En als je heel goed kijkt, zie je dat onder alle uiterlijke manifestaties – de manifestaties die je visie vertroebelen als je in normale omstandigheden zit – achter al deze verschijnselen zit maar één oorzaak en die is gewoonweg deze: dat zoveel menselijke wezens niet van zichzelf houden.

De onderliggende oorzaak van menselijke conflicten
Wanneer je niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt, denk je dat de enige manier om liefde te ontvangen, is door aan bepaalde voorwaarden te voldoen. En natuurlijk is de meest basale behoefte van alle menselijke wezens om liefde te ontvangen. En wanneer je dus denkt dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om te ontvangen waar iedere levensstroom het meest naar verlangt, dan zit je vast aan dit nooit eindigende werk of de worsteling om aan alle voorwaarden te voldoen die je bent gaan accepteren als tussen tussen jou en je directe ervaring van liefde staand.

Je denkt dat je alleen maar liefde kunt ontvangen wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet en daarom kun je de liefde niet accepteren die stroomt, die elke seconde op jou regent. En dus wijs je actief die liefde af door buiten jou te kijken, door te proberen te voldoen aan bepaalde voorwaarden. En dan zie je dat de overgrote meerderheid van de menselijke wezens op aarde een onderliggende stroming in hun bewustzijn hebben en dat is deze: ze proberen iets wat zij als een gemis waarnemen te compenseren.

Ze denken dat ze aan voorwaarden moeten voldoen. Ze denken dat ze momenteel niet aan die voorwaarden voldoen, dus ze proberen dit gemis dat zij waarnemen te compenseren. En als je beter naar menselijke activiteiten kijkt, menselijke geloofssystemen, zelfs de menselijke samenleving, zie je die onderliggende stroming om een gemis compenseren. Dit beïnvloedt ieder aspect van het persoonlijke leven van mensen, ieder aspect van hoe ze met elkaar omgaan, ieder aspect van de nationale en internationale politiek; die poging om het gemis te compenseren.

Waarom behandelen mensen elkaar op zulke lage, zulke wrede, zulke kleinburgerlijke manieren? Ze proberen iets te compenseren wat zij waarnemen als een gemis in zichzelf door op een of andere manier te manipuleren, de baas te spelen over anderen of anderen te vernederen. Wanneer je er iets aan jouw wezen ontbreekt, het gevoel dat je iets mist, het gevoel dat je dit ontbrekende moet compenseren, dan ga je denken dat als je andere mensen kunt vernederen, zodat ze onder jou staan, jij dan op een of andere manier boven hen staat.

Gods liefde staat boven menselijke voorwaarden
Volgens God kun je nooit boven iemand staan door anderen naar beneden te halen. En wat er dan gebeurt, is dat iedereen lager zinkt. Want voor jij een ander deel van het leven naar beneden kunt halen, moet je natuurlijk eerst jezelf al naar beneden gehaald hebben. De universele genezing voor deze ziekte is Gods liefde voor jou te accepteren. Maar je kunt Gods liefde niet accepteren zolang je denkt dat Gods liefde voorwaardelijk is. Pas wanneer je gaat accepteren dat Gods liefde voor jou boven alle voorwaarden staat die op aarde worden gesteld, kun jij Gods liefde accepteren.

Alle voorwaarden op aarde die het laten lijken alsof jij Gods liefde niet waard bent – dat jij aan die aardse voorwaarden moet voldoen om Gods liefde te ontvangen – nu, mijn geliefden, al die voorwaarden komen voort uit het bewustzijn van gescheidenheid, het bewustzijn van de gevallen engelen, Ze worden allemaal bepaald door de kromme geest en degenen die bedreven zijn geraakt in het gebruik van de kromme geest, zodat ze er feitelijk van overtuigd zijn dat zij, wanneer ze hier op aarde verklaren: “Dit is zo,” dan zelfs geloven dat het zo is in Gods werkelijkheid.

En dus denken ze dat zij, wanneer ze zichzelf als leiders van religieuze bewegingen of politieke bewegingen of maatschappijen opwerpen, kunnen verklaren hoe de dingen moeten verlopen en dat zelfs God dit zal respecteren. En daarom bestaan er religies die een bepaald beeld van God bevorderen alsof hij niet een beeld was, maar echt zo is. Maar God staat boven elk beeld dat ooit door de geest van gescheidenheid zou kunnen worden geformuleerd.

En wanneer je boven de geest van gescheidenheid bent gaan staan, dan ga je naar de geest van eenzijn. En wanneer je één bent, waarom heb je dan nog een beeld van God nodig? Want je hebt slechts een beeld nodig van iets wat op afstand staat. Want wanneer je één met iets bent, heb je geen behoefte om er door een beeld naar te kijken – want je ervaart het al totaal.

