2012 is het Jaar dat Vrouwen overal voor zichzelf opkomen

ONDERWERPEN: Het grotere doel is om het gevoel van eenzijn te verhogen – Een beeld van hoe rozenkransen werken – 2012 is het jaar om met de Geest op de stroom mee te gaan – Een speciaal geschenk voor de vrijheid van vrouwen – De machtselite is bang voor vrouwen – De behoefte aan een wereldwijde beweging om vrouwen te bevrijden – Een nieuwe manier om naar de rechten van vrouwen te kijken – De mensen zullen extremer worden in 2012 – 2011 was een geweldige overwinning – Het jaar van de opkomst van vrouwen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 december 2011 – Almaty, Kazachstan

Zoals Elohim Cyclopea en Virginia zeiden: “De oproep dwingt het antwoord af.” Ik ben jullie Moeder Maria. Ik ben jullie ‘Mat Marie.’

Ik voel natuurlijk blijdschap in mijn hart wanneer ik mensen overal ter wereld mijn naam hoor noemen met de oprechtheid en de zuiverheid van hun hart. Ik ben erg blij om de gelegenheid te krijgen om de intense vreugde die ik voel te delen, wanneer jullie deze rozenkransen en invocaties opzeggen. Vooral wanneer jullie bijeenkomen in een groep mensen en wij dan deze rozenkransen kunnen vermenigvuldigen en in macht verheffen, vanwege de combinatie van jullie aura’s en chakra’s.

Het grotere doel is om het gevoel van eenzijn te verhogen
Want hoewel de rozenkransen en invocaties zeker wel werken om jullie als individu te verheffen, het grotere doel van het opzeggen is het eenzijn, het gevoel van eenzijn, te verheffen bij alle mensen. Want dit is waarlijk het tegengif tegen het gevallen bewustzijn, het dualiteitsbewustzijn.

Want als je goed kijkt, door de hele geschiedenis van deze planeet heen, zie je dat de gevallen wezens – in welke manifestatie of kracht je die ook hebt gezien in diverse historische epochen en diverse maatschappijen – nooit in staat geweest zijn om eenzijn te doorgronden. Ze kunnen geen eenzijn met elkaar voelen en daarom voeren ze zo vaak oorlog tegen elkaar. En ze kunnen natuurlijk geen eenzijn voelen met mensen die onder hen staan.

Maar de mensen in vele naties hebben natuurlijk wel eenzijn met elkaar gevoeld. In vele gevallen is dit eenzijn juist tot stand gebracht door de onderdrukking door een kleine elite. En daarom is er een bepaald gevoel van solidariteit en eenzijn ontstaan dat mensen bijeenbracht door hun lijden. En dan kun je naar de de voormalige communistische naties kijken en zien dat tijdens de tijd van het communisme er een bepaalde mate van eenzijn was, omdat de mensen er samen onder leden.

Je kunt zelfs in sommige naties zien, waar dit gevoel van eenzijn, in ieder geval in bepaalde mate, verdampt is sinds de naties onafhankelijk van de Sovjet-Unie zijn geworden. En dan zie je dat enkele van deze naties nu door een fase heengaan, waarin de mensen individualistischer worden – zoals je in de westerse naties zag die niet het juk van het communisme hebben gedragen.

Maar toch moet ik jullie zeggen dat het nodig is om uit dat gedwongen gevoel van solidariteit te stappen – dat wordt opgelegd door een totalitair, onderdrukkend regime – en een periode van individualiteit, van versterking van die individualiteit mee te maken. En wanneer je dit ontgroeit, kunnen jullie je naar een groter gevoel van eenheid en eenzijn toe bewegen, dat niet de onderdrukking van een totalitaire macht meer nodig heeft.

Een beeld van hoe rozenkransen werken
Want de mensen komen samen, niet om hun lijden te delen, maar om hun vreugde te delen. Dit is natuurlijk precies wat jullie hebben gedaan bij deze bijeenkomst, waar zoveel mensen samengekomen zijn met maar één bedoeling. Dus ik wil met jullie delen hoe het er vanuit het geascendeerde perspectief uitziet, wanneer bijna 100 mensen eensgezind een rozenkrans opzeggen.

