Hoe kan het Volk van Litouwen de Vervormingen van de Vadervlam te boven komen en meer in het Leven worden?

ONDERWERPEN: De Litouwers dragen de Vlam van de Vader mee in hun hart – De Vader verheugt zich wanneer hij tot uitdrukking gebracht wordt – Het ware evenwicht om de Wil van God tot uitdrukking te brengen – De oude patronen in het Litouwse massabewustzijn – De bereidheid om de eigenschappen van de Blauwe Straal in de materie te belichamen – Het Litouwse volk moet de vervorming van de Vadervlam in hun collectieve psyche onder ogen zien – Tot er gelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaat, kan een samenleving niet de overgang naar de Gouden Eeuw maken – Een nieuw gevoel van creativiteit

Geascendeerde Meester Master More, 30 oktober 2011 – Helen Michaels – Rijdend in een auto door centraal Litouwen

Wat voelt de Vader een vreugde, wanneer hij zijn kinderen en zijn schepping zich in de materie ziet manifesteren. Nu ik, Master More, verheug mij natuurlijk op deze kans, zodat ik ook de gelegenheid krijg om mijn portie licht in de ring rondom de Oostzee te verankeren. Omdat ik, Master More, er altijd naar streef méér te zijn en daarom BEN IK méér door alle openingen die op mij afgestemd zijn en mij de kans geven om mij in diverse vormen in de materie te manifesteren.

De Litouwers dragen de Vlam van de Vader mee in hun hart
En de Vader is natuurlijk heel erg blij als hij creativiteit en het streven naar méér in de materie gemanifesteerd ziet. Omdat dit de eigenschappen van de Vlam van de Vader, de Vlam van Gods Wil, de Vlam van Gods Macht zijn.

Deze vlam zit helemaal in het hart van het Litouwse volk verankerd. En daarom gebruik ik Master More – ondanks het feit dat ik hier vorig jaar in Litouwen, in Vilnius, een jaar geleden heb gesproken – opnieuw mijn kans om Licht te verankeren. Die tweede portie Licht wordt bij Kaunus, dat vanwege haar locatie het echte hart van Litouwen is, verankerd. En omdat we dicht bij het hart van Litouwen zijn, is het een goede tijd om eens te kijken naar het belangrijke punt in het bewustzijn van het Litouwse volk.

De Litouwers liggen mij na aan het hart, omdat ze het bewustzijn meedragen dat heel erg is afgestemd op de Blauwe Vlam van Gods Wil en Gods Macht. En in het tijdperk van transcendentie zou ik natuurlijk kunnen zeggen dat Gods Wil meestal wordt uitgedrukt als creativiteit, de wil om méér te worden. Gods Wil is natuurlijk dat je iedere dag in de materie in elke situatie transcendeert door de wil om Meer te worden.

Mijn geliefde kinderen, ik, Master More, belichaam deze vlam nu al een hele tijd, en daarom kan ik zien wat de belangrijkste eigenschap is van de Vlam van de Vader. Wat is dan de belangrijkste eigenschap van de Wil en Macht van God? De Wil en de Macht van God worden alleen maar waarachtig de Wil en de Macht van God wanneer die creatief in de materie tot uitdrukking worden gebracht door aan het Christusbewustzijn toegewijde mensen.

De Vader verheugt zich wanneer hij tot uitdrukking gebracht wordt
Welnu, ik ben hier vandaag gekomen om mijn portie van deze sterke, vurige vlam te verankeren in Litouwen en het Litouwse volk bewust te maken van de ware eigenschappen van de Blauwe Vlam. En wat zijn die eigenschappen van de Blauwe Vlam?

Eén van die ware eigenschappen is zich verheugen over in het feit dat er een opening in de materie is om de Vlam van de Vader tot uitdrukking te brengen. Zich verheugen over het feit dat Gods Wil en Gods Macht, zich door die openingen in de materie zich, als de eigenschappen van de Vader, met de Moedervlam kunnen verenigen.

Zoals wij aan het begin van het Jaar van de Moeder al hebben uitgelegd, kunnen de ware Macht en Wil van God slechts door keuzes en beslissingen die mensen nemen, tot uitdrukking worden gebracht. Zelfs de beslissing om méér te worden, is een keus! Het is de beslissing om te groeien en méér te worden dan de beslissingen en keuzes uit het verleden. Enkel door die gedachtemodellen die verschillen van de gedachtemodellen uit het verleden, kunnen de mensen groeien. In het tijdperk van transcendentie wordt duidelijk dat de gedachtemodellen die in het verleden goed gewerkt hebben, nu niet meer zo goed werken. En om méér te worden, moet er opnieuw over deze oude modellen worden nagedacht en die moeten getranscendeerd worden.

