Welkom in Midden-Azië, studenten van de robijnrode Straal!

ONDERWERPEN: De zijderoute was één manier om de Aanwezigheid te delen – De innerlijke roep van de robijnrode staal inspireert jullie om bijeen te komen – Shamballa handhaaft een robijnrode focus om de voltooiing van de missie van de 144.000 te intensiveren – In de valkuil van de dualiteit trappen, brengt 144.000 initiaties om de gevallen logica te overwinnen – Het vervallen tot de dualiteit van de 144.000 was te wijten aan het verlangen om ‘de zaken op orde te brengen’ op planeet aarde – De weg naar meesterschap en boven de dualiteit uit is door je goddelijke deugden tot uitdrukking te brengen, terwijl je de gevallen logica tegenkomt – De reden dat sommigen van jullie nog niet in Shamballa zijn, is het gevoel dat je het niet waard bent – Besef midden in de dichtheid dat het centrale element in het leven de Heilige Geest is

Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 28 december 2011 – Helen Michaels – Almaty, Kazachstan

Vanuit Shamballa, kom ik, Sanat Kumara, om mijn welkomstwoord te spreken tegen al de kinderen van God waar ik een grote verbinding mee voel met mijn hart – door deze vlam die ik, Sanat Kumara, in mijn hart meedraag. En mijn geliefde kinderen, jullie voelen deze vlam omdat er niet één persoon in deze ruimte is die geen contact heeft met het werk dat de robijnrode straal moet doen op planeet aarde.

Er is niemand in deze ruimte die niet met het pad van de robijnrode straal verbonden is. En wat betekent dat? Het robijnrode pad is een pad van dienstbaarheid, het pad van heilig eenzijn, dat alleen maar kan worden geboren wanneer de Moeder in het materiële rijk wordt geboren.

Vanuit Shamballa, kom ik, Sanat Kumara, met groot respect, om jullie Aanwezigheid hier bij dit evenement in Midden-Azië welkom te heten, in Almaty, dat eens – ver voor de tijd van Christus – een centraal punt was voor lokale mensen die de behoefte voelden om het oosten en westen met elkaar te verbinden en samen te komen door de zijderoutes op deze centrale punten, waar zij zich met elkaar konden verenigen door de handel. Ik zeg je dat wat er tussen oost en west gebeurde, niet alleen handel was.

De zijderoute was één manier om de Aanwezigheid te delen
Het waren niet alleen goederen die de kooplieden distribueerden en deelden tussen oost en west. Het was in de eerste plaats al het licht dat die mensen met elkaar deelden door hun Aanwezigheden! Ze hadden het gevoel, via hun hart, dat zij hun Aanwezigheid met andere delen van de wereld wilden delen. Zij hadden destijds het vermogen om te voelen dat er iets meer op deze wereld moest zijn dan alleen in dorpen en stadjes wonen.

Het gevoel en het streven naar transcendentie liet de mensen van het verre oosten naar het verre westen reizen om meer dan alleen maar goederen uit te wisselen. De handelsroutes werden wegen om hun energie te delen, niet alleen om hun goederen te verhandelen. In de allereerste plaats gaf het licht mensen de drang om ver van hun huis weg te reizen om iets meer te vinden, iets wat hun wereldbeeld ontsteeg.

De innerlijke roep van de robijnrode staal inspireert jullie om bijeen te komen
En ik kan je ervan verzekeren dat dit heel erg lijkt op de reden waarom jullie hiernaartoe gereisd zijn. Het licht dat door jullie heen werkt, heeft je die aandrang gegeven om van ver te komen en bijeen te komen op een centraal punt, omdat jullie kunnen voelen dat er iets meer in het leven is. Het gevoel dat je meer in het leven kunt leren, wanneer jullie je door het licht uit je comfortabele huizen weg laat halen.