Ik liet deze boodschapper rustig stil zitten en luisteren, terwijl jullie de rozenkrans in de Russische taal opzeiden. Aangezien hij geen Russisch spreekt, begreep hij de woorden niet eens, hoewel hij de woorden in het Engels wel weet. Dus heb ik hem geïnspireerd om zijn geest tot rust te brengen en eenvoudig naar het ritme van de taal, en zelfs het ritme van het gesproken woord te ontstijgen, en alleen maar te luisteren. Hij begon de vibratie te voelen die door het gesproken woord werd geproduceerd. En omdat hij zichzelf in harmonie bracht met die vibratie, begon hij te voelen wat wij in het geascendeerde rijk voelen: Dat wanneer jullie bijeenkomen en deze invocaties en rozenkransen opzeggen, creëren jullie een ritmisch kloppen, bijna een hartslag, hoewel het een ander ritme is.

En het wordt een vibrerend kloppen van energie. En het zendt golven energie uit vanaf de plek waar jullie de rozenkrans opzeggen. En terwijl deze golven zich vanuit het centrum verspreiden, beginnen ze zich door het massabewustzijn en de vier lagere lichamen van Moeder Aarde heen te bewegen. En als je dit van bovenaf, van grote hoogte neerkijkend op deze conferentiezaal, zou kunnen zien, zou je zien dat er bijna seismische golven geproduceerd worden als van een aardbeving die zich vanuit het episch centrum in steeds grotere kringen verspreiden. En terwijl dat gebeurt, vibreren ze op en neer, ze oscilleren en ervoor zorgen dat het hele massabewustzijn en de vier lagere lichamen in harmonie mee gaan vibreren op deze golf.

En natuurlijk is de golf die jullie produceren een heel harmonieuze golf, omdat jullie niet alleen eensgezind samenkomen, maar omdat de rozenkransen ontworpen zijn om een heel harmonieuze, ritmische vibratie te produceren. En wat jullie dus produceren wanneer heel veel mensen een rozenkrans opzeggen, is inderdaad golf na golf van die ritmische vibraties die helemaal niet lijken op wat je in het massabewustzijn ziet.

En je weet hoe de ritmische golven van een aardbeving gebouwen, zelfs bergen, los kunnen schudden. En daarom zou je kunnen denken dat het een destructieve golf is. Maar het ritme dat je met een rozenkrans produceert, is geen destructieve kracht. Het is een harmonieuze, verenigende kracht. Maar wat niet harmonieus in het massabewustzijn is – wat anti-eenheid, anti-eenzijn is – daadwerkelijk los geschud wordt door de vibraties die jullie met deze harmonie en eenheid produceren.

Want wat gesloten is, wat rigide is, wat een gesloten systeem is geworden, een gesloten structuur, kan niet op het ritme vibreren dat jullie produceren. En wat niet op het ritme van harmonie kan vibreren, moet door het ritme van harmonie losgeschud worden. Dit betekent, nogmaals, niet dat jullie een destructieve kracht produceren. Het betekent dat jullie een bevrijdende kracht produceren, die juist de patronen die mensen gevangen houden, losschudt.

En als je vanuit het geascendeerde perspectief zou kunnen zien, zou je zien dat jullie – vanmorgen al toen jullie je voor de bijeenkomst verzamelden, zelfs gisteren al toen jullie een kleinere bijeenkomst hadden – een geweldige golfbeweging produceerden die zich vanaf deze plaats heeft verspreid en bepaalde manifestaties, bepaalde rigide structuren, in het massabewustzijn, heeft losgeschud. En op dit moment heeft deze golf zich zover buiten jullie centrum verspreid dat het al diep China ingaat en Beijing nadert. Op den duur bereikt die, omdat jullie vandaag en morgen nog doorgaan, de Chinese hoofdstad en zelfs nog verder, tot het zelfs Japan en Rusland, zelfs helemaal Moskou en St. Petersburg bereikt.

En daardoor zal het, door dit verlangen naar harmonie en eenzijn – dat jullie hier allemaal heeft bijeengebracht op dit centrale punt in Centraal-Azië – zich als kringen in het water verspreiden, tot het die rigide structuren losschudt. En mijn geliefden, het is heel belangrijk dat deze structuren hier uit elkaar geschud worden aan het eind van het Jaar van de Moeder.

