We zullen de Bomen gebruiken om de Psyche van Europa te helen

ONDERWERPEN: Genade heeft de derde Wereldoorlog voorkomen – Genade is mannelijk, vergeving is vrouwelijk – Ieder conflict begint thuis – Wat je van de bomen kunt leren – De natuurgeesten begrijpen – Jullie rol als medeschepper begrijpen – Een meditatie op bomen – Jouw recht begrijpen om anderen uit te dagen – Jullie zijn het kruispunt tussen Geest en materie – Ontvangen is een actieve eigenschap – Wanneer vrouwen ontvangen wat mannen geven – Vrouwen moeten mannen in evenwicht brengen – Het essentiële probleem in relaties – Ik bied je aan je lasten over te nemen

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 1 november 2008

Zo mijn geliefden, zoals jullie hebben gehoord van de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder, die in het westen het meest bekend is, kom ik Kuan Yin de Goddelijke Moeder vertegenwoordigen die het meest bekend is in het oosten. Hoewel wij natuurlijk universele wezens zijn – Moeder Maria en ik – die in eenzijn opgaan, in eenzijn tussen oost en west. Maar omdat de mensen in het oosten en het westen een enigszins andere gerichtheid hebben op de Goddelijke Moeder en de eigenschappen van de Goddelijke Moeder, kunnen wij de polariteit in de hemel vormen dat het zaad kan worden van de polariteit op aarde en daarom meehelpen met de hereniging van Oost- en West-Europa, en zelfs op planetaire schaal.

Genade heeft de derde Wereldoorlog voorkomen
En dus hebben we gesproken over de noodzaak om Duitsland met Europa te herenigen, om dat gevoel van eenzijn te creëren dat werd verbroken toen bepaalde vertegenwoordigers van de machtselite – verblind door het dualiteitsbewustzijn – besloten om de Duitse natie kunstmatig in tweeën te verdelen. En één kapitalistisch en één communistisch te maken, zodat ze het perfecte laboratorium hadden om te zien hoe een conflict tussen het communisme en het kapitalisme zich op grotere schaal uit zou kunnen werken.

Het was natuurlijk hun bedoeling om dat conflict tot volle bloei te laten komen in een derde wereldoorlog op grote schaal. En waarom heeft dat dan niet plaatsgevonden? Omdat er veel mensen in Duitsland, in de Sovjet Unie in die tijd, in Oost- en West-Europa, waren die schoon genoeg van de oorlog hadden. Er waren zelfs velen die kort na de oorlog zijn geïncarneerd om het spirituele evenwicht te bewaren, zodat de Tweede Wereldoorlog niet de voorbereiding zou worden op de derde, zoals de eerste de aanleiding was tot de tweede. Opnieuw, een experiment van de machtselite van hoe ze dit snoer van eeuwige conflicten zou kunnen blijven rijgen die de wereld in een voortdurende staat van oorlog zou houden.

Welnu, die heeft wel een staat van voortdurende oorlog gecreëerd in de vorm van de koude oorlog. Maar zelfs die is niet gebleven en is niet in een hete oorlog ontbrandt – een oorlog die zo heet was dat de hitte enkel van een nucleaire explosie had kunnen komen. Dus terug naar mijn vraag – waarom is dit niet gebeurd? Welnu, omdat die mensen die beloofd hadden het evenwicht te bewaren om dit niet te laten gebeuren de open deur werden voor de Vlam van Genade.

Genade is mannelijk, vergeving is vrouwelijk
Genade heeft een enigszins andere kwaliteit dan vergeving. Genade is in feite het mannelijke aspect, terwijl vergeving het vrouwelijke aspect is. Genade draagt dan een bepaalde macht, een bepaalde uitbreiding, omdat die de uitbreidende kracht van de Vader vertegenwoordigt – de genade die je aan anderen schenkt. En je kunt dit doen wanneer je in een machtspositie bent, maar die macht niet wil gebruiken om iemand het leven te benemen, hun bezittingen af te pakken, of wat je nog meer zou kunnen doen.

Genade wordt dan de olie die het water van het emotionele lichaam kalmeert en het hele continent doordringt met het gevoel dat wij niet deze oorlog, deze vorm van oorlog nog eens opnieuw laten gebeuren. Genade een integraal deel van vooruitgang, van groei. Want hoe kan het vrouwelijke aspect van vergeving er zonder genade zijn? Want er is altijd een winnaar bij een conflict – een schijnbare winnaar – en die winnaar moet beslissen om het voordeel niet uit te buiten, maar genade te schenken.

Die eigenschap – samen met andere eigenschappen, maar één van de belangrijke eigenschappen – die aangestuurd heeft op de hereniging van Duitsland, was natuurlijk dat West-Duitsland genade aan haar broeders en zusters in het oosten schonk die zo lang onder het communisme gebukt gingen dat zij niet de vrije wil hadden of voor zich konden zien hoe een verenigd Duitsland eruit zou moeten zien. En dus was het een oprechte poging – om niet te domineren, maar zich echt te herenigen en Duitsland te maken tot wat het altijd al had moeten zijn, een coherent geheel dat haar plaats in de familie van naties in Europa kon innemen.

