Leer de Schoonheid van al het Leven te zien met het Alziende Oog van God

ONDERWERPEN: De mensen hebben het gezag om de macht van de Elohim op te roepen in het materiële universum – Na te hebben gegeten van de vrucht van goed en kwaad, verloor de mensheid het contact met de non-dualiteit en Gods visie – Al het leven is één door het Licht – Boven de dualiteit kun je één worden met het Alziende Oog van God – Het eenzijn van de vliegende adelaar en de zon – Elke schepping begint met een beeld – Enkel het zuivere hart kan zich afstemmen op het ware beeld – De Elohim handhaven de eenpuntige Godvisie voor de aarde en haar bewoners

Geascendeerde Meester Cyclopea, 29 december 2011 – Helen – Almaty, Kazachstan

Inderdaad, de oproep dwingt het antwoord af. De Elohim zijn de bouwers van het universum, bouwen het universum op door geluid te gebruiken, het heilige woord te gebruiken – en dat is wat jullie net ervaren hebben. Ik wilde dat ik jullie een beeld kon geven, vanaf mijn niveau, van wat ik zag dat er gebeurde tijdens dit ritueel dat jullie net gedaan hebben. (De deelnemers hebben een invocatie opgezegd voor het dictaat.)

De van ganser harte gezegde woorden schept de realiteit. Ze vormen een nieuwe realiteit door het nieuwe beeld dat jullie scheppen met het heilige woord, door het heilige woord te gebruiken als bouwmateriaal om het materiële universum op te bouwen. Ik wil het jullie graag beschrijven vanuit het niveau van de Elohim – O Heilig, O Heilig, O Heilig, O Heilige Heel zijn – hoe jullie de stromingen van de nieuwe scheppingen die uit jullie hart voortkomen, uit al jullie chakra’s, waaronder de voorhoofdchakra die de chakra is van Godvisie, zien.

 
NOOT van Helen: Tijdens de meeste dictaten van mij heb ik veel beelden. Terwijl ik de stroom van de meesters ontvang, komt het in veel gevallen als heel heldere en prachtige plaatjes of figuren over. Soms is het zelfs heel moeilijk te beschrijven, omdat ik ze rechtstreeks, tegelijkertijd met het dictaat, krijg maar deze keer besloot ik het te tekenen omdat Elohim Cyclopea en Virginia Godvisie vertegenwoordigen. En door het plaatje kan ik in ieder geval een deel van mijn ervaring aan jullie doorgeven. Tijdens dit beeld heb ik eenzijn met al het Licht ervaren. Ik had letterlijk het gevoel alsof ik helemaal opgelost was, er was niet meer een apart persoon – zoals mij, maar ik zag door het Alziende Oog van God hoe het Licht van God echt het hele materiële universum heeft geschapen. Ik zag het licht als een buitengewoon krachtige stroom vanuit het bewustzijn van de Elohim en hoe groot de illusie van gescheidenheid op planeet aarde is. Niets is echt van God gescheiden.

Heel vaak wordt het Alziende Oog van God afgebeeld als een menselijk oog, maar ik had het gevoel alsof het meer een mandala was, waarmee de Elohim de uitstraling en vibratie van Godvisie en de energie van de Vijfde Straal uitzenden. Ik had ook het gevoel dat de Elohim het goddelijke beeld van dit Goddelijke Oog, als verschillende blauwdrukken, projecteren die dan vorm in de materie kunnen aannemen. Maar door hun grote Liefde projecteren de Elohim niet voor menselijke wezens naar buiten hoe die blauwdrukken moet worden uitgewerkt, omdat alles in de wereld van vrije wil als schoolklas moet dienen. Zodoende mogen mensen het podium gebruiken om hun leerervaring te krijgen. Maar de Elohim zien dat de grootste vooruitgang in de aardse schoolklas kan worden gemaakt wanneer de mensen beseffen dat zij medescheppers zijn.

Cyclopea: O heilig, O heilig, O heilig heel zijn, o heilig eenzijn – wat is de kracht van de Elohim! Omdat wij, vanuit het niveau van de Elohim de talenten kunnen vermenigvuldigen, omdat we de macht hebben om de zaden te vermenigvuldigen die worden gevormd. We hebben de macht om de zaden te vermenigvuldigen die de mensheid geeft met hun toegewijde gebeden, met toegewijde invocaties, met hun toegewijde wezen in het materiële universum.