2012 is het jaar om met de Geest mee te gaan
Want ik zeg jullie dat in het komende Jaar van de Heilige Geest alleen wat flexibel is, slechts wat in staat en bereid is om op de stroom met de Geest mee te gaan, omdat die zich op spontane en onvoorspelbare manieren beweegt, het kan overleven. Want voor rigiditeit en gesloten systemen is geen plaats in het Jaar van de Heilige Geest.

En dus zou je kunnen nadenken over de vele profetieën die voor het komende jaar 2012 over het eind van de wereld, of het eind van cycli, of het einde der tijden, zijn gegeven. En dit betekent natuurlijk niet, zoals we al eerder gezegd hebben, letterlijk het einde van de wereld. Maar het betekent wel dat bepaalde structuren die veel jaren, zelfs eonen, hebben standgehouden door de wind van de Heilige Geest worden losgeschud – omdat de seismische golven van de Heilige Geest – dit komende jaar de hele planeet zullen opslokken.

En wat zich niet op de vibrerende golven kan bewegen, de oscillerende golven van de Geest, begint dan te schudden. En naarmate het schudden erger wordt, ook uit elkaar vallen.

Een speciaal geschenk voor de vrijheid van vrouwen
En dus kom ik jullie, natuurlijk, ook met een geschenk voor jullie, om voort te bouwen op wat door Elohim Cyclopea en Virginia en Saint Germain is gezegd. Want ik zal samen met Saint Germains Vrijheidsvlam, een speciale versie van de Vrijheidsvlam, die specifiek ontworpen is voor de vrijheid van vrouwen te werken, verankeren.

Want vrouwen zijn, zoals jullie weten, al duizenden jaren natuurlijk in alle samenlevingen onderdrukt. En dit heeft het effect gehad dat vrouwen in veel culturen niet de open deur mochten zijn voor de stroom van de Geest. Kijk eens naar hoeveel religies vrouwen als volgelingen tolereren, hen misschien als non tolereren, maar niet in een leiderschapspositie of in een functie als priester of prediker, of wat een religie maar aan functies heeft. Zelfs een religie als het boeddhisme erkent vrouwen niet echt als hetzelfde als mannen.

En wanneer je dan naar de voormalige Sovjet-Unie kijkt, zie je hier natuurlijk, opnieuw, een politiek systeem dat systematisch vrouwen onderdrukte en hen geen leiderschapspositie toestond. Je ziet hetzelfde in China. Kijk alleen maar eens naar de communistische partij en de organisatie daarvan in China. Kijk alleen maar: waar zijn de vrouwen, waar zijn de vrouwen in de maatschappij? Het zijn moeders, het zijn huisvrouwen, het zijn seksslaven, het zijn arbeiders in de fabrieken of op de akkers. Maar waar mogen ze leiderschapsfuncties bekleden? Waar mogen zij hun zegje doen?

En de Heilige Geest blaast waarheen hij wil. De Heilige Geest discrimineert niet op basis van door mensen gemaakte indelingen. Die maakt geen onderscheid op basis van religie. Die maakt geen onderscheid op basis van politieke overtuigingen en ideologieën. Die maakt geen onderscheid op basis van ras, op basis van leeftijd, op basis van etniciteit, op basis van nationaliteit. Maar in de allereerste plaats maakt de Heilige Geest geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.

De Heilige Geest wil zich hetzelfde door mannen en vrouwen tot uitdrukking laten brengen. En daardoor kan de samenleving echt niet op de stroom met de Heilige Geest meegaan als vrouwen onderdrukt worden, als ze geen stem mogen hebben, zowel op religieus gebied, als in de politiek, in de wetenschap en elk ander gebied van de samenleving.

Hoe kan de Heilige Geest ongestoord stromen, als vrouwen niet de open deur voor de Geest mogen zijn? Hoe kan er harmonie en eenheid in een samenleving zijn, als vrouwen onderdrukt worden – en zij dus geen mannen in evenwicht mogen brengen. Die zichzelf niet in evenwicht kunnen brengen, zoals steeds maar weer bewezen is, door de door mannen gedomineerde religies, het door mannen gedomineerde politieke establishment, de door mannen gedomineerde bedrijven.

Zie je niet dat mannen zichzelf niet in evenwicht kunnen brengen? Als je een samenleving had die door vrouwen werd bestuurd, zou je zien dat zij zich ook niet in evenwicht kunnen brengen. Beide zijn nodig – mannen en vrouwen die samen in harmonie met elkaar werken, eensgezind, en op den duur niet alleen maar een fysieke eenheid bereiken, maar een hoger eenzijn van Geest, dat dan het model wordt voor het hogere eenzijn tussen Geest en materie.

