Wat is de echte Wil en Macht van God – dat je Gods Liefde Vrijelijk accepteert en ontvangt!

Geascendeerde Meester Master More, 30 december 2011, door Helen

Wil je, mijn geliefden, weten wat de essentie van goddelijke liefde is? (De vraag wordt in het Russisch vertaald, het gehoor antwoordt “JA” in het Russisch). De was een heel lauw “JA”. (Het gehoor antwoordt met vastberadenheid “JA”) Dat is veel beter.

Dus mijn geliefden, we zullen met iets eenvoudigs beginnen. Om mijn stem te horen en om de stem van God in jou te horen, moet je in het begin één klein dingetje doen (Vertaling in het Russisch). Zet jullie telefoon uit! (Vertaling in het Russisch. Het gehoor lacht). Dank je.

Dus wat is dan de essentie van Gods liefde, mijn geliefden? Waarom is mijn naam Master More? Hoe komt het dat je  enkel meer kunt zijn, wanneer je in staat bent te voelen wat de essentie van God is! Wil je weten wat de essentie van God is, mijn geliefden? De essentie van God is LIEFDE, het is LIEFDE, het is nog steeds LIEFDE in al haar facetten. Het is zuivere onvoorwaardelijke liefde!

Beide aspecten van de stroom in de vorm van een 8
Dus mijn geliefden, wanneer je aan Master More denkt, denken velen van jullie gewoonlijk aan de intens blauwe straal die de goddelijke wil tot uitdrukking brengt, die de goddelijke macht tot uitdrukking brengt, die Gods wil en macht tot uitdrukking brengt. En inderdaad deze vlam brengt waarachtig Gods macht tot uitdrukking – de elektrisch blauwe vlam die ik, Master More, draag en zo intens – samen met jullie inspanningen – op jullie hart en planeet aarde concentreer.

Maar nog steeds, wat is de essentie van Gods echte wil, mijn geliefden? Besef je dat de essentie van Gods echte wil Liefde is en ze stroomt – zoals één van mijn geliefde dochters, Karla, zo mooi aan jullie beschreven heeft – als de stroom in de vorm van het cijfer 8? Deze liefde is dat jullie jezelf beneden zien zoals Boven. Dus dat jullie jezelf zien als onderdeel van God, als geïndividualiseerde levensstromen, maar nog steeds onderdeel van God, één met God, met God meegaan, het licht van God wekken door je vier lagere lichamen heen. En wat is het andere aspect, mijn geliefden, voor de uitdrukkingsvorm? Het tweede deel is accepteren.

Hoe kan er anders een stroom in de vorm van een 8 zijn? Hoe anders manipuleer jij je uit de kromme logica, hoe anders laat je al die op het ego gebaseerde dingen vallen? Hoe anders laat je die aardse netten vallen, die over je heen gelegd zijn door het gevallen bewustzijn? Hoe anders laat je al die nonsens vallen?

Gods Liefde accepteren en ontvangen, stelt je in staat het gevallen bewustzijn achter te laten
Je doet dat door Gods liefde te accepteren! Je doet dat door Gods liefde te ontvangen. Je kunt niet tot uitdrukking brengen wat je niet in staat bent te ontvangen, mijn geliefden – zien jullie dat in? Hoe kun je iets tot uitdrukking brengen wat je niet in staat bent te ontvangen? Hoe kun je iets tot uitdrukking brengen waar je van denkt dat je het niet waard bent dat te ontvangen?

Als je dit begrijpt, begrijp je de essentie van Gods liefde, mijn geliefden. De essentie van Gods wil, de waarachtige wil van God, is dat al Gods dochters en zonen in staat zijn, de zuivere liefde die God is, te ontvangen. En je bent in staat om deze liefde te ontvangen door deze kelk die jullie zijn. Ook kun je het vermenigvuldigen door al die talenten die je hebt. Dit is de essentie van Gods wil – zien jullie, mijn geliefden! Dit is de essentie van mijn hart, die ik nu zo intens op jullie richt. En ik ben specifiek naar dit deel van de wereld gekomen, dat zo dicht bij India ligt, dat zo dicht bij de plaats ligt waar ik het laatst geïncarneerd was.

Onder het gehoor zitten 20 van El Morya’s directe discipelen
Er zitten 20 van mijn directe discipelen onder jullie. Waarom denken jullie dat jullie hier nog steeds zijn, mijn geliefden? Denken jullie dat je mijn lessen niet gekregen hebt, toen ik jullie rechtstreeks leiding gegeven heb? Denken jullie dat je niet geleerd hebt wat de essentie van Gods waarachtige wil is? Nee, jullie hebben maar één ding gedaan, jullie hebben Gods liefde niet volledig geaccepteerd. Jullie hebben Gods liefde niet volledig geaccepteerd en ontvangen. Mijn geliefden, zien jullie, dat ik, Master More daarom geascendeerd ben en jullie nog steeds hier zijn.