Het ware evenwicht om de Wil van God tot uitdrukking te brengen
Hoe, mijn geliefden, kan het Litouwse volk – dat er zo naar streeft om meer te worden en een natuurlijk, ingebouwd verlangen heeft om meer te zijn – manieren vinden om meer in het leven te worden? Hoe kunnen zij, mijn geliefde zonen en dochters, het ware evenwicht vinden om Gods Wil en andere ware eigenschappen van Gods creativiteit in de materie tot uitdrukking te brengen?

Ik zie trouwens dat veel mensen in Litouwen zich nog steeds, dankzij de geschiedenis van het Pools-Litouwse Gemenebest, vereenzelvigen met dit middeleeuwse rijk. Het aardse wereldrijk dat eens de ambitie was van de Litouwse en Poolse koningen, heeft een paar honderd jaar bestaan voor het mislukte. Omdat je ziet dat alle aardse structuren die niet door echt eenzijn van de Vlam van de Vader en de Vlam van de Moeder getranscendeerd zijn, mislukken.

Er is geen enkel wereldrijk op aarde dat blijft bestaan als aan het hoofd van dat rijk een aardse koning en zijn ego staat in plaats van God. Die vervorming van de Vadervlam verandert een aards wereldrijk onmiddellijk in een goddelijke vervorming en dan duurt het nog maar even voor dat afbrokkelt. De herinnering aan een aards wereldrijk heeft de Litouwers enigszins in dit patroon van de vervorming van de Vadervlam vastgehouden.

Omdat de echte Vlam van de Vader, de echte Wil van God, het koninkrijk binnenin jou moet vestigen. Het innerlijke koninkrijk betekent dat God het hoofd van dit koninkrijk is; niet een aards figuur. Alle versies van koninkrijken in de buitenwereld hebben de neiging om macht te vervormen. En dat was ook het geval bij het Pools-Litouwse Gemenebest.

De oude patronen in het Litouwse massabewustzijn
Daarom, kom ik, Master More, die mentale kaders vernietigen, vernietigen, vernietigen, vernietigen die in het Litouwse massabewustzijn in alle vier materiële sferen bestaan. Die mentale kaders liggen diep in hun collectieve onderbewustzijn opgeslagen en houden de Litouwers in oude patronen gevangen.

Diep van binnen – op het identiteits-, mentale en emotionele niveau – voelen veel van hen de hoogmoed die zij in het koninkrijk hadden, de totaal andere geschiedenis die je niet kunt vergelijken met de geschiedenis van de naburige landen. En daarom ben ik, Master More, gekomen om het Litouwse volk bewust te maken van het veel grotere koninkrijk dat ze in Litouwen kunnen vestigen, omdat zij het potentieel daartoe hebben. Het Litouwse volk is afgestemd op deze Vlam, dankzij hun natuurlijke streven naar, hun natuurlijke stuwkracht om meer te worden, dankzij de natuurlijke aantrekkingskracht tot Gods Macht en Gods Wil.

Maar hun ware potentieel kan pas gewekt worden wanneer zij zich ontdoen van de vervormingen van de Vader. Deze Vlam kan al het leven in de Litouwse samenleving veel méér opstuwen dan je tegenwoordig ziet, tot veel grotere stappen dan je momenteel ziet of wat je ooit in Litouwen hebt gezien.

Het is de bedoeling dat de Gouden Eeuw de zuiverste vorm van de Vlam van de Vader vergroot uitbeeldt in het gebied van Litouwen. Het Litouwse volk is in hun hart God de Vader toegewijd. Maar die toewijding wordt in grote mate nog naar buiten geprojecteerd als een aards beeld van God. Maar geen enkel aards beeld is in staat om de totaliteit en heelheid van de ware God te vangen. Elk beeld dat op God wordt geprojecteerd, kan slechts een verkeerd gevoel over God zijn.

De Litouwers moeten zich bewust worden van het feit dat ze dit onjuiste gevoel moeten laten vallen als een oud schilderij dat te veel stof op het kader heeft verzameld, zodat het begint te stinken en ruiken als het aan de muur blijft hangen. Die oude beelden van God moeten worden weggeworpen opdat de ware aard van het Litouwse volk de echte verbinding kan maken met de Vadervlam die ik, Master More, vertegenwoordig met de Wil van God.

De ware Vlam van Gods Wil is de Vlam van echte creativiteit wanneer die in de materie tot uitdrukking gebracht wordt. Daarom kom ik, Master More, die oude mentale beelden van de oordelende katholieke God vernietigen met de immense kracht die ik vertegenwoordig.