Wat is één van de eigenschappen die de vereniging van Europa kan accelereren, die de psyche van Europa kan helen, zodat er niet alleen een fysiek, economisch, politiek, of zelf militair eenzijn komt, maar een spiritueel eenzijn, dat echte vrede zal brengen en niet een geforceerde staat van eenzijn door andere middelen? Nu, die eigenschap is natuurlijk genade – genade die alle naties één laat voelen, omdat de sterkere naties genade tonen door de zwakkere te helpen. En de zwakkere ontvangen die, en door het te ontvangen, schenken ze vergeving aan de sterkere naties, maar ook aan zichzelf. Zo ontstaat de stroom van de Alpha en Omega, maar die gaat dan weer terug naar Alpha, zodat het cijfer 8 compleet is. En daardoor wordt het niet de stroom in een gebroken cijfer 8.

Ieder conflict begint thuis
Het is natuurlijk belangrijk om die eenheid te krijgen tussen de mannelijke en vrouwelijke energie die in feite boven de mannen en vrouwen staat, maar natuurlijk wel alle mannen en vrouwen omvat. En opnieuw, er moet genade worden geschonken van degenen die de mannelijke energie vertegenwoordigen, want die energie moet ontvangen worden door degenen die de vrouwelijke energie vertegenwoordigen en dan in vergeving worden veranderd die je eerst aan jezelf schenkt en dan aan degenen die de mannelijke energie vertegenwoordigen. Zij moeten die dan ook ontvangen en vergeven, zodat iedereen vergeeft en men het verleden en de wonden in de psyche die de conflicten veroorzaakt hebben tussen mannen en vrouwen loslaat – want, zoals al gezegd is, ieder conflict begint inderdaad thuis. Ieder conflict begint thuis. Het begint in het individuele huis van een gezin, het breidt zich uit naar de familie, naar een dorp, naar een stad, naar een natie en dan naar het huis van een heel werelddeel dat de verenigde staten van Europa moet gaan vormen.

De stroom van genade en vergeving kan beginnen bij de individuele psyche van mensen zoals jullie – die bereid zijn met deze concepten te worstelen, hoewel daar natuurlijk normaal niet over gesproken wordt. En in feite weten we heel goed dat sommigen van jullie uit naties en culturen komen waar het hele onderwerp seksualiteit taboe is, iets waar niemand openlijk over spreekt. En velen van jullie kunnen begrijpen dat jullie uit culturen en naties komen waar het geen gewoonte is dat vrouwen en mannen openlijk hun problemen en situatie bespreken. Ik vraag jullie om onze dankbaarheid te erkennen voor jullie bereidheid om dit onderwerp wel te bespreken. Want door dit te doen verwerk je het in jouw eigen bewustzijn en dus in het massabewustzijn van jullie vaderland. Zodat wij opnieuw de speerpunt vormen die door de versterkingen die mensen rondom zichzelf hebben opgebouwd, heen moet breken.

Wat je van de bomen kunt leren
En dus hebben Moeder Maria en ik ons hart en geest tot een eenheid gesmeed, zoals je zegt – hoewel ik zou willen zeggen dat onze harten altijd samenzijn – niettemin hebben we ons hart en geest tot een nog grotere eenheid gesmeed door te zeggen: “Hoe kunnen wij deze conferentie gebruiken, hoe kunnen we jullie bereidheid om bij elkaar te komen, gebruiken om het maximale effect om genade en vergeving naar Europa te stralen, te bereiken?” De ingenieuze oplossing – al zeg ik het zelf – is om bomen te gebruiken. Ja, ik weet dat ik je geest versteld laat staan. Want wat heeft een boom met spirituele groei te maken? Welnu, laat mij jullie een korte verhandeling geven over het spirituele belang van bomen en wat je van bomen kunt leren.

Wij hebben gezegd dat alles in het materiële universum ontworpen is om jou iets te leren. Alles is bedacht om jullie een leerervaring te geven. De bomen hebben jou een boodschap te vertellen. En ik durf te beweren dat de spirituele wezens en de elementalen zich grote moeite hebben getroost om jullie aandacht te trekken om jullie die boodschap maar te kunnen laten horen. Denk er eens aan hoe kaal bomen er ’s winters bijstaan en zich dan in het voorjaar aankleden met de magnifieke groene explosie om het maximale contrast tussen de grijsheid van de winter en de vrolijkheid van het voorjaar te geven. Maar hoewel je gewoonlijk het groen van de lente waardeert, raken je ogen eraan gewend, je gezichtsveld wordt een beetje saai tijdens de hitte van de zomer en dus begin je de bomen gewoon te vinden.