Daardoor kom ik, Sanat Kumara, met de robijnrode engelen om mijn grootste en meest hartverwarmende welkomstwoord uit te spreken en terwijl ik deze uitgave en dit dictaat geef, schenk ik vanuit mijn hart de robijnrode essentie direct in jullie hart, om de aloude code te activeren die jullie in je ziel meedragen. Omdat de robijnrode straal jullie bijeengebracht heeft door de innerlijke oproep om met mij op planeet aarde te dienen, heeft het robijnrode licht en haar innerlijke oproep jullie ook de impuls gegeven om zo ver te reizen, naar Almaty, om mij en jullie spirituele broeders en zusters te ontmoeten.

Ik was heel blij te zien hoe de lokale mensen in Almaty zich wijden aan het organiseren van dit evenement, hoe zij werden geïnspireerd door het licht om deze bijeenkomst te initiëren, wat ik heel graag op het fysieke vlak wilde zien gebeuren, op dit punt dat zo dicht bij Shamballa ligt, waar de mensen die met de robijnrode straal werken naar elkaar toegetrokken worden.

Daarom kom ik mijn meest hartverwarmende, mijn meest oprechte, welkom aan jullie brengen! Mijn oprecht hartelijke welkom aan de mensen die hier met kleine kinderen naartoe gekomen zijn, omdat degenen die dit licht dragen, gezegend zijn. Het licht is natuurlijk het grootste geschenk dat wij willen delen op deze wereld door degenen die dit licht in hun hart meedragen – soms zonder te weten wat zij doen en door gewoon zuiver en oprecht, de open deur te zijn.

Shamballa handhaaft een robijnrode focus om de voltooiing van de missie van de 144.000 te intensiveren
En ik verzeker jullie ervan dat er groepen engelen rondom deze kinderen zijn die ervoor kozen om in Midden-Azië geboren te worden, soms onder erg moeilijke omstandigheden, maar met de grote wens en veel toewijding om mijn licht te dragen – het intense, heftige, barmhartige, robijnrode licht in het moederrijk. Dit licht kan trouwens alleen maar geboren worden in het hart van degenen die het meest oprecht al het leven dienen, die niet zichzelf proberen te verheffen, maar al het leven proberen te verheffen, die proberen hun vrienden en buren en broeders te helpen. En die soms meer houden van hun vrienden en buren en broeders dan van zichzelf.

Daardoor verwelkomt het licht van Sanat Kumara jullie om je bewust te worden van het feit, en volledig herboren te worden, welk licht jullie in je hart meedragen. Ik kondig ook aan dat het een grote eer voor Shamballa is om nu, eindelijk na al die duistere tijdperken, de robijnrode focus in stand te houden. De reden dat de robijnrode focus in Shamballa geboren en kan worden gehandhaafd, is dat er al heel veel mensen zijn geïncarneerd die afgestemd zijn op de Aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. En dat stelt hen in staat om het robijnrode licht in hun hart te dragen door hun onbaatzuchtige dienstbaarheid aan planeet aarde.

En omdat deze mensen in verschillende streken op de planeet zitten, kan het robijnrode licht door hen heen werken, terwijl het robijnrode centrale punt in Shamballa haar aanwezigheid van daar naar de sfeer van de hele planeet schijnt, uitstraalt en vibreert. Daardoor ontvangen alle mensen die de innerlijke codering hebben dat zij een onderdeel vormen van Sanat Kumara’s 144.000 hebben, nu de innerlijke oproep om op de uitnodiging van Shamballa te reageren. Er is niet één van jullie in deze ruimte die geen onderdeel vormt van dit werk dat de robijnrode straal op planeet aarde moet doen.

In de valkuil van de dualiteit trappen, brengt 144.000 initiaties om de gevallen logica te overwinnen
Hoe kan dit intense vuur van God in de materie geboren worden bij degenen die deze vlam in hun hart dragen? Dat kan slechts geboren worden wanneer jij je 144.000 keer boven de dualiteit uit transcendeert, zoals jullie de instructie gekregen hebben voor je naar de dichte sfeer van planeet aarde afdaalde om deze missie met mij te volbrengen. Veel van de 144.000 hebben niet volledig erkend hoe dicht de omgeving was waar jullie naar toe gingen, omdat jullie onschuldige zielen waren. Jullie hebben niet volledig de valstrikken van het gevallen bewustzijn erkend, ondanks het feit dat jullie erover geïnstrueerd werden.