En ben ik, als vertegenwoordiger van de Vader, veroordelend? Nee, ik ben de meester die zich verheugt, omdat deze boodschapper net voor ze dit dictaat kreeg, het gevoel had dat ik haar zelfs met een klein grapje benaderde om haar aandacht te trekken. Die zich verheugende creativiteit is natuurlijk de ware aard van God de Vader, die de vrije wil van ieder van zijn kinderen respecteert. De ware God staat open voor alle kansen om zich in de zuiverste vorm in de materie tot uitdrukking te brengen door de stroom en de straling van de Vlam van de Vader.

De bereidheid om de eigenschappen van de Blauwe Straal in de materie te belichamen
De Wil van God, de Macht van God, de creativiteit van de Geest, stroomt constant uit het hogere zelf van de zonen en dochters die voor mij openstaan om die vlam in de materie tot uitdrukking te brengen. Daarom vertegenwoordig ik, Master More, de ware straling van de Vader en de straling van de Geest van de Vader. En deze straling veranker ik hier in het hart van Litouwen. Zodat het als een straal van het helderste blauw in alle richtingen op planeet aarde straalt, die de harten wekt die voor mijn Vlam openstaan en in het bijzonder die van alle Litouwers zelf.

Dat zijn de mensen die zich eigenlijk bewust moeten worden van het feit dat ze de Vlam van Gods Wil in hun collectieve bewustzijn meedragen en dat zij de kans krijgen om het ware Blauwe-Vlampotentieel uit te vergroten. Het beginpunt moet natuurlijk zijn dat bij hen de bereidheid bestaat om de eigenschappen van de blauwe vlam in de materie uit te drukken. Juist de evenwichtige uitdrukking van de blauwe vlam heeft hen geholpen om hun samenleving op te bouwen nadat ze onafhankelijk van het communisme werden. En het is ook het geschenk van het volk van Litouwen dat ze kunnen delen door hun creativiteit in de materiesfeer tot uitdrukking te brengen.

O, wat is het mooi om de totale straling van de Blauwe Vlam te zien, wanneer die door alle lagen van de materie heen straalt! O wat zijn de ringen van vuur mooi, wanneer de hoogste verenigde vibratie van de Blauwe Vlam door de spirituele sferen naar de aarde schijnt, tot die de fysieke laag bereikt! O wat is het mooi om mijn kinderen te zien, mijn zonen en dochters van God, die zich méér en méér bewust worden van creativiteit in de Gouden Eeuw en dat zij een ware uitdrukking van de Blauwe Straal zijn.

Hoe graag verwelkom ik alle studenten die de echte wil en macht van God belichamen in mijn armen. Omdat ik, Master More, met de Geest meega, de eeuwig transcenderende Geest die niet stopt wanneer mensen de gesneden beelden op mij willen projecteren die uit hun gescheiden zelf of hun egoïstische geest voortkomen.

Ik, Master More, verwelkom de studenten die met mij mee willen gaan, die samen met mij willen transcenderen, omdat dat de manier is om echt de eenheid en het eenzijn tussen de Vlam van de Vader en de Vlam van de Moeder in de materie te vormen. Dat is de manier waarop de Vader samen met de Moeder geboorte kunnen geven aan nieuw goddelijk leven!

Dat is de portie Licht die jullie van mij moeten benutten, je erop afstemmen, zodat jullie weten dat ik, Master More, zowel de Litouwers als andere mensen verwelkom die samen met mij hun oude gevoel van zelf willen transcenderen. Ga met me mee en laat de oude beelden los die jij op God hebt geprojecteerd, maar wees bereid om de open deur te zijn, zodat de Geest van God door jullie heen kan werken en nieuw leven in de materiële sfeer kan brengen. Mijn uitnodiging is mijn geschenk aan jullie, mijn geliefde kinderen, geliefde zonen en dochters van Litouwen. Dat is mijn geschenk aan alle landen rondom de Oostzee die mij zo na aan het hart liggen.

En hoe kan de Vlam van God het grootste potentieel voor een Gouden Eeuw in Litouwen tot uitdrukking brengen? Zoals wij al gezegd hebben, moeten de mentale beelden van de oordelende God getranscendeerd worden voor je de Gouden Eeuw ingaat, omdat de ware Vlam van de Geest zich niet aanpast aan door mensen gemaakte beelden. Het is de bedoeling dat de ware Vlam van Gods Macht verder reikt dan de door mensen gemaakte structuren die je hier in Litouwen heel erg ziet uitvergroot. Dus moeten de Litouwers de vervormingen van de Vadervlam in hun samenleving te boven komen voor ze hun ware Gouden Eeuwpotentieel kunnen manifesteren.

