De Schedel en de Roos met Naakt Gewaarzijn zien

ONDERWERPEN: Hoe mentale beelden worden gevormd – De gevallen wezens hebben een gemakkelijke taak – Een actie creëren om de keus van anderen te beïnvloeden – Bedrogen worden door goede bedoelingen – De verkeerde goeroe aantrekken – Het licht dat in de lering zit – De sleutel tot verlichting

Geascendeerde Meester Padmasambhava, 27 november 2011 Sneek, Nederland.

IK BEN de Boeddha.
PadmaSambhava is mijn naam.
Eenzijn is mijn vlam.
Non-dualiteit is mijn spel.
Ik ben onmogelijk te temmen,
want ik zoek geen roem,
Ik schaam mij nergens voor
en ik blijf nooit dezelfde.

Waarom laat ik de boodschapper een schedel en een roos vasthouden, terwijl ik spreek? Denk eens na over de symboliek die mensen door de tijd heen op deze twee voorwerpen hebben geprojecteerd.

De schedel zo vaak het symbool van de dood, misschien zelfs van de duisternis, van de hel, van iets wat tegenover God staat. De roos, zo vaak het symbool van schoonheid, van het heilig vrouwelijke, van poëzie, van iets wat je stemming verbetert.

Maar in jullie wetenschappelijke tijdperk weet je heel goed dat de schedel en de roos beide van moleculen worden gemaakt. De moleculen worden gemaakt van atomen, de atomen worden gemaakt van subatomaire deeltjes, en de subatomaire deeltjes worden gemaakt van zuivere energie.

Denk je dat een atoom in deze schedel zich ervan gewaar is dat het een onderdeel vormt van een geheel dat jullie menselijke wezens een schedel noemen en er bepaalde gevoelens en associaties aan toeschrijven? Denk je dat het atoom in de roos zich gewaar is van de symboliek die je met de roos associeert? Nee, de atomen bestaan gewoon.

En wat is dan mijn bedoeling met deze symbolen omhooghouden? Jullie een referentiekader te geven voor wat de bedoeling van de lering van de Boeddha is, wat de bedoeling is van de leringen die ik heb gegeven toen ik het Boeddhisme naar Tibet bracht en de scholen van non-dualiteit oprichtte. Het is dezelfde bedoeling als waarmee Jezus heeft onderricht en die alle echte spirituele leraren door de tijden heen hebben uitgebracht.

Het is om je te helpen inzien dat de associaties die je aan symbolen hecht, aan dingen zoals de roos en de schedel, slechts mentale beelden zijn. Ze bestaan slechts in de geest. Ze werden in de geest gevormd. Ze kunnen slechts opgelost worden waar ze gevormd werden: in de geest – jouw geest.

Hoe mentale beelden worden gevormd
Zeker, de intense symboliek die door de eeuwen heen op de schedel werd geprojecteerd, werd niet in de ruimste betekenis in jouw persoonlijke geest bedacht. Veel van de duistere symboliek die op deze planeet ziet, werd in de geest van wezens gecreëerd die in de val van gescheidenheid waren gelopen. Ze projecteerden dat op anderen en geleidelijk creëerden ze die hele hersenschim in het collectieve bewustzijn. De meesten van jullie incarneerden voor het eerst op aarde toen die hersenschim, die hersenschim van de dood, al in het collectieve bewustzijn was gevormd. Daarom nam je het vanaf de buitenkant op; je hebt dit niet persoonlijk gedaan.

Niettemin is dit de essentiële sleutel voor degenen die de leringen van de Boeddha willen begrijpen. Of je het nu van buitenaf hebt opgenomen, of dat het zijn oorsprong vond in jouw eigen geest, je moet begrijpen dat wat nu in jouw geest bestaat, niet echt van buitenaf komt. Je geest reageerde op een projectie van buitenaf, maar wat in je geest verblijft, is geen projectie van buitenaf – het is de reactie erop. En wat je tegenhoudt, is niet de actie van wat anderen je hebben aangedaan, het is jouw reactie op een impuls die van buiten jouw geest komt.

Dit is de ware sleutel tot verlichting. Alles wat je tegenhoudt om verlicht te zijn, houdt je gevangen in de zee van Samsara, dat ‘iets’ zit in je geest. Het iets – de reactie, de waarneming, het mentale beeld – werd in jouw geest gevormd. En daardoor kan het slechts worden opgelost waar het werd gevormd: in jouw geest.