Het Jaar van de Heilige Geest
Dus waren de leringen die we hebben gegeven, iedereen van ons die op dit evenement gesproken heeft, iedereen die in het Jaar van de Moeder heeft gesproken, een voorbereiding om je te helpen te slagen voor de initiaties van het Jaar van de Heilige Geest, in dit komende jaar kun je niet slagen voor de initiaties als je niet van jezelf houdt, als je niet Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou accepteert.

Als je voorwaarden hebt, kun je niet met de Geest meegaan, zoals Moeder Maria en Saint Germain en de Elohim gisteren hebben gezegd. Hoe kun je met de Geest meegaan, als je wilt dat de Geest aan de voorwaarden voldoet die door de geest van antigeest worden gesteld? Dat kan niet.

Je ascendeert niet door te proberen de geest te laten voldoen aan aardse voorwaarden. Je ascendeert alleen maar wanneer je bereid bent om de Geest jou verder te laten brengen dan die voorwaarden. Dus vertrouw ik erop dat je het met de geest kunt begrijpen. Maar de uitdaging in het komende jaar is om het inzicht te overstijgen en er één mee te worden en het totaal te ervaren, de stroom van de Geest te ervaren.

Want enkel in de stroom is er leven; in stilstand kan er enkel de dood zijn. Het leven is een constante stroom, constante transcendentie. Voorwaarden zijn een poging het leven te stoppen, om vast te houden aan een bepaald punt, een bepaalde fase. En dat is de dood, het doodsbewustzijn.

Vergeving is de sleutel
En zoals ik een paar dagen geleden gezegd heb, maar opnieuw zeg: barmhartigheid, vergeving is dus de sleutel om deze voorwaarden te overwinnen. Als je wrok voelt tegen andere mensen, zal die wrok je ervan weerhouden om met de Geest mee te stromen. Als je probeert anderen te veranderen, als je probeert hen te tonen hoe zeer zij ongelijk hebben volgens jouw voorwaarden, als je hen probeert te straffen op basis van jouw voorwaarden, dan straf jij alleen jezelf maar.

Want je zult weerstand creëren en hoe meer jij aan je mentale beeld van hoe de dingen moeten gaan, vasthoudt, hoe meer de Geest aan jou moet trekken om jou te bevrijden. En dus zal de kracht, het trekken, op den duur zo groot worden dat hij je voorwaarden uit elkaar trekt. En daardoor zul je dit komende jaar zien hoe die mensen, die naties, die niet hebben vergeven, die niet willen vergeven, die niet naar hun verleden willen kijken en zeggen: “We laten het los. We hoeven niet iets te compenseren wat in het verleden is gebeurd. We hoeven het alleen maar los te laten en van onszelf te houden en onze naasten lief te hebben.”

Maar in die delen van de wereld waar mensen deze omslag niet gaan maken, zul je de grootste lasten gemanifesteerd zien worden. Het kunnen oorlogen en conflicten zijn, het kan een economische instorting zijn of problemen, of het kan de natuur zelf zijn die tegen de hardheid van hart in opstand komt, zodat de moeilijke omstandigheden vernietigd moeten worden door aardbevingen, overstromingen, winden of wat dies meer zij, die de muren die mensen om hun hart hebben opgetrokken, omver blazen. Want in het Jaar van de Heilige Geest, moet het hart van de mensen bevrijd worden. Want juist de hardheid van hart verhindert dat mensen met de Geest meegaan.

Dit is dus ons geschenk vandaag. Master More en ik vormen een team om dat evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke te demonstreren dat je ook door veel mensen op aarde uitvergroot ziet. Dit evenwicht ontstaat wanneer jij van jezelf houdt, niet als man of vrouw, maar als levensstroom die boven die aardse voorwaarden staat. Dan kun je dat evenwicht krijgen en dan krijg je echt partnerschap met iemand van de tegenovergestelde sekse. Want je ziet geen tegenstellingen, je ziet geen onzuiverheid in de menselijke seksualiteit. En dan kun je het echte eenzijn met je partner aangaan en kan er evenwicht ontstaan, de evenwichtige uitdrukkingsvormen van het mannelijke en vrouwelijke in beiden, dat dan de sleutel wordt om de liefde te laten stromen en een magneet te worden die anderen tot zich trekt.

Zodoende mijn geliefden, schenk ik onze grote dankbaarheid aan degenen onder jullie die deze bijeenkomst hebben georganiseerd en degenen van jullie die op vele manieren, groot of klein, hebben meegeholpen en degenen die naar deze bijeenkomst zijn gekomen en er daadwerkelijk een grote bijeenkomst van de zuiveren van hart van hebben gemaakt; de zachtmoedigen die de aarde zullen erven. Dus schenk ik jullie, in de Vlam van Genade die IK BEN, mijn onvoorwaardelijke nooit eindigende en oneindige dankbaarheid.