Ik, Master More, kom jullie zeggen dat één van de vervormingen van de Vlam van Gods Macht is dat mensen zich onderwerpen aan tekenen van aardse macht in de buitenwereld, zoals namen, titels en posities in georganiseerde structuren. Er is niets mis mee om deel te nemen aan een samenleving die aardse posities en structuren heeft, maar wanneer een positie of een titel een doel op zich wordt, manifesteert zich dat als één vervorming van de Vadervlam.

Onderwerping aan elke vorm van aardse macht om keuzes en beslissingen te rechtvaardigen die men niet wil maken als persoon, is ook een vervorming van de Vadervlam. Onderwerping aan een aardse machtsstructuur stelt iemand in staat om het innerlijke gebrek aan echt contact met de innerlijke Macht te verbergen – de Macht van God die door het koninkrijk binnenin hen schijnt.

Nog een vervorming van de Vadervlam is elke poging om individuele keuzes en beslissingen te rechtvaardigen waardoor de macht in de buitenwereld jou in staat stelt om die te camoufleren zonder de verantwoordelijkheid ervoor te dragen. Door een vorm van aardse macht aan te nemen, hebben vele misbruikers van macht het gevoel dat ze de goedkeuring hebben gekregen om iets te doen wat ze niet zouden doen als zij deze camouflage niet hadden. En die houding in de Litouwse samenleving kom ik nu juist vernietigen!

Ik kom het gevoel vernietigen dat je een of andere goedkeuring nodig hebt voor jouw beslissingen en keuzes om niet door andere mensen aangevallen te worden. Het is een vervorming van de Vadervlam die in de materie tot uitdrukking gebracht wordt en ik, Master More, ben gekomen om de illusies te vernietigen dat iedereen of elke samenleving een transitie naar de Gouden Eeuw kan maken zonder die vervormingen onder ogen te zien.

Het Litouwse volk moet de vervorming van de Vadervlam in hun collectieve psyche onder ogen zien
Het is de bedoeling dat de Vadervlam in de Gouden Eeuw de vrije stroom van de Geest uitvergroot, die zijn weg naar de samenleving vindt door de huizen van creatieve mensen. Alleen een zuiver hart kan het eenzijn met het Christusbewustzijn uitvergroten dat de Geest in staat stelt om in de materie geboren te worden. Personen met een grote mate van Christusbewustzijn hoeven geen pompeuze en met zorg uitgewerkte positie te hebben om hun beslissingen en keuzes te verdedigen. Dat is een neiging die het Litouwse volk moet overwinnen, omdat de vervorming van de Vadervlam door de vervorming van macht zo heel erg aanwezig is in dit land.

Om de Litouwers echt de Gouden Eeuw te laten halen – en de Vadervlam in hun land en samenleving echt te verankeren – moeten zij zichzelf eerlijk aan een onderzoek onderwerpen en opmerken dat dit soort oude patronen van machtsvervormingen niet in de samenleving werken. Het Aquariustijdperk is het tijdperk van samenwerking en integratie. Het is het tijdperk waarin alle kunstmatige grenzen tussen mensen moeten worden geslecht, omdat er geen mensen boven anderen staan. Er zijn geen mensen superieur aan anderen en hoe meer mensen dit simpele feit erkennen, hoe meer ze het echte eenzijn van al het leven erkennen.

Eenzijn in een samenleving is nodig onder de leden van die samenleving. Hoe meer dit land vooruitgang wil boeken naar de Gouden Eeuw om haar ware potentieel te manifesteren, hoe sneller alle vervormingen van de Vadervlam uit dit land geëlimineerd dienen te worden. Omdat de oude schilderijen hun bedoeling om aan de muur te hangen hebben verloren, geldt dit ook voor alle onderbewuste patronen in de Litouwse samenleving. Want om de Vadervlam echt in het Moederrijk tot uitdrukking te laten brengen, moeten alle mensen elkaar als gelijken en als gelijke leden in het gezin en de samenleving zien.

Tot er gelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaat, kan een samenleving niet de overgang naar de Gouden Eeuw maken
Daarom geldt wat Moeder Maria in Polen heeft gezegd, ook hier, namelijk dat er meer gelijkheid moet komen tussen mannen en vrouwen. Tot die gelijkheid er is, kan de Litouwse samenleving niet de overgang naar een Gouden Eeuw maken. Al die eeuwenoude modellen van de katholieke gezinnen en katholieke samenlevingen, waarin vrouwen uit bepaalde posities werden geweerd, zelfs buiten bepaalde discussies werden gehouden, zijn niet meer van toepassing in de eeuw van transcendentie. En de eeuw van transcendentie houdt echt in dat vrouwen hun weg vinden naar die posities in de samenleving en in het gezin, waar hun stem wordt gehoord.