Zolang je naar buiten projecteert dat andere mensen verantwoordelijk zijn voor wat er in jouw geest omgaat, kun je geen verlichting bereiken. Het is een onmogelijkheid, net zoals deze schedel onmogelijk ineens kan beginnen te praten. Zolang jij projecteert dat God verantwoordelijk is voor wat er in jouw geest omgaat, zolang jij projecteert dat andere mensen of duistere krachten verantwoordelijk zijn voor wat er in je geest omgaat, kun jij geen verlichting bereiken.

De leraar verantwoordelijk maken, helpt je niet om de les te leren
Maar op een veel dieper niveau bestaat er een projectie die veel subtieler is dan alle andere, en dat is de projectie die door Maitreya zo gedetailleerd in zijn boek ‘Master Keys do Spiritual Freedom’ wordt beschreven. Het is de projectie dat de goeroe, de leraar, verantwoordelijk is voor wat er in jouw geest omgaat.

Dat heeft ervoor gezorgd dat je de veilige haven verliet, de Hof van Eden, bij wijze van spreken, die wordt voorgesteld als de erfelijke lijn van ware goeroes die door alle spirituele hiërarchieën heen helemaal teruggaat op de Schepper. Het moest de nieuwe levensstromen beschermen, zodat ze de goeroe als referentiekader zouden hebben van hoe je moet omgaan met de onvermijdelijke initiatie van het materiële rijk, in Genesis gesymboliseerd door de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad.

Dit is natuurlijk het dualiteitsbewustzijn zoals wij dat in het oosten genoemd hebben, niet dat er, zoals al gezegd is, differentiatie is, maar dat twee uitdrukkingsvormen van differentiatie het tegenovergestelde van elkaar konden zijn of gescheiden van het geheel. Dit is de leugen, de illusie, die jou gevangen houdt in de zee van Samsara, in de cyclus van lijden. Omdat je voortdurend naar buiten projecteert dat je iets of iemand buiten het gebied van jouw individuele vrije wil moet veranderen.

Wat is het gebied van jouw vrije wil? Dat is jouw geest! Jij bent niet verantwoordelijk voor iets buiten het gebied van jouw vrije wil. Dus ben jij niet verantwoordelijk voor wat er omgaat in de geest van jouw broeder of zuster.

En zoals de Chohans hebben uitgelegd, zolang je nog naar buiten projecteert, probeert anderen te veranderen – van gedachten te veranderen, hun reactie te veranderen – kun jij niet naar jezelf kijken. En als jij niet naar jezelf kijkt, kun je de reacties niet zien, de patronen in je geest, die jou juist gevangenhouden.

De gevallen wezens hebben een gemakkelijke taak
Want begin je niet te begrijpen, door alle leringen die wij hebben gegeven, dat de gevallen wezens een heel simpele taak kregen toen ze besloten tegenover God te gaan staan en iedereen naar beneden te trekken in die schijnbaar eindeloze spiraal van actie en reactie? Begrijp je niet dat zij maar één ding hoefden te doen: ze moesten een actie creëren die verder ging dan wat jij, als pas geïncarneerd wezen op aarde verwachtte.

Als zij jou eenmaal geschokt hadden met iets wat jij niet had verwacht, kon jij heel gemakkelijk het gevoel krijgen dat je hierop moest reageren. En in het begin reageerde je maar een beetje. Maar naarmate de acties onverbiddelijker werden, ging je op den duur over de streep om niet eens meer te reageren. Maar toen begon je te denken dat jij, omdat wat zij aan het doen waren fout was, actie moest ondernemen om het verkeerde tegen te gaan, om het foute weer goed te maken.

En zodoende begon je jouw eigen actie naar buiten te projecteren. En daarna begonnen andere mensen te reageren op jouw actie. En dit schokte je nog meer, omdat je het gevoel had dat je het slechts de beste bedoelingen deed. Dus waarom reageerden zij op jou toen jij hen vertelde wat ze zouden moeten doen? Nu, mijn geliefden, ze reageerden om dezelfde reden als jij. En het is een heel simpel mechanisme, als je het eenmaal begrijpt – als je het eenmaal ziet, als je het eenmaal ervaart, als je eenmaal het referentiekader van de ware goeroe hebt die niet in de dualiteit zit en je daardoor licht op jou kan overdragen dat het enige tegengif is voor het gif van de dualiteit.