Want hoe kan er eenzijn tussen Geest en materie zijn, als er geen eenzijn tussen mannen en vrouwen in een samenleving of in het gezin bestaat? Dat kan niet en daarom zie je dat er in religies waarin enkel mannen priesters zijn, geen stroom van de Geest meer is. Wat de reden is dat de meeste ervan volgelingen verliezen. Ze trekken geen nieuwe volgelingen aan, want ze kunnen niet meer tegemoetkomen aan de spirituele behoeften van de mensen van tegenwoordig – want de mensen van tegenwoordig voelen die behoefte aan harmonie, en eenzijn, en evenwicht.

En de vlam die ik hier veranker in dit voormalige nucleaire testgebied, is inderdaad de vlam die eropuit zal gaan, die zich vermengt met de Vrijheidsvlam van Saint Germain, die zich vermengt met de visie van het alziende oog van God, en zich daarom als kringen in het water verspreidt. Die door mannen gedomineerde structuren losschudt, tot ze voor de simpele keus staan: omkomen of vrouwen in hun gesloten cirkels toelaten.

De machtselite is bang voor vrouwen
De machtselite is hier banger voor dan iets anders. Als je naar het politieke establishment zou kunnen gaan – zoals in Rusland tegenwoordig, en in China tegenwoordig, en in Japan, en in andere Zuid Oost Aziatische landen – zie je dat de mannen die deze landen besturen, al heel lang, heel erg bang zijn om vrouwen in machtsposities toe te laten.

Ze zullen hier, met hun dagelijkse denkgeest, op vele manieren excuses voor vinden door te zeggen dat vrouwen het niet waard zijn. “Wat weten vrouwen nu van politiek af?” Maar ik zeg dat het eigenlijk hun angst is, omdat zij weten hun dominantie van deze naties de basis vormt voor de onevenwichtige uitdrukkingsvorm van het mannelijke element en het misbruik van macht. En wanneer dat in evenwicht wordt gebracht, kunnen zij die macht niet meer over het volk uitoefenen. Dus zijn ze bang dat als hun volk het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke vindt, zij dan weten dat ze hen niet meer in hun macht kunnen hebben.

En daardoor zie je dat in dit Jaar van de Moeder een aantal van die mannelijke dictators, die er al decennia lang zijn, eindelijk gevallen zijn. Je zag dat in Egypte, je zag het ook in Libië. Je ziet wat er in Syrië gebeurt. Jullie hebben gezien hoe het volk van Rusland de afgelopen maanden tegen het politieke establishment in opstand kwam. En je gaat zien hoe het volk in China het komende jaar – hoe het volk in andere Zuid Aziatische naties en hoe het volk in Japan – in opstand komt en evenwichtiger leiderschap opeist.

Maar in de allereerste plaats begin je dit in islamitische landen te zien. Want wanneer je naar de moderne wereld kijkt, zie je dat, hoewel de katholieke kerk nog steeds geen vrouwen priester laat zijn, er in de meeste westerse landen in een toenemende gelijkheid tussen de seksen was. En dan zou je kunnen zeggen dat er in het Westen en vooral in de christelijke naties, in ieder geval groei in gelijkheid is geweest.

Dus wanneer je naar de moderne wereld kijkt, zie je dat de twee grote polariteiten die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van vrouwen, het communisme en de islam zijn. Het communisme is gevallen. En ik zeg je dat als de islam niet verandert, het ook uiteen gaat vallen, zoals ik al eens eerder gezegd heb, door interne strijd in plaats van druk van buitenaf.

Je ziet de zaden van conflicten al ontkiemen in Syrië, in Irak, in Iran, in Pakistan. Maar het zit ook onder het oppervlak van veel andere naties en ik kan je ervan verzekeren dat in het Jaar van de Heilige Geest, als er niets verandert – als er geen bereidheid is om te moderniseren, als er geen bereidheid is om de eis op te geven om samenlevingen te baseren op de islamitische wet – de conflicten daar dan zullen uitbreken, daar en schijnbaar overal.

