Hoe je de Vlam van Barmhartigheid waarachtig belichaamt

ONDERWERPEN: Geen vrede door geweld – Het mannelijke aspect van liefde – Laat mensen zichzelf beoordelen – De Vlam van Barmhartigheid gebruiken om de dualiteit te transcenderen – Waarom de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen – Er zijn veel mensen van mijn hart in Midden-Azië – De laatste stap om de robijnrode straal te belichamen

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 28 december 2011 – Almaty, Kazachstan

Mijn geliefde harten, ik, Kuan Yin kom je begroeten met de Vlam van Barmhartigheid

Hoe kan het dat het geluid OM universeel erkend wordt? Dat komt, omdat het precies de essentie van eenheid, van eenzijn, belichaamt. Niet alleen eenzijn tussen Geest en materie, maar het eenzijn hier beneden, tussen mensen die opgegroeid zijn in heel andere uiterlijke omstandigheden – en daarom vaak geconditioneerd zijn om naar de verschillen te kijken en daardoor de onderliggende eenheid over het hoofd zien die onder alle uiterlijke verschijnselen bestaat.

En zodoende hebben wij, de geascendeerde meesters, die geluiden, die oergeluiden, uitgegeven om mensen op te roepen verder te kijken dan de gerichtheid op het uiterlijke, die de mensen naar de essentie van een bepaalde vlam moeten terugroepen. Om hen met die roep uit de uiterlijke verschijnselen te halen, die zo gemakkelijk door de gevallen denkwijze zijn benut om de dualistische strijd te creëren. Omdat de mensen, zoals Sanat Kumara gezegd heeft, juist door de gevallen denkwijze zelf verleid worden: er is iets verkeerd gegaan en er moet iets in orde worden gemaakt. En het moet in orde gemaakt worden door jou zo ver te krijgen dat jij iedereen een bepaald verschijnsel in de buitenwereld, een bepaald systeem, een bepaalde filosofie, laat accepteren.

Geen vrede door geweld
Kijk eens wat jullie in dit gebied hebben ervaren onder invloed van de Sovjet-Unie. Wat was de essentie van het communistische systeem, de communistische ideologie? Nu, dat was een poging om één systeem te maken en het dan aan iedereen op te dringen onder het mom dat dit hen eenheid, zelfs harmonie en vrede, zou brengen. Het was de oude leugen dat er, als wij alle mensen kunnen dwingen om ons systeem te volgen, dan vrede op aarde zal komen.

Dit is natuurlijk één van de belangrijke complotten van de gevallen wezens, want ze zijn niet op aarde gekomen om vrede te brengen, maar zij moeten wel over vrede spreken om degenen te strikken die niet bij de gevallen groepen horen, die niet het gevallen bewustzijn hebben, maar in hun hart het gevoel hebben dat zij hier met een bedoeling zijn.

Dus wat is dan de sleutel om jouw innerlijk weten in evenwicht te brengen dat jij naar de aarde bent gekomen om die aarde te helpen op een hoger niveau te komen, maar die missie niet kunt uitvoeren als jij je mee laat slepen in de dualistische strijd die door de gevallen wezens in het leven werd geroepen? Nu, er bestaat simpelweg niet één oplossing voor dit dilemma. Maar toch heeft elke spirituele vlam een eigen oplossing voor de mensen die resoneren met die vlam.

En de geascendeerde meesters herinneren de mensen dus in essentie, en hebben dat gedaan, aan hun belangrijkste vlam: die ene waar zij uit voortgekomen zijn voor ze naar de aarde afdaalden. En dit is natuurlijk, ook, de vlam die hen ook terugbrengt bij de herinnering aan wie zij zijn. En dan de open deur zijn om hun vlam op deze wereld tot uitdrukking te brengen, omdat die anderen kan oproepen zich te herinneren wie zij zijn, waardoor die dan alle mensen kan oproepen om verder dan de uiterlijke verschijnselen te kijken en zich af te stemmen op die vlammen.

Het mannelijke aspect van liefde
Want hoewel er veel vlammen zijn, kunnen ze nooit met elkaar in conflict zijn. Er bestaan geen conflicten, geen dualiteit, geen indelingen in het spirituele rijk. En toen Sanat Kumara aanbood om naar de aarde te komen, nam hij natuurlijk de vlam mee die hij had belichaamd. Venus is zo vaak geassocieerd met liefde, de planeet van de liefde. En dit komt juist omdat Sanat Kumara die Liefdesvlam van Venus heeft meegenomen. Maar Sanat Kumara bracht het mannelijke aspect van de derde straal van liefde, wat het robijnrode vuur is.