Het zit gewoon zo: je kreeg instructies van de ware goeroe dat jij, wanneer jij je in het rijk waagt waarin vrije wil de allerhoogste wet is, geen verwachtingen mag hebben over wat er wel of niet zou moeten gebeuren. Maar dat wel met heel veel mensen is gebeurd – en mijn geliefden, het is volkomen begrijpelijk dat dit is gebeurd. Hoor je soms strengheid in mijn stem? Dan komt dat omdat ik van plan ben door de dichte lagen die in het massabewustzijn zijn opgebouwd, heen te snijden. Maar die intensiteit komt ook van het robijnrode vuur van liefde, en oorspronkelijk was dat enkel de meest tedere liefde.

Want wij begrijpen, allemaal, hoe moeilijk het is om naar dit rijk toe te gaan. We begrijpen hoe subtiel de verleiding is die door de dualistische geest wordt gepresenteerd. Niettemin ben ik niet hier om jullie te veroordelen of naar beneden te halen, maar je de sleutel te geven om aan de dualiteit te ontsnappen. En er is maar één sleutel en dat is het volgende erkennen: Je werd door jouw goeroe geïnstrueerd dat de vrije wil in dit rijk oppermachtig regeert. Dus jij hebt een gebied van jouw vrije wil en dat is jouw geest.

Een actie creëren om de keus van anderen te beïnvloeden
Niettemin is het mogelijk om je geest te gebruiken om een actie te bedenken en die buiten jouw geest te projecteren, met de opzettelijke bedoeling om andere geesten te beïnvloeden. Je wist dat je niet mocht verwachten dat jij hier niet aan blootgesteld zou worden. Want het was in principe onvermijdelijk dat je zou worden blootgesteld aan iemand buiten jouw geest, buiten de sfeer van jouw vrije wil, die een actie tegen jou zou projecteren, met de opzettelijke bedoeling om iets binnen jouw sfeer van vrije wil te veranderen, jou van gedachten te laten veranderen, jouw keuzes te veranderen, jouw keuzes te beïnvloeden.

En veel zijn geleidelijk aan die instructie vergeten. En opnieuw zijn dit geen verwijten. Het is gewoon iets wat voorviel. Het gebeurde, omdat jij een keus maakte. Zoals Maitreya uitlegt in zijn boek, had iedere levensstroom een persoonlijke reden waarom hij die keus maakte. Geen enkele reden was verkeerd, geen enkele reden was beter dan de andere – het was jouw reden.

Wanneer je die persoonlijke reden ontdekt, heb je de optie om die te veranderen. Maar je zult hem pas ontdekken, wanneer jij begint binnenin jou te zoeken. En om binnenin jou te zoeken, moet je de cyclus van actie en reactie doorbreken. En daarom moet je een simpele waarheid beseffen, die door de Boeddha en iedereen die in de erfelijke lijn van de Boeddha zit, is onderwezen: Wat andere mensen jou ook aandoen, er bestaat geen natuurwet, of spirituele wet, die zegt dat jij hierop moet reageren.

Je moet begrijpen dat dit iets is wat enkel in jouw geest bestaat. Het is heel goed mogelijk, dat als iemand jou aanvalt, om ontwijkende acties uit te voeren of jezelf zelfs te beschermen. Maar een daad in de buitenwereld betekent nog niet dat jij er met je geest op moet reageren, door materiële en emotionele patronen te vormen die in je geest blijven hangen, zelfs wanneer die daad in de buitenwereld allang vergeten is.

Je ziet, het is heel goed mogelijk – zoals de Boeddha gedemonstreerd heeft, zoals Jezus gedemonstreerd heeft – om in de wereld te zijn maar niet van de wereld, om de acties te ervaren die op jou afkomen van andere wezens zonder een interne reactie te hebben die een patroon vormt dat geleidelijk stuwkracht opbouwt. Tot het patroon, de emotionele en materiële energie zo sterk worden dat je de controle over jouw geest verliest. Je verliest de macht over jouw reacties.