In een poging jouw aandacht weer te trekken, transformeren ze zich in goud en oranje in de herfst en zeggen: “Hier staan wij, hier zijn we, luister naar ons! Luister naar ons, we kunnen jullie iets leren.” En dan, als je nog steeds niet luistert, hebben ze nog maar één laatste toevlucht over: alle bladeren laten vallen en er weer kaal bij te staan, zodat jij je misschien gaat afvragen waarom je naakt in de kou zou willen staan en je in de zomer met bladeren aankleden.

Nu, dat is om jouw aandacht te trekken. Het is om jouw aandacht te trekken, zodat jij erover nadenkt – zou je het ooit op deze planeet kunnen overleven zonder bomen? Jullie weten wel dat dit niet kan. Je weet op intellectueel niveau dat jullie dat niet kunnen, omdat je geleerd hebt dat bomen de zuurstof produceren die jullie inademen. En dan zou er geen lucht zijn. En jouw specifieke levensstroom zou natuurlijk niet kunnen bestaan zonder zuurstof, zonder atmosferische lucht, die je kunt inademen.

De natuurgeesten begrijpen
Hieronder zit zelfs een nog diepere boodschap. Die boodschap is de boodschap van eenzijn. Want hoewel de bomen in vele opzichten erg van jullie verschillen, vormen jullie en de bomen een systeem, een onderling afhankelijk systeem, omdat de bomen de zuurstof produceren. Maar de bomen hebben jullie nodig. Want wat is een boom? Het is een geleider, het is een open deur. Die neemt water op uit de grond door de wortels, vervoert dat water door de stam naar de bladeren, waar het verdampt en vocht vormt in de lucht die als regen valt. Maar zie je dat die cyclus van de natuur niet op zichzelf kan bestaan. Die kan niet op zichzelf staan.

Alles in de natuur wordt door de natuurgeesten, de elementale wezens of elementale opbouwers van vorm zijn genoemd, geproduceerd. Dit zijn wezens die de meeste mensen niet zien, hoewel er een paar zijn die ze wel zien en die door de tijd heen wel vaker gezien zijn. Ik moet echter zeggen dat ze vaak op enigszins inaccurate manieren worden afgebeeld en er is vooral een gesneden beeld van de gnomen gevormd. Ze lijken niet allemaal op de miniatuurversie van Santa Claus, er zijn veel meer variëteiten en hebben veel meer creativiteit. Dus die natuurgeesten die niet gewaardeerd worden door de meeste mensen, zijn degenen die de cyclus van het leven handhaven, zoals het water door de bomen, de productie van lucht door fotosynthese en de hele verandering van de energie van de Zon in substanties die het leven ondersteunen. Dit wordt door de natuurgeesten aangestuurd. Maar zie je, de natuurgeesten kunnen niet op zichzelf bestaan. Hun bewustzijnsniveau en zelfgewaarzijn is niet hoog genoeg om die energie rechtstreeks uit het spirituele rijk te halen om in hun eigen onderhoud te voorzien.

Want jullie, als mensen, zijn de enigen in de vier lagere lichamen van de aarde die de bekwaamheid hebben om de open deur te zijn voor de energie uit het spirituele rijk. En als er daadwerkelijk geen mensen op de aarde waren, dan zouden de elementale wezens iemand anders nodig hebben om hen die spirituele energie te geven. En je analytische geest zou natuurlijk kunnen zeggen: “Welnu, als de elementalen mensen nodig hebben en mensen bomen nodig hebben, hoe konden de elementalen dan bomen produceren voodat er mensen waren?” Maar het mysterie is natuurlijk geen mysterie, omdat leden van de geascendeerde meesters natuurlijk de allereerste energie hebben geleverd waardoor de elementalen bomen konden maken voor er menselijke lichamen bestonden die je kon bewonen.

Jullie rol als medeschepper begrijpen
Op het moment dat een voldoende aantal wezens in menselijke lichamen begonnen te incarneren, moesten de geascendeerde meesters geleidelijk die energie terugtrekken, zodat jullie daarna je rol als medeschepper konden invullen. En dit is een blijvend proces, omdat wij dit moeten blijven doen, wat alle aspecten van de natuur beïnvloedt. Dat is natuurlijk ook de reden dat je soms ziet dat de natuur iets uitvergroot – door onevenwichtige weerspatronen, of bepaalde soorten die verdwijnen of dat er zelfs ontbossing plaats heeft omdat gebieden die eerder met bos bedekt waren, nu in woestijn veranderen. Dit komt natuurlijk omdat wij, vanwege de wet, wat van onze energie moesten terugtrekken. En als menselijke wezens toen niet hun plaats hadden ingenomen, was er niet genoeg energie om het vruchtbaar en groen te maken, nadat het met geweld ontbost is – het geweld van de menselijke begeerte. Dan kan er geen nieuwe vegetatie ontstaan, want er is geen spirituele energie.

Want als mensen die bereidheid hadden om medeschepper te zijn en het bewustzijn dat hen tot medeschepper liet worden, zouden ze niet zomaar alle vegetatie uit een bepaald gebied wegkappen; ze zouden een bepaald evenwicht tussen bos en open land bewaren, de waarde erkennen dat er bomen in het landschap nodig zijn. En dan zou je meer harmonie zien, waardoor het mogelijk zou worden om een aantal bomen om te hakken om ruimte te maken voor landbouwgrond zonder het evenwicht eigenlijk zodanig te verstoren dat er zich een woestijn vormt in plaats van een groen woud.