Wanneer je het dualistische rijk instapt, projecteer je een beeld op de spirituele vlammen. Dus natuurlijk is er een derde straal van liefde en de derde straal van liefde die de meeste spirituele studenten kennen, is het Omega- of het Moederaspect van liefde. En wanneer we een concept in woorden tot uitdrukking brengen, is het natuurlijk mogelijk dat mensen hun eigen dualistische beelden op dat concept projecteren.

Wat juist de reden is dat je heel veel mensen op aarde ziet die diverse denkbeelden hebben over de liefde en wat liefde uiten betekent. Dus toen besloot Sanat Kumara het mannelijke aspect van de derde straal van liefde te brengen, en dat is het robijnrode vuur. Nu, je moet begrijpen, mijn geliefden, dat als we eenmaal het concept van de robijnrode straal geven, alles wat dan in woorden tot uitdrukking gebracht wordt, het materiële rijk ingaat. En wanneer een concept in woorden gegeven is, is het inderdaad mogelijk dat mensen hun eigen dualistische concepten erop projecteren.

En dus hebben diverse spirituele studenten er beelden op geprojecteerd, sinds wij in eerdere dispensaties over de robijnrode straal gesproken hebben. Sommigen laten het zelfs een dualistische vlam lijken die gebruikt wordt voor een hogere vorm van oordelen. Maar de robijnrode straal oordeelt feitelijk niet. Want heeft Jezus niet gezegd: “Oordeel niet naar de uiterlijke schijn”, en dit houdt in dat wanneer je boven de dualiteit staat, jij boven het oordelen naar de uiterlijke schijn staat. En dan beoordeel jij mensen of situaties niet.

Je bent gewoon wie je bent en je drukt uit wie je bent door het IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN-aspect, dat je bent wanneer je fysiek geïncarneerd bent. En wanneer jij dus boven de dualiteit staat, maar nog wel bent geïncarneerd, beoordeel jij andere mensen niet, jij beoordeelt hun mentale beelden niet, jij beoordeelt hun handelingen niet. Jij bent wie je bent en je laat mensen op jou projecteren wat ze maar op jou willen projecteren – en dat wordt dan hun eigen oordeel. Terwijl ze zichzelf beoordelen door iets op jouw vlam te projecteren in plaats van die vlam te gebruiken om hun uiterlijke verschijnselen, hun beelden waarin zij vastzitten, te transcenderen.

Laat de mensen zichzelf beoordelen
Hoewel ik heb gezegd dat het robijnrode vuur het mannelijke aspect van liefde is – en dus het uitgaande aspect – is oordelen nooit naar buiten gaand. Enkel in het vervormde aspect ervan, wanneer mensen naar de uiterlijke schijn oordelen, denken ze dat het oordeel naar buiten gaat en je anderen moet beoordelen of het oordeel voor anderen oproepen.

Maar in het echte robijnrode vuur bestaat oordelen niet. Dit kan van je vragen dat jij je geest oprekt tot voorbij het breekpunt, want je geest begrijpt dit niet op een lineaire manier. Maar het hart kan wel weten dat jij, wanneer je boven de dualiteit gaat staan, niet oordeelt. Want hoe ga je boven de dualiteit staan? Je gaat boven de dualiteit staan door niet meer door het filter te kijken van de dualistische schaal. En wanneer je hier dus niet meer doorheen kijkt, zie je geen verschijnselen meer die echt zijn. En wat voor zin heeft het om iets wat onecht is te beoordelen?

Heeft het zin om te oordelen of de ene onechte manifestatie beter of slechter is dan een andere manifestatie? Nee, want je ziet dat ze beide onecht zijn en beide houden mensen gevangen. Dus je wilt graag mensen bevrijden en wat voor zin heeft het dan om te oordelen, wanneer toch alles getranscendeerd moet worden? Het is niet zo dat de ene onechtheid beter is dan de andere, want zelfs wat mensen als goed beoordelen, kan hen vasthouden en ervan weerhouden het niveau van de dualiteit te transcenderen.

Er zijn veel mensen die zichzelf als goed, als spiritueel, beschouwen, maar die toch zitten net zo vastzitten in de dualiteit als degenen de zij als slechte of niet spirituele mensen beoordelen. Juist het oordelen over jezelf en anderen naar de uiterlijke schijn, houdt jou in de dualiteit gevangen. En daardoor kun jij, wanneer je vastzit in de dualiteit, niet de open deur zijn voor het robijnrode vuur. Je kunt denken dat het wel zo is; je kunt een mentaal beeld van het robijnrode vuur gevormd hebben, maar het is maar een beeld.