En dan begin je te denken dat jij om jezelf te beschermen of om Gods plan te beschermen, of een allerhoogste zaak te promoten, actie moet ondernemen. Jij moet de mensen veranderen die proberen jou te veranderen, want je bent in de leugen gaan geloven dat er iets goed of fout is. En daardoor ervaar je wat iemand jou aandoet als fout en jij moet dat rechtzetten.

Bedrogen worden door goede bedoelingen
Begrijp je hoe het mogelijk is dat heel veel mensen door de eeuwen heen de beste bedoelingen hadden met het doen van
Gods werk, maar dat ze nog steeds vastzitten in het gebruik van methoden die duidelijk tegen hun eigen religieuze bijbelboeken ingingen, of de universele wetenschap van wat goed is om iemand anders aan te doen? Want jullie weten allemaal dat het in zekere zin niet juist is dat de één zich bemoeit met de vrije wil van de ander. Maar je moet ook weten dat het in dit rijk waar de vrije wil oppermachtig regeert, onvermijdelijk is dat jij hieraan wordt blootgesteld.

En wat je dus moet doen, is dat jij je, in plaats van te proberen de keuzes en daden van anderen te veranderen, uitsluitend richt op jezelf. En je concentreert je erop om niet te reageren, niet een reactionair patroon te vormen. En wanneer je patronen hebt gevormd – zoals wij allemaal natuurlijk hebben gedaan toen wij geïncarneerd waren en te maken kregen met het fysieke rijk – dan streef je ernaar onmiddellijk dat patroon te ontrafelen.

Als je verlichting wilt bereiken, als jij in dit leven wil ascenderen, als je gemoedsrust wilt vinden, als jij aan jouw hoogste potentieel wilt voldoen, moet je een keus maken, een beslissing, om de patronen van actie en reactie te ontwarren. Je denkt dat je moet reageren, wanneer andere mensen bepaalde dingen doen of zeggen. Je denkt dat je moet handelen, zelfs op de lange termijn, omdat jij je denkt dat het doen van Gods werk inhoudt dat je probeert anderen te beïnvloeden. En dan projecteer JIJ een invloed naar buiten vanuit jouw geest.

Je moet over het subtiele onderscheid nadenken, want je moet, natuurlijk, het besef krijgen dat de vrucht van de kennis van goed en kwaad precies het hoofdkenmerk van de dualistische geest symboliseert: dat er geen absolute uitspraak, geen absoluut argument, bestaat. Je kunt woorden verdraaien om argumenten voor of tegen een gezichtspunt, over elke willekeurige kwestie, aan te voeren.

Begrijp je niet dat de Schriftgeleerden en farizeeërs de woorden verdraaiden om argumenten aan te voeren tegen de Levende Christus, toen hij in levenden lijve voor hen stond? Zie je niet dat door de eeuwen heen alle goeroes er ook een paar zijn tegengekomen bij hun zogenaamde studenten die alleen maar kwamen om op het niveau van woordspelletjes argumenten aan te voeren, de woorden te verdraaien, om een interpretatie naar buiten te projecteren.

Dus je kunt de waarheid niet echt van een vergissing onderscheiden door die op woorden te baseren. Je kunt iemand niet beoordelen, je kunt iemand niet onderscheiden door de woorden die ze zeggen en vooral niet de woorden die ze schrijven. En dan moet je verder kijken dan de woorden en je hebt het vermogen om je af te stemmen om niet alleen de vibratie van de mensen te voelen, maar ook hun intentie. Je kunt wanneer jij je bewust begint te worden van dit patroon van actie en reactie in jouw eigen geest, ook het onderscheid beginnen te zien waardoor je dit in anderen kunt aanvoelen.

De verkeerde goeroe aantrekken
Je kunt ogenblikkelijk aanvoelen wanneer er iemand op je afkomt die misschien schijnbaar neutrale of aardige woorden uit, maar de intentie heeft om jouw vrije wil te beïnvloeden, of die te verbinden aan patronen van actie en reactie jij in jouw geest hebt en die proberen te gebruiken om je zover te krijgen dat jij erop reageert – en dan een bepaalde actie kunnen uitvoeren die zij in jouw geest willen projecteren. Zie je dan niet in dat jij, zolang jij nog gevangenzit, volledig geïdentificeerd bent met dit patroon van actie en reactie – volgens de eeuwenoude wet dat wanneer de student er aan toe is, de leraar verschijnt –onvermijdelijk aantrekt, of aangezogen wordt tot wat wij een verkeerde goeroe zouden kunnen noemen.