De eeuwenoude verkeerde vertaling van de Bijbel, waarin de man als het hoofd van het gezin wordt neergezet, is simpelweg een foute vertaling. Alleen God kan het hoofd van het koninkrijk binnenin zijn en enkel het contact met jouw hogere Zelf is het hoofd van het gezin en de samenleving. Dan zie je dat de vertaling van de Bijbel net zo oud is als het stof dat rondzweeft en weggeblazen wordt wanneer nieuwe matrixen op het punt staan om in de materie geboren te worden.

Daarom moeten al die oude vertalingen van de evangeliën en bijbelboeken simpelweg getranscendeerd worden en de mensen moeten eerlijk naar zichzelf en naar elkaar kijken voor wat ze echt nodig hebben in dit Aquariustijdperk om de overstap naar een betere samenleving te maken. Dit is vooral hier in Litouwen belangrijk, een land dat nog maar 20+ jaar de tijd heeft gehad om haar ware vrijheid en onafhankelijkheid te herstellen.

Een goede vraag die Litouwers kunnen stellen, is: “Welke veranderingen hebben wij in onze samenleving nodig om de Vadervlam die we echt vertegenwoordigen en belichamen, het best tot uitdrukking te brengen?” Daarom veranker ik, Master More, hier een portie Licht dat het gevoel dat de Litouwers van nature hebben – het streven om méér te zijn – intensiveert.

Veel mensen zullen inderdaad beginnen te beseffen dat ze de komende jaren vragen moeten gaan stellen aan elkaar en hun familieleden over de veranderingen die zij moeten doorvoeren. Hoe kunnen ze als persoon en als samenleving meer zijn in dit tijdperk? Hoe kunnen zij, collectief, de Vlam van de eeuwig transcenderende Vader belichamen?

Geeft de Vadervlam geboorte aan de uitbreiding ervan en stopt die dan om de volledige groeicyclus in de materie te bewonderen? Nee, mijn geliefden, de Vader is creatief, de Vader vertegenwoordigt de Vlam van uitbreiding en creativiteit om iets nieuws te scheppen.

Een nieuw gevoel van creativiteit
O wat is het mooi om die vlammen van de Geest zich te zien uitdrukken door degenen die ervoor openstaan! Veel van mijn toegewijde leerlingen hebben, vooral tijdens het Jaar van de Moeder, de aanwezigheid van nieuwe creativiteit, de ervaring van één worden met de Geest van God, gevoeld. Dit is het gevoel van de God binnenin vinden.

O wat is het mooi voor ons in het geascendeerde rijk om die levensstromen te bewonderen die eigenlijk net op bloemen lijken. Ze zijn lang in de knop geweest en wanneer de Vadergeest eindelijk vanuit hun Goddelijke Aanwezigheid door de Bewuste Jij schijnt, beginnen ze te bloeien. Net als de bloemen die eindelijk de aanwezigheid van de warme voorjaarszon voelen. Als de zon er eenmaal doorkomt, kan een bloem echt de ervaring hebben om in volle glorie te bloeien en de oude matrixen en gedachtevormen achter te laten dat ze ooit een knop was.

Alles wat in vorm wordt uitgedrukt, groeit, transcendeert, wanneer iets verenigd is met de Vadervlam. De vormen die niet op deze manier verenigd zijn, verkruimelen op den duur om ruimte te scheppen voor nieuwe vormen, die geboren willen worden uit de Vadergeest en de creativiteit van de Vadervlam in de materie tot uitdrukking willen brengen.

De uitbreidende creativiteit van de Vader stuwt al het leven verder, het is de aandrang om méér te worden. Dus, mijn geliefden, is dit mijn geschenk aan de Litouwers en dit is mijn geschenk aan alle naties rondom de Oostzee.

Ik, Master More, heb mijn licht hier verankerd en ik wil waarachtig méér zijn door jullie. IK BEN MEER, iedere dag, iedere seconde, en jullie die me bij willen houden, jullie beseffen natuurlijk dat ik Master More, niet omkijk en tegen jullie zeg: “Hé, waarom staan jullie daar nog, waarom transcendeer je niet met mij?” IK BEN degene die constant transcendeert, daarom moet JIJ, als je mij bij wilt houden, zelf constant transcenderen.

Eeuwig transcenderende Geest die de Vlam van Gods Wil is. Het is klaar. Amen.