De behoefte aan een wereldwijde beweging om vrouwen te bevrijden
Het enige wat dit kan vermijden, is inderdaad dat de vrouwen overal ter wereld beginnen op te staan en solidair met elkaar zijn. Wanneer zal er een wereldwijde beweging opkomen van vrouwen, die in opstand komen en aan de vrijheid en gelijkheid van vrouwen overal ter wereld werken?

Wanneer zal er een wereldwijde beweging van vrouwen en mannen opkomen, die bijeen komen, zich richten op de noodzaak om vrouwen te bevrijden van juist de dingen die hen honderden zo niet duizenden jaren tot slaaf hebben gemaakt? Wanneer ontstaat er een beweging die zegt: “Genoeg is genoeg!” tegen het schaamteloze misbruik van vrouwen, zoals de sekshandel industrie, pornografie, seksslavinnen, mensenhandel – al die onzin die niet in de moderne wereld hoort.

Klink ik streng? Ja, ik ben streng. Want ik ben een vrouw en ik ben solidair met alle vrouwen op aarde. In mijn laatste incarnatie heb ik het Christuskind geboorte gegeven, maar waarom kon ik het evenwicht voor de geboorte van een kind met zoveel talenten handhaven – of het nu een mannelijk of vrouwelijk kind was? Omdat ik een mening over mezelf als vrouw had. Denk je dat ik mij zo liet behandelen als veel vrouwen tegenwoordig? Nee!

Denken jullie dat ik 2000 jaar geleden geaccepteerd had om zo behandeld te worden als de meeste vrouwen toen behandeld werden? Nee! Ik kan je ervan verzekeren dat mijn geliefde Jozef in het begin van onze relatie de neiging had om zich net als de andere mannen in zijn cultuur te gedragen. Dit is niet om mijn geliefde, Saint Germain iets kwalijk te nemen, maar ik zeg je dat er wel tijden waren dat ik mijn voet stijf moest houden, hem recht in de ogen te kijken en hem in onbedekte termen te vertellen dat ik mij niet onderwierp aan zo’n soort behandeling van vrouwen. Daarom kon ik het evenwicht voor het Christuskind handhaven, omdat ik zelf stevig stond.

Er zijn overal ter wereld veel vrouwen die het niveau bereikt hebben waarop zij voor zichzelf kunnen opkomen. Maar je ziet dat veel van deze vrouwen niet de noodzaak hebben om voor zichzelf op te komen, omdat ze door hun onderbewuste verworvenheden al een situatie naar zich toe gemagnetiseerd hebben, waardoor zij niet door mannen of hun cultuur onderdrukt worden.

Maar wanneer zullen die vrouwen, die je overal ter wereld vindt, opstaan en zeggen: “Welnu, dan zullen we opkomen voor die zusters die nog niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen.”? Wanneer zullen vrouwen bijeenkomen en zeggen: “We tolereren niet meer dat vrouwen worden behandeld op de manier waarop ze in sommige delen van de wereld behandeld worden. Het is niet een kwestie van lokale rechten of lokale tradities of lokale gewoontes dat vrouwen in Afrika, besneden worden. Dit is een planetaire kwestie die vrouwen overal betreft en wij accepteren niet meer dat dit op de moderne wereld gebeurt.”

“We accepteren niet meer dat vrouwen in Saoedi Arabië geen rijbewijs kunnen krijgen, geen auto mogen rijden, niet mogen stemmen. We accepteren niet dat vrouwen steeds maar weer verkocht worden voor seksuele slavernij. We accepteren niet dat vrouwelijke kinderen in India en andere naties niet als waardevol worden beschouwd. Of voor seksuele slavernij worden verkocht, zodat de rest van het gezin van dat geld kan leven. We accepteren geen samenlevingen die zo weinig waarde aan vrouwen hechten dat zij dit op een systematische, bijna geïnstitutionaliseerde manier laten voortbestaan. En daarom vragen wij als vrouwen, betere behandeling – of we zullen alle goederen uit die landen boycotten.”

Hier hoop ik heel erg op in het jaar 2012. Ik zeg niet dat er niet al organisaties zijn die vrouwen proberen te helpen. Maar ik zeg dat er nog niet een mondiaal initiatief is, een mondiaal bewustzijn, waarin vrouwen bijeenkomen in één wereldwijde organisatie en voor de rechten van vrouwen overal vechten.