Omdat je nu meer inzicht krijgt in de natuurgeesten, brengen we dit in verband met hoe jullie als mensen eigenlijk geleiders voor de spirituele energie kunnen worden, die dan eerst naar de natuurgeesten kan worden gestraald en daarna naar de bomen zelf. Maar om die medeschepper te zijn, om aan de rol als medeschepper te voldoen, moet je jezelf laten accepteren dat jij het recht hebt op Moeder Aarde te zijn – dat je een verbinding met Moeder Aarde hebt. Omdat jullie, hoewel jullie zelfs spirituele wezens zijn – of het potentieel hebben om je spiritualiteit tot uitdrukking te brengen – je spiritualiteit uiten met je fysieke lichaam. En het fysieke lichaam wordt uit dezelfde substantie gemaakt als de aarde.

En hoewel er een verkeerde lering in de Bijbel staat, namelijk ‘uit stof zijt ge gekomen en tot stof zult ge wederkeren’ – steekt er wel waarheid in het feit dat jullie lichaam uit de materie is ontstaan, het Ma-terlicht manifest als de materiële substantie van de atomen en elektronen en de moleculen en de cellen. En door dat lichaam heb jij een directe verbinding met de aarde, de aardemoeder en zelfs de grond zelf – de fysieke substantie die juist de fundering is om bomen te laten groeien.

Een meditatie op bomen
Wanneer je dit herkent, erken je ook dat jij je met die grond kunt verbinden. Je kunt de heerschappij over het land, over de grond, nemen die ook de heerschappij neemt over jullie natie en jullie werelddeel. Want de grond strekt zich verder uit dan nationale grenzen en de bomen groeien ook over grenzen heen. Want de mensen hebben kunstmatig lijnen op de kaart getrokken, maar die zijn niet natuurlijk, het zijn door mensen gemaakte indelingen. En als je eenmaal erkent dat de grond zich verder uitstrekt dan de natuurlijke grenzen en dat de bomen in alle landen groeien, dan besef je dat er hier een verenigend element is.

Wij willen jullie door een meditatie leiden – Moeder Maria en ik – omdat wij de Alpha-Omegapolariteit van genade en vergeving vormen. En wij vragen jullie om je ogen te sluiten en in een gemakkelijke houding te gaan zitten. En dan vraag ik jullie je te concentreren op jullie hart, op je hartchakra, naar die kamer in je hart te gaan, waar ruimte is, waar stilte heerst, waar rust is, zoals je die trouwens ook in het bos kunt vinden. Maar zoals je ook in het bos ziet, heerst er geen doodse stilte. Het tilt op van de geuren en zelfs de geuren van de zuurstof – de Prana zoals ze in het oosten zeggen – die in de lucht hangt, die de lucht verzadigt. En voel dan dat die vibrerende energie daar in jouw hart zit.

En nu breng jij je bewustzijn omhoog door de keelchakra, door het derde oog en door de kruin. En door de kruin reiken jullie, elk van jullie, naar jouw IK BEN Aanwezigheid. En voel hoe de lotusbloesem van de kruinchakra zich opent. Ze opent zich voor het licht van de IK BEN Aanwezigheid. En voor het licht dat ik, Kuan Yin en Moeder Maria op dit moment naar jullie toe stralen. En laat dat licht nu jouw kruinchakra vullen.

En terwijl je kruinchakra de kelk wordt die overloopt, loopt het licht naar beneden over de buitenkant van de lotusbloesem, die kelk die de kruin vormt en die de vorm van een lotus heeft. En het loopt naar beneden naar het derde oog, dat zich dan opent als een smaragdgroene bloesem met vele bloemblaadjes.

En daarna, wanneer die kelk gevuld is, loopt het licht bij de keel langs, die zich opnieuw opent met dat prachtige elektrische blauw. Dan loopt de keelchakra opnieuw over en het licht stroomt naar het hart, dat zich opent als de prachtige kelk van rozenblaadjes, die zich snel met de genade, met de vergeving, vult.

En die stroomt over naar de solar plexus, die zich nu volledig opent – wat misschien al een hele tijd niet gebeurd is uit angst om de negatieve energie van de wereld op te nemen. Maar je hoeft niet bang te zijn om dat op te nemen wanneer je solar plexus gevuld wordt met het licht van genade en vergeving, die ogenblikkelijk alle lagere energie verteert. De solar plexus geeft zich rustig neer, zodat er geen angst meer is, er is geen agitatie meer, maar enkel die vrede, die het oorspronkelijke ontwerp is.