Want het gezegde ‘wanneer de student er aan toe is, verschijnt de leraar’, betekent natuurlijk dat de student altijd aan een of andere leraar toe is. En de leraar die verschijnt, is de leraar die de student met zijn huidige bewustzijnsniveau kan zien. En dan kun jij, wanneer je gevangen zit, volledig vereenzelvigd met het patroon van actie en reactie, alleen maar een goeroe zien die ook in dit patroon zit, maar op extremer niveau dan jij. En hij dus bereid is op zijn studenten te projecteren wat zij moeten doen, welke acties en reacties zij moeten hebben op zijn leringen – of een of ander probleem in het leven dat hij projecteert dat zij moeten oplossen.

En pas wanneer jij dit patroon van actie en reactie in jouw leven begint te zien, magnetiseer jij wat we misschien – natuurlijk door een kunstmatige woordkeus – een echte goeroe zou kunnen noemen. Met andere woorden, een goeroe die in ieder geval begonnen is dat in te zien en zich los te maken uit die patronen. En dan kun jij je openstellen voor een lering die uit de erfelijke lijn van de ware goeroes komt, de goeroes die niet onderwijzen, omdat zij een patroon van actie en reactie hebben dat zij moeten projecteren. Ze onderwijzen, omdat zij niet projecteren: ze delen hun Aanwezigheid, zoals de zon haar licht deelt.

De zon schijnt niet op de aarde met de bedoeling om mensen te beïnvloeden. De zon is de zon; die zou zelfs schijnen als er geen planeten om heen draaiden. Want het is een zichzelf verlichtende hemelbol, de open deur tussen de materiële en de hogere rijken. Die schijnt gewoon, want dat is haar vreugde. De leraar onderwijst, want dat is zijn of haar vreugde. Het is de uitdrukkingsvorm van wie ze zijn.

En daarom is het één van de subtiele valkuilen voor veel studenten dat ze naar een bepaalde leraar kijken, naar de lering in de buitenwereld kijken, naar de woorden of de woordkeus kijken, naar de concepten kijken, naar de leraar zelf kijken – zijn uiterlijk, zijn kleding, zijn manieren, zijn dit, zijn dat – en ze richten zich op de uiterlijke vorm van de leraar in plaats van te beseffen dat die uiterlijke vorm slechts een voertuig is dat lang niet zo belangrijk is als het feit dat deze vorm transparant genoeg is om iets van verder weg er doorheen te laten schijnen.

En zelfs als de uiterlijke vorm van de leraar veel minder dan volmaakt lijkt volgens jouw maatstaf, dan is jouw maatstaf een product van de patronen van actie en reactie die jij in je geest hebt. Dus hoe kun je dan die leraar benutten, als jij je maatstaf op de leraar probeert te projecteren? Want de enige manier om een leraar te benutten, is door te zien dat er een licht door de uiterlijke vorm van de leraar heen schijnt – en dan naar dat licht te reiken, dat licht te volgen. Volg het licht, mijn geliefden. Je weet hoe ze op de wereld zeggen: “Volg het geld.”, maar ik zeg: “Volg het licht!”

Kijk verder dan de uiterlijke vorm van de leraar en de leer, welke leraar of leer het ook maar is. Volg het licht dat erdoor heen schijnt. En door dat licht krijg je een referentiekader dat jou in staat stelt om de patronen van reactie en actie die jou gevangenhouden op je huidige bewustzijnsniveau te transcenderen. Want pas als je het gevoel hebt dat er meer door de leraar heen schijnt, ben je in staat om uit die patronen van jouw geest te stappen – en dan ineens dat moment van zuiver gewaarzijn ervaren.

Het belang van zuiver gewaarzijn
Waarom is het belangrijk dat jij zuiver gewaarzijn ervaart? Omdat jij, wanneer je zuiver gewaarzijn ervaart, de open deur voor het licht wordt. En dan kun jij beseffen dat het licht dat jij tot dusver door de leraar hebt zien schijnen, door jou heen kan schijnen. En dan heb je de leraar het best benut, door te beseffen dat wanneer je een leraar volgt tot aan het punt dat jij de lering belichaamt, jij het licht belichaamt, jij dan de volgende schakel in de keten van de ware goeroes wordt.