Het wordt tijd en ik roep de vrouwen in de rijke en bevoordeelde naties op wakker te worden en te beseffen dat dit hun kans, hun oproep, hun missie, is om solidariteit met die vrouwen te betonen in landen in minder gelukkige omstandigheden en een betere behandeling, betere rechten, opeisen. Het wordt tijd dat deze beweging naar buitenkomt en ik, Moeder Maria, eis dat het dit jaar letterlijk gebeurt.

Er zijn natuurlijk al vrouwen die op innerlijk niveau hierop voorbereid zijn om dit tot de realiteit te maken, En mijn oproep is om schokgolven door het massabewustzijn te zenden om die vrouwen en de mannen te activeren die op dezelfde manier erop voorbereid zijn om onderdeel van deze onderneming te vormen. Want we zijn natuurlijk niet op zoek naar een beweging van Amazones die de mannen probeert te castreren, of hen te onderwerpen aan dezelfde slavernij waaraan vrouwen onderworpen zijn.

We zoeken mensen die het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf bewaren, zodat ze kunnen samenkomen in een hoger eenzijn tussen de seksen en dan samenwerken om het bewustzijn naar buiten te brengen dat zich als een lopend vuurtje moet verspreiden door het nationale bewustzijn, door het mondiale bewustzijn.

Een nieuwe manier om naar de rechten van vrouwen te kijken
Het is natuurlijk nodig om je op de rechten van vrouwen te concentreren op een manier die er nog nooit eerder is geweest. Dit is het enige wat zal voorkomen dat enkele van de akelige profetieën in 2012 uitkomen. Want het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke is, zoals ik al gezegd heb, daadwerkelijk de enige manier waarop de Geest ongestoord kan stromen. En enkel wanneer de Geest vrijuit kan stromen, kan 2012 voldoen aan haar hoogste potentieel om een belangrijk keerpunt en een belangrijk punt van transcendentie te zijn in de geschiedenis van deze planeet.

Dit zijn natuurlijk het hoge potentieel en het lage potentieel voor het Jaar van de Geest. Op beide manieren zullen er veranderingen komen. Het is een kwestie van óf dingen kunnen worden afgebroken en beginnen te stromen, óf dat ze losgeschud worden en desintegreren.

Neem een rivier in gedachten, in één van de koudere gebieden van de aarde, één die ’s winters helemaal bevriest. Dit is één stevige ijsplaat van het begin van de rivier tot aan de monding in de oceaan. Maar wanneer het warmer wordt, begint in het voorjaar dit stevige ijs zacht te worden en valt op den duur uiteen. En dan zie je hoe de hele ijsplaat, ineens, in beweging komt. Alle kapotte stukjes gaan bewegen en juist omdat ze uiteen gevallen zijn, kunnen ze zich naar de oceaan begeven, waar ze óf smelten óf zich verspreiden, zodat de rivier vrij is en ongehinderd kan stromen.

Het proces om de oude structuren af te breken, is al begonnen, maar in dit laatste jaar – van de vierjarige cyclus waar wij over gesproken hebben – zal dit het moment van ‘slagen of mislukken’ zijn, omdat wij kunnen zien of de individuele stukjes zich naar de oceaan van het nieuwe tijdperk kunnen bewegen. Of dat ze nog steeds op hun plaats gehouden worden en nog meer moeten desintegreren, tot ze tegen elkaar aan slaan, zodat er slechts stof overblijft.

Zoals het Oude Testament zegt: “Uit stof zijt ge gekomen en tot stof zult ge vergaan.” Tenzij je bereid bent het niveau van stof – het niveau van de aarde, het niveau van het materiële te transcenderen – en jouw bewustzijn te spiritualiseren. Want dan keer je niet tot stof terug; je blijft in de transcenderende spiraal en gaat dan met de Heilige Geest mee, omdat die steeds verder en verder en verder stroomt, en probeert al het leven te verheffen.

De mensen zullen extremer worden in 2012
Zodoende is er grote behoefte aan vergeving: aan vergeving zonder reden, de vergeving die alle inzichten te boven gaat. Want dit wordt maar door één ding gemotiveerd: om je van alles wat er ooit in het verleden is gebeurd, te bevrijden, maar ook om juist de mensen te bevrijden die jou in het verleden bepaalde dingen hebben aangedaan. Want je wilt hen niet meer straffen. Je wilt slechts dat al het leven vrij is.