Dus wordt het tijd om je bewust te worden van het feit dat je nog steeds de vonk van deze 144.000 verschillende deugden van God in je ziel draagt. Elk van jullie draagt een individuele vonk van de robijnrode straal die jullie goddelijke code en talent is. Dit is jullie goddelijke kans en de reden dat jullie geboren zijn in dit rijk en het is de bedoeling dat jullie die naar buiten brengen door het delen van je Aanwezigheid in dit leven.

Maar wat, natuurlijk, een gegeven is in dit rijk van de dualiteit, die 144.000 hebben de gevallen engelen ontmoet met hun kromme logica. De kromme logica probeerde hen naar de dualiteit te trekken, omdat de gevallen wezens wisten hoe het robijnrode vuur echt geboren en in de materie tot uitdrukking gebracht kan worden. Het robijnrode licht kan het alleen maar in de materie overleven wanneer het buiten de dualiteit wordt gehouden – buiten het gevoel van strijd en conflicten.

Het vervallen tot de dualiteit van de 144.000 was te wijten aan het verlangen om ‘de zaken op orde te brengen’ op planeet aarde. En hoe kwamen veel van de 144.000 dan beneden het niveau van de dualiteit terecht? Jullie kwamen beneden dit niveau, omdat jullie zoveel liefde in jullie hart voelden, dat jullie het gevoel kregen dat jullie de planeet moesten repareren, jullie hadden het gevoel dat het jullie verantwoording was om de zaken op deze planeet op orde te brengen. Jullie hadden het gevoel dat het jullie verantwoording was om de gevallen logica te repareren, de kromme geest van de gevallen engelen, omdat jullie door jullie grote liefde het gevoel hadden dat jullie die mensen wilden helpen, jullie wilden hen helpen in te zien dat er zoveel meer in het leven is. Er is zoveel meer dan het niveau van de dualiteit – de vrucht van de kennis van goed en kwaad – waarin veel levensstromen vastzaten en nog steeds vastzitten.

En daar zijn jullie het contact met de echte vlam die jullie in je hart dragen, kwijtgeraakt. Verblind door de gevallen logica hadden jullie het gevoel dat je gekomen was om planeet aarde boven de dualiteit te verheffen door de gevallen logica aan te vallen. En vanaf dat moment had je de gedachte in je hoofd dat je de sluier van dualiteit moest repareren. Vanaf dat moment kon het licht van het robijnrode licht niet meer in jullie hart gehandhaafd worden, omdat de robijnrode straal het niet in de dualiteit kan overleven. Die kan het niet overleven wanneer je hart in het rijk van goed en kwaad verkeert, waar je het relatieve goed en het relatieve kwaad tegenkomt en denkt dat je de kromme logica wilt repareren.

En daarom werd het echte fysieke centrale punt, Shamballa – de stad van wit marmer die een replica is van de steden op Venus – teruggetrokken uit het rijk van de ether. Jullie allemaal, die met het rijk van het relatieve goed en kwaad in aanraking waren gekomen, kregen het gevoel dat jullie alleen werden gelaten op planeet aarde. Jullie voelden je door God in de steek gelaten en het moment kwam eraan dat jullie één van de strengste initiaties moesten ondergaan, omdat jullie alleen gelaten werden om de gevallen logica, de kromme logica, tegen te komen.

Omdat je naar het dualiteitsbewustzijn was afgedaald, moesten jullie je door je initiaties heen werken door de innerlijke wijsheid te gebruiken, de innerlijke codering die door Sanat Kumara door mij, in jullie hart en ziel geschreven werd. Eenmaal in de dualiteit moest je die kromme logica tegenkomen, 144.000 keer volgens de Kosmische Wet.