Je wordt zelf een leraar, zelfs al ben jij niet volmaakt. Want wanneer je in ieder geval een glimp van puur gewaarzijn hebt opgevangen, die jouw reactionaire en actiepatronen overstijgt, word jij een open deur voor het licht. En dan kun je een bepaalde mate van dat licht aan iemand anders geven.

Het licht dat in de lering zit
Toen ik het Boeddhisme in Tibet bracht, stichtte ik een school van goeroes die wisten dat het de bedoeling was dat zijn niet zo zeer een uiterlijke lering brachten, maar direct licht op hun studenten over leerden brengen. Want ze begrepen dat hoe goed een lering ook is, het slechts woorden zijn en die kunnen verdraaid en veranderd en verkeerd begrepen worden.

Maar het licht kan niet verkeerd begrepen worden. Want de student ervaart het licht of ervaart het licht helemaal niet. Want de student ziet alleen de projecties die hij op de leraar projecteert. En dus wisten ze dat wanneer zij studenten om zich heen konden verzamelen, hun Aanwezigheid met hen delen, er dan misschien een moment zou kunnen komen waarop de student het licht ervaart, nadacht over waar het licht vandaan kwam – omdat de student besefte dat het niet van de leraar kwam; het kwam door de leraar heen. En wanneer de student dit feit begreep, dan zou de student het zuivere gewaarzijn kunnen krijgen en dan een open deur voor het licht worden.

En dan had de leraar zijn taak volbracht om het licht over te dragen, zelfs de leer over te dragen. Want wat is de leer? Is dat het letterlijke woord? Nee, de leer is het licht, de leer is de Aanwezigheid. Want alles is de Boeddhanatuur en wat is het doel van de Boeddha anders dan jou te laten beseffen dat jij de Boeddhanatuur bent – door rechtstreeks de Boeddhanatuur te ervaren in plaats van met je geest te bedenken dat jij hebt uitgevonden wat de Boeddhanatuur is.

Maar je hebt enkel een mentaal beeld en je houdt zo van dat mentale beeld dat jij zelfs niet wilt dat de Boeddha je ermee lastig valt. Want je wilt het beeld oppoetsen, het perfect te maken. En dan zie je dus zelfs niet dat je de Boeddha onderweg bent tegengekomen. En zodoende kan ik jou niet eens aansporen om hem te doden als je hem tegenkomt.

En de betekenis is natuurlijk dat dit mentale beeld, als jij je vereenzelvigt met de Boeddha in een of andere vorm buiten jou, jou ervan weerhoudt om je eigen Boeddhanatuur te realiseren. En dan is de Boeddha met de beste bedoelingen ineens de anti-Boeddha geworden De goeroe is, met de beste bedoelingen, de anti-goeroe geworden. Natuurlijk zien de Boeddha en de goeroe zichzelf niet zo, maar jij ziet hen in feite wel zo. Want je weigert om die lering op te nemen, die te absorberen, die te worden.

De sleutel tot verlichting
Dit is de verhandeling die jullie door dit hele weekend heen hebben verdiend, door door het proces heen te gaan waar jullie in je leven doorheen zijn gegaan, door bereid te zijn om iets te onderzoeken, door bereid te zijn verder te kijken, door naar hogere leringen, hogere inzichten, hogere ervaringen, te reiken. Maar ik zeg jullie ook dat jullie er allemaal heel erg van zouden kunnen profiteren als je goed nadenkt over de verhandeling en die te absorberen die ik zoveel eeuwen geleden gegeven heb, waar ik onlangs deze boodschapper naartoe geleid heb om die te vinden, over “Zelf-Bevrijding door te Zien met Naakt Gewaarzijn.”

Want één van de laatste verleidingen die je moet overwinnen op het spirituele pad, is de verleiding om altijd te streven naar deze hogere, buitengewone ervaring. Maar de werkelijkheid is, mijn geliefden, dat het idee dat er een of andere hoge ervaring is, die je krijgt wanneer je de Boeddha ontmoet of wanneer je verlicht wordt, juist de laatste hindernis is om verlicht te worden. Want zoals ik in mijn verhandeling zeg, als je eenmaal zuiver gewaarzijn ervaart, zie je dat het eigenlijk ‘gewoon’ gewaarzijn is in die zin dat er geen contrast is. Er is geen dualiteit om contrasten te vormen tussen hoog en laag, tussen gelukkig en ongelukkig.