Wat je in het Jaar van de Heilige Geest zult zien, is dat het steeds duidelijker gaat worden wie vastzit in het gevallen bewustzijn en wie bereid is dat te transcenderen. En ik zeg dat degenen die vastzitten in het gevallen bewustzijn, degenen zijn die niet bereid zijn te vergeven, los te laten, verder te gaan – degenen die wrok koesteren, die proberen te straffen.

Dat zijn degenen die steeds meer ingegraven raken in hun haat voor anderen, die eigenlijk de haat voor hen zelf is. Dus je ziet misschien dat liefde het universele oplosmiddel is dat alles laat stromen. En het tegenovergestelde van liefde is deze instanthaat, die alles laat stollen, bevriezen, vastgezet in een vaste matrix, waarin het zich niet kan bewegen.

En degenen die zich niet met de liefde mee bewegen, zullen daadwerkelijk zichzelf vernietigen. Omdat hun zelfhaat, zo intens wordt dat het zich tegen hen keert, zodat ze tegen elkaar gaan vechten. Of zelfs zo uiteen gescheurd zullen worden door de tegenstellingen in hun eigen psyche, dat ze hun gezond verstand verliezen. En dan zie je dat degenen die in het komende Jaar van de Heilige Geest niet bereid zijn te vergeven, gewoon iets loslaten, steeds meer extreme psychologische toestanden manifesteren. Tot het overduidelijk wordt dat ze aan een geestesziekte lijden die zo ernstig is dat ze zelfs niet in de samenleving kunnen functioneren.

Een paar welvarende landen zijn al gaan beseffen dat mentale ziekten de belangrijkste gezondheidskwestie – openbare gezondheidskwestie – van de komende decennia zal worden. Maar dit zal enorm geaccelereerd worden in het Jaar van de Heilige Geest. Want degenen die niet meegaan op de stroom, zullen steeds extremer moeten worden om zich te handhaven. En die wens zal een kracht opwekken die de psyche splijt, totdat mensen het niet allemaal meer ‘op een rij hebben’, zoals ze zeggen. Omdat groepen het allemaal niet meer op een rij hebben, waardoor naties het niet meer allemaal op een rij hebben, waardoor religies het niet meer allemaal op een rij hebben.

En dan zul je het niet alleen op steeds extremere manieren uitvergroot zien, maar je zult zelfs zien hoe het vergroot opvoeren wordt getranscendeerd totdat mensen zo verlamd zijn door hun eigen psychologische conflicten dat zij die zelfs niet meer kunnen uitvergroten. Ze kunnen zelfs niet meer tegen elkaar vechten, want ze zitten daar maar en desintegreren in het gesloten systeem van hun eigen psyche. Dit wil niet zeggen dat ik een akelige profetie geef. In tegendeel, ik laat je alleen maar zien wat de draagwijdte is voor het komende jaar, gezien vanuit het perspectief van de Moeder.

2011 was een geweldige overwinning
Maar ik zeg jullie dat wanneer ik vanuit het perspectief van de Moeder terugblik op 2011, ik zie dat ondanks dat er een paar ernstige gebeurtenissen op de wereld plaats zijn geweest, het jaar als geheel een geweldige overwinning is geweest voor de vooruitgang van de mensheid. Dus veel dingen zijn begonnen af te breken, heel veel dingen zijn duidelijk geworden.

Zelfs de beweging om Wall Street en andere financiële centra te bezetten (Occupy), is een teken dat mensen genoeg hebben van de rigide machtsstructuren van het financiële systeem. Nogmaals, we zeggen niet dat de geascendeerde meesters alles goedkeuren wat er aan de hand is, want er zijn zeker wel creatievere manieren om te protesteren. Niettemin is het waar dat protesten ergens moeten beginnen en mensen moeten beginnen hun mening te uiten op basis van de bewustzijnsstaat die ze hebben.

We keuren natuurlijk gewelddadige protesten op wat voor manier ook, niet goed. Maar wij zien ook dat het bijna onvermijdelijk is, wanneer mensen in islamitische naties zoals Egypte of Syrië zo lang onderdrukt zijn, dat er wat geweld aan te pas komt wanneer ze zich eindelijk beginnen te roeren tegen de onderdrukkende regimes. En dus zullen we het niet aanmoedigen of dit oogluikend toelaten, we weten dat het soms een noodzakelijke stap is. Want de mensen moeten beginnen zich tot uitdrukking te brengen voor ze het evenwicht vinden.