En dan stroomt de solar plexus opnieuw over van licht. Het is bijna vloeibare substantie, vloeibaar licht, dat naar de zetel van de zielchakra stroomt, waar de ziel nu uit haar angsten, uit haar zorgen, uit haar twijfels gewekt wordt. En dan wordt de ziel gehuld in de genade die het mannelijke aspect is. En doordat die wordt bevrijd – door zich vrij te voelen door die genade, omdat je weet dat God je elke denkbare fout die jij ooit gemaakt zou kunnen hebben, vergeven heeft – mag je ziel zich bevrijden om de genade te accepteren – en door de genade van boven te accepteren, zichzelf te vergeven.

En door zichzelf te vergeven, kan die alle anderen vergeven van wie jij denkt dat zij jou in dit of vorige levens hebben geschaad. Zelfs hen te vergeven die jou vanuit een andere natie misschien bedreigen, mensen uit de regering, mensen uit de machtselite. Vergeef hen allen, want wanneer jij gevuld bent met de genade van God, wanneer jij die genade accepteert, wordt die getransformeerd in vergeving, die jou dan transformeert en bevrijdt. Want zonder vergeving kan er geen vrijheid bestaan.

En daarna voel je hoe de zetel-van-de-ziel-chakra opnieuw de kelk wordt die gevuld wordt en over de rand stroomt van de chakra. En die vloeit over van vloeibaar licht – wat je misschien kunt zien als een intens roze kleur, met een zweempje violet van genade en vergeving – die nu naar de stuitchakra gaat, die in sommige gevallen misschien vervormd is en rood van kleur is geworden zoals new age helderzienden vaak zien. Maar het is niet de bedoeling dat die rood is. Het is de bedoeling dat die wit is, het hete witte vuur van de Moeder, de Kali die alle onzuiverheden wegbrandt.

Zie hoe het roze en violet van de genade en vergeving die roodheid transformeren en transmuteren, die rode energie, die lagere vibraties die zich verheffen tot ze steeds lichter roze worden, steeds lichter violet, en op den duur zozeer zijn gezuiverd dat je stuitchakra transparant wordt. En in die transparantie zie je diep in deze chakra een klein wit stipje. En dat witte licht begint te groeien en gaat de zuiverheid van de Goddelijke Moeder uitstralen, zelfs het kenmerk felheid van Kali die alle duisternis met het witte licht verteert.

En nu vragen we jullie te visualiseren dat je stuitchakra de kelk wordt die zo gevuld wordt met dit witte licht dat die overstroomt en het vloeibare licht over de grond loopt en door de grond wordt opgenomen. En hoewel je misschien denkt dat de grond dicht is, erken je dat het licht niet dicht is en daardoor kan het licht zich heel snel door de grond verspreiden. En ik vraag je te visualiseren hoe de grond onder deze plek waar je nu zit, verzadigd wordt met het witte licht. En ineens heeft dat witte licht zich, in een oogwenk, over het hele Europese werelddeel verspreidt. En de grond op het hele Europese werelddeel wordt nu verzadigd met het witte licht van de Moeder.

De eerste taak van het witte licht is al het bloed te verteren dat er werd verspild door de oorlogen op dit werelddeel. En in een oogwenk is dat bloed verteerd. En de verslagen – de Akashakronieken en de verslagen in de vier lagere lichamen van de aarde – worden er door verteerd, gezuiverd van al dat bloedvergieten, al dat bloedvergieten van die onschuldige mensen. Het wordt in een oogwenk verteerd door het witte vuur van Kali, die alle demonen verteert die zich nog steeds met dat bloed voeden, zodat zij ook verheven of ergens anders naartoe worden gebracht.

Wij vragen jullie nu voor je te zien, dat de genade en vergeving neerdaalt, omdat jullie juist deze eenheid van wit licht gecreëerd hebben als fundering voor het Europese werelddeel – het tot ver in Scandinavië, Zuid-Europa en naar Oost Europa, Oekraïne, Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken te verspreiden – we vragen jullie dat nu te zien. De genade en vergeving die nu, bij wijze van spreken, over het witte licht heen kan glijden, bijna zoals jullie over het ijs glijden dat glad is en daardoor geen wrijving veroorzaakt, terwijl de genade en de vergeving zich door de grond van het Europese werelddeel verspreidt.

En nu vragen wij jullie te visualiseren, dat die genade en vergeving in dit hele werelddeel door de bomen worden geabsorbeerd. Dat die hen met hun wortels absorberen en dat ze door de stammen omhoog worden gehaald tot die zich verspreiden door de takken en door de bladeren, want die bomen hebben nog wel bladeren. Visualiseer dat de bomen nog steeds in hun prachtige bladeren gekleed gaan en dat die bladeren nu het violet van genade beginnen uit te stralen, het lavendel van genade en het roze van vergeving. En ze stralen dat licht de atmosfeer in.