Je kunt niet echt het robijnrode vuur in actie zijn, tot je de behoefte transcendeert om anderen op het uiterlijk te beoordelen. En aangezien er diverse manieren zijn om dit verlangen om te oordelen te transcenderen, wil ik, Kuan Yin, jullie graag één manier aanbieden, namelijk hoe de Vlam van Barmhartigheid jou kan helpen dit verlangen om te oordelen, te transcenderen.

De Vlam van Barmhartigheid gebruiken om de dualiteit te transcenderen
Nogmaals, op barmhartigheid en vergevingsgezindheid zijn beelden, beelden van de dualiteit, geprojecteerd. De mensen denken dat de ander aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voor je elkaar kunt vergeven. Maar daarnaast denken de mensen dat de ander om die te kunnen vergeven, iets gedaan moet hebben wat verkeerd was. Want waarom zou je vergeving nodig hebben als je niet iets verkeerd hebt gedaan?

Maar boven dit niveau bestaat de zuivere Vlam van Vergeving en Barmhartigheid. Dit is een actieve vlam, omdat je vergeeft voor er iets verkeerds is gebeurd. Want je hebt de behoefte getranscendeerd om te oordelen op basis van goed en fout. En daardoor ver-geef je de mensen niet, je schenkt geen genade aan mensen, gebaseerd op het idee dat die iets verkeerd gedaan hebben en ze vergeving verdienen of vergeven moeten worden. Jij bent de open deur voor de stroom van de actieve Vlam van Barmhartigheid die niet alleen kan wegbranden wat de mensen als fout bestempelen, maar ook wat zij als goed bestempelen – en daardoor beide dualistische uitersten wegbranden, die natuurlijk niet zonder elkaar kunnen bestaan.

En begrijp je dan dat heel veel mensen in contact zijn gekomen met een spirituele lering, hetzij de leringen van de Boeddha of de leringen van Christus, en de noodzaak hebben gezien om te vergeven, zoals die beide leraren hebben maar ook bijna alle andere spirituele leraren hebben gezegd. En dus kijken die mensen naar hun leven en wat anderen hen hebben aangedaan en ze zeggen: “Deze persoon heeft iets fout gedaan, maar ik zal hem vergeven.”

En daarna, wanneer ze hebben vergeven, krijgen ze het gevoel dat zij wel spiritueel moeten zijn, omdat zij vergeven hebben. Maar door zichzelf als spiritueel te beoordelen vergeleken met de mensen die zij vergeven hebben, bevestigen zij opnieuw het dualistische standpunt, het oordelen naar de schijn, en doen dat steeds opnieuw. Want als je onderscheid maakt tussen goed en fout – of tussen spiritueel en niet spiritueel en meer spiritueel of minder spiritueel – ben je nog steeds bezig met een dualistische beoordeling van uiterlijke dingen.

Dus er is een hogere manier om naar de Vlam van Barmhartigheid te kijken, de Vlam van Vergeving. En dat is dat het helemaal geen dualistisch aspect heeft. De mensen hoeven niet iets fout te doen voor jij de Vlam van Barmhartigheid schenkt. Want de Vlam van Barmhartigheid staat boven goed en fout. Degenen die niets verkeerd hebben gedaan – maar geloven dat zij iets goed gedaan hebben naar aardse maatstaven – hebben net zo veel bevrijding nodig als degenen die zichzelf als zondaren of misdadigers of wat ook maar beschouwen.

Waarom de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen
In feite zitten degenen die geloven dat ze iets goed doen volgens aardse maatstaven, nog meer gevangen dan iemand die erkent dat hij iets fout heeft gedaan naar aardse maatstaven. Het is niet een onbelangrijk gezegde: “De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen”.

Want je ziet trouwens dat veel van de mensen die het communisme aanprezen, goede bedoelingen hadden. Ze waren gewoon verstrikt in de subtiele logica van de gevallen wezens. Ze geloofden echt dat er een betere wereld zou komen. Maar de leugen is natuurlijk dat mensen het communisme enkel zouden accepteren als ze daartoe gedwongen werden en daardoor was het te verdedigen dat zij gedwongen moesten worden voor het grotere goed.