Wij zijn de eeuwige helpers van de mensheid, dus je kunt maar beter – in deze tijd, die het tijdperk van transcendentie betekent, het tijdperk van de Heilige Geest – leren hoe je ons gebruikt. Omdat je de macht hebt het licht op te roepen dat wij naar het materiële universum moeten brengen!

Jullie hebben de macht ons op te roepen, dus als jij ons oproept, hebben wij het gezag om naar jullie rijk te komen en dit reusachtige licht uit te geven, omdat wij natuurlijk de macht hebben om precies de hoeveelheid licht die jullie verdiend hebben, uit te geven. En ik kan jullie, vanuit het niveau van de Elohim en alle engelenscharen ervan verzekeren: jullie hebben een enorme hoeveelheid licht opgeroepen, omdat het licht tot de macht verheven wordt van het aantal mensen dat dit van ganser harte doet. De kinderen die dit door hun hogere wezen woordeloos zeggen, maar doen ook van ganser harte mee.

De mensen hebben het gezag om de macht van de Elohim op te roepen in het materiële universum
En daardoor hebben wij de macht, wij hebben de macht om dit naar het materiële universum te brengen. Wij begrijpen natuurlijk op het niveau van de Elohim wel dat het materiële universum je de hele tijd roept in deze tijd. Die roept jullie onverbiddelijk en wil dat je jouw aandacht op die dingen vestigt die je aandacht afleiden van Gods Aanwezigheid, je concentratie op Gods Aanwezigheid.

Wij begrijpen dat en dat is het belangrijkste punt in deze uitgave: dat jullie een referentiekader krijgen, wat het licht van God is. Zodat jullie je op dit licht kunnen afstemmen en kunnen visualiseren en je concentreren om het smaragdgroene licht van God dat de bouwers van het universum gebruiken om het materiële universum voort te brengen.

Hoe zijn de Elohim begonnen, toen ze het universum volgens een bepaald proces opbouwden? Mijn geliefden, voor dit dictaat is jullie gevraagd om je aandacht op je derde oog te concentreren. En ik, Elohim, geef jullie met mijn alziende oog de visie van het Alziende Oog van God.

Na te hebben gegeten van de vrucht van goed en kwaad, verloor de mensheid het contact met de non-dualiteit en Gods visie
Wat is het Alziende Oog van God? Waarom hebben we de mensheid verteld dat je het vermogen hebt om de zuiverheid van Gods visie te krijgen en te houden in jullie leven. Jullie hebben dat vermogen verloren, omdat de mensheid toen die at van de vrucht van goed en kwaad, het vermogen verloor om verder dan de dualiteit te zien. Maar toch hebben al velen het 96e niveau in bewustzijn ontstegen, dit niveau dat het Christusbewustzijn symboliseert. En velen van jullie die hier momenteel geïncarneerd zijn, zijn heel dicht bij deze grens, wat betekent dat jullie het vermogen hebben om je bewustzijn te verhogen boven de aardse worsteling en strijd.

En dat is het moment waarop je het vermogen krijgt om de Zuiverheid van Gods visie te zien, de zuiverheid te zien van wat God echt met planeet aarde, met de hele mensheid en jullie zelf, voorheeft. Hoe kan het dat Elohim Cyclopea en Virginia de vertegenwoordigers van de vijfde straal van waarheid, heling, heelheid en overvloed zijn? Wanneer je de wereld bekijkt door de ogen van de dualiteit, zie je altijd twee delen, de ene is goed en het tegenovergestelde is fout of slecht. En het ontbreekt je aan het vermogen, omdat je in dit bewustzijn zit, om te zien dat je – ongeacht door welk filter je kijkt – nog steeds vastzit in de dualiteit – zoals geliefde Kuan Yin gisteren zo welsprekend heeft uitgedrukt.

Al het leven is één door het Licht
Wanneer je de wereld bekijkt door de ogen van de Elohim, begrijpen jullie dan wat wij zien? Zie je dan in dat al het leven één is, dat al het leven één is door het licht van God? Zonder het licht kan niets bestaan. Zonder het licht is er niets wat kan bestaan. Zelfs geen stofdeeltje kan bestaan in de materiële wereld zonder het licht dat het de ruimte geeft om te bestaan.

Daarom kom ik Cyclopea, samen mijn vrouwelijke tegenhanger Virginia, jullie dit beeld geven van het eenpuntige oog, het Alziende Oog van God dat het eenzijn van al het leven ziet. Zien jullie de sferen van Licht in jullie oog, in je voorhoofdchakra? Zie je de heilige, de heilige heelheid van God, die de hele tijd de sferen van licht schept, de sferen van nieuw licht?