En natuurlijk zie je ook, als je beter kijkt, dat in sommige landen waar geweldloze protesten zijn, dat komt omdat er zowel door mannen als vrouwen aan wordt deelgenomen. Terwijl je in landen waar vrouwen in het begin niet in voldoende mate aan de protesten hebben meegedaan, een uitbraak van geweld ziet, zoals de burgeroorlog in Libië en het begin van een burgeroorlog in Syrië en ook in Irak.

Zodoende, opnieuw, ik versterk de oproep aan vrouwen over de hele wereld om op te staan en op te komen voor de bevrijding van vrouwen. En ik versterk ook de oproep aan de mannen die in evenwicht zijn, die de mannelijke en vrouwelijke aspecten van hun eigen wezen in evenwicht hebben gebracht, om ook daarvoor op te komen.

Maar ik kan je wel zeggen dat door de voortdurende en heel lange oude onderdrukking van vrouwen het noodzakelijk is dat de mannen in deze nieuwe beweging zich in een ondersteunende rol zien. En zij de vrouwen de leiderschapsrol laten nemen, zodat ze een voorbeeld kunnen zijn van hoe vrouwen daadwerkelijk een behulpzame kracht in de maatschappij kunnen zijn. En echte veranderingen tot stand kunnen aanbrengen, waar zowel mannen als vrouwen van profiteren, waar naties van profiteren, waar religies, politieke systemen en zelfs de wereldeconomie en het wereldwijde systeem van profiteren – wat niet zozeer een systeem is, omdat het een dieper gevoel van eenzijn van de mensheid is.

Het jaar van de opkomst van vrouwen
Zonder eenzijn tussen mannen en vrouwen, zonder een evenwichtige interactie tussen mannen en vrouwen, kan de wereld natuurlijk niet het niveau van conflict en dualiteit transcenderen. En daardoor is 2012 natuurlijk het jaar van de opkomst van vrouwen overal. Het is het jaar van de opkomst van het vrouwelijke element in zowel mannen als vrouwen, zodat de mannen ook een nieuw evenwicht vinden. Omdat zij, ineens, alsof ze uit een lange slaap wakker worden, om zich heen kijken en zeggen: “Hoe hebben we die systemen zolang kunnen houden, wanneer het zo overduidelijk is dat die niet werken?”

Welnu, dat wordt alleen maar duidelijk, omdat er een omslag in bewustzijn is. En dit is, daadwerkelijk, de omslag die Saint Germain en ik, als de Jozef en Maria van vroeger, kwamen brengen met onze tweelingstraal van de mannelijke en vrouwelijke aspecten van vrijheid. Waardoor wij de eenheid tussen man en vrouw tot stand willen brengen, die geboorte kan geven aan de Christus in zowel mannen als vrouwen, die geboorte geeft aan het Christuskind; niet als fysiek kind – hoewel dit natuurlijk in sommige gevallen kan gebeuren – maar in de eerste plaats de geboorte van het Christuskind in alle aspecten van de samenleving.

Waardoor een nieuw bewustzijn geboren wordt en mensen beseffen dat er een fundamentele verandering op aarde heeft plaatsgevonden. Omdat er iets fundamenteel in hun bewustzijn veranderd is, waardoor ze weten dat genoeg genoeg is en de oude systemen niet meer voldoen. En we laten ze gewoon achter en bewegen ons naar een heel nieuwe aanpak toe die niet, zoals al gezegd, een systeem is, maar inderdaad een heel nieuwe aanpak, omdat wij met de Geest op de stroom mee willen gaan. De stroom van de Geest die we hebben, omdat we één zijn geworden, in evenwicht, hoger eenzijn tussen het mannelijke en het vrouwelijke.

Dit is de visie die ik heb. Dit is de visie die ik vandaag aan alle mensen op planeet aarde geef. Laat het als kringen in het water van het massabewustzijn verspreiden en laat het de rigide structuren losschudden die de onderdrukking van vrouwen in een door mannen gedomineerde maatschappij in stand houden.

Dit zal geen stand meer houden – want ik, Moeder Maria, zal ervoor instaan. En ik zal voor de vrouwen overal instaan. En aangezien ik geen fysiek lichaam heb, word ik niet moe. En ik zal het hele jaar 2012 en daarna, voor vrouwen opkomen. En ik doe de oproep: “Wie gaat er met mij voor instaan?”