Zo groot is mijn liefde voor jullie, dat ik absoluut elke opening gebruik om jullie te wekken, jullie terug te trekken naar het rijk waar jullie horen, zelfs al zijn jullie nog steeds geïncarneerd. Jullie kunnen nog steeds bij het rijk horen van het ene bewustzijn met de Opgevaren Schare – zoals Boven zo beneden – dat is de regel, mijn geliefden.

Hoe meer je van Boven ontvangt, hoe meer je van Boven accepteert, hoe meer je in staat bent om te ZIJN en door jezelf tot uitdrukking te brengen. Zo groot is de kracht van creativiteit! Zo reusachtig, zo enorm reusachtig, is Gods vaardigheid om te vermenigvuldigen wat jullie oproepen. En ik kan jullie zeggen dat toen jullie deze rozenkrans en invocatie opzeiden, ik jullie inspanningen vermenigvuldigd heb over de hele aarde heen, zodat de hele planeet met de vlam van liefde bedekt werd, met de vlam van liefde die jullie opgeroepen hebben. Zo groot is mijn liefde voor jullie allemaal, voor deze planeet, zo groot is Gods liefde, zo enorm, onvoorwaardelijk – eindeloos onvoorwaardelijk – is Gods liefde!

Er is geen echte macht zonder Liefde
Zien jullie, mijn geliefden, dat Master More eigenlijk niets anders is dan een andere individualisatie van Gods liefde? Dat is de ware wil van God, dat is de ware macht! Denken jullie dat er macht kan bestaan zonder liefde? Denken jullie dat Gods macht in verband staat met de kracht die je hier op planeet aarde ziet?

Nee, mijn geliefden, dit is het menselijke begrip van macht, waar ook de macht in welke organisaties ook, onder valt, wat het aardse inzicht en het concept van macht inhoudt. Dit is de vervorming van macht!

De echte macht, mijn geliefden, is de macht in jou – de macht die je oproept door LIEFDE, die je oproept door in de eerste plaats de allerbelangrijkste persoon lief te hebben – jou – op de hele wereld. Dit ben jij – als uitdrukkingsvorm van God!

Heeft Jezus niet in één van zijn Koans gezegd: “Heb je naaste lief als jezelf, dus zorg ervoor dat je van jezelf houdt!”

Mijn geliefden, absorbeer de essentie van Gods liefde, absorbeer de essentie van Gods macht, absorbeer deze vlam die ik ben en die ik hier tot uitdrukking kom brengen door deze fysieke mond. En terwijl ik dit dictaat uitbreng, vernietig, vernietig, vernietig, vernietig, ik – in alle vier hoeken van de aarde – de vervorming van Gods macht en wil!

Zoals we gezegd hebben, is één van de vervormingen het onvermogen om de waarachtige wil van God ontvangen, het onvermogen om Gods liefde te ontvangen! Met andere woorden, het is het onvermogen om van jezelf te houden als dochter or zoon van God. Dit is, mijn geliefden, inderdaad een vervorming die zo veel op aarde gemanifesteerd wordt en ook in grote mate aanwezig is in Midden Azië – helaas!

En daarom ben ik gekomen om jullie mijn stuwkracht te geven en hier de vlam van Gods echte wil te verankeren! En ik snijd deze plek los, dit kernpunt op planeet aarde, vrij van alle vervormingen van Liefde, macht en wil: de antimacht, de antiwil als de vervormingen van Gods wil en Gods macht. Zodat jullie je zouden kunnen afstemmen op de vlam, de echte essentie van de vlam die IK BEN, en je zult in staat zijn om na deze uitgave te zien, en zelfs al tijdens deze uitgave, hoe essentieel, hoe cruciaal, het is om jezelf lief te hebben zoals God je Lief heeft. Dit is de essentie van jullie pad. Dit is de essentie van jullie vooruitgang – begrijpen jullie het?

Jezelf liefhebben en accepteren, is een levenstaak
Zonder het vermogen om jezelf lief te hebben en te accepteren, ben je niet in staat om vooruitgang te boeken. Waarom zijn die 20 nog steeds geïncarneerd? Ik kan je ervan verzekeren, mijn geliefden, dit is de les van jullie leven: leer het vermogen om van jezelf te houden. Het is de wil van God dat jij van jezelf houdt met deze onvoorwaardelijke volheid, met deze onvoorwaardelijke, constante straling van liefde naar jou!

Zien jullie, mijn geliefden, jullie hebben maar één taak over die God aan jou overgelaten heeft: het is het te accepteren. Het is deze straling accepteren, deze constante straling, die we vanuit het rijk van de Opgevaren Schare constant naar jullie beneden op aarde toe stralen, van mij, van Moeder Maria, Jezus. Ieder heeft zijn eigen kernpunt, zijn eigen vlam, maar de essentie van al die vlammen is LIEFDE. Het is liefde en niets anders, mijn geliefden!