Waarom dijt het universum uit? Omdat de visie van God zich constant uitbreidt. God visualiseert nieuwe levensvormen, nieuwe manieren die de vorige transcenderen, die jullie een referentiekader geven om je leven te transcenderen. God straalt uit, God is een constante uitstraling van licht: het ene oog dat het kijken naar het leven symboliseert en het leven met het licht van God visualiseert, wat de enige juiste manier is om alle omstandigheden of alle situaties op planeet aarde te bekijken.

 
Van Helen: De visie is dat menselijke wezens dan het vermogen terugkrijgen om de visie op het leven te zien/het mede te scheppen/in stand te houden door de hoogste manifestatie van het voorhoofdchakra. De hoogste manifestatie van het derde oogchakra is dat mensen zichzelf als de open deur voor de energie van de Elohim beschouwen die dan door hen heen in de lagere materiële rijken kunnen medescheppen. Maar om in staat te zijn om je energie open te stellen voor de energie van de Elohim, moet de illusie van de dualiteit en de bereidheid om te strijden achtergelaten worden.

Cyclopea: Krijg die vaardigheid, leer die vaardigheid, om je bewustzijn tot dat niveau te verheffen, zodat je het licht door het Alziende Oog van God kunt zien, dat God is, dat wij vertegenwoordigen: de Elohim van de vijfde straal. Krijg die vaardigheid, voel die stuwkracht in jou, zodat je deze aardse vorm zou kunnen overstijgen – zodat je jouw twee dualistische ogen boven de aardse vorm kunt verheffen en de schoonheid zien van het licht dat God is.

Zie de schoonheid, zie hoe het heilige woord het hele universum creëert, zie hoe het licht van God verschillende levensvormen laat bestaan. Zie met dit heilige Maagdbewustzijn dat al het leven één is, omdat al het leven uit dat licht wordt geschapen! Het licht van God dat zo mooi is, zo ingewikkeld, dat tintelt, dat in jullie hart schijnt. Als je weer in staat bent om contact te leggen met de Geest, breng de Geest naar de materie met jouw hart, dan ben je in staat om de stromingen van de Alpha en Omega vanuit de basischakra, vanuit de moederchakra, door alle chakra’s heen, op te laten stijgen. Tot de stromingen van de Alpha en Omega, de caduceus, naar je derde oog stijgt. En door die zuivering van jouw chakra’s, krijg je met jouw derde oog de visie om de wereld te zien zoals wij haar zien.

Boven de dualiteit kun je één worden met het Alziende Oog van God
Zie je hoe mooi het is, wanneer je in staat bent de wereld te zien, al het leven waar te nemen, zonder waarnemingsfilters, zonder iets als goed of slecht te definiëren, maar al het leven vanuit het niveau van God beziet, je ziet het eenzijn als de heelheid van al het leven. Dat is het moment waarop je derde oog zich opent voor jouw ware licht.

Laat je niet verleiden door aardse helderzienden die jou een vuile streek leveren, doordat zij je derde oogchakra kunnen openen. Wanneer je het een en ander doet, of nog iets anders, wanneer je hen geld geeft of een of ander ritueel doet en dat je derde oogchakra zich dan opent. En dan wanneer die aardse trucjes je voorhoofdchakra hebben geopend, zie je plotseling iets wat je zou moeten zien om je leven verder te verheffen, om je bewustzijn te verhogen.

Gebruik die smerige dingen niet. Dit is niet het niveau van Godbewustzijn. Dit is niet het niveau dat wij, de Elohim van de Vijfde Straal, die heel dichtbij hier een retraite hebben, op het drielandenpunt van Rusland, Kazachstan en China, nodig hebben. Dat onderwijzen we niet in onze retraite, omdat het een vervorming van het derde oog is. Het is het verkeerde gebruik van Godvisie, Gods waarachtige visie die verder kijkt dan alle aardse verschijnselen. Het is de visie die zich niet laat verleiden door aardse verschijnselen. Het is de visie die verder kijkt dan al die beelden, het is de visie die al die beelden transcendeert en een nieuw beeld begint te vormen.

Mijn geliefden, let op hoe de Elohim de wereld hebben geschapen. Ze zijn begonnen met het beeld, ze zijn begonnen met het beeld dat zij op het Ma-terlicht wilden projecteren. Ze zijn met een blauwdruk begonnen, ze zijn met een nieuw beeld begonnen. Ze hebben niet gekeken naar de uiterlijke verschijnselen van sferen die ze al eerder hadden gevormd. Ze keken niet naar de sfeer, en ook niet naar de maan en zeiden dat de aarde op de maan moest lijken, dat wij er alleen wat water aan zouden toevoegen, zodat het leven wat interessanter zou worden.

