De Vlam van Wilskracht in Moskou verankeren

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 27 december 2011
Dit dictaat werd ontvangen toen de boodschappers over het zuiden van Moskou vlogen.

IK BEN Aartsengel Michaël! En ik kom samen met Archetype Geloof om van de gelegenheid gebruik te maken, het feit te gebruiken dat onze twee boodschappers dicht bij Moskou vliegen, om een vlam van Licht in de hoofdstad van Rusland te verankeren en te versterken.

Eerder heb ik al een Vlam op het Rode Plein verankerd, waardoor ik nu van de gelegenheid gebruik maak om die te versterken, maar ik veranker ook een nieuwe vlam, de Vlam van Wilskracht, de Vlam van Vastberadenheid, die het Russische volk in staat stelt op te komen en te blijven opkomen voor een ware en echte democratie in dit land Rusland.

Want veel gebeurtenissen op de wereld draaien natuurlijk om wat je de laatste maanden in Rusland al ziet beginnen, omdat de protesten tegen de verkiezingen, inderdaad aan stuwkracht winnen en een vloedgolf worden die je niet kunt tegengehouden, niet door de voormalige KGB of enige andere macht in deze voormalige Sovjet-Unie.

Daardoor zal de vlam die ik hier veranker daadwerkelijk van alles in beweging zetten. En het kan een poosje lijken alsof de Vlam alles chaotischer maakt. En als je het standpunt inneemt van degenen die nu al heel lang de touwtjes in handen hebben in de Russische natie, of in ieder geval dachten dat dit zo was, dan zal alles ook in toenemende mate chaotisch worden.

En het zal voor hen zeker voelen alsof de grond zelf onder hun voeten wegzakt. Want ze zullen het gevoel krijgen dat ze geen vaste plaats meer hebben waar ze kunnen staan. Want waar zij op stonden, was niet de rots van Christus, maar natuurlijk het huis dat op zand is gebouwd. En dat zand begint nu te bewegen en trillen tot er geen fort meer staat, geen muren meer waarbinnen zij zich kunnen verbergen voor de aandacht van de mensen.

Want we zullen er natuurlijk op toezien dat wat aan de kaak gesteld kan worden, ook aan de kaak wordt gesteld – in overeenstemming met de bereidheid van de mensen om niet alleen te zien wat er gebeurt, maar ook de verantwoording te dragen voor de veranderende omstandigheden. Want is het trouwens niet zo in iedere natie – die een kwantumsprong heeft gemaakt van een totalitair systeem naar een vrijer systeem – dat de gevestigde machtselite nog nooit de verandering op gang heeft gebracht. De verandering komt altijd door een opkomende machtselite of het volk zelf.

En wij zijn natuurlijk niet op zoek naar een opkomende machtselite die de macht in Rusland overneemt. We zoeken naar de mensen die eindelijk in opstand komen en besluiten dat ze er genoeg van hebben om door die heersers geregeerd te worden die, óf uit het buitenland komen, óf niet van het volk, door het volk en voor het volk zijn. En de enige oplossing kan dan alleen zijn dat de mensen zelf opstaan, beslissen om de verantwoording te nemen, beslissen zich te scholen en beslissen het politieke proces aan te gaan op alle manieren die hen ter beschikking staan – terwijl ze tegelijkertijd meer kansen eisen om de leiding over hun land te nemen.

Dit is natuurlijk de enige manier om vooruit te komen, als Rusland een echte democratie wil worden – en niet de pseudodemocratie die het al sinds de – zogenaamde – val van de Sovjet-Unie is. En zelfs de pseudodemocratie die men eerst beweerde te zijn, omdat zelfs Stalin zelf zei dat er geen land was waar mensen vrijer waren dan in de Sovjet-Unie. Wat een bespotting van de Vlam van Vrijheid die Saint Germain voor de aarde in stand houdt; wat bespottelijk!

En Mijn Vlam van Wil en Vastberadenheid zal deze bespotting niet meer toelaten. En dus moet dit daadwerkelijk aan de kaak gesteld worden, het moet geoordeeld worden in overeenstemming met de bereidheid van het volk om de verantwoording voor hun natie te dragen. En zo zal het gebeuren!

We zijn natuurlijk vastbesloten om het Russische volk alle mogelijke assistentie van de geascendeerde meesters te geven. Want het is natuurlijk belangrijker voor de wereld als geheel dat Rusland een echte democratie wordt dan dat je ware democratie in de Arabische wereld ziet opkomen.

Want Rusland heeft natuurlijk een belangrijke rol te vervullen, maar die kan niet uitvergroot worden in de huidige situatie, omdat het volk geen rechten heeft en niet de verantwoording voor haar natie is gaan dragen. Want de rol van Rusland zal natuurlijk niet worden uitgevoerd door de soort macht en bruut militaire kracht die je in de tijd van de Sovjet-Unie zag. Noch door angst, door angst in anderen of angst in het Russische volk op te wekken.

Dit kan slechts door Vrijheid en Liefde worden uitgevoerd. En zodoende wordt alles wat antiliefde is, alles wat antivrijheid is, geoordeeld en blootgelegd door de vlam die wij nu in de hoofdstad Moskou verankeren, precies op het Rode Plein, dat zolang juist het symbool was van het centrum van de Sovjet-Unie en het wereldwijde communistische rijk.

Dus heb ik mijn taak volbracht en zonder veel toeters en bellen verzegel ik deze uitgave en dit dictaat. Het is klaar!