Maar bovendien moet je erkennen dat zelfs materiële substanties uit het Ma-terlicht worden gemaakt dat verschillende vormen aanneemt. Dus we vragen jullie te visualiseren dat de bomen, omdat die zuurstof in hun bladeren kunnen produceren, ook het vermogen hebben – geassisteerd door de elementalen en het licht dat jullie uitstralen – om de spirituele energie genade en vergeving in feite vast te maken aan juist die zuurstofatomen. En nu vragen we jullie te visualiseren dat genade en vergeving vastzitten aan de zuurstofatomen zelf. Want zoals jullie vast en zeker wel weten, zit er ruimte tussen de kern en het elektron. En je ziet dat die ruimte nu opgevuld wordt met genade en vergeving, die alle onzuiverheden wegspoelen en die door de bomen worden uitgestraald.

En daarna, wat gaat er dan gebeuren? Welnu, wat er gebeurt, is dat de mensen deze zuurstof moeten inademen die naar een hogere vibratie is gebracht, die genade en vergeving meedraagt. En we vragen jullie te visualiseren dat de mensen dit innemen, tot ze de kans krijgen om de genade van de Vader te voelen en die te accepteren, waardoor het in vergeving van zichzelf en elkaar verandert.

Jouw recht begrijpen om anderen uit te dagen
We respecteren natuurlijk de vrije wil van iedereen. We vragen niet dat je visualiseert dat dit aan iemand opgedrongen wordt. Maar we vragen jullie te visualiseren dat door dit licht op te roepen met jullie visualisatie en door jullie chakra’s, jullie wel het recht hebben om andere mensen de keus voor te leggen om de genade van de Vader door de zuurstof die zij inademen te accepteren of af te wijzen. Dit is jullie recht, als medescheppers die fysiek geïncarneerd zijn. Want hoewel jullie altijd respectvol met de vrije wil omgaan, hoef je die niet te respecteren wanneer mensen niet bereid zijn een keus te maken, omdat zij hun vrije wil aan de blinde leiders hebben gegeven en robots zijn geworden. Je hebt het recht om voor hen te gaan staan – zoals Christus toen hij geïncarneerd was, zoals de Boeddha toen hij geïncarneerd was – en ze uit te dagen te erkennen dat ze de keus hebben om meer te zijn in plaats van in die mindere staat waarin zij in vastzitten.

Je hebt het recht om mensen uit te dagen te erkennen dat het mogelijk is om te vergeven en het verleden te ontstijgen door de mannelijke eigenschap genade te accepteren, het de vrouwelijke eigenschap vergeving te laten worden. En dan eerst jezelf te vergeven en daarna anderen te vergeven, de stroom in de vorm van een 8 te sluiten, waardoor de genade naar boven straalt en weer vermenigvuldigd wordt door de mannelijke, zodat het cijfer 8 wordt versterkt.

Hier heb je recht op, het recht dat je van God hebt gekregen, en je schendt op geen enkele manier de Wet van Vrije Wil. Zelfs al zijn er mensen die zo vastzitten in hun ego dat ze zeggen dat het een schending is. Want zij zeggen: “Je hebt het recht niet ons lastig te vallen.” Maar degenen die Christus vertegenwoordigen, hebben het recht om degenen lastig te vallen die vastzitten in het bewustzijn van de antichrist. En dat is natuurlijk het recht dat Jezus aan alle mensen liet zien. En dat is misschien wel het krachtigste voorbeeld dat hij gegeven heeft, wat precies de reden is dat de verkeerde leraren zo graag dat voorbeeld wilden wissen.

Maar jullie die de waarheid kennen, jullie kennen de feiten – jullie weten wie jullie zijn. En jullie hebben het recht om de heerschappij over de aarde en de bomen in de grond en al het andere wat er op leeft, te hebben. Want zoals Genesis zegt dat God Adam de macht gaf om alle beesten en planten van de aarde een naam te geven, kortom de macht om iets een naam te geven, is de spirituele significantie dat door er een naam aan te geven, je er – met je geest – een bepaalde matrix overheen legt. En daarom heb je de geestkracht om een negatief of positief beeld te versterken.

En dit heeft de mensheid gedaan door beelden op de natuur te projecteren zodat de natuurgeesten, de elementalen, geen andere keus hebben dat dit in fysieke vorm vergroot uit te beelden. Want zij hebben, zoals ik zei, niet die macht in hun wezen om op eigen kracht te creëren, maar de energie die de mensen uitstralen te pakken en die energie te vermenigvuldigen – of het nu een hogere of lagere vibratie is. En daarom zie je dat de elementalen soms de negatieve energie uitvergroten met heftige stormen, aardbevingen, andere rampen – zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, omdat elke energie correspondeert met een bepaald type natuurramp.

Jullie zijn het kruispunt tussen Geest en materie
Jullie staan – door deze meditatie en doordat jullie je rol als medeschepper accepteren – op het kruispunt tussen hemel en aarde. Jullie staan op het kruispunt van die stroom in de vorm van een 8, het ontmoetingspunt tussen Geest en materie. En daardoor zijn jullie op dit moment de open deur voor de Geest om zich in de materie vergroot uit te beelden, zoals het van meet af aan de bedoeling was in de visie van God.