Nee, de Elohim zijn begonnen met een goddelijk beeld, met een goddelijke blauwdruk, die nog nooit eerder had bestaan, die zo nieuw was, zo zuiver, dat dit nog nooit eerder was geprojecteerd. En dat is de schoonheid van creativiteit; dat is de schoonheid van het scheppen. Je kunt iets uit je eigen wezen scheppen zonder verschijnselen te gebruiken die iemand aan jou wil geven.

En het is geen toeval dat de retraite van de Elohim Cyclopea en Virginia hier op de grens tussen Rusland, Kazachstan en China ligt. Hier ligt het middelpunt van Midden-Azië, waar aan het nieuwe beeld voor de hele planeet, maar in de eerste plaats in Midden-Azië, kan worden begonnen.

Het eenzijn van de vliegende adelaar en de zon
Kijk eens naar de vlag van Kazachstan! Kijk ernaar: wat toont die jullie? Het toont de adelaar die onder de zon vliegt. Maar jullie, al mijn geliefde mensen die mij zo na aan het hart liggen, jullie hebben allemaal het vermogen om jullie bewustzijn te verhogen, zelfs nog hoger dan de adelaar vliegt, zodat jullie met jullie visie het eenzijn, de heelheid van al het leven zouden kunnen zien. Dus dan zouden de adelaar en de zon niet meer twee aparte beelden of verschijningen op jullie vlag zijn, maar het eenpuntige oog, het Alziende Oog van God worden dat je gebruikt om het eenzijn te zien, omdat je ziet dat de adelaar één wordt met de zon, de zon wordt. Dat vormt de visie voor Midden-Azië en planeet aarde die de zuivere visie handhaaft die geboren werd uit het heilige, heilige, heilige eenzijn en de heelheid van de Elohim.

Omdat mijn dierbare kinderen, dit mijn geschenk voor jullie vandaag is. Ik geef jullie de sfeer van Gods visie. Kijk eens naar deze kerstboom hier, gemaakt van groene en gouden ballonnen en stel je voor dat elk van jullie een aparte groene ballon is in Gods geïndividualiseerde visie. Zodat jullie – wanneer jullie dit land, deze conferentie verlaten – in staat zijn om dit licht naar je sfeer mee te dragen, naar jouw bewuste sfeer en jij in staat bent je af te stemmen op mijn Aanwezigheid en Gods visie te hebben, de nieuwe visie, om nieuw leven in jullie samenlevingen, in jullie families, te vormen, waar je ook gaat of staat.

Elke schepping begint met een beeld
Onthoud hoe het universum geschapen werd. Hoe kon het nieuwe universum geboren worden. Dat kon enkel door een nieuwe visie, gezien door het Alziende Oog van God. Dit is de schoonheid van deze wereld, dit is de schoonheid van het materiële klaslokaal: dat je hier alles kunt doen wat je wilt. De keuze is aan jou. Dus gebruik je keus verstandig, zodat je één van de voorlopers kunt zijn om de Gouden Eeuw te manifesteren, door verstandig gebruik te maken van het vermogen van je derde oog om Gods visie op het Ma-terlicht te projecteren.

Zodat je al het leven niet door je twee fysieke ogen gaat zien, maar het hele leven door dit ene oog, door dit Alziende Oog van God, bekijkt. Ik, Elohim, raak nu het derde oog aan van jullie allemaal, met mijn energie, met mijn licht, zodat alles wat jullie zuivere visie verduistert, vervaagt, als jij het zelf wilt loslaten. Ik kan mij niet met jullie groei bemoeien, wanneer je dat niet wilt, maar ik kan wel – omdat ik het gezag heb als jij mij dat geeft – ik kan alle onzuivere verschijnselen die in door alle verschillende incarnaties heen in je derde oog zijn geplaatst, elimineren.

Ik elimineer deze sluier van Maya, zodat je jouw leven en het leven om je heen kunt zien met de zuiverheid van Gods visie. Onderschat deze rol en het belang van de vijfde straal bij jouw persoonlijke groei niet, omdat jij, wanneer je niet het vermogen hebt om te visualiseren, niet schept. Je kunt niet scheppen zonder beeld. Je moet een soort beeld hebben. Als je niet Gods visie hebt, de zuivere spirituele visie, dan neem je automatisch de verschijnselen van deze wereld op en begin je op basis van die verschijnselen te scheppen. Maar heeft Saint Germain niet met jullie besproken dat je vanzelfsprekend nieuw leven wilt, zowel in je persoonlijke leven als ook in Midden-Azië.