Verschillende vlammen zijn verschillende aspecten, verschillende individualisaties van Gods liefde. Alle vlammen die geascendeerde meesters vertegenwoordigen, zijn net verschillende kleuren in een mandala, in één en dezelfde mandala die uit liefde gemaakt wordt, mijn geliefden! Ze wordt van zuivere liefde gemaakt en dat is mijn uitgave vandaag: om dit gewaarzijn te wekken zodat om Gods liefde te ervaren: begin te kijken in je hart!

Kijk naar de blokkades die je daar hebt, die je op je pad hinderen. Kijk naar welke overtuigingen je geaccepteerd hebt, die je laten geloven dat je niet één kunt zijn met Gods liefde, dat je niet één kunt zijn met de Rivier van Leven en tegelijkertijd je dromen vervullen.

Veel mensen hebben de illusie dat je niet je dromen kunt vervullen, terwijl je in de Rivier van Leven zit
Veel van jullie hebben nog steeds het gevoel dat het leven op planeet aarde betekent dat je van God gescheiden bent. En om een goed leven op planeet aarde te krijgen, moet jij je op één of andere manier je dromen losmaken van de ware volheid van God, wat het ervaren van de Rivier van Leven is.

Mijn geliefden, kijk zorgvuldig naar die overtuigingen, omdat ik, Master More, je ervan kan verzekeren dat je enkel meer kunt worden wanneer je, eindelijk, beseft dat de grootste droom, de grootste vreugde en voldoening van het leven, enkel kan gebeuren wanneer je één bent met de Rivier van Leven. Eén zijn met de Rivier van Leven betekent niet dat je aan bepaalde uiterlijke regels moet voldoen, zoals iedere dag een bepaald aantal rozenkransen opzeggen. Eén met de Rivier van Leven zijn begint met één ding: GODS LIEFDE ACCEPTEREN en ONTVANGEN.

Dat is de sleutel tot ware creativiteit, omdat enkel wanneer je deze liefde accepteert, je jouw goddelijke individualiteit tot uitdrukking kunt brengen door je individuele talenten, welke God ook maar aan jou gegeven heeft, wat je kracht ook maar is. Je kunt deze kracht enkel volledig tot uitdrukking brengen wanneer je waarachtig accepteert wie je echt bent. JE BENT de zoon of dochter van God, jullie zijn waarachtig Gods liefde waard – is het niet?

Hoe kunnen jullie het niet waard zijn wanneer je uit deze grote, geweldige LIEFDE geboren bent, onvoorwaardelijke liefde die maar één wens heeft: je te zien groeien naar MEER, zodat je in staat zult zijn om jezelf te transcenderen. Zodat je in staat zult zijn om te transcenderen van wie je vandaag bent in morgen, zodat je meer van morgen kunt zijn. Hoe kunnen jullie meer morgen zijn, wanneer je Gods liefde niet accepteert?

Er is geen andere manier, mijn geliefden, voor groei – zien jullie dat? De groei begint door je ware identiteit te accepteren, want inhoudt dat je in de eerste plaats Gods liefde onvoorwaardelijk accepteert. Er is geen enkele voorwaarde die God, die ik, Master More, of iemand anders van de Opgevaren Schare aan je opleg. Je kunt christen zijn, je kunt moslim zijn, je kunt elke religie hebben. Je kunt bij elke politieke partij horen, je kunt verschillende rollen in de maatschappij hebben.

God ziet je niet door je uiterlijke onderscheidingen. God kijkt niet naar wat je draagt of waar je woont. God ziet enkel het licht, de levensstroom die je bent en heeft die levensstroom onvoorwaardelijk lief. God geeft je alle kans om te groeien. Je moet enkel accepteren dat je deze levensstroom bent die deze kans verdient!

Met God is alle mogelijk
Mijn geliefden, het is zo simpel! En zien jullie dat dan met God alles mogelijk is! Mijn geliefden, geloven jullie dat? (vertaling in het Russisch. Het gehoor zegt JA).

Zeg dan met mij, zeg het in het Russisch, MET GOD IS ALLES MOGELIJK. (Het gehoor herhaalt het in het Russisch.) LAAT het DAN ZO ZIJN!

Met God is alles mogelijk. Zien jullie, mijn geliefden, dat ik, Master More, zal vermenigvuldigen wie je bent? Zien jullie dat ik de talenten vermenigvuldig die jullie zijn? Hoe meer talenten je me geeft om te vermenigvuldigen, hoe meer ik kan vermenigvuldigen. En ik kan zelfs het meer vermenigvuldigen van het meer accepteren dat je Gods liefde waard bent, mijn geliefden!

Dat is de essentie van mijn uitgave en ik dank jullie dat jullie hiernaar geluisterd hebben. Omdat ik zie dat ik jullie kopjes gevuld heb, dus zal ik het woord geven aan de volgende meester, die haar talenten en individualiteit in de kelken wenst te gieten die jullie zijn. Mijn geliefden, ik laat jullie achter in deze onvoorwaardelijke liefde met de essentie van Gods waarachtige wil en macht, die LIEFDE is!