En dus vragen wij jullie je het gevoel te herinneren, het gevoel van vredig te zijn. Maar het is een dynamische vrede, omdat je niet passief mediteert op een afgelegen locatie in het bos. Want jullie hebben je niet teruggetrokken uit het leven, jullie zijn gewoon doorgegaan met jullie gewone leven, maar zijn één geworden met het bos in plaats van je eruit terug te trekken. Want jullie kennen het grotere eenzijn tussen Geest en materie, en jullie kunnen visualiseren hoe het door de bomen tot uitdrukking wordt gebracht.

We vragen niet van jullie om boomknuffelaars te worden. We vragen jullie om meester over de bomen te zijn, meester over de natuur, meester over jullie eigen aard. Maar je erkent dat de natuur een hulpmiddel is om het bewustzijn van mensen vergroot uit te beelden. En daardoor is het heel goed mogelijk dat de bomen, hoewel het belachelijk voor sommigen zal lijken, genade en vergeving en ook nog andere eigenschappen van God uitstralen, en die juist aan de zuurstofatomen vast te maken die ze produceren, zodat mensen het kunnen inademen en bevrijd worden van die lagere vibraties. Zelfs de medische wetenschap begint in te zien dat zuurstof daadwerkelijk een grote zuiveraar in het fysieke lichaam is. Het zuurstofatoom heeft het vermogen om veel onevenwichtigheden in het lichaam te verteren. En is het dan niet logisch dat wanneer de goddelijke eigenschappen genade en vergeving aan dat zuurstofatoom worden vastgemaakt, er zeker een spirituele transformatie in het grotere wezen van iemand kan zijn, het wezen dat boven het fysieke lichaam staat?

Ontvangen is een actieve eigenschap
Aan de kwaliteit van mijn stem hoor je dat wij, het Goddelijke Vrouwelijke, geen passieve waarnemers zijn. Want de Goddelijke Vader is niet alleen actief – wij zijn natuurlijk ook actief. Want ik vraag je na te denken hoe je, opnieuw, geprogrammeerd bent met deze dualistische beelden dat je alles als tegenstellingen moet zien, waardoor je denkt dat als de Vader de actieve is, de Moeder dan wel de passieve moet zijn, wat het tegenovergestelde van actief is.

Maar ik vraag je om boven dat beeld te gaan staan en te beseffen dat alles een uitdrukking is van de goddelijke polariteit van uitbreiden en samentrekken. En de samentrekkende kracht is ook heel erg actief. Ontvangen is in feite een actieve handeling, een actieve eigenschap. Want zoals jullie besproken hebben, moeten vrouwen ontvangen wat door de mannen wordt aangeboden. Maar zij moeten het niet passief ontvangen, zoals jullie geprogrammeerd zijn te geloven. Zij moeten het actief ontvangen, want pas als het actief wordt ontvangen, sluit je de stroom van het cijfer 8.

Wanneer vrouwen ontvangen wat mannen geven
Vrouwen kunnen niet actief ontvangen door onderworpen aan mannen te zijn, zoals ze generaties, eonen lang, geprogrammeerd zijn. Vrouwen moeten hun actieve rol vinden, omdat je, wanneer je op een actieve manier ontvangt, het aan de man teruggeeft – die ook erkenning nodig heeft, zelfs waardering, voor wat er tot uitdrukking is gebracht. Want pas dan is dit geven compleet.

Want je ziet natuurlijk mannen die vrouwen gebruiken voor hun eigen genot. Maar de meeste mannen zitten niet op dat niveau van egocentrisme en daarom kunnen zij vrouwen niet op die manier gebruiken. En als de vrouw dan niet kan ontvangen wat de mannen aanbieden, kunnen de mannen zich niet voldaan en compleet voelen – en voelen zij zich natuurlijk leeg. Niet alleen bij de seksuele vereniging, maar ook in de relatie in het algemeen, zodat de mannen zich niet gewaardeerd voelen. En de vrouwen hebben niet het gevoel dat zij gewaardeerd worden. Maar het komt allemaal doordat het niet het actieve geven en het actieve ontvangen is, zodat alle samenkomt om die stroom in de vorm van een 8 te sluiten.

En zo hebben jullie vanmiddag natuurlijk een geweldige sleutel gekregen door deze leringen, en door de leringen van Master MORE, Moeder Maria en nu deze uitgave. En wanneer je hier over nadenkt, zie je dat jij je kunt openstellen voor meer waardering van de mannelijke en vrouwelijke energie in jouw eigen wezen.

Vrouwen moeten mannen in evenwicht brengen
Zoals jullie is verteld, toen wezens het eenzijn verlieten door hun keuze uit vrije wil, was de enige manier om het eenzijn te verlaten door gescheidenheid in te gaan. En om gescheiden te zijn van het eenzijn, moesten er in ieder geval twee polariteiten zijn – daarom zijn er mannelijke en vrouwelijke lichamen geschapen – waardoor je ziet dat nieuw leven alleen kan worden geschapen door de fysieke vereniging die kinderen voortbrengt. Maar het staat symbool voor dat een nieuw spiritueel leven alleen gecreëerd kan worden door eenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke, niet alleen in een traditioneel huwelijk, maar in veel andere relaties zoals vriendschap en professionele relaties. Wat de reden is dat er enkel evenwicht kan zijn in de zakenwereld of de regeringen wanneer er ook vrouwen zijn om de natuurlijke polariteit te vormen met mannen.