Enkel het zuivere hart kan zich afstemmen op het ware beeld
Jullie willen wel een nieuwe maatschappij opbouwen, waarin meer vrijheid is, meer licht, jullie willen dat natuurlijk wel. Dus geef je creatieve kracht niet weg aan deze wereld, aan de prins van deze wereld die bij je komt, die jou de hele tijd roept, die jou door je telefoon roept, door je gezinsleden, door je kinderen, door je familie – en constant eist dat je een wereld opbouwt met tradities, zoals het met de dualiteit altijd gaat.

Mijn geliefden, de schoonheid van God, de Schoonheid van de Elohim, is de vrijheid om door zuivere harten te creëren. Daarom moesten jullie (voor het dictaat) de invocatie opzeggen om het hart te zuiveren. Omdat je pas met een zuiver hart, wanneer jij een zuiver hart hebt, in staat bent je op de zuivere visie af te stemmen – om vrijheid te ervaren, om heelheid te ervaren, het eenzijn van al het leven te ervaren. En dit eenzijn is de heling. Het eenzijn wordt de heling, omdat het eenzijn – geschapen met het Alziende Oog van God door alle mensen – dit eenzijn heel-zijn wordt. Het wordt het heilige, heilige, heilige, heilige heel-zijn en dit heel-zijn wordt heling op alle niveaus op planeet aarde.

Mijn geliefden zonen en dochters, mijn liefde voor jullie is zo groot. Zo graag wil ik dat jullie in staat zijn de wereld te zien, het universum te zien, zoals ik het zie, dat ik jullie in die reusachtige smaragdgroene sfeer van licht verzegel, dat de gouden vlammen van Gods Aanwezigheid bevat. Dat is mijn geschenk aan jullie. Gebruik het licht om geboorte te geven aan de Alpha-Omegastromingen door al jullie chakra’s heen.

Geef geboorte aan de goddelijke visie door geboren te worden in het bewustzijn van de Goddelijke Moeder. Zie je hoe het (onze leringen) allemaal samenkomt, omdat de zuivere visie niet geboren kan worden, wanneer jij je gescheiden ziet van de Geest. Die kan enkel geboren worden wanneer jij God de Moeder in de materiële sfeer geworden bent, wanneer je de ware medeschepper bent geworden die in staat is om al je chakra’s te activeren – vanaf de basis omhoog naar je derde oog – zodat je in staat bent om de sferen van licht binnenin jou te activeren en door die sferen van licht de schoonheid van de Nieuwe Wereld te scheppen.

De Elohim handhaven de eenpuntige Godvisie voor de aarde en haar bewoners
De schoonheid van de Gouden Eeuw, de schoonheid van Gods koninkrijk op planeet aarde, dat is de visie van de Elohim. Dat is de enkelvoudige (single eye = met één oog) visie die ik en mijn vrouwelijke tegenhanger Virginia, voor jullie handhaven en we verzegelen jullie in dit eenzijn van Alpha-Omega zowel horizontaal als verticaal.

Jullie zijn bij ons, jullie zijn één met ons. Ons Alziende Oog van God beziet jullie als één van ons. Jullie zijn medescheppers; vergeet dat niet! Jullie zijn constant jullie visie aan het medescheppen, de vraag is: gaan jullie, om mede te scheppen, jullie Alziende Oog van God gebruiken of de verschijnselen op de wereld?

Herinner jezelf eraan dat jullie de medescheppers zijn, samen met mij, met alle Elohim en met de andere leden van de geascendeerde meesters. Vergeet dat niet elke keer dat je een rozenkrans leest, elke keer dat je een invocatie doet. Onthoud elke keer weer dat wij de vertegenwoordigers van het Licht zijn die de stromingen vermenigvuldigen die jullie opwekken.

We hebben het vermogen om de oproepen uit te voeren die al het leven willen verheffen. En we doen het als jullie het ons toestaan. Wij zijn de bouwers van het universum, maar jullie zijn de medescheppers! Begrijpen jullie dit eenzijn van al het leven? Mijn geliefden, het is mij een eer om vandaag bij jullie te zijn. Accepteer alsjeblieft mijn allergrootste liefde voor jullie allemaal!