Want als ze eenmaal gedwongen waren om het communisme te accepteren, zouden ze natuurlijk op den duur de prachtige eigenschappen ervan gaan inzien en het dan vrijwillig accepteren. Wat natuurlijk weerlegd wordt door het feit dat zodra ze de kans kregen, alle voormalige sovjetrepublieken die gelegenheid te baat namen om het juk van het communistische systeem af te werpen.

En je denkt misschien dat Rusland en het Russische volk die het communisme aan andere landen hebben opgedrongen, genade en vergeving nodig hebben. Je denkt misschien zelfs wel dat het kapitalistische westen gelijk heeft gekregen door de val van het communisme en daardoor bewijst dat het kapitalisme superieur is. Maar de realiteit is natuurlijk dat het kapitalistische systeem slechts de dualistische polariteit van het communistische systeem is. En daardoor heeft het westen in zekere zin meer genade en bevrijding nodig dan Rusland en het Russische volk – hoewel, er zeker ook behoefte is aan bevrijding van de communistische denkwijze, die nog niet helemaal afgeschud is door veel van de mensen.

Er zijn veel mensen van mijn hart in Midden-Azië
Dus waarom breng ik dit dan uit hier in het hart van Midden-Azië? Ik doe dat omdat ik wil dat je begrijpt dat veel van de mensen hier in Midden-Azië begrijpen, waaronder een groot deel van China, mensen van mijn hart zijn. Mensen die de zuivere Vlam van Barmhartigheid belichamen, die zegt dat wij, wanneer er een agressieve macht van buitenaf komt en het communistische systeem aan ons wil opdringen, dit dan laten gebeuren. Want wij weten dat we binnen een communistisch systeem kunnen bestaan en nog steeds de open deur voor de Vlam van Barmhartigheid kunnen zijn.

En zodoende heb je dit gezien in China en in deze Midden-Aziatische landen. Je hebt de Vlam van Barmhartigheid gezien, omdat het volk niet agressief is en niet met geweld terugvecht, wanneer een macht hen met geweld wil onderdrukken. En daarom zie je – hier in Kazachstan en ook in andere buurlanden en in grote delen van China en Tibet – die bereidheid om zich te onderwerpen aan de macht van buitenaf, vanuit een innerlijk weten dat jij de kern van jouw identiteit kunt handhaven in elk systeem.

En zodra er een opening is, kun je het juk afwerpen en je vlam openlijker en duidelijker tot uitdrukking brengen. Dit is natuurlijk de actieve eigenschap van barmhartigheid, omdat je veel mensen ziet – zeker jullie allemaal hier – die dit al belichaamd hebben en weten dat er geen noodzaak bestaat om geweld te gebruiken. Maar jullie weten ook dat er geen noodzaak bestaat om te oordelen. Er is enkel behoefte aan het bevrijden van al het leven van dit oordelen naar de uiterlijke schijn.

Dit is de ware Vlam van Barmhartigheid, omdat je al het leven bevrijdt van vereenzelviging met uiterlijke verschijnselen. En deze eigenschap belichamen jullie hier in Kazachstan, in bepaalde buurlanden en in grote delen van China. Dit is trouwens een vlam die voor de hele planeet in het hele gebied van de Himalaya, het grotere gebied van de Himalaya, is verankerd. Een vlam die hier al heel lang geleden werd belichaamd om het robijnrode vuur in evenwicht te houden.

Want je kunt natuurlijk pas de open deur zijn voor het robijnrode vuur als je eerst de Vlam van Barmhartigheid in haar zuivere vorm echt belichaamd hebt. Want als je niet één bent geworden met de wens om al het leven te bevrijden, dan kun je de robijnrode straal niet geboren laten worden. In plaats daarvan zul je geboorte geven aan de robijnrode straal die gebaseerd wordt op een dualistisch waardeoordeel, omdat je denkt dat bepaalde verschijnselen beoordeeld of verteerd moeten worden door de robijnrode straal, zelfs in die mate dat bepaalde mensen door de robijnrode straal beoordeeld en verteerd moeten worden.

Maar de robijnrode straal wil niet dat een bepaalde levensstroom wordt verteerd. Ze wil dat de verschijnselen die de levensstroom gevangen houden, verteren. En dat is een essentieel verschil En enkel wanneer je volledig de wijsheid belichaamt die jou in staat stelt om het verschil te weten, kun je daarna de robijnrode straal in je hart geboren laten worden.