Veel mensen op aarde zijn op een bewustzijnsniveau waarop de sleutel voor hen is een groter gevoel van eenzijn te voelen, inderdaad de handeling is om zich te verenigen, niet alleen door de seksuele activiteit, maar ook in een relatie, waardoor ze een groter gevoel van eenheid bereiken. Maar toch vraag ik jullie ook in te zien dat dit maar een tijdelijke fase is. Want het doel is natuurlijk dat iedereen in een voldoening scheppende relatie geleidelijk een groter evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf bereikt, waardoor zij op den duur spiritueel in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en niet meer de ander nodig hebben om eenheid te bereiken.

En dit houdt niet in dat ze uit elkaar moeten en aparte wegen gaan – hoewel dit in sommige gevallen misschien wel waar is – maar in de meeste gevallen betekent het dat ze dan hun relatie op een hoger niveau kunnen brengen waardoor de relatie niet wordt gebaseerd op iets nodig hebben van de ander, maar om vrijelijk te geven aan die ander en ook royaal aan een grotere kring dan hun eigen relatie. Zodat de relatie een fundament wordt dat dan veel verder reikt, niet alleen door kinderen en familie, maar een grotere kring van mensen waar een stel dan mee in contact kan komen, dan wanneer ze die eenheid individueel hebben bereikt.

Het essentiële probleem in relaties
Het belangrijkste probleem in alle mannelijke en vrouwelijke relaties is dat beide partijen erkennen dat zij iets van de ander nodig hebben. Maar wanneer er niet onbaatzuchtig wordt gegeven en actief ontvangen, kan er geen voldoening zijn. En dan krijgen mannen en vrouwen het gevoel dat ze recht op iets hebben wat ze niet krijgen – en dus beginnen ze elkaar de schuld daarvan te geven. Maar in werkelijkheid heeft het geen zin om je partner de schuld te geven, want de partner houdt het niet uit kwaadaardigheid achter, maar in de meeste gevallen omdat ze zelf gewond en incompleet zijn.

De hogere manier is te erkennen dat je elkaars hulp nodig hebt om afzonderlijk van elkaar heel te worden, zodat je kunt beginnen aan elkaar te geven en de juiste stroom in de vorm van een 8 te vormen. En dat is natuurlijk voor veel mensen op de wereld niet mogelijk. Maar het is wel mogelijk voor jullie – de spirituele mensen – om een relatie op die specifieke manier te benaderen. Jullie kunnen wel herkennen dat wanneer je aan die cyclus begint door het gevoel te hebben dat jij niet ontvangt – en je daarom begint in te houden en de ander de schuld geven, of je niet voldaan voelen – erken dan dat dit een teken is dat jullie beide heling nodig hebben. En dan hier openlijk over communiceren en te beslissen om je relatie een nieuwe richting op te sturen, waardoor het doel heling wordt in plaats van aan die lagere op het ego gerichte verlangens te voldoen.

Dit is een essentiële, een uiterst belangrijke, sleutel om je eigen relaties vervullend te laten zijn – zelfs om een relatie te krijgen als je momenteel geen relatie hebt. Erken dan dat het komt omdat er iets in jou uit evenwicht is. En je moet streven naar dat evenwicht en die heling – misschien door met vrienden te werken die je op je spirituele pad ontmoet – tot je elkaar kunt helpen dat evenwicht te bereiken.

Ik bied je aan je lasten over te nemen
Ik ben lang aan het woord geweest en ik erken dat jullie aura’s nu kelken zijn geworden die overlopen. Enkelen van jullie zouden misschien zelfs een bepaalde agitatie kunnen voelen, omdat het licht dat ik heb uitgegeven onevenwichtige substanties in je wezen heeft losgewoeld. Maar dan vraag ik jullie, als één laatste visualisatie, te beseffen dat ik, omdat jullie een immense dienst aan de aarde hebben bewezen met deze visualisatie, natuurlijk een wederdienst lever door jullie aan te bieden alle lasten die jullie misschien voelen, in mijn hart op te nemen.

En dus geef ik je gewoon de kans om in stilte, of hardop, of zelfs door het te visualiseren – eenvoudig bewust te worden van een last die je meedraagt en dan te visualiseren dat de Aanwezigheid van Kuan Yin stevig op de uiterlijke vorm van deze boodschapper rust. En dan kun je elke last sturen naar wat je als de hartchakra van de boodschapper ziet – maar die eigenlijk mijn hart is dat er overheen gaat – je kunt elke last sturen, je kunt elke last die je hebt loslaten. En dit kun je doen terwijl we de meditatiemuziek tot besluit afspelen. (De meditatiemuziek wordt afgespeeld.)