De weg naar meesterschap en boven de dualiteit uit is door je goddelijke deugden tot uitdrukking te brengen, terwijl je de gevallen logica tegenkomt.
Omdat jullie eens één waren met degenen die het bewustzijn van de 144.000 verschillende soorten deugden droegen, was dat toen precies het aantal keer dat je de kromme logica moest tegenkomen bij jullie incarnaties. Toen je eenmaal was aangeraakt door de sluier van de dualiteit, moest je geïnitieerd worden door deze logica 144.000 keer tegen te komen om je er totaal van te bevrijden. Zodat jij jouw oorspronkelijke zuiverheid, jouw oorspronkelijke goddelijke code, om het licht van de robijnrode straal te dragen, zou kunnen herstellen. Daarom ben ik, Sanat Kumara, vandaag hier opdat jij je die innerlijke wijsheid kunt herinneren en je bewust te worden van wie je echt bent.

Zodoende ben ik hier om jullie te verwelkomen bij dit evenement en jullie te feliciteren, omdat veel van jullie geslaagd zijn voor de toetsen van het Jaar van de Moeder. En jullie zijn eraan toe om je ware potentieel te bevestigen en te erkennen dat jullie er klaar voor zijn om het licht van de robijnrode straal in jullie hart te dragen, als de ware Moeder van God, als de ware vertegenwoordiger van Godbewustzijn in de materie.

Veel van jullie zitten dicht bij de grens om door het rijk van de dualiteit heen te breken. En daarom zijn jullie eraan toe, volgens de Kosmische Wet, om niet alleen je innerlijke codering te erkennen, maar ook het licht van Sanat Kumara in je hartchakra mee te dragen, zodat het innerlijke eeuwig brandende robijnrode vuur van de Moeder van God door jullie opnieuw gewekt kan worden op planeet aarde. Omdat planeet aarde op weg is naar ascensie en dat is de enige manier, omdat het robijnrode vuur, dat heftige, intense onvoorwaardelijke liefde van de moeder, de liefde is die deze planeet steeds hogerop trekt. Dit is de brandstof die de planeet aarde met alles erop omhoog slingert.

In Shamballa krijg je de innerlijke lering over hoe jij jouw missie voltooit
Daarom verwelkom ik jullie, omdat je jouw Aanwezigheid deelt door elke willekeurige taak die je in dit leven hebt, door het vuur van de robijnrode straal. En ik steek jullie mijn hand toe, omdat jullie allemaal naar Shamballa, mijn retraite, komen om iedere nacht innerlijke lessen te ontvangen. Omdat dit het jaar en tijdperk is van transcendentie, omdat het de bedoeling is dat je het egobewustzijn, het bewustzijn van het gescheiden zelf, achterlaat. En het is de bedoeling dat jullie naar Shamballa komen en jullie ware instructies ontvangen over hoe je het robijnrode vuur naar de plaatsen brengt waar jullie wonen.

Het centrale punt van de robijnrode straal in Shamballa is zo sterk dat ik je ervan kan verzekeren dat het de hele planetaire sfeer vult, de hele sfeer waarin planeet aarde momenteel gelokaliseerd is. Omdat het vuur van de robijnrode straal je bewust maakt, planeet aarde bewust maakt van haar oorspronkelijke goddelijke pad, waar de planeet naar toe moest.

En daarom ben ik hier: om jullie dit geschenk uit mijn hart te geven, om jullie allemaal in Shamballa te verwelkomen, om de laatste instructies te krijgen, zodat jullie allemaal durven bevestigen wie jullie eigenlijk zijn. Neem een ogenblik om te ademen, zodat je echt kunt inademen wie jij echt bent. Veel van jullie die tot de 144.000 behoren, zijn er nog niet in geslaagd om door de deur van Shamballa te gaan.

De reden dat sommigen van jullie nog niet in Shamballa zijn, is het gevoel dat je het niet waard bent
Ze hebben dat niet gedaan, omdat ze nog restanten van de vervorming van liefde hebben, die zegt: “Ah, je bent het niet waard om in de poort van Shamballa te staan.” Dat zegt de Slang tegen je: “Kijk eens wat jij in je vorige levens hebt gedaan; jij kunt het onmogelijk waard zijn om voor Sanat Kumara te staan, om het licht van Sanat Kumara te dragen dat in jouw hart verankerd zit.”