Velen van jullie die fysiek hier zijn, velen van jullie die in deze streek zijn opgegroeid en veel mensen overal op aarde, zijn erg ver gegaan met betrekking tot het belichamen van deze Vlam van Barmhartigheid. Daardoor de fundering leggend voor de erkenning dat je deel uitmaakt van de 144.000 en dat het je missie is om de open deur te zijn voor het robijnrode vuur.

De laatste stap om de robijnrode straal te belichamen
Maar velen van jullie hebben nog niet de laatste stap gedaan. En daarom bied ik, Kuan Yin, jullie aan dat als je naar deze uitgave luistert en die vele malen opnieuw leest, jou mijn mantra te geven: het OM MANI PADME HUM, en als je wilt, vraag dan iedere nacht of je naar mijn retraite mag komen, dan zal ik je persoonlijk lesgeven in hoe je deze laatste dualistische illusies, die je gevangenhouden in het gevoel dat er iets is wat jij in orde moet maken, gevangenhouden, te doorzien en daarom andere mensen op een of andere manier tot iets wilt dwingen.

Mijn geliefden, vele jaren geleden, vele eonen geleden, stelde Heer Maitreya de vraag aan de Karmische Raad: “Kunnen we hen met vriendelijkheid overhalen? Kunnen we de mensen met vriendelijkheid voor ons winnen?” en hem werd gezegd dat het mogelijk was om mensen met vriendelijkheid te bekeren, maar enkel door de 144 nuances van vriendelijkheid te belichamen. En er is zeker een reikwijdte in vriendelijkheid, van heel actieve, mannelijke vriendelijkheid tot heel vrouwelijke vriendelijkheid. Maar in de 144 nuances van vriendelijkheid is geen plaats voor geweld.

Je kunt mensen niet dwingen om vriendelijk te zijn. En je kunt onder dwang geen vriendelijkheid betonen. Noch kun je natuurlijk mensen dwingen om barmhartig te zijn. Je kunt niet met geweld genade schenken. Noch kun je mensen dwingen om het robijnrode vuur te ontvangen, noch kun je hen het robijnrode vuur tonen met geweld.

Er is geen geweld in het spirituele rijk; enkel in het rijk van het gevallen bewustzijn bestaat geweld. En tot je dit helemaal begrijpt, ben je niet vrij van de wens om iets of iemand te repareren.

Daardoor kun je een ander perspectief krijgen van de koude oorlog door ernaar te kijken met dit in jouw achterhoofd. De leiders van het communistische systeem dachten dat ze de wereld moesten dwingen het communisme te accepteren. En de leiders van het kapitalistische systeem dachten dat ze het kapitalisme en de democratie en vrijheid aan de wereld op moesten dringen, zoals George Bush onlangs in zijn toespraak over de as van het kwaad heeft gezegd.

Maar je kunt democratie niet afdwingen, je kunt vrijheid niet afdwingen en daardoor is het enkel de leugen van de gevallen wezens. En het tegengif voor de leugen van de gevallen wezens is gedeeltelijk wijsheid, omdat je zoals Jezus heeft gezegd, wijs als slangen wordt. Maar het andere deel is onschuldig als duiven te worden, omdat jij je afstemt op de zuivere vlam die boven de dualiteit staat en geen geweld bezit.

Hoe kan er geweld in onschuld zitten, mijn geliefden? Denk hier eens over na. Denk hierover na: “gedwongen onschuld”. En je zult zien dat je geest het niet slikt. Maar je hart kan verder gaan en afstemmen op de echte vlam van onschuld, die ook de Vlam van Barmhartigheid is die IK BEN.

Zodoende geef ik jullie de kans om bij mij te studeren, les van mij te krijgen. Lees en luister naar deze uitgave en die van Sanat Kumara. Vraag of je naar mijn retraite gebracht mag worden opdat jij je kunt bevrijden van de laatste blokkades die verhinderen dat jij je bestemming bereikt om de open deur te zijn voor de robijnrode Straal, de echte robijnrode Straal die boven het geweld staat.

Zodoende verzegel ik jullie in de ware Vlam van Barmhartigheid, die ook boven geweld staat. Want die is natuurlijk onschuldig. Niet enkel is die ‘minder’ dan onschuld, die is minder dan elke dualistische eigenschap of verschijnsel. Welke verschijning er ook bestaat, die is altijd minder. En door minder dan het dualistische verschijnsel te zijn, is die altijd meer, het méér dat IK BEN. Wees dus verzegeld in deze Vlam van Onvoorwaardelijke Barmhartigheid.

Noot: Kuan Yins etherische retraite, de Tempel van Barmhartigheid, ligt bij Beijing, China.