Daarom heeft de Boeddha geprobeerd met een woord te komen dat geen dualistische tegenstelling heeft. Dus hij sprak over ‘gelukzaligheid’, want zo is het vertaald. Maar je kunt natuurlijk altijd zeggen: “Maar hoe zit het dan met anti-gelukzaligheid, hoe zit het met non-gelukzaligheid, of on-gelukzaligheid?” En dan zit jij opnieuw gevangen in het verdraaien van woorden, in plaats van erboven te gaan staan en die bewustzijnsstaat te ervaren, waarin geen hoog of laag bestaat; waar geen contrasten zijn.

En kun je het dan zelfs nog ‘zuiver gewaarzijn’ noemen? Nee, maar hoe kun je over iets spreken zonder woorden te gebruiken. Dit is het dilemma dat zelfs wij, de echte leraren, tegenkomen. Maar we zien het niet als een probleem, want wij proberen altijd meer dan woorden te doen: licht overdragen. Ieder dictaat van een geascendeerde meester is een fohatische uitdrukkingsvorm, omdat de woorden lichtkelken zijn. Sommige studenten zien dit niet; ze zien alleen maar de woorden.

Maar op den duur gaan velen voelen dat er meer is dan alleen de woorden. En wanneer je het meer blijft volgen, het licht blijft volgen, kom je op dat punt dat de sleutel tot verlichting is. Waardoor je ziet dat de goeroe, hoewel hij een open deur is voor het licht, niet de enige open deur is, want er is nog een open deur binnenin jou. En dan, wanneer jij de open deur wordt, is dat verlichting.

En er zijn sommige mensen die een concept willen projecteren op verlichting, dat er fases van verlichting zijn. Maar zou het ook niet productief zijn te zeggen dat er geen fases van verlichting zijn, net zo min als verlichting, wanneer je beseft dat er in het leven geen stilstand bestaat; dat het leven transcendentie is? En daardoor zijn de fases simpel de doorgaande stroom van de Rivier van Leven, omdat je die niet als fases ziet die op een weegschaal gelegd kunnen worden van hoog naar laag. Want je hebt de behoefte getranscendeerd om te zeggen: “Oh, ik zit op het 33e niveau van verlichting, en dan zit ik hoger dan alle anderen die onder mij zitten.”

Maar dan ben je natuurlijk niet verlicht, wel? Wat voor zin heeft het om te vergelijken, wat is het punt om deze weegschaal te maken? Ja, op een bepaald bewustzijnsniveau hebben mensen dat nodig. Maar er komt een moment dat jij dat ontstijgt en jij je zelfs niet druk maakt over of je verlicht bent, of waar je zit op een of ander niveau. Je maakt je alleen maar druk over het licht tot uitdrukking brengen, om het licht door jou heen te laten stromen, jouw Aanwezigheid iedere dag in steeds grotere mate te delen, zonder een doel te hebben.

Want er komt een moment, dat je het doel loslaat. Er is een fase waarin het goed is om een doel te hebben, maar er moet een moment komen waarop je het concept loslaat dat er een doel is waar je naar moet streven. Want je laat het concept los dat er iets was waar jij eerst van afgescheiden was en daar bij moet komen.

In plaats daarvan ben jij wie je moet zijn. Je bent de open deur voor elke willekeurige uitdrukkingsvorm die de Geest naar voren wenst te brengen. Je bent bereid je mond open te doen, zonder te weten wat er doorheen komt. En dan ben jij soms net zo verbaasd over wat er wordt gezegd als anderen.

En dit is de stroom van de Geest, mijn geliefden. Jullie hebben allemaal het potentieel om de open deur te zijn. Als je deze boodschapper de open deur ziet zijn, verval dan niet tot afgoderij, maar volg het licht tot jij het bij jou ziet. Want je ziet dat jij ook de open deur bent.

DAT is de eeuwige, tijdloze lering. En dat is mijn geschenk voor jullie vandaag. Met mijn liefde verzegel ik jullie in mijn hart.