Mijn geliefden, luister van binnen, luister naar de innerlijke oproep, die door de innerlijke codering in jullie hart komt. Luister naar de stem van het robijnrode vuur, dit intense vuur dat constant vibreert, straalt en haar essentie in de lucht uitstraalt. Luister van binnen, zie en voel het robijnrode vuur met het innerlijke oog dat zich in ieder van jullie bevindt. Kijk met je innerlijke oog naar je leven en dan zie je dat het robijnrode licht er is. Je kunt je ermee verbinden en je kunt luisteren naar de stille boodschap die dit licht aan jullie die zich vrijwillig aangemeld hebben om hier in het gebied van Midden-Azië te incarneren, geeft.

Dus wat zegt dit licht tegen jullie, mijn geliefden? Het zegt maar één ding: “Ik heb jou onvoorwaardelijk lief.” De intense goddelijke liefde van Venus wil je omarmen, je vasthouden en je bewust maken van dit pad waarop je oorspronkelijk geboren werd. Dit onvoorwaardelijke licht wil je het gevoel geven, het referentiekader, wie jij echt bent!

Word je bewust van je ware leven en erken dat dit je ware leven is! Dit licht is jouw ware leven, Het is het water van de Heilige Geest! Net als de kan water die hier midden in de ruimte staat, staat het water van de Heilige Geest symbool voor het centrale element in elk goddelijk geleid leven. Hoe zou je anders geboren kunnen worden in jouw ware identiteit, als je niet erkent dat het licht van de Heilige Geest het centrale element is in je leven, mijn geliefden!

Besef midden in de dichtheid dat het centrale element in het leven de Heilige Geest is
Mijn hart is op dit moment zo verheugd, omdat ik, terwijl ik deze uitgave doe, dit intense robijnrode vuur in jullie hart – in jullie kelk – schenk waaruit je eens geboren bent en je beloofd hebt dat je het geboren zou laten worden op planeet aarde, in de sfeer van de materie. In de dichte sfeer van de dualiteit waarin jullie geïncarneerd zijn, sommigen zijn zich niet eens bewust van hoe dicht deze omgeving kan voelen vergeleken met de sferen van Venus.

Met onze grote liefde, van alle hiërarchen van Venus, verwelkomen wij jullie op dit pad dat jullie hebben gekozen. En de poorten van Shamballa staan open voor ieder van jullie die bereid is om de uitnodiging die lang geleden in jullie hart werd geschreven, te herkennen en te bevestigen. Erken dit licht in jullie hart en ruim de vervorming op om het licht in jou te onderdrukken. Stap over deze vervorming van liefde heen die jou niet volledig laat erkennen wie jij echt bent! Stap over deze vervorming heen om het Christuslicht binnenin jou te ontkennen dat je al in grote mate belichaamt!

Het licht van Sanat Kumara binnenin jou wil volledig erkend worden om volledig op planeet aarde tot uitdrukking gebracht te worden. Het licht van Sanat Kumara binnenin jou, in velen van jullie die momenteel op andere plaatsen op planeet aarde zijn en die het licht van de robijnrode straal meedragen. De reden dat ik op dit moment met zoveel kracht spreek, is om de dichte sferen van de materie te doordringen, zodat iedereen die het robijnrode vuur in zijn hart meedraagt, mijn oproep kan horen en zich op het robijnrode vuur afstemmen dat hij echt is.

Veel van jullie hebben het fundament gelegd om het robijnrode vuur te dragen, opnieuw, in jullie hart tijdens het Jaar van de Moeder. En daardoor zijn jullie in staat om volledig het licht in het Jaar van de Heilige Geest en daarna te omarmen. Deze uitgave is mijn geschenk aan jullie, mijn geliefden!

Met onvoorwaardelijke liefde verzegel ik jullie in de sfeer van de robijnrode straal, van mijn hart rechtstreeks naar jullie hart. Het licht van mijn hart zal ieder van jullie bereiken die er open voor staat. Maar om het volledig te accepteren, moet je over de vervorming van liefde heenstappen, dat jij jezelf en wie je echt bent, onderschat.